חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | נוהל גילוי מרצון ברשות המיסים - כך תימנעו מאישום פלילי

נוהל גילוי מרצון ברשות המיסים - כך תימנעו מאישום פלילי

נוהל גילוי מרצון מאפשר לחייבים במס ונושים שלא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם להצהיר לראשונה על ההון הלא מוצהר שברשותם ולהימנע מהליכים פליליים. במסגרת הנוהל בעלי ההון הבלתי מדווח לא נענשים על עבירות המס שביצעו, אך צפויים לשלם על הכסף מס הכנסה. בפועל, מדבר במעין "הלבנה" של כסף, אולם מבחינת רשויות המס מדובר בסכומי כסף גדולים שנכנסים לקופת המדינה. כשנה לאחר סיום ההליך הקודם שהסתיים בסוף שנת 2016, צפויה רשות המיסים לחדש החל מינואר 2018 את נוהל הגילוי מרצון ובכך להעניק הזדמנות נוספת לבעלי ההון הבלתי מדווח. עו"ד אסף דוק מסביר מהו נוהל גילוי מרצון, מהם התנאים והשלבים לביצועו וכיצד ניתן לסיים את הסוגיה על הצד הטוב ביותר ולהימנע מאישום פלילי בעבירות מס.

מהו גילוי מרצון

רשות המיסים מאפשרת הליך של גילוי מרצון, בשיתוף עם פרקליטות המדינה. המטרה היא שבעלי עסקים יוכלו להצהיר על כספים שלא דווחו עליהם בעבר, תוך הבטחה שהגילוי לא יעמוד לחובתם ולא יביא לפתיחת הליכים פליליים נגדם: "שולם המס על פי קביעת הגורם האזרחי במועד שנקבע, לא יינקט כנגד המבקש הליך פלילי בעניין הבקשה לגילוי מרצון" (נוהל גילוי מרצון, רשות המסים בישראל, 07 לספטמבר 2014).

החל מינואר 2018 צפויה רשות המיסים לחדש את נוהל הגילוי מרצון ובכך להעניק הזדמנות נוספת לאנשים שלא הצהירו על הונם לעשות כן ולהימנע מהליכים פליליים.

להליך שהחל לפני מספר שנים וצבר הצלחה, היו מספר מטרות: לאפשר לאנשים שביצעו עבירת מס לפתוח דף חדש בחייהם ללא חקירות ומשפט פלילי, להחזיר הון לארץ ולהזרים כסף לרשות המיסים על ידי תשלום מס הכנסה על ההון שהוצהר. רשות המסים רצתה לעודד נישומים, עוסקים, יחידים ואף בעלי תפקידים בתאגידים לתקן את הדיווחים שלהם, לדווח נתוני אמת ולשלם את המסים שעליהם לשלם. גם אנשים שהחזיקו חשבונות בנק בחו"ל יכלו להצהיר עליהם, לשלם מסים ולהימנע מסנקציות וגם אנשים שצברו הפסדים בגלל פעילות כלכלית שלהם בחו"ל.

התנאים לגילוי מרצון וסוגי המסלולים השונים

כל ישראלי שהחזיק הון לא מדווח בישראל עצמה או מחוץ לישראל ו/או ישראלי שביצע עבירה פלילית בתחום עבירות המסים, יכול היה לפנות מיוזמתו לרשות המס, לחשוף את הדרך שבה ביצע זאת, לשלם את המס שלא שילם לקופת המדינה בגין ההסתרה ולמנוע פתיחה של הליך פלילי נגדו. יש להליך כמה תנאים ושלבים:

◻️  הכספים שאדם יכול לחשוף בפני רשויות המס במסגרת גילוי מרצון הם כספים שהושגו בעסקים חוקיים.

◻️  אדם לא יכול להצהיר על חלק מהונו. אם החליט להתחיל תהליך של גילוי מרצון על נכסיו, עליו לגלות את כל ההכנסות שלו, מכל מקום בעולם.

◻️  גילוי מרצון אפשרי רק אם במועד הפנייה לא נערכת חקירה או בדיקה של רשות המס אצל המבקש או אצל עסקיו של בן/בת זוגו.

◻️  על הגילוי מרצון להיות בתום לב, ללא הפעלת לחץ או איומים מטעם צד שלישי.

◻️  רשות המיסים רשאית לפסול בקשה לגילוי מרצון אם קיימות אצל המבקש או בן/בת זוגו חברות ותיקי שותף ברשות שלטונית, באמצעי תקשורת או אם קיים מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצון במסמך אחר.

◻️  במקרים חריגים מאפשרת רשות המסים נוהל גילוי מרצון במצבים כגון מחלות קשות או נסיבות אישיות אחרות.

◻️  על האדם לשתף פעולה באופן מלא עם רשות המסים בכל הנוגע לבקשה שהגיש.

◻️  אדם זכאי ליהנות מהליך זה פעם אחת, ובקשות נוספות יישקלו רק לאור נסיבות מיוחדות.

◻️  החסינות בפני הליך פלילי חלה רק על המידע שנמסר במסגרת ההליך ולא על מידע שהוסתר.

◻️  אי אפשר להגיש בקשה על גילוי מרצון על עבירות המוגדרות כעבירות מנהליות לפי חוק העבירות המנהליות, תשמ"ו-1985.

