חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | שכנות פלילית - כיצד להתמודד עם שכן מטריד שנוהג באלימות

שכנות פלילית - כיצד להתמודד עם שכן מטריד שנוהג באלימות

יחסי שכנות הם חלק בלתי נפרד מהחיים בישראל לאור העובדה שמעל שמונים אחוזים מהתושבים במדינה מתגוררים בבנייני מגורים או בבתים משותפים. על כן, ביחסים אלו, בדומה לרוב האינטראקציות האנושיות, עשויים להיווצר לא פעם מחלוקות וריבים. צעקות בגלל רעש בשעות הערב, פתקים זועמים על רכב שחנה בחניה לא שלו, תלונות לוועד הבית בגלל זבל במסדרון – אלו הן רק חלק מהדוגמאות לסכסוכים בין שכנים המתרחשים על בסיס יומיומי. לרוב הסכסוכים נגמרים בלא יותר מצעקות ותלונות הדדיות, אולם ישנם גם כאלה הגולשים למרחב הפלילי. עו"ד אסף דוק מסביר באילו מצבים ריב סטנדרטי בין שכנים עשוי להסתיים בפלילים וכיצד יש לפעול כשהיחסים נעשים מטרידים ואלימים.

ויכוח קטן בין שכנים שהיו עד עתה חברים נאמנים, עשוי להתגלגל למאורע גדול יותר ואף לגלוש לפלילים. בפסקי הדין העוסקים בסכסוכי שכנים, לרוב מדובר בסכסוך מתמשך ולא בתקרית נקודתית, ובמרביתם הצדדים מגיעים טעוני כעסים לבית המשפט.

במידה וסכסוך השכנים מסלים עד לכדי הטרדה, פגיעה בפרטיות, היזק לרכוש או אלימות פיזית ניתן להוציא נגדו צו למניעת הטרדה מאיימת ו/או להגיש תלונה במשטרה. הגשת תלונה במשטרה היא יריית הפתיחה להליך הפלילי נגד מבצע העבירה. את התלונה יש להגיש בתחנת המשטרה במחוז בו אתם גרים. עצם הגשת התלונה והמשך שיתוף הפעולה שלכם עם המשטרה חשובים לאיסוף וביסוס הראיות נגד השכן שביצע את העבירה נגדכם לצורך הרשעתו בפלילים.

שכן מטריד או מאיים

הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אדם אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

בית המשפט רשאי להורות בצו לאדם שנקט הטרדה מאיימת להימנע מלהטריד את הנפגע, לאיים עליו, לבלוש אחריו או לפגוע בפרטיותו, ליצור עימו כל קשר בעל-פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר.  הצו קובע כי על העבריין להימצא במרחק מסוים ממגוריו של הקרבן, ממקום עבודתו או לימודיו, מרכבו או מכל מקום אחר בו הקרבן נוהג בקביעות להימצא בו. כמו כן חל על העבריין איסור להחזיק או לשאת נשק כולל נשק שניתן לו מטעם רשויות המדינה. במידה והצו ניתן במעמד צד אחד, על בית המשפט לקיים דיון במעמדהצדדים לא יאוחר מ-7 ימים מיום מתן הצו. תוקפו של הצו למניעת הטרדה מאיימת לא יעלה על 6 חודשים, אולם בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו של הצו עד לתקופה כוללת של שנה אחת, ומטעמים מיוחדים שיירשמו - עד לתקופה כוללת של שנתיים. ניתן להגיש את הבקשה לכל בית משפט שלום בישראל. אם הפוגע או הנפגע קטינים - ניתן לפנות גם לבית משפט לנוער.

