חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | עבירות מין במהלך טיפול נפשי או פיזי

עבירות מין במהלך טיפול נפשי או פיזי

בכדי למנוע ניצול מיני של מטופלים, המחוקק ראה לנכון לקבוע עונשי מאסר ממושכים בגין עבירות מין המתבצעות במהלך טיפול פיזי או נפשי. מחקרים שנעשו בשנים האחרונות מעידים על נזקים חמורים ולעיתים בלתי-הפיכים בקרב מטופלים שעברו פגיעה מינית בידי מטפליהם. היכן עובר הגבול ומה עונש המאסר שנקבע בחוק בגין עבירה זו? עו"ד אסף דוק מסביר.

עבירות מין במהלך טיפול פיזי או נפשי עשויים לגרום נזקים חמורים למטופל לאור המאפיינים שמייחדים את הקשר הטיפולי, ביניהם, אי שיווין בין המטפל למטופל, הביטחון שמקנה המטפל למטופל והנטייה להיענות ולקבל את דרישות המטפל מתוך עמדה של כבוד וציות. עבירות המין במהלך הטיפול הנפשי או הפיזי, יכולות להתבטא במספר אופנים לרבות בעבירת מעשה מגונה, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום ועוד כאשר עבירת האינוס נחשבת לעבירת המין החמורה מבניהם. עבירת אינוס מוגדרת תחת סעיף 345 בחוק העונשין. בכדי להרשיע אדם בעבירת אינוס יש להוכיח כי התרחשה בעילה, אשר מוגדרת בחוק העונשין כהחדרה של חפץ או אחד מאיברי גופו של העבריין לאיבר מינה של האישה, והיעדר הסכמה, אשר בא לידי ביטוי דרך התנגדות פיזית, מילולית, פאסיביות או חוסר שיתוף פעולה מצד הנפגעת.

מהו העונש על ניצול מיני של מטופלים?

לאור אי השוויון בין המטפל למטופל ושאפיתם של המטופלים לרצות ולהיענות לדרישות המטפל, יחסי מין במהלך טיפול נפשי או פיזי, גם אם בוצעו בהסכמה אסורים על פי החוק ונחשבים לעבירה פלילית. מטפלים נפשיים ואף כהני דת עשויים לנצל לרעה את תלותם הנפשית של מטופלים בהם על כן נקבע כי יחסי מין שקוימו בהסכמה אך שהושגה במרמה נחשבים לעבירה ובפרט כשמבוצעים ללא הסכמה חופשית.

לפי סעיף 347א(ב) נקבע עונש מרבי של עד 4 שנות מאסר בפועל למטפל נפשי שבעל אישה או שביצע מעשה סדום באדם, שמלאו להם 18 שנים במהלך תקופה שבה ניתן להם טיפול נפשי על ידו ועד תום שלוש שנים מסיום הטיפול כאמור, בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בטיפול הנפשי שניתן להם על ידו. כמו כן, מטפל הבועל בהסכמה מטופלת קטינה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 16 שנים, דינו עד 5 שנות מאסר.

בנוסף, המחוקק התייחס לניצול מיני בידי כהני דת וקבע עונש מאסר של עד ארבע שנים בגין בעילת אישה או ביצוע מעשה סדום באדם, שמלאו להם 18 שנים במהלך תקופה שבה ניתן להם ייעוץ או הדרכה על ידי כהן הדת, או סמוך לאחר מכן, בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו שמקורה בייעוץ או בהדרכה שניתנו להם על ידו.

בעילת אישה ללא הסכמה חופשית במסגרת טיפול פיזי

במידה ובוצעה בעילה של אישה, במהלך טיפול נפשי או פיזי, ללא הסכמתה החופשית, מדובר בעבירת אונס אשר לצידה עונש מאסר של עד 16 שנים. בעילה הנעשית תוך ניצול חוסר הכרה בו שרויה האישה או מצב אחר המונע ממנה לתת את הסכמתה החופשית, או כשהיא לוקה בנפשה או בשכלה נחשבים גם הם לעבירת אינוס שעשויים להתבצע בין היתר במסגרת טיפול פיזי או נפשי.

