חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | חיזור רומנטי או הטרדה מינית - איפה עובר הגבול?

חיזור רומנטי או הטרדה מינית - איפה עובר הגבול?

הודעות בעלות אופי מיני מצד בחור שביקשת שיפסיק, הערות מיניות מצד קולגה בעבודה ובילוש או התחקות של מחזר עקשן – בסיטואציות אלו נתקלות נשים רבות מידי יום, אך האם הדבר עולה כדי הטרדה מינית או פגיעה בפרטיות? מתי נחצה הגבול הדק בין חיזור לגיטימי להטרדה מאיימת? עו"ד אסף דוק מסביר.

לעיתים חיזור רומנטי מצד בחור מתבטא במחמאות ובשליחת מסרונים בעלי אופי מיני שעלולים להוות הטרדה מצד המחוזרת. לעיתים המחזר איננו מבחין בכך עקב הגבול הדק בין חיזור מקובל לבין התנהגות שעשויה לפגוע מבלי משים.

לא כל התנהגות או אמירה בעלות אופי מיני יש בה משום הטרדה מינית על פי החוק. לעיתים האמירות יחרגו מן הדרך המקובלת אך אינן יגלשו לתחום הפלילי.

מתי מסרונים בפייסבוק או בוואטסאפ הופכים להטרדה אסורה?

הטרדה מינית יכולה ללבוש צורות שונות, כגון: "מחמאה" המתייחסת למראה החיצוני של אדם בהקשר למיניותו, מעביד שלא מקדם בתפקיד עובדת רק משום שמסרבת לשכב עימו, משחקי חיזור הכוללים הצעות מיניות חוזרות ונשנות ואפילו מבטים עורגים בלתי רצויים. הענישה על הטרדה מינית נעה בין שנתיים לארבע שנות מאסר מאחורי סורג ובריח.

כשבחור שולח הודעת חיזור נחמדה ללא תוכן מיני כלשהו, מדובר בדבר לגיטימי לחלוטין. אולם כאשר התוכן הופך למיני וממשיך למרות שהמחוזרת מצהירה כי אינה מעוניינת בכך, מדובר בעבירה שדינה עד שנתיים מאסר על-פי סעיף 3(א)(3) לחוק להטרדה מינית, תשנ"ח-1998. החוק מגדיר הטרדה מינית כהצעות חוזרות ונישנות בעלות אופי מיני המופנות לאדם שהראה למטרידן כי אין הוא מעוניין בהצעות.

בתיק פלילי 36199-12-12 - בית המשפט הרשיע את הנאשם בהטרדה מינית, בהטרדה ובאיומים. הנאשם שלח לידידתו, לאחר שנתגלע ביניהם סכסוך, מסרונים בעלי אופי מינית המכילים בין היתר גידופים וקללות. הידידה הגישה נגדו תלונה במשטרה בגין הטרדה שכן במשך מספר חודשים המתלוננת קיבלה לטלפון הסלולרי שלה את המסרונים כאמור. הנאשם הודה בכך אך טען שמעשיו אינם בגדר הטרדה מינית. מנגד, המדינה טענה כי המסרונים חורגים מהשיח הלגיטימי ומההתנהגות המקובלת וקבעה כי הדבר משפיל ומבזה ובפרט כשהמתלוננת ביקשה ממנו כמה וכמה פעמים לחדול ממעשיו. כבוד השופט ד"ר עמי קובו קבע כי מדובר ללא ספק בהטרדה מינית שכן המסרונים התייחסו למיניותה והיו מבזים ומשפילים. הנאשם טען כי כוונתו היה להקניטה אומנם הוחלט כי דבריו חצו את הרף הנסבל והמקובל והיה בהם תכנים הפוגעים בכבודה.

כיצד מגיבים כאשר המחזר שולח תמונה של איבר מינו בפייסבוק או בוואטסאפ?

מחזר או מכר רחוק השולח בפייסבוק או בוואטסאפ תמונה של איבר מינו שלא במסגרת התכתבויות מיניות ביניכם או במידה ומעולם לא היה ביניהם קשר מיני, עשוי להוות מעשה לשם ביזוי, סיפוק או גירוי מיניים. האדם צפוי להיות מואשם בעבירה של מעשה מגונה, כאשר ההרשעה בגינה אינה מחייבת שיתקיים מגע פיזי בין הקרבן לתוקף. בסעיף 348 לחוק העונשין מוגדר מעשה מגונה בתור מעשה הנעשה למען סיפוק, גירוי או ביזוי מיני ללא הסכמתו של אחד הצדדים. ניתן להבין כי מדובר בהגדרה רחבה מאוד המכסה על שורה ארוכה של פעולות והתנהגויות. חוק העונשין קובע עד 3 שנות מאסר לעושה מעשה מגונה באדם ללא הסכמתו. במידה והמעשה המגונה הופנה לקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, אף בהסכמתה, העונש מזנק לעד 7 שנות מאסר. כמו כן נקבע העונש כאמור אם הושגה הסכמה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה. אדם המבצע מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים שלא בהסכמתה החופשית, צפוי לעד 10 שנות מאסר.

