בית המשפט העליון הורה על קיום משפט חוזר לרומן זדורוב

  • Facebook
  • Twitter
  • Print