האם מעסיק רשאי לבקש ממועמד לעבודה תדפיס רישום פלילי או תעודת יושר?

  • Facebook
  • Twitter
  • Print