חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי

בלוג פלילי - עמוד 8

ברוכים הבאים לבלוג הפלילי של עו"ד אסף דוק. הבלוג עוסק בנושאים הקשורים לעולם המשפט הפלילי אותו אני חווה מידי יום בחדרי החקירות של המשטרה, בספסלי העצורים והנאשמים בבתי המשפט ובפגישות משאים ומתנים עם גורמי האכיפה והתביעה. התכנים המובאים במסגרת בלוג זה מהווים את עמדתו האישית של כותבם ואינם מהווים עמדה מחייבת או יכולים להחליף ייעוץ משפטי פרטני.

21

2017

0
תגובות

החוק להסרת חומר שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט

תכליתו של "חוק הפייסבוק" שעבר בכנסת בקריאה ראשונה היא להיאבק בהסתה נגד מדינת ישראל ואזרחיה ברשתות החברתיות בפרט וברשת האינטרנט בכלל. בהתאם להצעת החוק החדשה, בית המשפט יוכל להורות במסגרת הליך מהיר יחסית על הסרת תוכן הנחשב למסית מרשת האינטרנט. עו"ד אסף דוק מסביר מהו "חוק הפייסבוק" והאם הוא באמת יוכל למנוע את ההסתה המתרחשת במרחב הקיברנטי.

15

2017

0
תגובות

עבירת אי שליחת ילד לבית הספר - משמעותה והעונש בצידה

על המדינה מוטלת החובה לספק שירותי חינוך חובה חינם ואילו על ההורים מוטלת החובה לדאוג לכך שילדיהם ילמדו באופן סדיר בבית הספר בהתאם להוראות חוק לימוד חובה. הורה שילדו לא מגיע באופן סדיר לבית הספר מסתכן בהגשת כתב אישום והעמדה לדין פלילי. עו"ד אסף דוק מסביר כיצד החוק מתייחס לעבירת אי שליחת ילד לבית הספר, העונש בצידה וכן התייחסות בתי המשפט אליה.

11

2017

0
תגובות

הסתה באמצעות פשקווילים - משמעותה והעונש בצידה

זה מאות שנים שהפשקווילים - כרזות רחוב הנתלות בשכונות חרדיות על גבי לוחות מודעות וקירות בתים, מהווים את הפלטפורמה העיקרית להעביר רעיונות, מחאות, ומסרים קיצוניים נגד אדם, תופעה, או גורם כלשהו. אמנם לא אחת, מודעות הרחוב משמשות עבור הסתה של ממש, כנגד אדם או קבוצת אנשים. עו"ד אסף דוק מסביר באילו מקרים ייחשב פשקוויל לתוכן מסית ומה העונש הצפוי לאחראי לו.

05

2017

0
תגובות

הימורים לא חוקיים במקום העבודה ובבתי עסק - סוגים ועונשים

תופעת ההימורים הפכה בעשורים האחרונים לבילוי מקובל במדיניות מערביות רבות. בישראל העיסוק כאמור מורשה רק לגופים המאושרים לכך כמו המועצה להסדר הימורים בספורט ומפעל הפיס. כל הימור או משחק מזל שאינם במסגרת גופים אלו אינו חוקי, אך לצערנו היקפה של תופעת ההימורים הבלתי חוקיים בישראל מתרחבת ומתפשטת וגורפת מיליארדי שקלים מדי שנה. התופעה הפכה לנפוצה גם בתוך מקומות העבודה וכן בבתי עסק, כגון: מועדוני סנוקר או בתי קפה, מקומות לגיטימיים כביכול שבהם מתקיימים משחקים אסורים בחדרי חדרים. עו"ד אסף דוק מסביר אודות תופעת ההימורים הבלתי חוקיים והעונשים הצפויים לעובדים או בעלי עסקים המארגנים הימורים ומשחקים אסורים.

04

2017

0
תגובות

השלכות הרשעה משמעתית במוסד אקדמי על התמחות בעריכת דין

העתקה בבחינה, הכנסת חומר עזר אסור לבחינה, הונאה בעבודת בית או עבודה סמינריונית, התנהגות שאיננה הולמת תלמיד, אי ציות להוראות משגיח - כל אלו ועוד מצד סטודנט למשפטים עלולים להוביל לנקיטת הליכים משמעתיים נגדו מצד המוסד האקדמי ואף להותיר הרשעה משמעתית לחובתו. אבל לא רק. לשכת עורכי הדין החלה אף היא במדיניות נוקשה כנגד מועמדים להתמחות ולהשגת הסמכה שהורשעו בעבירות משמעת בזמן לימודיהם. עו"ד אסף דוק מסביר מהי המדיניות החדשה של הלשכה בכל הקשור להרשעה משמעתית של סטודנט למשפטים וכן כיצד ניתן להתמודד עם זימון לועדת ההתמחות הארצית של הלשכה בעקבות הרשעה משמעתית באקדמיה.

02

2017

0
תגובות

מהו שחרור מנהלי ובאילו מקרים מתאפשר?