ה"ט 7289-06-12 - בין שכנים הדרים בדירה מפוצלת נתגלע סכסוך עד כדי איום ברצח. פיצול הדירות מקשה לטענת המבקשת על אוורור הדירות לכן נהגו השכנים לפתוח את דלת הכניסה. אומנם בהמשך הדבר ערער את תחושת הביטחון שלה ולכן הקפידה על סגירתה, דבר שהוביל לוויכוחים תמידיים בין שאר הדיירים, שהגיעו בהמשך לפתרון עד תחילתו של חודש יוני בשנת 2012. אז הגיע שכן חדש להתגורר בדירה הסמוכה שאינו הסכים, בלשון המעטה, עם העובדה ששכנתו מקפידה לסגור את דלת הכניסה. השכן החדש החל לאיים עליה ועל פגיעה במשפחתה תוך שהוא דורש מאשתו סכין וצועק כי לא אכפת לו לשבת בכלא בשנית, שכן בעברו ריצה עונש מאסר. לאחר מכן הוא עקר את פעמון הדלת והרס את קיר הגבס. לאחר התקרית ומהחשש שיפגע בה ובמשפחתה הזמינה המבקשת את כוחות המשטרה והמשיב נלקח לחקירה. עורך דינו התייצב בפניה יומיים לאחר מכן ומסר לה מכתב בו המשיב מתנצל על התנהגותו. מכיוון שדובר על אירוע חד פעמי הוחלט להוציא צו הרחקה כנגד המשיב למשך מספר חודשים ובמידה והתנהגותו המטרידה תימשך, המבקשת תוכל להאריך את תוקפו.

שכן שנוהג באלימות פיזית

לא פעם סכסוכי שכנים עשויים להגיע לכדי אלימות פיזית של ממש. אדם התוקף את שכנו צפוי לעונש מאסר של עד שנתיים בגין תקיפת סתם. במידה והתקיפה גרמה לחבלה של ממש העונש יכול להגיע לעד 3 שנות מאסר. במידה והתקיפה גרמה לאדם חבלה חמורה העונש מזנק לעד 7 שנות מאסר. במידה והתקיפה בוצעה מתוך כוונה להטיל בו מום או נכות, או לגרום לחבלה חמורה שלו, העונש יכול להגיע לעד 20 שנות מאסר.

בתיק פלילי 20904-10-10 - יוחסה לנאשם עבירה של תקיפה חבלנית אומנם הוחלט להימנע מהרשעתו ובכך לא לפגוע בתעסוקתו. לפי כתב האישום עולה כי באמצעי פברואר בשנת 2010 התקיים ויכוח בין הנאשם למתלונן במהלך אסיפת דיירים בבניין בו הם מתגוררים. בתגובה לכך, הנאשם הכה את המתלונן בפניו, אשר נפל לתוך שיח קוצני וכתוצאה מכך נגרם לו דימום ונפיחות באצבעותיו. לאור העובדה שהנאשם בעל חברת מערכות תוכנה ועובד עם חברות ביטחוניות, הוא ביקש מבית המשפט להימנע מהרשעתו, שכן הדבר יפגע באופן הרסני בעיסוקו. במהלך ההליך הפלילי נגדו ירדה הכנסתו באופן משמעותי מחמש-עשרה אלף שקלים בחודש לארבעת אלפים שקלים, דבר שהשפיע קשות על משפחתו שכן הוא מפרנסה היחיד. תסקיר המבחן אליו הנאשם נשלח, המליץ לא להרשיעו נוכח הפגיעה הבלתי הפיכה בפרנסתו. בנוסף נקבע שהנאשם הוא אדם נורמטיבי והאירוע דנן התרחש בשל תחושות פחד, בהלה ובלבול מפאת הבכייה של אשתו. מנגד, המדינה ביקשה להרשיעו ולהטיל עליו קנס כספי ופיצויים לשכנו עקב האינטרס הציבורי והנזק שנגרם למתלונן כיוון שמדובר בעבירת אלימות חמורה. השופט החליט שעוצמת הנזק העשויה להיגרם לנאשם בעקבות הרשעה, וזאת פגיעה הרסנית ומהותית על פרנסתו, לא הולמת את חומרת העבירה. הוחלט להימנע מהרשעתו אומנם יש להתייחס בחומרה בגין עבירת האלימות. יחד עם זאת, מדובר בעבירה ראשונה לנאשם שבוצעה באופן נקודתי ומרצונו לגונן על אשתו. הנאשם נטל אחריות מלאה על מעשיו ואף עבר לדור במקום אחר בכדי להימנע מעימותים עתידיים עם השכן. נקבע כי על הנאשם, למרות אי הרשעתו, לבצע 180 שעות לתועלת הציבור כמו גם פיצוי בסך של 3,500 שקלים.

שכן שגורם לנזק ברכוש

סעיף 452 לחוק העונשין מפרט אודות עבירת היזק לרכוש במזיד הקובעת עד 3 שנות מאסר לאדם ההורס נכס או פוגע בו במזיד ושלא כדין. היזק לרכוש עשוי להתרחש גם באמצעות הצתה במזיד, עבירה המפורטת תחת סעיף 448 לחוק העונשין, בצידה נקבע עונש של עד 15 שנות מאסר. במידה והעבירה נעברה במטרה לפגוע בנכס של המדינה, בנכס המשמש את הציבור, באתר טבע, בצמחייה או בבטחת דרי הסביבה או במטרה לפגוע בבני אדם הדין מזנק לעד 20 שנות מאסר.