הטרדה טלפונית ופגיעה בפרטיות

חיזור אובססיבי שגולש להטרדות טלפוניות, איומים או בילוש והתחקות אחר תנועותיו של אדם עשוי להוות עבירה פלילית בהתאם לדינים הבאים:

1. עבירת הטרדה באמצעות מתקן בזק - האיסור על הטרדות טלפוניות נולד בעקבות ריבוי מקרי ההטרדה באמצעות מכשירים אלקטרוניים. החוק קובע כי כאשר אדם עושה שימוש בטלפון, בסלולר או המחשב באופן שיש בו כדי לפגוע להפחיד, להטריד, ליצור חרדה או להרגיז שלא כדין אדם אחר - דינו יכול להגיע עד 3 שנות מאסר.

2. עבירת פגיעה בפרטיות - בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת, צילום אדם כשהוא ברשות היחיד, פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו. העונש המקסימלי בגין מעשים אלו הוא 5 שנות מאסר, בתנאי שהפגיעה בפרטיות נעשתה במזיד.

3. עבירת איומיםעבירת האיומים הנה עבירה של הטלת אימה על אדם אחר ופגיעה בביטחונו האישי, בין שהחשש לפגיעה בו הינו ריאלי ובין אם לאו. ההפחדה עשויה להתייחס למגוון אינטרסים של הפרט ובהם חייו, חירותו, שלמות גופו, בריאותו, קניינו וכדומה. העונש המקסימלי בגין איומים הוא עד 3 שנות מאסר.

איך מפסיקים את ההטרדות?

במידה ואת חווה הטרדות טלפוניות, איומים, פגיעה ברכוש, פגיעה בשמך הטוב, בילוש או התחקות מטרידה שיש בה כדי לפגוע בפרטיותך – מדובר בהטרדה מאיימת לכל דבר ועניין. בשנת 2001 נחקק החוק למניעת הטרדה מאיימת המכוון להגן על אנשים מפני איומים והטרדות הפוגעים בגופם, בפרטיותם ובאורח חייהם התקין. צו למניעת הטרדה מאיימת ניתן כנגד כל אדם המטריד אדם אחר בכל דרך שהיא, או המפעיל כלפיו איומים אשר כתוצאה מהם הוא חושש כי שלוותו, פרטיותו או חירותו תפגענה שוב, או בשל חששו לפגיעה בגופו.

סובלת מחיזור גורלי?

לעיתים חיזור רומנטי וסוער עשוי להפוך בין רגע להטרדה מאיימת. במידה וקיבלת מסרונים מיניים בנוגע למיניותך אשר חצו את הרף המקובל ובמידה והמחזר ממשיך בכך חרף בקשתך להפסיק, דעי כי מדובר בעבירה על החוק ולכן כדאי שתפני להגשת תלונה במשטרה. בנוסף, באפשרותך להוציא נגדו צו למניעת הטרדה מאיימת כאמור. בנוסף, זכרי שאין לאף אדם הזכות להטריד את שלוותך או לגעת בגופך חרף הסכמתך, במיוחד כשמדובר במחזר שחצה את הגבול.

גברים המחזרים אחר נשים עשויים לעיתים לחצות את ההתנהגות המקובלת מבלי משים, ועשויים להפתעתם למצוא עצמם בחדר החקירות, חשודים בעבירת מעשה מגונה או בהטרדה מינית, ללא שום התראה מוקדמת. כדאי לשקול את המילים הנאמרות ובמיוחד כשמדובר במסרונים באפליקציית הוואטסאפ או בפייסבוק, שכן הללו עשויים להוות תשתית ראייתית מוצקת כנגד החשוד. במידה ונעצרת בחשד להטרדה מינית או בעבירת מעשה מגונה, רק כי ניסית לחזר אחר בחורה, דע שאין זה הסוף. כדאי שתפנה באופן מידי לעו"ד פלילי שיגן על זכויותיך ויפעל למען שחרורך לחופשי. רצוי שהפנייה לשירות משפטי מקצועי תיעשה בשלבים הראשונים של החקירה בכדי למנוע טעויות שעשויות לחרוץ את גורלך. 

במידה ואת זקוקה לייעוץ משפטי מקצועי בנושא, פני ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאירי פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עו"ד אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

הצלחות המשרד בתחום
שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות במשפחה הוצאת צו הרחקה נגד אישה שחשדה שבעלה בוגד בה עם אחרת ביטול צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא בעקבות תלונת שווא במסגרת סכסוך שכנים ביטול צו הרחקה שהוצא נגד לקוח במסגרת סכסוך שכנים הארכת מאסר מותנה לנאשם בפעם השלישית בעבירות סמים ביטול פסק דין בשל חשש לעיוות דין ללקוח שנשפט בהעדרו בתיק נהיגה בשכרות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
תביעה על הטרדה מינית במקום העבודה
איגור | 19:20 31/01/2016
תביעה על הטרדה מינית במקום העבודה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:13 01/02/2016
תביעה על הטרדה מינית במקום העבודה
איגור | 09:48 01/02/2016
הטרדה מינית בזמן העבודה על ידי המעסיק
אדרת | 21:52 06/09/2016
הטרדה מינית בזמן העבודה על ידי המעסיק
עו''ד אלעד שאול אלבז | 23:02 06/09/2016
הטרדה מינית בזמן העבודה על ידי המעסיק
אדרת | 15:22 07/09/2016
הטרדה מינית באינטרנט
בחור | 13:32 12/09/2014
הטרדה מינית באינטרנט
עו''ד אסף דוק | 13:45 12/09/2014