חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | כיצד ניתן לבטל כתב אישום שהוגש נגדי?

כיצד ניתן לבטל כתב אישום שהוגש נגדי?

האם אפשר לבטל כתב אישום פלילי שהוגש כבר לבית המשפט? בהחלט. גם לאחר שהוגש נגדך כתב אישום ייתכן ויש בחומר הראיות ובנסיבותיך האישיות כדי לפנות בבקשה מנומקת לרשות התובעת לחזור מכתב האישום שהוגש נגדך, או לחילופין להעלות טענות מקדמיות לביטולו על-ידי בית המשפט הדן בתיק. עו"ד אסף דוק מסביר מהו כתב אישום, כיצד אפשר לבטלו לאחר שהוגש וכיצד ניתן למחוק את התיק מן המרשם הפלילי.

מהו כתב אישום?

כתב אישום הוא כתב תביעה פלילי שהמדינה מגישה כנגד אדם שביצע לטענתה עבירה פלילית, ובגינה עליו לעמוד לדין. כתב האישום מוגש לאחר סיום עבודת המשטרה ושלב איסוף הראיות וגביית העדויות ולאחר שהתביעה סבורה כי קיימות ראיות להוכחת האשמה וקיים עניין לציבור. כתב האישום מורכב מכמה חלקים:

◻️   כותרת שבה מפורטים פרטי האישום, כולל שם הנאשם ופרטיו, פרטי המאשימה ופרטי בא כוחה, פרטי בית המשפט שאליו מוגש כתב האישום וכל פרט רלבנטי אחר.

◻️   החלק העובדתי שבו המאשימה מתארת את עובדות המקרה שעונה על הגדרה של עבירה פלילית. אם יוכחו עובדות אלה מעבר לספק סביר על ידי התביעה, הרי הנאשם יורשע בעבירות שפורטו בכתב האישום.

◻️   הוראות החוק לפיהן מעמידה המאשימה את האדם לדין, למשל "חבלה בנסיבות מחמירות" לפי חוק העונשין.

◻️   רשימה של עדי תביעה שהמאשימה מסתמכת עליהם במהלך כתב האישום.

את כתב האישום הפלילי מגישה התביעה המשטרתית או פרקליטות המחוז שבהם עובדים עורכי דין פליליים בהכשרתם. כל תפקידם הוא להוכיח את אשמת החשוד בעבירה הפלילית המפורטת בכתב האישום, כמו גם לשכנע את בית המשפט להטיל את העונש החמור ביותר.

לאחר הגשת כתב האישום מקבל החשוד זימון לדיון בבית משפט וחובה עליו להתייצב בו. אם לא יתייצב רשאית המשטרה להורות על "צו הבאה" שמתיר הבאה של החשוד לבית משפט באזיקים. בשלב זה כבר מומלץ להתייעץ עם עו"ד פלילי מיומן, כדי להתחיל את כל ההליך הפלילי בדרך נכונה. לצד זה, כמובן שאין להתעלם מהזימון ואין להתנגד לכוחות החוק.

כיצד אפשר לבטל את כתב האישום?

יש הסבורים כי אם המשטרה החליטה להגיש כתב אישום, הדרך חזרה כבר לא אפשרית וההליך הפלילי בעיצומו. זו טעות, כמובן, כי לאורך כל ההליך הפלילי יש "תחנות יציאה" המאפשרות את ביטול ההליך ואף מחיקת התיק הפלילי כולו. עם זאת, רק עו"ד פלילי ידע מהי דרך הפעולה הנכונה לכל שלב. עו"ד מיומן יוכל לטעון כמה טענות משפטיות שמאפשרות את מחיקת כתב האישום:

◻️  העלאת טענות מקדמיות: הטענות המקדמיות עומדות לרשות הנאשם ורצוי להעלותן בטרם תחילת בירור האשמה. התוצאה של קבלתן יכולה להיות תיקון כתב האישום, העברת המשפט למקום אחר או אף ביטול כתב האישום ולכן מומלץ להעלות אותן סמוך לתחילת המשפט ככל הניתן. עו"ד אסף דוק מסביר במאמר הבא על מהות הטענות המקדמיות, מה התוצאות האפשריות שלהן ומתי צריך להעלותן במשפט הפלילי.

