ביטול הרשעה ללקוח שתקף אדם אחר בגז פלפל וגרם לחבלה בפניו

  • Facebook
  • Twitter
  • Print