בית המשפט בירושלים זיכה נהג מתקיפת שוטר וקבע שהמתלונן שיקר בעדותו והתנהג כבריון

  • Facebook
  • Twitter
  • Print