דוגמאות לפסקי דין בעבירות מין בין מטפל למטופל

תיק פלילי חמור 320-10 - בית המשפט המחוזי הרשיע נאשם אשר עבד בתור אח כירורג בירושלים, בבית החולים שערי צדק, בעבירת אינוס לפי סעיף 345(א)(4) הנוגעת לבעילת אישה תוך מצב של חוסר הכרה בו היא שרויה או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית ובניסיון אינוס. תפקידו של האח היה לסייע במהלך הניתוח ולאחריו ולהכין את חדר הניתוח. באישום הראשון, מתלוננת א', עברה ניתוח בהרדמה מלאה לכריתת כיס המרה. בתום שעה מסיום הניתוח, בעוד שהמתלוננת הייתה מטושטשת בשל ההרדמה, החדיר הנאשם לאיבר מינה את אצבעותיו. אחד הרופאים הבחין במעשיו וביקש ממנו לחדול מכך. הנאשם הפסיק אך לאחר כמה שניות חזר לסורו. הרופא ביקש ממנו להפסיק את מעשיו בשנית. בשלב זה המתלוננת החלה להתעורר ובשל כך הנאשם חדל ממעשיו. באישום השני, מתלוננת ב', עברה ניתוח פלסטי בעפעפיה אשר בוצע בהרדמה מלאה. כשהייתה המתלוננת תחת הרדמה חלקית, ניצל הנאשם את מצבה והכניס את ידו לאיבר מינה. אחות שהייתה במקום הבחינה בכך ומנעה ממנו להמשיך. באישום השלישי והרביעי, שתי נשים שזהותן אינה ידועה, נותחו בהרדמה מלאה, ובתום כך, כאשר אחת הייתה בהרדמה חלקית והשנייה בשלבי התעוררות, הנאשם ביצע בהן מעשים הדומים למעשים שתוארו קודם – באחת ניסה להכניס את ידו לאיבר מינה ובשנייה ביצע תנועות של חדירה.

זאת ועוד, ניתן לראות מקרים בהם מטפלים אלטרנטיביים למיניהם, העוסקים לפרנסתם בעיסוי רפואי, מנצלים את מעמדם, את תפקידם ומבצעים במטופליהם עבירות מין ללא כל הסכמה. כך ניתן לראות כדוגמה:

תיק פלילי חמור 47390-02-14, בו בית המשפט המחוזי בתל-אביב הרשיע נאשם בעבירה של מעשה מגונה ועבירת אינוס, לפי סעיפים 345(א)(1) ו-348(ג). הנאשם עבד בתור מטפל בספא בתל-אביב. באמצע חודש פברואר בשנת 2014, המתלוננת וחברתה הגיעו בשעות הבוקר למקום במטרה לקבל עיסוי. הנאשם קיבל את המתלוננת לחדר הטיפולים תוך שהוא מורה לה לשכב על מיטת הטיפולים ולפשוט את בגדיה. המתלוננת עשתה כדבריו, שכבה על המיטה שלגופה תחתונים בלבד וכיסתה עצמה בסדין. הנאשם החל בתהליך העיסוי, כשהוא מעסה את גבה ואת אחת מרגליה בשמן עיסויים. לאחר מכן, החל לעסות את ישבנה תוך שהוא מנסה לפשק את רגליה. בעודו עושה כן, הנאשם נגע מספר פעמים באיבר מינה של המתלוננת. בהמשך אף החדיר לתוך איבר מינה את אצבעו ובידו השנייה נגע בפי הטבעת שלה. הדברים נעשו ללא הסכמתה החופשית. המתלוננת ביקשה שיחדל ממעשיו, אך הנאשם המשיך בעיסוי עד אשר הגיעו מים לקיצם והיא הורתה לו שיפסיק את הטיפול. הנאשם בעל את המתלוננת וביצע בה מעשים לשם סיפוקו המיני ללא הסכמתה החופשית. הנאשם הודה כי ביצע במתלוננת טיפול שוודי תוך התמקדות באזור רגליה, לפי בקשתה, אך טען כי מעולם לא החדיר לאיבר מינה את אצבעו או נגע בפי הטבעת שלה. לאחר שמיעת הראיות, בית המשפט גזר על הנאשם עונש מאסר בפועל למשך 22 חודשים ומאסר על תנאי למשך 26 חודשים בנוסף לתשלום פיצויים בשווי של 25,000 שקלים למתלוננת.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות מין במהלך טיפול נפשי או פיזי?

במידה והנך חשוד בעבירות מין במסגרת טיפול נפשי או פיזי אתה זקוק לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירת המשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירות שתוצאתן יכולות להיות חמורות מאוד עבורך הכוללות כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות מין מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות מין במהלך טיפול מקצועי פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מין | עורך דין עבירות מין | יחסי מטפל מטופל | ניצול מיני של מטופלים | קיום יחסי מין בין מטפל למטופל | יחסי מטפל מטופלת | יחסים בין מטפל למטופל | ניצול מיני בין מטפל למטופל | עבירות מין בזמן טיפול נפשי | עבירות מין בזמן טיפול פיזי | עבירות מין במהלך טיפול נפשי או פיזי

הצלחות המשרד בתחום
שחרור נאשם ממעצר בעבירות חמורות של מעשי סדום ומעשים מגונים בילדים בית המשפט העליון דוחה ערר המדינה על שחרור נאשם בעבירות מין חמורות בילדים שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית ביטול כתב אישום בעבירת מעשה מגונה בפומבי ביטול רישום משטרתי ללקוח שנחשד במכירת משקאות משכרים לקטינים לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל עונש מקל בעבירות החזקת סכין וגניבת רכוש

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
הקלטת שיחה בין מטפל למטופל
אלונה | 18:02 03/05/2017
הקלטת שיחה בין מטפל למטופל
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:32 03/05/2017
עבירות סחר בסמים
אבי | 20:20 17/11/2018
תדפיס היעדר עבירות מין
רועי | 17:56 01/10/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
עו''ד אור הדאיה | 19:48 01/10/2017