חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | צו עיכוב יציאה מהארץ בהליך פלילי - מהו וכיצד ניתן לבטלו?

צו עיכוב יציאה מהארץ בהליך פלילי - מהו וכיצד ניתן לבטלו?

צו עיכוב יציאה מהארץ הוא אחד הכלים העומדים לרשות הרשויות בהליכים פליליים, הליכי הוצאה לפועל, פשיטת רגל ועוד. בהליך הפלילי המטרה היא להבטיח שהאדם יגיע לחקירה, לדיונים בבתי המשפט ואף לריצוי עונשו. משום שמשמעות הצו היא הגבלת חופש התנועה של האזרח ופגיעה בחיי המשפחה והפרנסה שלו, הצו לא מוטל בקלות. גם אם הוטל, אפשר לבטלו באופן זמני או קבוע בנסיבות מסוימות. עו"ד אסף דוק מסביר במאמר להלן מהו צו עיכוב יציאה מהארץ בהליך פלילי, מי רשאי לקבוע אותו ובאילו תנאים וכיצד אפשר לבטלו זמנית או סופית.

מהו צו עיכוב יציאה מהארץ?

צו עיכוב יציאה מהארץ מוטל בדרך כלל בהליכים של גירושין, הוצאה לפועל והליך פלילי. משמעותו היא שהאדם לא יכול לצאת מהארץ ובכל ניסיון שלו לצאת באחד מתוך 23 מעברי הגבול של ישראל, פרטיו יופיעו במחשבי ביקורת הגבולות. במקרה זה תיאסר יציאתו מהארץ, גם אם יש לו כרטיס טיסה כחוק.

הצו אינו עונש, אך הוא סעד חזק שפוגע בחופש התנועה ומונע מאזרח המדינה לעזוב את גבולות הארץ. חופש התנועה של אזרחים בישראל הוא זכות בסיסית שאף נכללת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ומשמעותה היא שכל אדם זכאי לנוע ללא מגבלה בתוך ישראל ומחוץ לה. משום כך ניתן צו זה רק לאחר שנבחנו חלופות אחרות. בהליך פלילי משמש צו עיכוב יציאה מהארץ ככלי המבטיח שאדם יתייצב לחקירה פלילית, להעמדתו למשפט פלילי או לביצוע העונש שהוטל עליו.

מי מוסמך לבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ בהליך הפלילי?

גם אם אדם ביצע עבירה חמורה שבגינה הוא נמצא בהליך פלילי, אי אפשר לשלול את חירותו באופן אוטומטי. לכן מאושרים צווי עיכוב יציאה מהארץ רק במקרים המצדיקים את הגבלת חופש התנועה של החשוד.

בהליך פלילי מי שרשאי לבקש צו עיכוב יציאה מהארץ הם המשטרה, הפרקליטות או בית המשפט. בדרך כלל האדם המעוכב נוכח במעמד הוצאת הצו ואם לא היה נוכח, על המשטרה לעדכן אותו על הוצאתו. להלן כמה נתונים חשובים על התהליך:

◻️ המשטרה יכולה לבקש צו עיכוב יציאה מהארץ, אם היא חוששת שבמהלך חקירה פלילית יציאת החשוד מהארץ תזיק לחקירה. לחלופין, היא יכולה לבקש את הצו אם היא סבורה כי החשוד ייצא מהארץ כדי לחמוק מההליך הפלילי הצפוי לו.

◻️ צו עיכוב מהארץ יכול להיות חלק ממגבלות שחרור על תנאי של חשוד, בהסכמתו. הקצין הממונה על החקירה יכול להטיל מגבלות שונות על שחרורו, שאחת מהן היא צו עיכוב יציאה מהארץ. התנאי הוא שהחשוד הסכים לכך וכי הצו ניתן לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים (לפי סעיף 42 (ב)(2) לחוק סדר דין פלילי מעצרים). כדי להאריך תקופה זו, יש לבקש הארכה מבית המשפט.

לפי פסיקת בית המשפט העליון, אם הוגש כנגד החשוד כתב אישום לפני שהסתיימו שלושת החודשים הללו, צו עיכוב היציאה תקף לכל אורך ההליך המשפטי, אף מעבר לשלושת החודשים הראשונים.

◻️ בזמן דיון על שחרור ממעצר יכולה המשטרה לבקש מבית המשפט, באמצעות הפרקליטות, שאחד מהתנאים המגבילים יהיה צו עיכוב יציאה מהארץ (סעיף 48 לחוק סדר דין פלילי מעצרים). אם בית המשפט ישתכנע כי קיים יסוד סביר לבקשה זו, הוא רשאי לאשר את הטלת הצו. התנאים לכך דומים לתנאים הכרוכים בבקשת המשטרה לעיל, קרי:

◻️ קיימת אפשרות סבירה שהחשוד לא יתייצב להליכי חקירה, לדיון במשפט או לביצוע העונש שהוטל עליו.

◻️ אי אפשר להבטיח את ההתייצבות של האדם בתנאים אחרים, כגון ערבות.

◻️ אפשר לבקש צו עיכוב מהארץ כגורם מקל, ככלי שעומד לרשות ההגנה. ההגנה יכולה להסכים להטלת תנאי זה כדי שהחשוד ישתחרר ממעצר בערבות. עדיף שיישאר בארץ ללא יכולת לצאת ממנה, מאשר שיישאר במעצר. מומלץ לבצע הליך זה בעזרת עו"ד פלילי המכיר את הפרוצדורה, כדי לוודא שהוצאת הצו לא תשפיע על תוצאות המשפט בעתיד.