◻️  אם הופרו סעיפים מסוימים, המבקש לא יקבל חסינות פלילית ורשות המסים זכאית להשתמש בנתונים שמסר קודם לכן כראיה הן בהליך פלילי והן בהליך אזרחי.

◻️  אם הבקשה של הגילוי מרצון לא אושרה, לא יכולה רשות המסים לעשות שימוש בבקשה.

את הבקשה צריך להגיש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים והוא הגורם המוסמך לאשרה. אם אישר, יפנה את הבקשה לגורם האזרחי המתאים (מס הכנסה, מע"מ, מנהל מקרקעין, מכס וכך הלאה) וזה יקבע את סכום המס שעל מגיש הבקשה לשלם. לפי הנתונים של רשות המיסים, מעל 7,400 איש ניצלו את הנוהל וחשפו הון שחור מעל 25 מיליארד ₪, כשהמס על סכום זה צפוי להגיע לשלושה מיליארד ₪.

⬜️ המסלול הרגיל של גילוי מרצון

במסגרת המסלול הרגיל הנישום נחשף בפני רשות המיסים ומגלה נכסיו והכנסותיו של דווחו כבר בשלב הגשת הבקשה.

⬜️ המסלול האנונימי של גילוי מרצון 

המסלול האנונימי הוא המסלול הפופולארי ביותר ורוב הבקשות של גילוי מרצון נעשו בו. במסלול זה אפשר לנהל מו"מ אנונימי מול רשות המיסים, באמצעות מיופה כוח. לאחר מכן אפשר לבחור שתי אפשרויות:

◻️  להיענות לדרישת רשות המס, כלומר לדווח על ההון ולשלם את המס הנדרש עליו.

◻️  להחליט שלא להיחשף, כשמשמעות הדבר היא ביצוע עבירה פלילית.

⬜️ המסלול המקוצר של גילוי מרצון

המסלול המקוצר על ההון מאפשר להצהיר על הון שהוא פחות מ-2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת במס עליו לא תעלה על חצי מיליון ₪, בכל שנות הדיווח. משום שמדובר על סכום נמוך יחסית, אנשים יכולים לגלות את הרווחים וההכנסות שלהם ולקבל חסינות מהליכים פליליים, בלי צורך לנהל משא ומתן מול רשות המסים.

סיוע של עורך דין בהליך גילוי מרצון מול רשות המיסים

רשויות המס בישראל נוקטות יד קשה כנגד מעלימי מס ומפעילות מערך מודיעין מתוחכם כדי לתפוס מעלימי מס ובעלי עסקים המבצעים עבירות מס. כדאי לנצל את ההארכה שניתנה ולהגיש בקשה לגילוי מרצון, כל עוד זו אפשרית.

עם זאת, אין לשכוח שגילוי מרצון הוא הליך משפטי הכולל סכנה של פתיחת הליך פלילי, כולל הטלת קנסות כבדים על הנישום. משום כך מומלץ להיוועץ בעורך דין מיסים ולערוך את הגילוי מרצון בדרך חוקית ונכונה, כדי לא לבזבז זמן ולהימנע מסנקציות אזרחיות ופליליות.

משרדנו מתמחה בתחום עבירות המס ומלווה נישומים, חשודים ונאשמים בעבירות מס מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה ואתם חושבים לפתוח דף חדש ולהצהיר על הכנסות שלא דווחו בעבר במסגרת הליך גילוי מרצון במס הכנסה, פנו ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאירו פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מס | עבירות מס הכנסה | עורך דין עבירות מס | עורך דין מס הכנסה | ייצוג נישומים | ייצוג נישומים בעבירות מס | חקירה ברשות המיסים | נוהל גילוי מרצון | גילוי מרצון 2018 | גילוי מרצון 2017 | גילוי מרצון מסלול מקוצר | גילוי מרצון מסלול אנונימי | גילוי מרצון מסלול ירוק | גילוי מרצון למס הכנסה | עורך דין גילוי מרצון

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר חשוד בעבירות מע"מ בהיקף של למעלה מ-20 מיליון ש"ח סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות זיוף וקבלת דבר במרמה סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנעצר ונחקר בחשד לתקיפת אישה וחדירה לחומר מחשב החלטה תקדימית - הסדר מותנה אינו מונע הגשה של קובלנה פלילית פרטית בגין אותו אירוע חודשיים עבודות שירות בלבד לנאשם שביצע מעשים מגונים בחמש קטינות בתחבורה הציבורית ביטול הרשעה בעבירות נשק חמורות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
חקירה במס הכנסה
שושוש | 09:00 26/02/2018
חקירה במס הכנסה
עו''ד עודד רגב | 10:00 23/04/2018
חקירה במס הכנסה - איך להיערך וממה להיזהר
נמרוד | 21:29 15/06/2017
חקירה במס הכנסה - איך להיערך וממה להיזהר
עו''ד אלעד שאול אלבז | 16:53 16/06/2017
החלפת עורך דין לפני דיון אחרון ומתן פסק דין
עומרי | 19:48 03/03/2014
החלפת עורך דין לפני דיון אחרון ומתן פסק דין
עו''ד חזי כהן | 22:44 04/03/2014