הצפיפות הגדולה בבתי הסוהר, מביאה לכדי כך שזה לא משתלם וגם לא פרקטי, להחזיק את כלל האסירים עד לתום תקופת מאסרם. לכן, במצב בו תפוסת האסירים הנמצאים בבתי הסוהר גבוהה יותר מהתקן שנקבע מתקיים נוהל של "שחרור מנהלי" – במסגרתו, אסיר משוחרר לפני מועד השחרור שנקבע עבורו על פי פקודת המאסר שהוצאה כנגדו על ידי בית המשפט. עו"ד אסף דוק מסביר מהו שחרור מנהלי, באילו מקרים מתאפשר ומהם התנאים לקבלתו.

30

2017

0
תגובות

תזכיר חוק חדש מבקש לתת שיקול דעת רב יותר לשופטים בעת גזירת הדין

תיקון 113 לחוק העונשין יצר סדר והבנייה של שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין מצד השופטים. במסגרת תיקון זה, על השופטים לקבוע ענישה לעבירה בגינה הנאשם מורשע, שמלבד מנסיבות מיוחדות – אין אפשרות לחרוג ממנו. מתחם הענישה ייקבע על פי שיקולים הקשורים בנסיבות ביצוע העבירה בלבד. אמנם מאז, עלו טענות מצד שופטים רבים על כך שמרחב שיקול הדעת שלהם בגזירת העונש הוצר יתר על המידה ולכן יש לאפשר להם לחרוג ממתחם העונש ההולם בהתקיים נסיבות אישיות חריגות. על כן, נוצר בשנת 2015 תזכיר חוק הנותן מענה לאותן בעיות ומטרתו להרחיב את שיקול הדעת שניתן לשופטים אשר קובעים עונש לנאשם. מדוע נוצר התזכיר? מה המלצותיו? כיצד יכול הוא לסייע לנאשם? עו"ד אסף דוק מסביר.

28

2017

0
תגובות

מהו מאסר חלף קנס ובאילו מקרים יופעל?

הרשעה בפלילים אינה דבר קל לאף אדם שכן היא בדרך כלל גוררת עונשים הפוגעים בכל תחומי החיים כגון: מאסר בפועל ועל תנאי, עבודות שירות, עבודות לתועלת הציבור, רישום פלילי ועוד. אמנם, אחד ממרכיבי הענישה שנוטים להפחית מערכו הוא עונש הקנס. התועלת והחיסכון שמביא הקנס למדינה יחד עם ההשפעה ההרתעתית שלו, הופכת אותו לרכיב עונשי נפוץ למדי. יחד עם זאת, לעיתים נאשמים לא עומדים בתשלום הקנס בשל מגוון סיבות. אי עמידה בתשלום מפעילה את עונש המאסר המכונה - מאסר חלף קנס. מה משמעותו של מאסר חלף קנס ומתי הוא מופעל? אילו שיקולים על בית המשפט להביא בעת קביעת גובה מאסר חלף הקנס? כיצד ניתן לפרוס או לדחות את הקנס שהוטל? עו"ד אסף דוק מסביר.

23

2017

0
תגובות

השכרת לופט או יחידת דיור למסיבות ללא רישיון עסק - האם מדובר בעבירה?

על פניו נדמה שאי הוצאת רישיון עסק הינו עניין פורמלי בלבד, שהעונש בגינו הוא קנס כספי בלבד, ואולי סגירה זמנית של העסק. אמנם אין כך הדבר. כאמור, חוק רישוי עסקים מגדיר סנקציות פליליות משמעותיות כנגד אדם המפעיל עסק ללא רישיון, היכולות להגיע עד לכדי מאסר מאחורי סורג ובריח. הרציונל מאחורי האיסור הפלילי הוא שעסק הפועל ללא רישיון, הוא עסק אשר נעדר פיקוח ובכך עלול להוות סכנה או מטרד לציבור. כתוצאה מכך, בית המשפט עלול להורות על תשלום קנס משמעותי בגין העבירה, וכן על סגירת העסק לאלתר – ללא אפשרות לפתוח אותו שוב. האם חוק רישוי העסקים מתייחס גם לדירות פרטיות המושכרות לצורכי עסקים? כיצד החוק מתייחס לדירות או בתים שהפכו למיזם עסקי ובפרט – כאשר מדובר בעסק המפעיל אירועים ומסיבות המטרידים את הדיירים? עו"ד אסף דוק מסביר.

23

2017

0
תגובות

מראית פני הצדק - על עיקרון הפומביות בדיון המשפטי

אחד מעקרונות היסוד במשפט הישראלי הוא שדיוני בית המשפט יתנהלו בצורה פומבית וגלויה, וכן ששמו של הנאשם או החשוד יהיו גלויים. אמנם, קיימים מספר חריגים לכלל זה, שמטרתם בין היתר להגן על העיקרון של כבוד האדם המעוגן בחוק יסוד, ממנו נגזרות זכויות רבות. יחד עם זאת, החשיבות על שמירה על כבוד האדם, לא פעם מתנגשת עם חשיבות פומביות הדיון. כיצד בית המשפט נוהג במקרים אלו ובאילו מקרים יאפשר קיום דיון משפטי בדלתיים סגורות? עו"ד אסף דוק מסביר.