חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | מדיניות חדשה נגד משתמשי סם הקנאביס - קנסות במקום רישום פלילי

מדיניות חדשה נגד משתמשי סם הקנאביס - קנסות במקום רישום פלילי

המדיניות החדשה נגד משתמשי סמי הקנאביס (מריחואנה וחשיש) ממקדת את המאמצים בהסברה וחינוך תוך שימוש בהליכים פליליים רק כמוצא אחרון. המדיניות החדשה קובעת כי אדם שיימצא מחזיק בקנאביס בפעם הראשונה והשנייה - יושת עליו קנס בלבד ולא יינקטו נגדו הליכים פליליים. במקרה של עבירה שלישית - הטיפול יועבר למסלול של סגירת התיק בהסדר מותנה ותישקל אפשרות שלילת רישיונות הנהיגה או הנשק של המשתמש. רק במקרה של עבירה רביעית ומעלה – המשטרה תשקול הגשת כתב אישום והעמדה לדין פלילי. כמו כן, קיימת הבחנה במדיניות החדשה כלפי קטינים שייתפסו מעשנים סמים קלים, לפיה הטיפול בעניינם יופנה למסלול טיפול מותנה ללא קנסות. עו"ד אסף דוק מסביר על מדיניות האכיפה החדשה נגד משתמשי סמים קלים.

ליבת המדיניות החדשה - הפללת משתמשי סמים קלים רק כמוצא אחרון

לגליזציה של סמים קלים היא כבר לא מילה גסה. השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, הציג ביום 26.1.17 הנחיות חדשות באשר לאכיפת צרכני הקנאביס הכוללות קנסות מנהליים וסגירת תיק בהסדר מותנה. ההנחיה החדשה דוגלת בטיפול ובחינוך ונקבע כי נקיטת הליכים פליליים כנגד המשתמשים יתבצעו רק כמוצא אחרון.

בשנים האחרונות מדינות רבות פעלו בכדי לשנות את החקיקה והאכיפה כלפי משתמשי סמי הקנאביס (מריחואנה וחשיש). השימוש החוקי במריחואנה רפואית וכן קמפיין הקנאביס של תוכנית "צינור לילה" תחת הכותרת "הגיע הזמן, ארדן" בהנחייתו של גיא לרר, הם אלו שהובילו לשינוי השיח הקורא ללגליזציה של סמים קלים.

גלעד ארדן, השר לביטחון פנים, הקים לאחרונה וועדה בראשות מנכ"ל משרדו, שבחנה את נושא אכיפת עבירות הסמים הקלים לעומק. במקביל לכך, התקיימו דיונים רבים ברשות למלחמה בסמים, אשר המליצה לאמץ את המודל הפורטוגלי. פורטוגל שמה לעצמה מטרה לא להפסיק את השימוש בסמים בקרב המכורים אלא לעזור להם לצרוך את החומרים באופן בטיחותי ונכון. לשם כך, פורטוגל הקימה מערך גדול של צוותים רפואיים, פסיכולוגיים ועובדים סוציאליים אשר מספקים למכורים אביזרי שימוש וסמים מתוך מטרה להחלים ולחיות חיים שלווים ונורמטיביים. בסופו של דבר, הועדה בחרה שלא לאמץ את המודל הפורטוגלי ובמקומו פיתחה מודל חדש תוצרת כחול-לבן לפיו האכיפה נגד משתמשי הקנביס תעבור למתן קנסות מנהליים וייעשה שימוש בהפללה רק כמוצא אחרון.

המסקנות העיקריות אליהן הגיע הועדה המיוחדת הן שיש להעביר את הטיפול הפלילי במשתמשי הקנאביס להיבט הטיפולי והחינוכי. עוד נקבע כי יש להוסיף מערכים נוספים של הסברה בנושא לצד הסתעפות של אמצעי אכיפה כך שלמשטרה יהיו דרכים נוספות לטיפול במשתמשי הסמים הקלים מלבד לפתוח להם תיק פלילי והעמדתם לדין, דבר המותיר להם רישום פלילי ומשטרתי. המדיניות החדשה מדגישה את הפן הטיפולי-חינוכי במשתמשי הסמים הקלים לצד הורדת התיוג הפלילי והסטיגמה העבריינית שדבקה בהם עד עתה.