לדוגמה: טענה בדבר אכיפה בררנית – זו טענה שמדגישה את החובה הקיימת על המדינה לאכוף את החוק באופן שוויוני על כל האזרחים. אכיפה סלקטיבית עלולה לפגוע בתחושת הצדק ולענות על דוקטרינת ההגנה מן הצדק. קבלת הטענה עשויה להוביל לסגירת התיק הפלילי, לבטל את כתב האישום או להפחית בצורה משמעותית בענישה.

◻️  אי עריכת שימוע לפני הגשת כתב האישום – חוק סדר הדין הפלילי, סעיף 60א, קובע כי יש להודיע לחשוד על זכותו לקבל שימוע לפני הגשת כתב אישום בתוך 30 יום מיום קבלת המכתב. במסגרת זמן זה הוא יכול לפנות בכתב לפרקליטות או לתביעה המשטרתית ולשכנע בבקשה מנומקת היטב מדוע כדאי בעניינו להימנע מהגשת כתב אישום ומדוע הוא מבקש לסגור את התיק בעניינו. הגשת שימוע מנומק היטב שנוסח בעזרת עו"ד פלילי מיומן יעלה את הסיכוי שהמכתב יתקבל והתיק ייסגר. כדאי לדעת שבעבירות שאינן חמורות לא תמיד נשלחת לנאשם הודעה כי הוא זכאי לשימוע, על אף העובדה שכל אדם בכל עבירה זכאי לכך. לכן כדאי להתייעץ עם עו"ד מנוסה כדי לברר כיצד מבצעים זאת בדרך היעילה ביותר.

◻️  היעדר אינטרס הציבור – מו"מ בין העו"ד לבין התביעה שבמהלכו מנסה העו"ד לשכנע את התובע כי ניהול התיק מנוגד לאינטרס הציבור, וכי יש להפסיק את ההליך הפלילי ולגנוז את התיק מהיעדר עניין לציבור. אם העו"ד הצליח לשכנע את התביעה לחזור בה מהאישום, בסמכות הרשות התובעת לחזור בה בכל שלב של ההליך הפלילי, עד להכרעת הדין.

◻️  טיעונים נוספים כגון חוסר סמכות לעריכת המשפט, העובדות שמפורטות בכתב האישום אינן מהוות עבירה, התיישנות, חסינות הנאשם, מציאת פסול או פגם בכתב האישום וכדומה.

יש הבדל בין "חזרה מכתב אישום" שתתבצע לפעמים בניגוד לעמדת התביעה וללא הסכמה בין הצדדים לבין "מחיקת כתב אישום" שהיא ביטול התיק כתוצאה מכך שהתביעה אכן שוכנעה שיש לבטלו. חזרה מכתב אישום נמצאת בסמכות התביעה (התביעה המשטרתית או הפרקליטות) והיא מתבצעת בהסכמת בית המשפט. כמובן שאם הנאשם הודה בעובדות המפורטות בכתב האישום, יהיה קשה עד בלתי אפשרי לחזור מכתב האישום.

במקרים מיוחדים ניתן לבטל ואף למחוק כתב אישום באמצעות הגשת בקשה לעיכוב הליכים פליליים ליועץ המשפטי לממשלה, אך יש לקבל ייעוץ משפטי מקצועי על כל מקרה ומקרה.

מחיקת כתב האישום מהמרשם הפלילי

לאחר שכתב האישום התבטל, חשוב מאוד למחוק אותו מהרישום המשטרתי. עבודה משפטית נכונה יכולה להביא למחיקת כתב האישום, כאשר חשוב מאוד לבצע זאת תחת השגחה של עו"ד ולוודא את סיבת העילה. רק סגירת התיק בעילה של חוסר אשמה תמחוק את התיק לחלוטין מהמרשמים הפליליים, קרי לא תהיה לתיק שנפתח בעבר שום השלכה על חייו של האדם, פרנסתו והשגרה שלו. לעומת זאת, סגירת התיק מטעמים של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור ישאירו עקבות במרשם המשטרתי ותיקים אלה עלולים לצוץ מחדש בעתיד ולשבש את שגרת חייו של האדם.

