חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | סגירת תיק פלילי בעבירות סמים ללא הרשעה - האם הדבר אפשרי?

סגירת תיק פלילי בעבירות סמים ללא הרשעה - האם הדבר אפשרי?

עבירות סמים הן עבירות נפוצות לצדן נקבעו עונשי מאסר ממושכים בשל פגיעתן בפרט ובכלל. עבירות סמים הן מגוונות וכוללות סחר, ייצור, ייבוא, החזקה ושימוש בסמים. אנשים נורמטיביים עשויים להיות גם הם מורשעים בעבירות אלו במיוחד בעבירות של החזקה ושימוש בסמים קלים כגון קנאביס או חשיש. נשאלת השאלה, האם סגירת תיק פלילי בעבירות סמים הוא דבר אפשרי למרות חומרתן? עו"ד אסף דוק מסביר מהם הקריטריונים שבית המשפט מתחשב בשאלת ההרשעה בגין עבירות סמים וכיצד לפעול במידה ונעצרת או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות אלה במטרה להוביל לסגירת התיק.

עבירות סמים לרבות סחר, ייבוא, ייצור, ייצוא, גידול ושימוש בסמים הינן עבירות חמורות לצדן נקבעו עונשי מאסר ממושכים. המחוקק ראה לנכון להטיל סנקציות כבדות בגין העבריינים שכן, התמכרות לסמים עשויה לשבש את אורח חייו של הפרט, לפגוע בגופו, בנפשו, בכבודו ובעקיפין להשפיע על כלל הציבור במדינה. כמו כן, כספים המגיעים מסחר בסמים, משמשים לא פעם את קיומם ופעילותם של ארגוני פשיעה. נשאלת השאלה האם, למרות החקיקה והאכיפה בנושא, ניתן לבטל כליל את כתב האישום ולסגור את התיק ללא הרשעה?

קריטריונים בהם בית המשפט מתחשב בשאלת ההרשעה בעבירות סמים

בדיון בגין עבירות סמים בית המשפט מתחשב בכמה קריטריונים ביניהם האם עבירות הסמים פגעו בזולת, ואם כן – באיזו מידה, חומרת העבירה והנסיבות בהם בוצעה והאם לנאשם יש עבר פלילי עשיר או שהוא נעדר מכך. בנוסף לכך, בית המשפט לוקח בחשבון את השאלה האם ההליך הפלילי מרתיע את הנאשם והאם הרשעה בגין עבירות סמים ישפיעו על דימויו העצמי של הנאשם כאדם שומר חוק. עורך דין פלילי מיומן יידע לשכנע את בית המשפט בנסיבות המתאימות כי הרשעה בעבירת סמים תפגע בדימויו העצמי של הנאשם. כמו כן, בית המשפט ייבחן האם עונש מאסר יוביל לפגיעה משמעותית בפרנסתו של הנאשם ולכך שיחווה אובדן של מקום עבודתו. זאת ועוד, בית המשפט בוחן את יחס הנאשם לעבירה המיוחסת לו כאשר הציפייה הן של בית המשפט והן של שירות המבחן – שהנאשם יביע על מעשיו חרטה. תפקידו של עו"ד פלילי המתמחה בתחום של עבירות סמים הוא להציג תמונה בה עונש מאסר יפגע באורח חייו של הנאשם, לרבות פגיעה משמעותית בפרנסתו, בייחוד כאשר הנאשם צעיר, נעדר עבר פלילי ונורמטיבי. כך הסיכויים לשיקום ולטיפול הם גבוהים יותר.

דוגמה לתיק גידול סמים שנוהל על-ידי משרדנו והסתיים באי הרשעה

משרדנו הביא לביטול הרשעתם הפלילית של לקוחות שהואשמו בעבירות גידול סמים, זאת על אף עמדת התביעה להשית עליהם 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, מאסר מותנה, קנס כספי ופסילת רישיון נהיגה. בית משפט השלום בבאר שבע ביצע איזונים נכונים בין השיקולים השונים והחליט לבסוף  לקבל את טענות המשרד ולבטל את הרשעתם תוך העדפת מסלול המשך שיקומם.

