חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | פוליגרף בהליך פלילי - בדיקת אמת או שקר של נבדק

פוליגרף בהליך פלילי - בדיקת אמת או שקר של נבדק

האם מכשיר הפוליגרף משמש כראיה קבילה בהליכים משפטיים? האם תוצאותיו חד משמעיות או מהוות ניתוח סטטיסטי? בחדשות אנו שומעים רבות על השימוש במכשיר הפוליגרף כאמצעי לבדיקת האמת, אך יש לדעת כי מדובר בראיה בעלת מעמד משפטי שונה בהליכים אזרחיים לעומת הליכים פליליים. עו"ד אסף דוק מסביר מהו מכשיר הפוליגרף, כיצד הוא עובד, כיצד התוצאות שלו מצביעות על אמת או שקר, מתי תוצאות הבדיקה יכולות לשמש כראיה קבילה או לא ומדוע חשוב להיוועץ בעורך דין פלילי מנוסה טרם בדיקת פוליגרף.

חשיבות אמירת האמת בהליך המשפטי

ידיעת האמת הייתה תמיד מטרה ושאיפה בעיני המין האנושי במהלך משפטים. בתנ"ך מפורט סיפור שלמה המלך שקבע מי היא האם האמיתית של תינוק ששתי נשים טענו שהוא בנם. המערכת המשפטית מבוססת על עדות אמת כדי לקבוע אשמה של אדם ועם השנים פיתחו מערכות משפטיות במדינות שונות שיטות כדי להבחין בדבר אמת או שקר.

אדם מגיב בתגובות פיזיות לשקר, גם אם הוא מנסה בכל מאודו להסתיר זאת. למשל, לא מסתכל בעיני השואל, לחץ דמו עולה, פניו מסמיקות ועוד. עם זאת, כמובן שמדובר בשיטה שהיא תצפית בלבד ויכול להיות מצב שבו אדם דיבר אמת אך נחשד בשקר ולהיפך. הפוליגרף הוא אמצעי מודרני שפותח במאה ה-20 ומטרתו לבדוק תגובות גופניות של האדם על שאלות שנשאל, ולאחר מכן לנתח את תשובותיו לפי פרמטרים סטטיסטיים.

כיצד בנוי הפוליגרף?

פוליגרף מורכב מכמה מכשירים המחוברים לגופו של הנדבק וכל אחד מהם בודק תגובה פיזיולוגית אחרת שלו: שינויים בלחץ הדם של הנבדק, תדירות נשימתו והמוליכות החשמלית של העור ובהתאם מידת ההזעה של הנבדק. כל אחד מהמכשירים הללו מחובר למחט עם דיו הנעה על פני נייר נע. המחט משרטטת קווים על הנייר, בהתאם לתשובותיו של הנבדק ותגובותיו הפיזיות בזמן בדיקת הפוליגרף.

החוקר, אדם שהוכשר בעבודה עם מכשיר הפוליגרף, מחלק את שאלותיו לשלושה סוגיםא. שאלות ישירות לעניין הנבדק, ב. שאלות כלליות ו- ג. שאלות שאין לנבדק קשר אליו. הנבדק עונה בכן או לא. המטרה היא לא לוודא אם הוא מתרגש בזמן הבדיקה, אלא להשוות בין תגובותיו לשאלות השונות ששואל החוקר. החוקר בודק שינויים בלחץ הדם, בתדירות הנשימה ובמידת המוליכות החשמלית של עור הנבדק כאשר נשאל שאלות ישירות בהשוואה לשינויים שהתחוללו בגופו כאשר ענה על שאלות שאין לו קשר אליהן. אין מדד אובייקטיבי הקובע אם אדם דובר אמת או לא, אלא ההשערה על האמת והשקר נובעת מהשוואה בין התגובות הספציפיות שלו לשאלות השונות. למשל, אם הנבדק נשאל לשמו והתגובה הפיזית שלו מסוימת, היא מושווית לתגובתו על שאלה אם ביצע את העבירה או לא.

לאחר שענה על שאלות, עובר הנבדק מבחן קלפים. על הנבדק לבחור מספר, אך לומר "לא" על כל קלף שיוצג לפניו ויישאל אם זה הקלף שבחר. בכך יאמר שקר על אחד מהקלפים והחוקר יוכל להשוות את תגובותיו הפיזיולוגיות בעת אמירת השקר על הקלף לתשובותיו על הנשאלות שנשאל לפני כן. לאחר מכן שואל הנחקר שנית את השאלות הקשורות לעבירה ומשווה את כל התוצאות.

תוצאות פוליגרף כראיה במשפט

יש מדינות שאוסרות על שימוש בפוליגרף כאמצעי חקירה. בארה"ב, כל מדינה רשאית להחליט על קבילות תוצאות הבדיקה. בשנת 1981 החליטה ועדה שמינה שר המשפטים בישראל כי תוצאת בדיקת פוליגרף תוכל לשמש כראיה קבילה במשפט האזרחי, אך לא במשפט הפלילי. בדיקת פוליגרף מבוססת על תוצאות סטטיסטיות ואינה שיטה חד-משמעית לאמירת אמת. מחקרים שנערכו על אמינות תוצאות הפוליגרף מעידים על אחוזי דיוק של 70% ונחקרים הודו שהצליחו לשטות במכשיר, אם כי הדבר קורה לעיתים נדירות. שופטים עלולים להיות מוטים ממידע על כך שנאשם הסכים או סירב להיבדק על ידי פוליגרף, ובכך להטות את תוצאות החלטתם. משום כך הפוליגרף נתפס כדרך חקירה ולא כמכשיר בלעדי המסוגל להצביע אם הנבדק דובר אמת או לא.