ההליך הפלילי בישראל מוסדר ומובנה. הוא מתחיל מחקירת המשטרה. ייתכן וחקירה זו תהיה קודם כל סמויה ורק לאחר מכן גלויה. לאחר החקירה מועבר התיק לרשות השופטת ושם יוגש כתב האישום ויחלו הדיונים שבהם יוחלט אם החשוד אשם, באיזה עבירות ומהו העונש שיקבל. לאחר מכן ירצה את עונשו כפי שנקבע. את ההליך אפשר לעצור בכל שלב, אם כי כמובן ככל שהוא מתקדם הדבר יהיה קשה יותר. משום כך גם אם הוגש כתב אישום מומלץ לנסות ולבטלו  וכדאי לעשות זאת עם ייעוץ מקצועי כדי לצלוח את ההליך בהצלחה במינימום נזקים בהיבט האישי, המקצועי והחברתי. 

הוגש נגדך כתב אישום ואתה רוצה להביא לביטולו?

עליך לפנות לעורך דין פלילי על מנת שייעץ לך מהי דרך הפעולה הטובה ביותר בנסיבות העניין להביא למחיקת כתב האישום שהוגש נגדך. גם אם טרם קיבלתם כתב אישום רצוי לשכור את שירותיו של עו"ד פלילי וזאת על מנת שזה יבחן אפשרות של סגירת התיק הפלילי ויפעל למניעת הגשת כתב אישום בעניינך.

הדין הפלילי הינו סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, מניעת יציאה ממנו. שלב היציאה יכול להיות בגלל הוכחה שאכן לא התבצעה עבירה, אך גם תודות לכשלים בירוקרטיים וביצוע כושל או לא חוקי של אחד מהשלבים שנסקרו לעיל. נוסף כל כך, יש לדעת כי רף ההתייחסות של החוק לסעיפים שונים באותו תחום הן שונות לחלוטין ודבר זה משפיע על העונש המוטל על הנאשם.

היוועצות בעו"ד פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך המנהלי או המשפטי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול המשפט הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

במידה והוגש נגדך כתב אישום והנך מעוניין להביא לביטולו, אתה מוזמן ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר, ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא ביטול כתב אישום - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
טענת הגנה מן הצדק | עיכוב הליכים פליליים | חזרה מכתב אישום | ביטול כתב אישום | כתב אישום | מחיקת כתב אישום | ביטול משפט פלילי | בקשה לעיכוב הליכים | טענות מקדמיות במשפט פלילי | ביטול כתב אישום בשל הגנה מן הצדק | דוקטרינת הגנה מן הצדק | כתב תביעה פלילי | חזרה מאישום פלילי | ביטול אישום פלילי | ביטול כתב תביעה פלילי

הצלחות המשרד בתחום
החלטה תקדימית - הסדר מותנה אינו מונע הגשה של קובלנה פלילית פרטית בגין אותו אירוע קבלת בקשה לעיכוב הליכים בתיק יבוא סמים חזרה מכתב אישום בעבירה של מכירת משקה משכר לקטין ביטול כתב אישום בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם במעשה מגונה בקטינה סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוחה שנחקרה בחשד שאיימה והרסה רכוש של קשיש בו טיפלה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
הגשת בקשה לעיכוב הליכים לאחר כתב אישום
נטע | 18:13 07/09/2017
הגשת בקשה לעיכוב הליכים לאחר כתב אישום
עו''ד אור הדאיה | 20:07 09/09/2017
בקשה לעיכוב הליכים ליועמ"ש
נועם | 07:24 12/01/2016
בקשה לעיכוב הליכים ליועמ"ש
עו''ד אלעד שאול אלבז | 16:22 12/01/2016
האם חוסר עניין בציבור זה טענת הגנה בזוטי דברים?
אייל | 16:40 02/11/2016
האם חוסר עניין בציבור זה טענת הגנה בזוטי דברים?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 21:18 02/11/2016