המדיניות החדשה כלפי בגירים שייתפסו משתמשים בקנאביס בפעם הראשונה

ההמלצות שאומצו קובעות כי הפללת המשתמשים תהייה רק כמוצא אחרון. במידה וצרכן קנאביס נתפס בפעם הראשונה לחייו במרחב ציבורי, וכשהוא מודה בדבר, יוטל עליו קנס מנהלי בלבד בסך 1000 שקלים ללא רישום פלילי. לאור העובדה כי צריכת סמים קלים הפכה לנורמה בקרב מרבית מהצעירים, ייתכן שיגבו קנסות בהיקפים גדולים יותר בהמשך. מכאן עולה השאלה – היכן יושקע הכסף מהקנסות? לדברי השר, הקנסות שיגבו מהצרכנים, ייכנסו לקרן שמיועדת לטובת חינוך והסברה בנושא, אומנם יש לציין כי הדבר עדיין לא הוסדר באופן סופי עם משרד האוצר.

המדיניות כלפי בגירים שייתפסו בפעם השנייה או השלישית

ההנחיות קובעות כי צרכן קנאביס שנתפס בפעם השנייה, ישלם קנס כפול מזה ששילם בעבירה הראשונה, כלומר, קנס בסך 2,000 שקלים לערך. במידה וייתפס בפעם השלישית הטיפול בעניינו יופנה למסלול סגירת תיק בהסדר מותנה וזאת מבלי שיוגש נגדו כתב אישום. הדבר כרוך בהודאתו בעבירה וכן התחייבות מצדו לא לעבור עבירה נוספות בעתיד ו/או לשלם פיצוי כספי ו/או לעמוד בפיקוח שירות המבחן. תישקל במקביל האפשרות לשלול את רישיון הנהיגה ו/או רישיון הנשק, במידה ומחזיק בכאלה.

השר ארדן מדגיש כי המקרים הללו רלוונטיים בעישון קנאביס במרחב הציבורי בלבד. כמו כן, המדיניות החדשה תצטרך לקבל אישור סופי מהממשלה בעקבות השפעתה על המשרדים השונים.

המדיניות כלפי בגירים שייתפסו בפעם הרביעית ומעלה

מדיניות האכיפה החדשה קובעת כי משתמש קנאביס שנתפס בפעם הרביעית ויותר תישקל האפשרות להגיש נגדו כתב אישום ולהעמידו לדין פלילי. חברת הכנסת תמר זנדברג, יושבת הראש למאבק בסמים ואלכוהול מסרה כי מדובר בהחלטה נכונה שבאמצעותה מדינת ישראל מיישרת קו עם מדינות רבות בעולם. מדובר בצעד גדול ומתבקש שמהווה שינוי מהותי בחקיקה ובמדיניות האכיפה. מנגד, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', מסרה כי למדינה אין סיבה להתערב בצריכת קנאביס שכן מדובר בחירותו של הפרט. צריכת הסמים איננה גורמת נזק ונוצר מצב מנוגד בו אלכוהול נחשב לדבר נורמטיבי אך הוא בתורו גורם לאלימות ופוגע בבריאות ואילו צריכה של קנאביס אסורה. אין סיבה שמדינת ישראל לא תבצע שינוי באכיפה במיוחד שאזרחים רבים שומרי חוק ונורמטיביים צורכים את הסם מפעם לפעם מבלי להזיק לעצמם או לסביבתם.

המדיניות החדשה לא תקפה כלפי אלו שייתפסו מחזיקים ברשותם כמות העולה על 15 גרם קנאביס או הנוהגים תחת השפעת סמים

המדיניות החדשה של המשרד לביטחון פנים מתייחסת אך ורק לצרכני קנאביס שנתפסו מחזיקים במרחב הציבורי כמות הנחשבת לצריכה עצמית בלבד, קרי בכמות של עד 15 גרם. משתמש שייתפס עם כמות שהיא מעבר לכך, ואף אם מדובר בכמות מזערית, ינוהל נגדו הליך פלילי רגיל והוא צפוי לעמוד לדין בגין עבירת החזקה או שימוש בסמים לצריכה עצמית.

