בית המשפט העליון קבע שלא ניתן לכלוא אדם בשל אי תשלום קנס

  • Facebook
  • Twitter
  • Print