חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | סיום חקירה במשטרה - מה עושים מכאן?

סיום חקירה במשטרה - מה עושים מכאן?

האם הליך איסוף הראיות מסתיים עם סיום החקירה במשטרה? לאיזה גורם מועבר התיק בסיום החקירה? כיצד על החשוד לנהוג לאחר החקירה על מנת ולסגור את תיק החקירה נגדו? עו"ד אסף דוק מסביר במאמר להלן מהי חקירת משטרה, מה המשמעות של החזרת התיק למשטרה, מי הם הגורמים המשפטיים השונים שאליהם מועבר התיק הפלילי (התביעה המשטרתית או הפרקליטות), וכן מה משמעותו של הליך השימוע הפלילי וכיצד ניתן להיערך אליו בהתאם במטרה למנוע את העמדתו של החשוד לדין.

חקירת משטרה - אופיה ומהותה

חקירת משטרה זהו השלב הראשון לאחר ביצוע עבירה, כאשר האדם עדיין מוגדר כחשוד. המשטרה בודקת אם העבירה שנעשתה היא עבירה פלילית לפי הגדרת עבירות פליליות בחוק העונשין. לאחר מכן היא חוקרת מי ביצע את העבירה באמצעות בדיקת התלונה שהוגשה במשטרה, עבודת מודיעין, תפיסת העבריין בשעת מעשה וכך הלאה.

בסמכות המשטרה אמצעים מגוונים כדי לקדם את החקירה: מעצר חשודים, עריכה של חיפוש על גופם, נטילת טביעות אצבע, ניהול מאגר זיהוי פלילי, חקירה של עדים ועוד. החקירה יכולה לכלול עבודה של כמה גופי משטרה במקביל, כגון שוטרים, בלשים, סוכנים סמויים ומדובבים, ומטרתה איסוף ראיות כדי לגבש את התיק.

יש לדעת כי לא כל חקירה משטרתית כוללת מעצר. יש אנשים שמקבלים הזמנה לחקירה במשטרה שבסופה הם לא עצורים, אך מוצאים עצמם מעורבים בהליך פלילי. יכול גם להיות מקרה שבו הם הלכו הביתה לאחר החקירה עם תחושה טובה, אך החקירה ממשיכה להתנהל באמצעים אחרים.

עם סיום החקירה מחליטה המשטרה אם לסגור את התיק הפלילי או למסור את חומר הראיות לגורמים המתאימים:

◻️ אם תיק החקירה נסגר, יש לוודא את עילת הסגירה. מומלץ להתייעץ עם עורך דין פלילי מהי העילה המדויקת וכי התיק נסגר מסיבה של "היעדר אשמה". כל עילה אחרת עלול להעיב על עתידו של האדם, כולל מניעה לעבוד במקצועות מסוימים.

◻️ אם התיק לא נסגר, הוא נמסר עם המלצותיה של המשטרה לתביעה המשטרתית או לפרקליטות. התביעה המשטרתית שייכת למשטרה שמייצגת את המדינה ואף יכולה להגיש בשמה כתבי אישום. לרוב נבחרת חלופה זו בעבירות קלות שמועברות לדיון בבית משפט השלום. הפרקליטות שייכת למשרד המשפטים, והיא מגישה בשם המדינה כתבי אישום מורכבים על עבירות חמורות הנדונות בבתי משפט שלום ומחוזי. הפרקליטות מייצגת את המדינה גם בערעורים בבית משפט העליון.

ההחלטה על סגירת התיק או העברתו הלאה תימסר לנפגע העבירה בתוך 30, כולל נימוק על הסיבה להחלטה שהתקבלה. באפשרות נפגע העבירה להגיש ערר על ההחלטה לסגור את התיק.

ההליך הפלילי על ציר הזמן - סיום החקירה ללא מעצר לא מסיים בהכרח את ההליכים הפליליים נגד החשוד ואפשר שיוגש נגדו כתב אישום

מה קורה עם סיום החקירה?