נכון להיום, כל שימוש ו/או החזקה של קנאביס שלא למטרה רפואית מוגדרת כעבירה פלילית וכנגד המשתמש ננקטים הליכים פליליים חמורים. כמות של עד 15 גרם קנאביס, מריחואנה או חשיש נחשבת לכמות למטרת צריכה עצמית בגינה נקבע עד 3 שנות מאסר או קנס בגובה של עד 226,000 ש"ח בצירוף אפשרות של שלילת רישיון הנהיגה של המחזיק בסם. כל כמות שהיא מעבר ל-15 גרם, נחשבת להחזקת סם שלא לשימוש עצמי, כלומר נושאת עימה אופי מסחרי לדעת המחוקק, ולכן דינה הוא עד 20 שנות מאסר או קנס בגובה של עד 5,650,000 ש"ח.

עבירת החזקת סם שלא לצריכה עצמית - בשונה מעבירות החזקה או שימוש בסמים לצריכה עצמית, עבירת החזקת סמים שלא לצריכה עצמית הינה כל פעולה המעידה על אופי מסחרי של הפעילות בסמים מסוכנים (כגון: ייצוא, ייבוא, מסחר, אספקה, תיווך, הובלה במעבר ועוד) שהמחוקק קבע שהפגיעה באינטרס הציבורי בהם הוא גדול ומשמעותי הרבה יותר. פקודת הסמים המסוכנים קובעת חזקה לפיה אדם שמחזיק בסם מסוכן בכמות העולה על הסף הקבוע בפקודה הרי שהוא מחזיק בסם לא רק לשם צריכתו העצמית. חשוב לזכור כי פעילות של סחר בסמים תיחשב ככזו גם בהיעדר קבלת תמורה בגין ייצואה, ייבואה, הספקתה והמסחר בה. פקודתת הסמים המסוכנים אינה מבדילה בין "סמים קלים" לבין "סמים קשים" וכן אף לא בין סם לסם, אלא יוצרת הבחנה בין עבירת סחר בסמים לבין עבירת החזקה או שימוש לצריכה עצמית על-פי כמות הסם שנתפסה. עו"ד אסף דוק מסביר על יסודות עבירת החזקת סם שלא לצריכה עצמית ומרכיביה.

עבירת גידול סמים (גם לשם שימוש עצמי) - יודגש שהמדיניות החדשה לא חלה על משתמשים שייתפסו מגדלים גראס ומריחואנה לשם צריכתם העצמית. גידול סמים בכל צורה ואופן אסור על פי פקודת הסמים המסוכנים, בין אם מדובר בגידול למטרה של שימוש עצמי ובין אם שלא לשימוש עצמי. ההנחה בבסיס עבירת גידול הסמים היא כי בהיעדר הכנתו של החומר המשמש כסם מסוכן, לא ניתן יהיה להשתמש בו, להחזיק או לסחור בו. עונשו של אדם המגדל סמים יכול להגיע עד 20 שנות מאסר. על אף שנדמה שקיים היגיון מוסרי וכלכלי עבור החברה בגידול סמים בבית, לעומת רכישתם מסוחרי סמים, החוק מעניש יותר בחומרה את המגדלים, מאשר את הקונים. בכך, אדם שייתפס עם צמח של 15 גרם בביתו יואשם בפלילים, ואילו אדם שייתפס בפעם הראשונה רוכש 15 גרם של גראס - יושת עליו קנס בלבד על פי המדיניות החדשה. בכך, דווקא זה אשר ימנע מכספו "לזלוג" לעולם הפשע ולארגוני טרור, והסם שיגדל הוא מבוקר בהרבה מהסם שנרכש, עדיין החוק עלול להתייחס אליו בצורה קשה יותר מזה שרכש מכספו מנת סם.

נהיגה תחת השפעת סמים - המדיניות החדשה לא חלה על נהגים שייתפסו נוהגים תחת השפעת סמים קלים, שכן אלו נחשבים עדיין למסכנים את המשתמשים בדרך, את עצמם ומגבירים את הסיכוי לתאונה. הרשעה בעבירת נהיגה תחת השפעת סמים גוררת אחריה סנקציות חמורות כגון: שלילת רישיון הנהיגה למשך תקופה מינימלית של שנתיים, קנסות כספיים ואף מאסר בפועל.

