חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי

בלוג פלילי - עמוד 10

ברוכים הבאים לבלוג הפלילי של עו"ד אסף דוק. הבלוג עוסק בנושאים הקשורים לעולם המשפט הפלילי אותו אני חווה מידי יום בחדרי החקירות של המשטרה, בספסלי העצורים והנאשמים בבתי המשפט ובפגישות משאים ומתנים עם גורמי האכיפה והתביעה. התכנים המובאים במסגרת בלוג זה מהווים את עמדתו האישית של כותבם ואינם מהווים עמדה מחייבת או יכולים להחליף ייעוץ משפטי פרטני.

04

2017

0
תגובות

השלכות הרשעה משמעתית במוסד אקדמי על התמחות בעריכת דין

העתקה בבחינה, הכנסת חומר עזר אסור לבחינה, הונאה בעבודת בית או עבודה סמינריונית, התנהגות שאיננה הולמת תלמיד, אי ציות להוראות משגיח - כל אלו ועוד מצד סטודנט למשפטים עלולים להוביל לנקיטת הליכים משמעתיים נגדו מצד המוסד האקדמי ואף להותיר הרשעה משמעתית לחובתו. אבל לא רק. לשכת עורכי הדין החלה אף היא במדיניות נוקשה כנגד מועמדים להתמחות ולהשגת הסמכה שהורשעו בעבירות משמעת בזמן לימודיהם. עו"ד אסף דוק מסביר מהי המדיניות החדשה של הלשכה בכל הקשור להרשעה משמעתית של סטודנט למשפטים וכן כיצד ניתן להתמודד עם זימון לועדת ההתמחות הארצית של הלשכה בעקבות הרשעה משמעתית באקדמיה.

02

2017

0
תגובות

מהו שחרור מנהלי ובאילו מקרים מתאפשר?

הצפיפות הגדולה בבתי הסוהר, מביאה לכדי כך שזה לא משתלם וגם לא פרקטי, להחזיק את כלל האסירים עד לתום תקופת מאסרם. לכן, במצב בו תפוסת האסירים הנמצאים בבתי הסוהר גבוהה יותר מהתקן שנקבע מתקיים נוהל של "שחרור מנהלי" – במסגרתו, אסיר משוחרר לפני מועד השחרור שנקבע עבורו על פי פקודת המאסר שהוצאה כנגדו על ידי בית המשפט. עו"ד אסף דוק מסביר מהו שחרור מנהלי, באילו מקרים מתאפשר ומהם התנאים לקבלתו.

30

2017

0
תגובות

תזכיר חוק חדש מבקש לתת שיקול דעת רב יותר לשופטים בעת גזירת הדין

תיקון 113 לחוק העונשין יצר סדר והבנייה של שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין מצד השופטים. במסגרת תיקון זה, על השופטים לקבוע ענישה לעבירה בגינה הנאשם מורשע, שמלבד מנסיבות מיוחדות – אין אפשרות לחרוג ממנו. מתחם הענישה ייקבע על פי שיקולים הקשורים בנסיבות ביצוע העבירה בלבד. אמנם מאז, עלו טענות מצד שופטים רבים על כך שמרחב שיקול הדעת שלהם בגזירת העונש הוצר יתר על המידה ולכן יש לאפשר להם לחרוג ממתחם העונש ההולם בהתקיים נסיבות אישיות חריגות. על כן, נוצר בשנת 2015 תזכיר חוק הנותן מענה לאותן בעיות ומטרתו להרחיב את שיקול הדעת שניתן לשופטים אשר קובעים עונש לנאשם. מדוע נוצר התזכיר? מה המלצותיו? כיצד יכול הוא לסייע לנאשם? עו"ד אסף דוק מסביר.

28

2017

0
תגובות

מהו מאסר חלף קנס ובאילו מקרים יופעל?

הרשעה בפלילים אינה דבר קל לאף אדם שכן היא בדרך כלל גוררת עונשים הפוגעים בכל תחומי החיים כגון: מאסר בפועל ועל תנאי, עבודות שירות, עבודות לתועלת הציבור, רישום פלילי ועוד. אמנם, אחד ממרכיבי הענישה שנוטים להפחית מערכו הוא עונש הקנס. התועלת והחיסכון שמביא הקנס למדינה יחד עם ההשפעה ההרתעתית שלו, הופכת אותו לרכיב עונשי נפוץ למדי. יחד עם זאת, לעיתים נאשמים לא עומדים בתשלום הקנס בשל מגוון סיבות. אי עמידה בתשלום מפעילה את עונש המאסר המכונה - מאסר חלף קנס. מה משמעותו של מאסר חלף קנס ומתי הוא מופעל? אילו שיקולים על בית המשפט להביא בעת קביעת גובה מאסר חלף הקנס? כיצד ניתן לפרוס או לדחות את הקנס שהוטל? עו"ד אסף דוק מסביר.

23

2017

0
תגובות

השכרת לופט או יחידת דיור למסיבות ללא רישיון עסק - האם מדובר בעבירה?