בתיק פלילי 535-05-11 - הנאשם הורשע לאחר הודאתו בעבירת הצתה לפי סעיף 448 לחוק העונשין. לפי כתב האישום באמצע חודש יולי בשנת 2009 הצית הנאשם את הצמחייה בשטח שבין ביתו לביתם של שכניו באמצעות חומר דליק וזאת לאחר סירובם של שכניו לגזום מהגדר המשותפת ענפים. בעזרת צינור השקיה השכנים הצליחו לכבות את האש שהתפשטה שגרמה לצמחייה נזק וכן לגדר ולשמשייה שנמצאו באזור. עבירת הצתה הינה עבירה חמורה שכן אין לדעת את תוצאותיה שעשויות להיות הרסניות ביותר. במקרה דנן, תושיית השכנים שפעלו לכיבוי השריפה במהירות, הובילה לנזקים מינימליים. הנאשם, בשנות החמישים לחייו, נעדר הרשעות קודמות, נשוי ואב לילדים אומנם לפי תסקיר שירות המבחן הוא אובחן לאחר שעבר תאונת דרכים כסובל ממחלה נפשית והוא מטופל תרופתית. לפי חוות הדעת הפסיכיאטרית הנאשם בשנים האחרונות מתקשה לתפקד ואין הוא עובד. על מעשיו במקרה עסקנן, הוא מגלה אחריות חלקית וציין כי המעשה בוצע על רקע חיכוכים בין שכניו לאמו באופן תמידי. הסיכון להישנות עבירה אלימה מצדו מוערכת על ידי שירות המבחן כבינונית. הומלץ שהנאשם ירצה עבודות שירות. בדיון על גזר דינו הוחלט להתחשב במצבו הנפשי ובנסיבותיו האישיות והוחלט שירצה ארבעה חודשי עבודות שירות וכן נקבע 6 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור עבירה של היזק בזדון לרכוש או עבירת הצתה שנתיים ממועד גזר הדין.

רבתם עם השכן? פנו לקבלת ייעוץ משפטי

סכסוכים בין שכנים הם דבר נפוץ שכן אינטראקציות אנושיות מלוות לא פעם בחילוקי דעות ובמחלוקות, במיוחד עם אלו הדרים לצדנו. במידה ואתם מתמודדים עם שכן המטריד את מנוחתכם או לחילופין הוגשה נגדכם תלונה במשטרה בגין סכסוך שהחמיר, חשוב שתיוועצו בעורך דין פלילי בהקדם על מנת שישמור על הזכויות והאינטרסים שלכם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונכם. במידה ואתם זקוקים לייעוץ משפטי מקצועי בנושא, פנו ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאירו פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
צו למניעת הטרדה מאיימת | תלונה במשטרה | סכסוך שכנים | תלונה במשטרה נגד שכנים | סכסוכי שכנים | סכסוך שכנים פלילי | תקיפת שכן | הטרדה מאיימת של שכנים | צו הרחקה בין שכנים | צו למניעת הטרדה מאיימת בין שכנים | הטרדה מצד שכנים | איומים מצד שכנים

הצלחות המשרד בתחום
שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות במשפחה הוצאת צו הרחקה נגד אישה שחשדה שבעלה בוגד בה עם אחרת ביטול צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא בעקבות תלונת שווא במסגרת סכסוך שכנים ביטול צו הרחקה שהוצא נגד לקוח במסגרת סכסוך שכנים שחרור ממעצר מעסה החשוד באונס מטופלת במהלך מסאז' סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם ביבוא סם מסוג הרואין באמצעות האינטרנט

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
תיק במשטרה על סכסוך שכנים
יקי | 19:53 10/10/2014
תיק במשטרה על סכסוך שכנים
עו''ד איילון בירנבוים | 20:42 10/10/2014
הסדר במסגרת צו למניעת הטרדה מאיימת
שיר | 22:44 19/03/2019
ערעור על זיכוי שכנים אלימים
שלי | 12:50 13/09/2017
ערעור על זיכוי שכנים אלימים
עו''ד אור הדאיה | 13:08 15/09/2017