המדיניות החדשה כלפי קטינים שייתפסו מחזיקים בסמים קלים

ההנחיות החדשות קובעות כי תתקיים הבחנה בין קטינים לבגירים באם ייתפסו מעשנים סמים קלים במרחב הציבורי, לפיה לא יושתו עליהם קנסות מנהליים ועניינם יטופל באופן הבא:

קטין אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם הראשונה - הטיפול בעניינו יועבר למסלול של טיפול מותנה ללא קנס או רישום פלילי.

קטין אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם השנייה - הטיפול בעניינו יועבר למסלול של סגירת תיק בהסדר מותנה.

קטין אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם השלישית ומעלה - ייפתח לו תיק פלילי ותישקל האפשרות להגיש נגדו כתב אישום ולהעמידו לדין פלילי רגיל.

איזו אכיפה נהוגה כיום כנגד עברייני הסמים הקלים?

המשטרה צפויה להפעיל מכשור טכנולוגי חדש לגילוי נהיגה תחת השפעת סמים

לדבריו של השר ארדן, המשטרה חסרת משאבים מתאימים לטיפול ראוי בצרכני הקנאביס ולכן כחלק מהמלצותיה של הועדה נבדקו פתרונות יעילים בהם עושים שימוש ברחבי העולם. דוגמה לכך היא מכשיר חדשני שמטרתו לאכוף נהיגה תחת השפעת סמים באמצעות בדיקת רוק. המכשיר מהווה אינדיקציה בהתאמה של כ-85%. הבדיקה כאמור הינה הכרחית במדיניות האכיפה החדשה על מנת למנוע עלייה בתאונות הדרכים בשל נהגים שעלו על ההגה כשהם תחת השפעת סמים.

הוחלט שלא לאמץ בינתיים את המודל הפורטוגלי

כאמור מדיניות הקנאביס החדשה של המשרד לביטחון פנים הינה כמחצית מהדרך למטרה. השר גלעד ארדן בחר שלא לאמץ את המודל הפורטוגלי ובמקומו פיתח מודל חדש תוצרת כחול-לבן לפיו האכיפה נגד משתמשי הקנביס תעבור למתן קנסות מנהליים וייעשה שימוש בהפללה רק כמוצא אחרון.

בפורטוגל הבינו כי בעיית הסמים איננה פלילית, לעומת מדינות אחרות לרבות מדינת ישראל, ולכן יזמו תכנית אסטרטגית לאחר שהוצע כי המקור לכך היא בעיה חברתית ובריאותית. בעקבות השינוי למשטרה המקומית התפנו משאבים כבירים בכדי להתמקד בפושעים האמתיים ובעבריינים הגדולים והסטיגמה באשר להתמכרות לסמים הופחתה.

המודל הפורטוגלי נחל הצלחה וכעבור עשור, לאחר הפעלת התכנית, מספר המכורים ירד בחמישים אחוזים. ההבנה כי יש להתייחס לצריכת הסמים כאל מחלה בה יש לטפל ולא כאל פשע, הובילה למהפכה ממשית ברחבי המדינה.

המדען הראשי של הרשות למלחמה בסמים, יוסי פיש, מסר כי הגישה בפורטוגל עוזרת למשתמשים להשתלב בחזרה בחברה באופן נורמטיבי. ענישה פלילית לא הוכחה כיעילה ולכן יש לשנות את האכיפה גם בישראל. על פי המודל הפורטוגלי, הטיפול הפלילי לא ייעלם כליל אלא יופנה כלפי מי שהחזיק בכמות מסוימת, מעל 25 גרם קנאביס, שכן אז הדבר מצביע על עבירה בסחר בסמים, שהינה עבירה חמורה ביותר שמשרתת ארגוני טרור ופשע. הרשות הבהירה כי המודל הפורטוגלי ייבחן לצד מודלים נוספים אך בשורה התחתונה יש לשים את הדגש הטיפולי ולאו דווקא זה הפלילי באשר לטיפול בצרכני קנאביס.