התנאים לקבלת תוצאות בדיקת פוליגרף הם שהצדדים הסכימו מראש על עריכת הבדיקה ותוצאות הבדיקה הן חד-משמעיות. בהתאם לך רשאי בית משפט לקבל את התוצאה בהליך אזרחי. למשל, עובד שחתם על הסכמה לבצע את הבדיקה לבקשת המעסיק.

מתי כן אפשר להשתמש בפוליגרף בהליכים פליליים?

לפוליגרף יש ערך בהליכים פליליים בעיקר בהליכי מעצר. על השופט להכריע אם יש יסוד סביר לביצוע עבירה פלילית ועליו להיעתר לבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של נחקר לשם השלמת החקירה. בהחלטה זו רשאי השופט להסתמך גם על ראיות שאינן קבילות, כולל בדיקת פוליגרף. בהליכים אלו מקבלים השופטים תוצאות פוליגרף כראיה וגם מתחשבים בנתון אם החשוד הסכים או לא להיבדק בבדיקת פוליגרף. נתונים אלה יכולים לבסס כנגדו חשד סביר לביצוע העבירה, אך כאמור לא ישמשו כראיה קבילה במשפט עצמו.

כמו כן חוק השב"כ מתיר לשירותי הביטחון הכללי ביצוע של בדיקות פוליגרף כאמצעי לסינון ביטחוני.

חשיבות ההיוועצות בעורך דין פלילי טרם בדיקת פוליגרף

השימוש בפוליגרף בישראל לא מצריך רישוי מסודר וכל אחד רשאי להכריז על עצמו כמומחה לפוליגרף. יש אמנם כמה איגודים הפועלים בתחום והחברות בהם מותנית בקריטריונים מקצועיים. עם זאת, יש לזכור שהתחום אינו מוסדר בחוק ולכן עליכם לקבל הדרכה בכל מקרה שאתם נדרשים לבצע בדיקת פוליגרף.

על עורך הדין הפלילי לוודא אם הדרישה בכלל מוצדקת או מהווה טריק מטעם החוקרים להלחיץ אתכם. כמו כן העו"ד יכול להפנות אתכם למכון פוליגרף אמין ומקצועי ובכך למנוע מכם בזבוז כספים וזמן. לפעמים אנשים מתנדבים בעצמם לבצע בדיקת פוליגרף כדי להוכיח את חפותם, אך כאמור התוצאות אינן ראיה קבילה ואתם עלולים למצוא עצמיכם אשמים גם אם בבדיקת הפוליגרף יצאתם דוברי אמת.

תוצאות הפוליגרף יכולות לשמש כראיה במשפט אזרחי או אינן משמשות כראיה קבילה במשפט הפלילי. עם זאת, אפשר להשתמש בנתונים בהליכים מסוימים גם במשפט הפלילי, למשל החלטה אם להאריך מעצר או לא. מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקצועי בכל הקשור לבדיקת פוליגרף כדי לעבור את ההליך בדרך הטובה ביותר עבורכם.

בכל מקרה ובו אתם חשודים או נאשמים בביצוע עבירה פלילית, יש להיעזר בעו"ד פלילי מנוסה שיידע כיצד לנווט בין האפשרויות השונות שהחוק מאפשר לו. יש לבדוק בזהירות את עבודת המשטרה, לבדוק את אמינות המתלונן ולוודא היטב מהו סעיף העבירה שבו אתם מואשמים ומה משמעותו. כדאי לדעת ששינוי סעיף יכול להיות קריטי למהלך המשפט ולתוצאות המתקבלות בו.

הדין הפלילי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, מניעת יציאה ממנו. היוועצות בעו"ד פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בהליכים פליליים מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה במשטרה או הוגש נגדך כתב אישום - פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
בדיקת פוליגרף | היוועצות בעורך דין פלילי | מכשיר פוליגרף | קבילות בדיקת פוליגרף | סירוב לבדיקת פוליגרף | היוועצות בעורך דין לפני חקירה | פוליגרף בהליך פלילי | פוליגרף בהליך מעצר | פוליגרף בחקירת משטרה | היוועצות בעורך דין טרם בדיקת פוליגרף

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות זיוף וקבלת דבר במרמה סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנעצר ונחקר בחשד לתקיפת אישה וחדירה לחומר מחשב קבלת בקשת חנינה על עונש שהוטל על סטודנט שהורשע באוניברסיטת אריאל סגירת תיק פלילי למנהל בית ספר שנחשד בהטרדה מינית של מורה הכפופה לו סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בהחזקה והפצה של חומרים פדופיליים שחרור קטינה ממעצר בעבירות סחר ותיווך בסמים מסוכנים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
סירוב לעבור בדיקת שתן בחקירת מצ"ח
חיים | 07:35 01/06/2016
סירוב לעבור בדיקת שתן בחקירת מצ"ח
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:18 01/06/2016
סירוב לבדיקת אלכוהול
רובי | 16:34 11/03/2014
סירוב לבדיקת אלכוהול
עו''ד חזי כהן | 21:35 11/03/2014
מכשיר סלולארי לא הוחזר בסיום חקירה
דוד | 20:12 23/06/2015
מכשיר סלולארי לא הוחזר בסיום חקירה
עו''ד דן נתיב | 17:52 24/06/2015