הגורם שאליו הועבר התיק, התביעה המשטרתית או הפרקליטות, יבחן את התיק ויחליט אם יש בו בסיס להגשת כתב אישום או אם יש להחזירו למשטרה להשלמת החקירה. המשמעות של החזרת התיק למשטרה אינה תמיד שלילית מנקודת מבטו של החשוד, מכמה סיבות:

◻️ לפעמים המשך חקירה יביא למציאת ראיות נוספות שיובילו לסגירת התיק. הראיות שאוספת המשטרה הן התשתית שעליה מתבססת ההחלטה אם להרשיע את החשוד או לא, כך שכל ראיה שנאספת יכולה להיות קריטית לתוצאות בעתיד.

◻️ מבחינת האדם זה משמעותי מאוד אם הוא עדיין בגדר חשוד ולא נאשם.

◻️ ביטול כתב אישום קשה הרבה יותר מסגירת תיק חקירה במשטרה.

◻️ גם אם הגשת כתב האישום תסתיים בזיכוי, הרי לחובת האדם הליך פלילי שהתבצע ורשום במאגר המשטרה הארצי. מומלץ לעשות את כל המאמצים כדי שחקירת המשטרה תימשך ככל שניתן, כולל איסוף הראיות הקיימות.

חשוב לבדוק מה בדיוק נאמר בחקירה על ידי החשוד. איזו גרסה הוא מסר? האם היה בלבול בגרסאות? האם הודה או לא? האם הפליל עצמו? כל אחד מההיבטים הללו חשוב לגיבוש תיק הראיות ולהחלטות שיתקבלו בהמשך ההליך הפלילי.

במידה ונחקרת תחת אזהרה במשטרה ונפתח נגדך תיק פלילי אך עד לרגע זה לא קיבלת תשובה האם הוגש בתיק כתב אישום או לחילופין האם הוא נסגר, דבר ראשון שעליך לעשות על מנת ולברר את סטאטוס הטיפול בתיק הוא לגשת לכל אחת מתחנות המשטרה הפרוסות ברחבי הארץ ולבקש תדפיס רישום פלילי או לחילופין לעקוב אחר הנושא באמצעות מספר התיק המשטרתי שנפתח לך (מס' פל"א) אל מול קצין החקירות ביחידה בה נחקרת או אל מול הרשות התובעת (יחידת התביעות המשטרתית / הפרקליטות).

במידה והתיק עדיין פתוח הוא יופיע בתדפיס המרשם הפלילי כתיק מב"ד בצורה הבאה:

המלצת ראש צוות חוקר ושימוע

ההחלטה אם לסיים את החקירה ולהעבירה לגוף השיפוט מתבצעת על ידי ראש הצוות החוקר. בתיקים קטנים יחסית, התיק יכול לעבור כמו שהוא בלי המלצה, כי לא היה ראש צוות חוקר מעורב. ההמלצה של ראש צוות חוקר, אם היה מעורב, היא חשובה. יכול בהחלט להיות מצב שבו הוא ממליץ להעמיד לדין את החשוד ואילו הגוף השופט, התביעה המשטרתית או הפרקליטות, יחליט אחרת. יכול להתרחש גם מצב הפוך, כמובן. חילוקי הדעות בין המשטרה לבין הגורם השופט נלקחים בחשבון.

לאחר שהתיק הועבר לגוף השופט הרלבנטי, מקבלים רוב החשודים מכתב שבו הם מתבקשים להיערך לטעון את טיעוניהם, את הנסיבות שהובילו אותם לביצוע העבירה ומדוע אין צורך לקיים משפט במקרה שלהם: הליך זה קרוי שימוע פלילי, ויש להיערך אליו בזהירות רבה ומומלץ לא לכתוב מכתב תשובה מבלי להיוועץ תחילה בעורך דין פלילי. כל מה שנאמר במכתב, כולל הנוסח הניטרלי ביותר, עלול להיות הפללה והודאה, והמכתב עצמו יוצג כראיה.

זכור, כי מרגע קבלת ההזמנה לשימוע עומדים לרשותך 30 ימים בלבד לפנות לרשויות התביעה בניסיון להימנע מהגשת כתב אישום כנגדך. ישנה חשיבות מכרעת להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי מנוסה במסגרת הליך השימוע. עורך הדין יוכל לסייע לך להבין האם המקרה הספציפי שלך ראוי ויכול להסתיים ללא העמדה לדין פלילי. במידה והתשובה לכך הינה חיובית – הרי שעל עורך הדין לשאת ולתת בשמך מול נציגי התביעה על מנת ולהגיע לתוצאה המשפטית הטובה ביותר עבורך. הליך זה מהווה כלי חשוב בניסיון להימנע מהעמדתך לדין פלילי – אל תזלזלו בו.