בעקבות הודייתם בעובדות ובעבירות כתב האישום המתוקן, הורשעו לקוחותינו בעבירות גידול שתילי סם מסוג קנאביס במשקל כולל של 50 גרם.

משרדנו טען כי מדובר בלקוחות צעירים המצויים בתחילת דרכם הלימודית והמקצועית, אשר השתלבו בטיפול ארוך טווח להימנעות משימוש בסמים ומאז שומרים על ניקיונם, תוך שהם רותמים את עיקר מרצם וכישוריהם כיום לטובת בניית חייהם וביסוס מקצועם ושאיפותיהם להשתלב בשוק העבודה. משכך, נטען כי הותרת ההרשעה על כנה צפויה לגרום להם נזק ארוך טווח ולמנוע מהם מלהגשים את שאיפותיהם הנורמטיביות באופן שאינו מידתי לחומרת העבירה ונסיבותיה.

מנגד, נטען על-ידי תביעות נגב דרומי כי יש לתת משקל בכורה לשיקולי גמול והרתעה, על פני שיקולי שיקום והנסיבות האישיות של לקוחות המשרד. כמו כן, התביעה טענה כי לא מתקיימים בעניינם התנאים לחריגה ממתחם העונש ההולם ולא קיימת כל פגיעה קונקרטית בהם באם תיוותר הרשעתם על כנה. לאור כל אלה, עמדת התביעה לענישת הלקוחות הייתה 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, מאסר מותנה, קנס כספי ופסילת רישיון נהיגה בפועל ועל תנאי.

כב' השופט אמיר דורון, שופט בית משפט השלום בבאר שבע, החליט לקבל בסופו של דבר את טענות משרדנו ולהורות על ביטול הרשעתם של לקוחות המשרד, זאת לאחר שבחן את עניינם בהתאם לפסיקה ולשכל הישר. בית המשפט הנכבד קבע כי בנסיבות המקרה דנן הרשעתם הייתה מובילה לפגיעה חמורה בשיקומם וכן שאופי העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים.

להלן ציטוט חלקי מהחלטתו של בית המשפט הנכבד בעניינם של לקוחות המשרד:

"אין חולק, כי טיעוני המאשימה לעונש נכונים במישור העקרוני והחברתי, אלא שמלאכת הענישה על מכלול שיקוליה, היא לעולם פרטנית לנאשם שבפני בית המשפט, ובנסיבות העושה והמעשה.

הליכה במתווה השיקומי, אין בה כדי קביעה שמעשי הנאשמים אינם חמורים, נהפוך הוא.

הדבר הוא בבחינת התווית דרך מחשבתית, לפיה יש להעדיף, בהינתן הנתונים לעיל, את שליחת הנאשמים למסלול השיקומי בעת הזו.

לעניין זה ראה את אמירות בית המשפט העליון ברע"פ 262/14 מוחמד נאשף נ' מדינת ישראל [פורסם במאגרים] (22.1.14).

"בית המשפט יטה לבכר את שיקולי שיקומו של הנאשם על פני שיקולים אחרים כאשר הוא משתכנע כי הנאשם השתקם ושינה את דרכיו, או כי קיים סיכויי ממשי לשיקומו, וכך הוא "במקום שבו נראה כעקבי הליך השיקום שבו מצוי המבקש-המערער" (ראו: רע"פ 8665/12 ברהנה נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (2.5.20133)) - ואילו השמתו של הנידון מאחורי סורג ובריח עלולה לאיין את ההליך השיקומי, או לפגוע בו באופן ניכר."

משכך, מובהר לנאשמים, בצורה הברורה ביותר, כי העדפת מסלול שיקומם בעת הזו, הינו בבחינת "חוזה" אותו כורתים בית המשפט והחברה כולה עימם.

על פי תנאי ה"חוזה", מקבלים הנאשמים הזדמנות להותיר מאחור אתמולם ולשפר אורחותיהם. יעמדו בהתחייבות זו, יוכלו לשים מאחוריהם את הענישה המחמירה יותר שצפויה להם בתיק זה. לא יעמדו בתנאי החוזה, יוכל בית המשפט להשית עליהם את העונשים המתבקשים במקרה דנן, במלוא חומרתם."

