חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | עצימת עיניים במשפט פלילי - בחירה להתעלם מעובדות שוות ערך למודעות

עצימת עיניים במשפט פלילי - בחירה להתעלם מעובדות שוות ערך למודעות

בכדי להרשיע אדם בעבירה, יש להוכיח התקיימותם של שני יסודות: מעשה פלילי ומחשבה פלילית - כלומר מודעות למעשה, לנסיבות האירוע ולתוצאות האפשריות שעשויות להיגרם בעקבותיו. אך מה עושים כאשר אדם בוחר להתרחק מהעבירה ומהנוגע לה ביודעין מתוך מטרה שלא יורשע? הכירו את דוקטרינת "עצימת עיניים" או "עיוורון מכוון", אשר מהווה חריג לדרישת יסוד המחשבה הפלילית אצל נאשם ודרך חלופית להוכחת מודעותו לעבירה אותה ביצע לצורך הרשעתו בפלילים. עו"ד אסף דוק מנתח את דוקטרינת עצימת עיניים והחריגים לה וכן מסביר כיצד מתמודד החוק עם נאשם שמתחכם בצורה מודעת ומכוונת ממעשיו.

מחשבה פלילית - היסוד הנפשי הנדרש להתקיימות העבירה הפלילית

סעיף 19 לחוק העונשין קובע כי נדרשת מחשבה הפלילית בכדי שאדם יורשע בעבירה פלילית אלא אם כן נקבע במפורש כי היסודות אחריות קפידה ורשלנות מספיקים. סעיף 20 הבא אחריו, מפרט אודות יסוד המחשבה הפלילית, וקובע כי הנאשם צריך להיות מודע לטיב מעשיו, לנסיבות ולתוצאות האפשריות הקבועות בהגדרת העבירה. הסעיף מפרט עוד כי ביחס להסתברות קיום התוצאה הקבועה בהגדרת העבירה, נדרש להוכיח כי לאדם הייתה כוונה לגרום להן או שהתקיימה אצלו פזיזות המוגדרת כשני מצבים:

א. אדישות – האדם פעל בשוויון נפש לאפשרות גרימת התוצאות האמורות.
ב. קלות דעות – האדם נטל סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאות האמורות מתוך תקווה להצליח למנוע אותן.

כיצד אפוא ניתן לטעון כי בעת ביצוע העבירה התקיימה בראשו של אדם מחשבה פלילית? המאמר הבא יידון בשאלה זו תוך הסבר על דוקטרינת עצימת עיניים.

מהם היסודות הנדרשים להתקיימותה של עבירה פלילית?

עבירה מורכבת מהיסוד הנפשי של המחשבה הפלילית ומיסוד עובדתי. התנהגותו של האדם, הנסיבות שהפכו את אותה התנהגות לאסורה, קרי הרכיב הנסיבתי, והתוצאה של ההתנהגות, מרכיבים את היסוד העובדתי. אולם, היסוד העובדתי אינו מספיק בכדי להרשיע אדם בביצוע עבירה, אלא יש גם להוכיח כי התקיימה אצל האדם מודעות לטיב מעשיו, לנסיבות האירוע ולתוצאות האפשריות שעשויות להיגרם מכך, כלומר שהתקיים היסוד הנפשי של המחשבה הפלילית. בסיכומו של דבר, הדרישה של המשפט הפלילי הוא שהיסוד הנפשי יוליד את היסוד העובדתי, כלומר, שמתוך מחשבה פלילית יבוצע המעשה האסור.

היסוד הנפשי מתייחס לעבירה התנהגותית בה נדרש להוכיח את המודעות של הנאשם כלפי כל אחד מהרכיבים העובדתיים של העבירה. כמו כן, היסוד הנפשי מתייחס לעבירה תוצאתית, בה נדרש להוכיח את היסוד הנ"ל כלפי תוצאות המעשה שיכול להתבטא בכוונה, כלומר בראייה מראש את התרחשות התוצאה כאפשרות סבירה לוודאי, או להבדיל בפזיזות המתבטא בקלות דעת או באדישות.

כיצד ניתן להוכיח את מחשבותיו של העבריין בעת פעולותיו? ובכן הדבר אינו פשוט ונובע מהתפיסה במשפט הפלילי, כי אזרחי המדינה נותנים דין וחשבון טרם פעולותיהם. הדבר מהווה קושי מכיוון שבמציאות לעיתים מעשינו אינם נעשים בתשומת לב קפדנית.

דוקטרינת עצימת עיניים - בחירה מכוונת להתעלם מעובדות שוות ערך למודעות

"עצימת עיניים" (shutting one's eyes) או "עיוורון מכוון" (wilful blindness), הינם חריג לידיעה ממשית של רכיב הכוונה הפלילית ודרך חלופית להוכחת הידיעה הממשית.

חוק העונשין מחיל מודעות לנסיבות ולטיב המעשה על ידי מי שחשד באפשרות קיומן ונמנע מלברר אפשרות זו - קרי עצם את עיניו. סעיף 20(ג) לחוק קובע כי יש לראות אדם שחשד בדבר אפשרות קיום הנסיבות או בדבר טיב ההתנהגות כמי שהיה מודע אליהם או נמנע מלבררם. במילים אחרות, חשוד שנמנע מלברר על התוצאות שעלולות להתקיים כתוצאה מהתנהגותו, למעשה, "עצם את עיניו" באופן מכוון. הדבר אפוא מהווה דרך חלופית להוכחה של רכיב הכוונה הפלילית.