כיצד ניתן לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ?

כדי לבטל צו עיכוב היציאה מהארץ נטל ההוכחה מוטל על כתפיו של החשוד:

◻️  עליו להוכיח לרשויות כי לא קיים סיכון שיברח מהארץ כדי להימנע מחקירה או מביצוע כל הליך פלילי אחר.

◻️  עליו להוכיח כי מרכז חייו בישראל וכי הוא מקיים בארץ חיי עבודה ומשפחה הקושרים אותו לכאן, מה שימנע ממנו להימלט לחו"ל .

◻️  עליו להציג ערבויות נוספות שיחזור מחו"ל ויתייצב בהליכים העומדים בפניו, כגון חקירה, ביצוע עונש או הליך פלילי אחר.

◻️  עליו להצדיק את דחיפות הנסיבות שבגינן הוא מבקש לבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ. למשל אירוע משפחתי הנערך בחו"ל, פרוצדורה רפואית שקבע בחו"ל וכדומה.

בית המשפט יכול לבטל זמנית צו עיכוב יציאה מהארץ או אף לבטלו, אם הוא סבור כי היציאה מהארץ לא תאיים על שלום הציבור ולא תסכן את ההליך הפלילי. עם זאת, כדאי לדעת שבתי משפט לא מתרשמים מקלות מבקשות לביטול צו יציאה ולא ממהרים לבטלו. כדי להצליח יש לעשות עבודה משפטית נכונה ואפקטיבית.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהתמודדות עם צו עיכוב יציאה מהארץ

צו עיכוב יציאה מהארץ הוא כלי חזק המשמש בהליך הפלילי, כדי לוודא שחשודים יתייצבו להליכי החקירה ויישאו בעונש המוטל עליהם. בעבר היה אפשר לבדוק אם הוצא לאדם צו עיכוב יציאה מהארץ על ידי פנייה לכמה גורמים, והיה צריך לוודא מול כל אחד מהם אם הוצא הצו. כיום אפשר לעשות זאת בקלות באמצעות מוקד הפועל ברשות האוכלוסין וההגירה הכפופה למשרד הפנים.

מומלץ לא לנסות ולצאת מהארץ אם מוטל על אדם צו עיכוב יציאה, כי הדבר עלול להיות בעל השלכות מחמירות ומשמעותיות בהליך הפלילי הצפוי לו. את הביטול הזמני או הקבוע יש לבצע בעזרת עו"ד פלילי מיומן, המכיר את התהליכים ויוכל לסייע לאדם באפקטיביות. 

במידה ומצאתם עצמכם חשודים או נאשמים בעבירה פלילית עליכם להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה שיידע כיצד לנווט בין האפשרויות השונות שהחוק מאפשר לו. עצם נקיטת הליך פלילי כנגד אדם, עלולה להעיב על שמו, לפגוע פגיעה אנושה במוניטין שלו, במשפחתו ובחיי החברה שלו, ובמקרים מסוימים אף להביא לשלילת חירותו. הזכות לקבל ייעוץ משפטי ניתנת בכל שלב של ההליך הפלילי וכדאי לנצלה החל מהשלב הראשון - החקירה במשטרה. בשלב זה יש כללים ברורים של 'עשה ואל תעשה', משום שאף שגיאה קלה מצד הנחקר עלולה להיות בעלת השלכות רציניות להמשך ההליך.

תחום הדין הפלילי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, מניעת יציאה ממנו. שלב היציאה יכול להיות בגלל הוכחה שאכן לא התבצעה עבירה, אך גם תודות לכשלים בירוקרטיים וביצוע כושל או לא חוקי של אחד מהשלבים שנסקרו לעיל. היוועצות בעו"ד פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך המנהלי או המשפטי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בהליכים פליליים מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה במשטרה או הוגש נגדך כתב אישום - פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
צו עיכוב יציאה מהארץ | צו עיכוב יציאה | עיכוב יציאה מהארץ פלילי | ביטול עיכוב יציאה מהארץ | ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ | צו עיכוב יציאה מהארץ של המשטרה | איסור יציאה מהארץ | ביטול איסור יציאה מהארץ | עיכוב יציאה מהארץ בהליך פלילי | צו עיכוב יציאה מהארץ של בית משפט | איסור יציאה מהארץ בהליך פלילי

הצלחות המשרד בתחום
קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות ופגיעה בפרטיות סגירת תיק פלילי לקטין שנחשד בביצוע מעשה סדום בקטינה סגירת תיק משטרתי בחוסר אשמה ללקוחה שנחשדה בתקיפת זקן זיכוי לקוח מעבירת מעשה מגונה בקטינה בנסיבות אינוס ביטול הרשעה ללקוח שתקף אדם אחר בגז פלפל וגרם לחבלה בפניו ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בתקיפה ותגרה במקום ציבורי

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
תפיסת מחשב ע"י המשטרה בצו בית משפט
אמיר | 16:03 22/05/2016
תפיסת מחשב ע"י המשטרה בצו בית משפט
עו''ד אלעד שאול אלבז | 17:04 22/05/2016
ביטול מעצר בית שניתן על-ידי המשטרה
גלית | 07:29 01/06/2016
ביטול מעצר בית שניתן על-ידי המשטרה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:14 01/06/2016
עיכוב יציאה מהארץ לקטין
נפלאות | 21:00 30/09/2015
עיכוב יציאה מהארץ לקטין
עו''ד אלון שליכטר | 21:47 30/09/2015