על פניו נדמה שאי הוצאת רישיון עסק הינו עניין פורמלי בלבד, שהעונש בגינו הוא קנס כספי בלבד, ואולי סגירה זמנית של העסק. אמנם אין כך הדבר. כאמור, חוק רישוי עסקים מגדיר סנקציות פליליות משמעותיות כנגד אדם המפעיל עסק ללא רישיון, היכולות להגיע עד לכדי מאסר מאחורי סורג ובריח. הרציונל מאחורי האיסור הפלילי הוא שעסק הפועל ללא רישיון, הוא עסק אשר נעדר פיקוח ובכך עלול להוות סכנה או מטרד לציבור. כתוצאה מכך, בית המשפט עלול להורות על תשלום קנס משמעותי בגין העבירה, וכן על סגירת העסק לאלתר – ללא אפשרות לפתוח אותו שוב. האם חוק רישוי העסקים מתייחס גם לדירות פרטיות המושכרות לצורכי עסקים? כיצד החוק מתייחס לדירות או בתים שהפכו למיזם עסקי ובפרט – כאשר מדובר בעסק המפעיל אירועים ומסיבות המטרידים את הדיירים? עו"ד אסף דוק מסביר.

23

2017

0
תגובות

מראית פני הצדק - על עיקרון הפומביות בדיון המשפטי

אחד מעקרונות היסוד במשפט הישראלי הוא שדיוני בית המשפט יתנהלו בצורה פומבית וגלויה, וכן ששמו של הנאשם או החשוד יהיו גלויים. אמנם, קיימים מספר חריגים לכלל זה, שמטרתם בין היתר להגן על העיקרון של כבוד האדם המעוגן בחוק יסוד, ממנו נגזרות זכויות רבות. יחד עם זאת, החשיבות על שמירה על כבוד האדם, לא פעם מתנגשת עם חשיבות פומביות הדיון. כיצד בית המשפט נוהג במקרים אלו ובאילו מקרים יאפשר קיום דיון משפטי בדלתיים סגורות? עו"ד אסף דוק מסביר.

22

2017

0
תגובות

על החשיבות של נוכחות הורית בחקירת קטין במשטרה

גיל ההתבגרות, המכונה גם גיל ה"טיפש עשרה", זהו גיל שבו לא מעט נערים ונערות בוחנים את הגבולות, ולעתים אף חוצים אותם. כתוצאה מכך, ישנו מספר הולך וגדל של בני-נוער המוצאים עצמם נחקרים במשטרה בחשד לעבירות פליליות, עקב מעשים שהם לרוב כלל לא היו מודעים להשלכותיהם. המעמד של חקירה במשטרה אינו פשוט עבור אף אדם, ועל אחת כמה וכמה עבור קטינים. לכן, חוק הנוער מסדיר כיצד חקירת קטין צריכה להתנהל, בין היתר בכך שהוא מגדיר שאחד מהורי הקטין או מבוגר אחר המקורב אליו, זכאים להיות נוכחים עימו בזמן החקירה. מה החשיבות של נוכחות הורית בחקירת קטין? האם המשטרה אכן מצייתת להוראות החוק? עו"ד אסף דוק מסביר.

20

2017

0
תגובות

זכות השתיקה בבית המשפט - אופיה ומהותה

אחת מהזכויות הבסיסיות העומדות לצד כל חשוד או נאשם בפלילים הינה לשמור על זכות השתיקה הן בחקירה והן בבית המשפט. עו"ד אסף דוק מסביר אודות המשמעות המשפטית של שמירה על זכות השתיקה בבית המשפט לצד השלכותיה.

20

2017

0
תגובות

האם מותר להחזיק ולהשתמש ברובה אוויר?

אחד התחביבים שתופסים תאוצה בשנים האחרונות בישראל הוא ירי ברובה אוויר במטווחים וכן ירי מרובי "איירסופט", במועדונים ובאזורי משחק ייעודיים. אמנם, עקב החשיבה המוטעית כי רובים אלה אינם גורמים לנזק, לא פעם קורה שנערים ומבוגרים כאחד יורים בכלים אלו אף בשטחים ציבוריים ובמקומות מגורים. עו"ד אסף דוק מסביר עד כמה נפוצה התופעה וכיצד החוק מתייחס להחזקה ושימוש ברובי אוויר בישראל.

14

2017

0
תגובות

התעללות בילדים ופעוטות בגנים - כיצד מתמודדים?

לצערנו תופעת ההתעללות בפעוטות וילדים בגנים ברחבי הארץ הולכת וגוברת בשנים האחרונות. לא מעט הורים חשים מפוחדים וחסרי אונים, בעיקר בשל חוסר היכולת לדעת מה קורה בגן בו נמצא ילדיהם והאם התופעה המטרידה מתרחשת גם שם. אי לכך, נשאלת השאלה, באילו דרכים חוקיות ניתן לנקוט בכדי לגלות האם ילדיכם מותקף או סובל מהתעללות והזנחה בגן הילדים? מהם העונשים הקבועים בחוק לגננות או סייעות שתקפו או התעללו בחסרי ישע תחת אחריותם? עו"ד אסף דוק מסביר.