חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | החזקת סמים לשימוש עצמי

החזקת סמים לשימוש עצמי

בפקודת הסמים המסוכנים נאסר על שורה ארוכה של פעולות בסמים המופיעים ברשימה מוגדרת, כדוגמת מריחואנה, קוקאין, הרואין ו- LSD. על הפעולות האסורות נמנות בין היתר ייבוא, הפצה, מכירה, הדחה לשימוש וכן החזקה של אותם סמים. למרות שאין הבדלה עקרונית בין הסמים עצמם קיים הבדל משמעותי בכמויות הנתפסות, שכן אלו קובעות אם מדובר בהחזקה לשימוש עצמי בלבד או למטרות מסחריות, כאשר האחרונות צפויות לענישה מחמירה בהרבה. יחד עם זאת, גם החזקה לשימוש עצמי נחשבת לעבירה פלילית הנושאת עונש.

ענישה על החזקה לשימוש עצמי

ראשית, חשוב להדגיש כי על פי פקודת הסמים המסוכנים אסור להחזיק כל סם המצוי ברשימה, ובכל כמות שהיא. על כן, למרות שמדובר בעבירה הקלה ביותר מבין עבירות הסמים, גם החזקה לשימוש עצמי צפויה לענישה כבדה העומדת על 3 שנות מאסר לכל היותר.

יחד עם זאת, בימינו נדירים המקרים בהם מוטל העונש המרבי על מורשעים, כאשר לעיתים קרובות מסתפק בית המשפט בענישה קלה בהרבה, כגון עבודות לתועלת הציבור ובפרט אם זוהי עבירה ראשונה. יתר על כן, במקרים רבים תחליט מחלקת התביעות המשטרתית שלא להגיש בכלל כתב אישום, ולסגור את התיק עקב היעדר עניין לציבור. ואולם, כנגד החשוד בעבירה עדיין יישאר רישום פלילי במחשבי המשטרה, בו יוכלו לעיין גורמי ביטחון, משפט ואכיפה בנסיבות שונות.

כיצד נקבעת החזקה לשימוש עצמי?

כאמור, פקודת הסמים המסוכנים אינה מבדילה בין סם קשה למסוכן, כך שעקרונית דין מריחואנה כדין הרואין או סמים אחרים. אמנם, על שיקולי בית המשפט יימנה גם סוג הסם שנתפס, אך ההבחנה המרכזית נוגעת לכמויות שנתפסו אצל החשוד. כלומר, כמויות אלו עושות את ההבדל בין אישום בהחזקה לצריכה עצמית, שהענישה המרבית עליה עומדת כאמור על 3 שנות מאסר, לבין עבירות ייבוא, הפצה וסחר בסמים העלולות להוביל לעונשים מרביים של 20 שנים מאחורי סורג ובריח.

לדוגמא, החזקה לשימוש עצמי מתייחסת לכמויות נמוכות מ- 15 גרם קנבוס (מריחואנה), 2 גרם אופיום, 3 יחידות LSD או 0.3 גרם הרואין וקוקאין. לבסוף, ראוי לציין כי גם אם נתפסו כמויות גדולות מאלו, בעזרת עורך דין המתמחה בתחום ניתן לשכנע את הרשויות כי מדובר בסמים שהוחזקו לשימוש עצמי, ובכך להימנע מהליכים פליליים ועונשים חמורים בהרבה.

סם שנמצא ברשותו של אדם ייחשב כנועד לשימוש עצמי רק אם לא יעלה על הכמות שלהלן:

סוג הסם

הכמות

קנבוס (מריחואנה, גראס)

15 גרם

שרף של קנבוס (חשיש)

15 גרם

אופיום

2 גרם

לס”ד

3 יחידות

קוקאין

0.3 גרם

הרואין

0.3 גרם

מתדון

0.15 גרם נטו

מורפין

0.3 גרם

משרת אופיום

0.3 גרם תכולת מורפין נטו

פתידין

1 גרם נטו

מתאפמטאמין

0.2 גרם נטו


מדיניות חדשה באכיפת שימוש עצמי בסם הקנאביס - קנס מנהלי במקום רישום פלילי

המשרד לביטחון פנים מאמץ מדיניות חדשה בכל הקשור לשימוש בקנאביס, לפיה האכיפה נגד המשתמשים בסם תעבור למתן קנסות מנהליים וייעשה שימוש בהפללה רק כמוצא אחרון.

בהתאם למתווה החדש, אדם שיימצא מחזיק בסם קנאביס במשקל של עד 15 גרם לא יטופל כלל בפן הפלילי אלא יושת עליו קנס או שעניינו יועבר למסלול סגירת תיק בהסדר מותנה.

סיכום המדיניות החדשה כלפי בגירים שייתפסו משתמשים בקנאביס:

בגיר אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם הראשונה יושת עליו קנס מנהלי ואם ייתפס בפעם השנייה - יושת עליו קנס כפול.

בגיר אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם השלישית - הטיפול בעניינו יועבר למסלול של סגירת התיק בהסדר מותנה, מבלי שיוגש נגדו כתב אישום, וזאת בתמורה להודייתו ולעמידתו בפיקוח שירות המבחן ו/או להימנע מביצוע עבירה בעתיד. כמו כן, במקביל תישקל אפשרות שלילת רישיון הנהיגה או שלילת רישיון הנשק שלו.

בגיר אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם הרביעית ומעלה - ייפתח לו תיק פלילי ותישקל האפשרות להגיש נגדו כתב אישום ולהעמידו לדין פלילי רגיל.