דוגמא למכתב שימוע שנשלח ללקוח המשרד:

 

מהו משכו של ההליך הפלילי?

אם החקירה הסתיימה והתיק הועבר, מתחיל השלב הבא בהליך הפלילי שעלול להימשך זמן רב. לדוגמה:

◻️ העבירה התקיימה בשנת 2008.

◻️ החקירה הסמויה התנהלה בשנים 2010-2009.

◻️ החקירה הגלויה התקיימה בשנת 2010.

◻️ כתב אישום הוגש בשנת 2014.

בדרך זו אדם מוצא עצמו מעורב בהליך פלילי שנמשך אף שש שנים ומגיע לשלב הסופי שלו כשנסיבות חייו השתנו לגמרי. יכול להיות שאם כתב האישום היה מוגש שנים לפני כן התוצאות היו שונות. עורך דין פלילי מיומן יוכל לדאוג לקצר את התהליכים ולוודא כי כל הראיות נאספו וכי הן רלבנטיות לעבירה שבוצעה.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהתמודדות עם תיק פלילי שנפתח בעקבות חקירת משטרה

יש לדעת היטב מה משמעות החקירה במשטרה ומה צפוי להתרחש אחריה. חובה לנצל את זכות ההיוועצות עם עורך דין פלילי ברגע שמקבלים זימון לחקירה. גם אם הוזמנתם כעדים למקרה של אדם אחר, אתם עלולים למצוא עצמכם כחשודים. על תהליך החקירה במשטרה להיות יסודי ככל הניתן, כדי שתשתית הראיות תהיה מגובשת ותכלול את כל הפרטים הרלבנטיים. נוכח חשיבותה הרבה של החקירה הפלילית ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה על המשך ניהול ההליך הפלילי נגדך ובכך על עתידך, עליך להתייחס להליך הפלילי בכובד ראש ולהיוועץ בהקדם בעורך דין פלילי באשר לאפשרויות השונות העומדות בפניך.

היוועצות בעו"ד פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך המנהלי או המשפטי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בהליכים פליליים מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה במשטרה או הוגש נגדך כתב אישום - פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

דוגמאות למקרים בהם משרדנו הוביל לסגירת תיקים פליליים


לדוגמאות רבות נוספות לחצו כאן

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
סגירת תיק פלילי | חקירה משטרתית | חקירת משטרה | חקירה במשטרה | שימוע פלילי | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | מכתב יידוע לחשוד | הזמנה לחקירה במשטרה | סגירת תיק משטרתי | סגירת תיק במשטרה | סגירת תיק בפרקליטות | סגירת תיק חקירה | ביטול תיק במשטרה | בקשה להימנע מהעמדה לדין פלילי | סגירת תיק חקירה במשטרה | סיום חקירה במשטרה | סיום חקירה פלילית | סיום חקירה משטרתית | סגירת תיק מב"ד

הצלחות המשרד בתחום
קבלת ערר בדבר סגירת תיק אונס בעילה של היעדר אשמה פלילית סגירת תיק פלילי בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי ביטול רישום משטרתי בעבירות השתתפות בהתקהלות אסורה והיזק לרכוש סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית ביטול מלא של מעצר בית ללקוח המואשם בעבירות אלימות במשפחה כנגד בת זוגו לקוח שהואשם בעבירות פדופיליה חמורות ברשת לא יועמד לדין פלילי

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
סגירת תיק במשטרה לאחר חקירה
שמוליק | 20:59 12/09/2015
סגירת תיק במשטרה לאחר חקירה
עו''ד אלון שליכטר | 07:28 13/09/2015
חקירה במשטרה על הכאת ילד ושליחת התיק לפרקליטות
צחי | 09:23 22/12/2018
חקירה במשטרה על הכאת ילד ושליחת התיק לפרקליטות
עו''ד רביד כהן | 17:12 30/12/2018
החזרת ציוד לאחר חקירה במשטרה
ניסים | 20:31 29/07/2017
החזרת ציוד לאחר חקירה במשטרה
עו''ד אור הדאיה | 17:54 30/07/2017