דרישת החוק הינה לחשד סובייקטיבי באשר לקיומה של נסיבה עקב חשד סביר או ממשי שמא היא אכן מתקיימת, והימנעות, לפני המעשה, מבדיקת המצב ובירורו. 

מתי לא מתקיים היסוד הנפשי של עצימת עיניים?

עבירות שלמעשה חלה בהן אחריות קפידה כגון בעבירות תנועה, אי תשלום שכר מינימום, חלק מהסעיפים בחוק איסור הלבנת הון, גרימת רעש או זיהום אוויר ועוד, אין צורך להוכיח כוונה פלילית ולמעשה המונח עצימת עיניים לא חל בהן. במילים אחרות, מדובר בעבירות בהן אין צורך להוכיח את היסוד הנפשי של המחשבה הפלילית אלא די כי היסוד העובדתי יתקיים.

חריג נוסף לכלל, נוגע לעבירת הפרת אמונים, בה אין צורך להוכיח עצימת עיניים או מחשבה פלילית מאז שנת 2004 לנוכח הפסיקה של בית המשפט העליון בה נקבע כי בעבירה זו לא נדרשת מחשבה פלילית ייחודית ודי להסתפק במודעות להיבט הפיזי של המעשה. כמו כן, בסעיפים מסוימים בחוק האוסר על הלבנת הון, נשלל במפורש שימוש בכלל כאמור.

סוף מעשה במחשבה תחילה: האם ניתן להוכיח את יסוד הכוונה הפלילית גם כאשר המעשה קדם למחשבה?

במשפט הפלילי קיים עקרון המזיגה העוסק ביחסים שבין המחשבה הפלילית להתנהגות, המושתת על התפיסה שהמעשה האסור יבוצע מתוך המחשבה. העיקרון למעשה מבקש למנוע מצבים בהם אדם יורשע באופן מקרי, אלא רק כאשר המעשה הפלילי נבע מהמחשבה פלילית. במקרים בהם המעשה קדם למחשבה בית המשפט נוטה לקבוע כי ההתרחשויות נעשו באופן אקטיבי ובשלב מסוים המחשבה הפלילית חברה אליהם.

בכל מקרה, נדרשת הוכחת המחשבה הפלילית בכדי להרשיע חשוד בעבירה, גם אם אותו חשוד כאמור, לא בירר אודות התוצאות האפשריות העשויות להיגרם ממעשיו. אי בירור כאמור, מהווה חלופה המוכיחה את רכיב הכוונה. על כן, במידה ונעצרת בחשד למעורבות בפלילים או הוגש נגדך כתב אישום והנך טוען לחפותך, כדאי שתפנה באופן מיידי לעורך דין פלילי המנוסה בתחום, שיציג את גרסתך באופן מיטבי ויפעל למען שחרורך לחופשי. במידה ואתם זקוקים לייעוץ משפטי מקצועי בנושא, פנו ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאירו פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עצימת עיניים | עיוורון מכוון | מחשבה פלילית | עבירה פלילית | מעשי פזיזות ורשלנות | shutting one's eyes | wilful blindness | דוקטרינת עצימת העיניים | היסוד הנפשי בעבירה פלילית | חריגים לדוקטרינת עצימת העיניים | כוונה פלילית | קלות דעת במשפט פלילי | יסודות העבירה הפלילית

הצלחות המשרד בתחום
ביטול רישום פלילי לדוקטור למדעי המחשב ומרצה מוביל בתחום אבטחת המידע ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם באיומים ברצח ביטול רישום משטרתי ללקוח שנחשד במכירת משקאות משכרים לקטינים לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל סגירת תיק חקירה כנגד לקוחה שנחשדה בתקיפה ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוחות שהואשמו בגניבה סגירת תיק פלילי לעובד סוציאלי שנחשד בשני מקרי אונס

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
האם זה עבירה פלילית של הטרדה? ווהאם יש הגנה בחוק?
מני | 23:16 26/09/2016
האם זה עבירה פלילית של הטרדה? ווהאם יש הגנה בחוק?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 10:45 28/09/2016
האם זה עבירה פלילית של הטרדה? ווהאם יש הגנה בחוק?
גדגד | 11:42 28/09/2016
התיישנות עבירה פלילית שבוצעה בצבא
אבי | 19:06 12/09/2016
התיישנות עבירה פלילית שבוצעה בצבא
עו''ד אסף דוק | 19:20 12/09/2016
האם מדובר בעבירה פלילית של הטרדה ואיך מוכחים שזה לא?
רעות | 13:55 06/08/2015
האם מדובר בעבירה פלילית של הטרדה ואיך מוכחים שזה לא?
עו''ד אסף דוק | 15:13 06/08/2015
האם מדובר בעבירה פלילית של הטרדה ואיך מוכחים שזה לא?
רעות | 12:34 07/08/2015