לאור כל אלה, בית המשפט הנכבד מחליט לקבל את טיעוני משרדנו תוך שהוא מבטל את הרשעתם של הנאשמים בדין ומחליט להסתפק בהעמדתם בצו מבחן למשך שנה והטלת צו של"צ בהיקף השעות עליו המליץ שירות המבחן בלבד.

חשוב לזכור כי ככלל, אדם שהועמד לדין פלילי ונמצא אשם בעבירות שיוחסו לו - יורשע בדין. יחד עם זאת, במצבים מסוימים וחריגים בית המשפט רשאי לקבוע כי למרות שאותו אדם ביצע את המיוחס לו בכתב האישום הוא לא מרשיע אותו רק לצורך מילוי חלל ההרתעה אלא מביא לשיקומו באמצעות החזרתו למסלול החיים התקין.

להרשעה פלילית ישנן השלכות קשות בתחומים שונים. כך למשל, הרשעה פלילית עלולה להביא לפיטורים של המורשע ממקום עבודתו או למנוע את קידומו בה. במקרים אחרים, הרשעה תסכל אפשרות לקבלת רישיון תעסוקתי מסוים, לנשיאת נשק ולקבלת היתרי כניסה למדינות רבות. לא כל אדם אשר מוגש נגדו כתב אישום הוא בבחינת "עבריין אשר מסכן את החברה" ולכן, לא כל התנהגות מסוימת של אדם אשר נופלת לגדרי עבירה פלילית מצדיקה את הרשעתו בפלילים.

צפייה בפסק הדין בת"פ 35207-02-15

הצלחות נוספות של משרדנו בתיקי עבירות סמים

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות סמים? כיצד עליך לפעול?

במידה ונעצרת או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות סמים כדאי שתפנה באופן מידי לשירותיו של עו"ד פלילי אשר יפעל באופן עיקש לחפותך. כדאי שהפנייה לעו"ד תעשה כבר בשלב הראשוני על מנת להכין את החשוד לחקירה. ייעוץ משפטי מקצועי עדיף טרם החקירה מאשר במהלכה שכן לעיתים נעשות טעויות שעשויות להשפיע על המשך ההליך הפלילי לרעה. עורך-דין מקצועי ילווה אותך לאורך ההליך נגדך תוך הצגת גרסתך באופן מיטבי, יפעל בכדי לבטל את האשמות המיוחסות לך ולמען סגירת התיק הפלילי. במידה ואתה זקוק לייעוץ משפטי מקצועי בנושא, באפשרותך ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או להשאיר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
אי הרשעה | ביטול הרשעה | ביטול הרשעה בדין | אי הרשעה בדין | סיום הליך פלילי באי הרשעה | ביטול הרשעה בעבירות סמים | אי הרשעה בעבירות סמים

הצלחות המשרד בתחום
אי הרשעה לקטין בעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות ואיומים אי הרשעה בעבירות של גניבה והונאה בכרטיסי אשראי ביטול הרשעה בעבירות של זיוף מסמכים וניסיון קבלת דבר במרמה ביטול הרשעתו של עובד ציבור בכיר בעבירות מרמה והונאה חמורות ועבירות כלכליות פרשת "קוד מקור" בשיתוף ה-FBI - בית המשפט דחה את בקשת המשטרה להמשיך ולהחזיק במחשביו של לקוח המשרד שחרור ממעצר זוג חשודים בעבירות חמורות של סחר בסמים, גידול וייצור סמים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
האם ניתן לראות תיק פלילי שהסתיים באי הרשעה?
רוני | 11:04 05/05/2016
האם ניתן לראות תיק פלילי שהסתיים באי הרשעה?
עו''ד אסף דוק | 11:31 05/05/2016
ביטול רישום פלילי בעבירות סמים
יגאל | 12:28 17/04/2014
ביטול רישום פלילי בעבירות סמים
עו''ד אסף דוק | 12:43 17/04/2014
שופטי בג"צ קבעו - "עבר פלילי הוא רק הרשעה בדין"
יעקב | 22:05 17/01/2016
שופטי בג"צ קבעו - "עבר פלילי הוא רק הרשעה בדין"
עו''ד אסף דוק | 22:34 17/01/2016