כמו כן, המשטרה צפויה להצטייד במכשור טכנולוגי לשם עריכת בדיקת רוק חדשה לגילוי נהיגה תחת השפעת סמים מצד נהגים.

סיכום המדיניות החדשה כלפי קטינים שייתפסו משתמשים בקנאביס:

בכל הנוגע לקטינים תתקיים מדיניות במסגרתה לא יושתו עליהם קנסות מנהליים.

קטין אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם הראשונה - הטיפול בעניינו יועבר למסלול של טיפול מותנה ללא קנס או רישום פלילי.

קטין אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם השנייה - הטיפול בעניינו יועבר למסלול של סגירת תיק בהסדר מותנה.

קטין אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם השלישית ומעלה - ייפתח לו תיק פלילי ותישקל האפשרות להגיש נגדו כתב אישום ולהעמידו לדין פלילי רגיל.

קבלת דו"ח קנאבוס על החזקה או שימוש בסמים קלים

עם קבלת דרישת התשלום, על הנקנס לשלם את הקנס בתוך 60 יום מקבלת ההודעה, אלא אם כן ביקש להישפט על העבירה. בפני מי שנתפס מחזיק קנאביס ונדרש לשלם קנס עומדות מספר אפשרויות:

◻️  תשלום הקנס בתקווה כי לא ייתפס מחזיק קנאביס שוב במהלך חמש השנים הבאות - מצד אחד זהו הפיתרון הפשוט ביותר. מצד שני, בנוסף להוצאה הכספית,תשלום הקנס נתפס כהודעה באשמה.

◻️  הגשת בקשה לביטול הקנס - ניתן להגיש בקשה לביטול הקנס בתוך 30 יום מקבלת הדרישה לתשלום, בטענה שנסיבות ענייניו של הנקנס אינן מצדיקות את העמדתו לדין, ואת הטלת הקנס. הגשת בקשה לביטול הקנס אינה דוחה את מועד התשלום. במידה ותינתן החלטה לבטל את הקנס יוחזר הסכום לנקנס. אם נדחתה בקשתו של הנקנס לביטול הקנס, יוכל להגיש בקשה להישפט בתוך 14 יום מקבלת החלטת התובע, או עד תום המועד להגשת בקשה להישפט, על פי המועד המאוחר מבין השניים.

◻️  הגשת בקשה להישפט - אם נקנס בחר להגיש בקשה להישפט, עליו לעשות זאת במהלך 30 יום מקבלת דרישת התשלום. עם הגשת בקשה להישפט רשאית המשטרה לפתוח בחקירה  בעניינו של הנקנס, ובמידה וימצאו ראיות מתאימות, רשאית המשטרה להעמידו לדין. אם התקבלו טענותיו של הנקנס והוא כבר שילם את הקנס, יוחזר לו הסכום, ותיקו ייסגר מחוסר אשמה. אם לאור ממצאי החקירה יסבור התובע שנסיבות המקרה אינן מצדיקות הטלת קנס, ביכולתו לבטל את הקנס ולסגור את התיק ללא משפט. במידה ומתקיים משפט וטענותיו של הנקנס אינן מתקבלות, בית המשפט רשאי להטיל עליו קנס ששיעורו לפחות פי 3 מגובה הקנס המקורי.

במאמר הבא תוכלו לקרוא יותר על האפשרויות השונות העומדות בפני אדם המבקש לבטל את דו"ח הקנאבוס שהושת עליו.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין החזקת סמים?

אתה זקוק לעורך דין פלילי מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירה המשטרתית ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה פלילית שתוצאתה יכולה חמורה מאוד עבורך הכוללת כאפשרות סבירה לחלוטין גם הותרת רישום פלילי ומשטרתי ואף במקרים מסוימים גם שהייה מאחורי סורג ובריח. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות סמים מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה ונלקחת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין החזקת סמים פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות סמים | החזקת סם לצריכה עצמית | החזקת סמים לצריכה עצמית | עורך דין עבירות סמים | החזקה או שימוש לצריכה עצמית | החזקת סם לשימוש עצמי | שימוש עצמי בסמים קלים | החזקת סמים קלים | כתב אישום החזקת סמים | כתב אישום שימוש עצמי

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות סחר בסמים והחזקת סמים שחרור ממעצר זוג חשודים בעבירות חמורות של סחר בסמים, גידול וייצור סמים שחרור נאשם ממעצר במסגרת ערר בעבירות גידול וייצור סמים במשקל 900 גרם הארכת מאסר מותנה לנאשם בפעם השלישית בעבירות סמים ביטול הרשעה ללקוח שנתפס מחזיק במחשבו מאות תכנים מיניים פדופיליים נערה בת 14 התלוננה כי המציל בבריכה ניסה לאנוס אותה והתיק נגדו נסגר מחוסר אשמה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
מה העונש על החזקת סמים לצריכה עצמית?
גונטר | 06:38 18/06/2014
מה העונש על החזקת סמים לצריכה עצמית?
עו''ד אסף דוק | 06:52 18/06/2014
מה העונש על החזקת סמים לצריכה עצמית?
מירי | 06:32 06/06/2018
חקירה על החזקת סם לצריכה עצמית
יובל | 20:29 19/11/2014
חקירה על החזקת סם לצריכה עצמית
עו''ד אסף דוק | 20:32 19/11/2014
חקירה על החזקת סם לצריכה עצמית
יובל | 20:55 19/11/2014
כתב אישום וזימון למשפט על החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמי
נועם | 17:52 01/10/2018
כתב אישום וזימון למשפט על החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמי
עו''ד רביד כהן | 20:31 01/10/2018