לדבריה של יושבת ראש הוועדה למלחמה בסמים, חברת הכנסת תמר זנדברג, יש לתמוך באופן מלא במודל הפורטוגלי ולאמץ אותו גם בישראל. חברת הכנסת מסרה כי המאבק בצרכני הקנאביס ופתיחת הליכים פליליים נגדם, אינם יעילים וגורמים לתוצאה ההפוכה. הגישה כי צריכה של סמים קלים הינה בעיה התמכרותית ולא פלילית עשויה להוביל למהפכה חדשה בישראל בה לגליזציה תאושר.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות סמים?

ראשית, יש לזכור כי ההמלצות של המשרד לביטחון פנים ייבחנו בהמשך על ידי הממשלה שתחליט האם לאשר את מדיניות האכיפה החדשה או אם לאו. אשר על כן, עד אז המשטרה רשאית להעמיד לדין כל מי שנתפס מחזיק ברשותו סמים קלים לצריכה עצמית, בין אם במרחב הציבורי ובין אם בזה הפרטי, ולנקוט כנגדו סנקציות והליכים פליליים כבדים.

על מנת ולמנוע את הכתמת עתידך בפלילים עליך להיוועץ בעורך דין פלילי מנוסה שייסע לך בין אם זה בחקירה הראשונית ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירות שתוצאתן יכולה להיות הרסנית עבורך. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות סמים מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות סמים קלים פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי בעניינם. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מונה צוות עורכי דין מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
הליך טיפול מותנה | נהיגה תחת השפעת סמים | גידול קנאביס | החזקת סם לשימוש עצמי | שימוש עצמי בסמים קלים | החזקת מריחואנה לשימוש עצמי | החזקת קנאביס לשימוש עצמי | סגירת תיק פלילי בהליך טיפול מותנה | לגליזציה של קנאביס | שימוש עצמי בקנאביס | סגירת תיק בהסדר מותנה | קנס על שימוש בקנאביס | קנס על שימוש בסמים קלים | החזקת קנאביס במשקל של עד 15 גרם | קנס על החזקת מריחואנה | מדיניות הקנאביס החדשה | החזקת חשיש לשימוש עצמי | נהיגה תחת השפעת גראס | נהיגה תחת השפעת מריחואנה | נהיגה תחת השפעת קנאביס | סגירת תיק קנאביס בהסדר מותנה | סגירת תיק סמים קלים בהסדר מותנה | קנס על שימוש עצמי בסמים קלים | החזקת גראס לשימוש עצמי | אי הפללה קנאביס

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות זיוף וקבלת דבר במרמה סגירת תיק פלילי לקטין בעבירות סמים במסגרת הליך טיפול מותנה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה סגירת תיק משטרתי לקטין שנחשד בהחזקת סכין במסגרת הליך טיפול מותנה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת סמים ברכב והזמנה למשפט על נהיגה תחת השפעת סמים
גלעד | 07:04 03/09/2016
החזקת סמים ברכב והזמנה למשפט על נהיגה תחת השפעת סמים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 07:48 03/09/2016
פתחו לי תיק במשטרה על שימוש עצמי בסמים
רועי | 10:18 09/08/2014
החזקת סמים לשימוש עצמי
עו''ד אסף דוק | 10:43 09/08/2014
הזמינו אותי לחקירה עקב תפיסה לסמים..המשקל בקושי 0.5 גרם
חסוי | 10:25 17/02/2017
אישום על שימוש עצמי ללא אחזקה
דור | 16:14 29/12/2018
אישום על שימוש עצמי ללא אחזקה
עו''ד רביד כהן | 10:42 02/01/2019
שימוש עצמי ואלימות ומצד השוטר.
מבואס | 10:06 01/07/2018
שימוש עצמי ואלימות ומצד השוטר.
עו''ד אסף דוק | 04:48 02/07/2018
נחקרתי על החזקה שלא לשימוש עצמי
יוני ב | 15:25 24/01/2018
נחקרתי על החזקה שלא לשימוש עצמי
עו''ד עודד רגב | 09:41 28/01/2018
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 14:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 15:31 27/09/2017
סגירת תיק גניבה בהסדר מותנה
אסי 39 | 11:57 21/04/2017
סגירת תיק גניבה בהסדר מותנה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:26 25/04/2017
כתב אישום וזימון למשפט על החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמי
נועם | 17:52 01/10/2018
כתב אישום וזימון למשפט על החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמי
עו''ד רביד כהן | 20:31 01/10/2018