חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | אתר dokcaught.com - מאגר מידע שקרי ובלתי חוקי לאיתור עברייני מין

אתר dokcaught.com - מאגר מידע שקרי ובלתי חוקי לאיתור עברייני מין

האתרים dokcaught.com ו- caughtdok.org הוקמו ומתוחזקים על-ידי אבי דוביצקי צייד הפדופילים בפעילותו האובססיבית והפוגענית כלפי ציבור רחב של גברים חפים מפשע אשר נופלים קורבן למניפולציות ולתככים שהוא יוזם. אתרים אלו מהווים למעשה מאגר נתונים פרטי ובלתי חוקי שלו לאיתור עברייני מין כביכול. כל מטרתו של האתרים העבריינים היא הפרת צווים ופסקי דין והוצאת דיבתם רעה של קורבנותיו. אבי דוביצקי ברח מישראל לארצות הברית בשלהי שנת 2014 וזאת על מנת להתחמק ממבול התביעות המשפטיות נגדו מתחום לשון הרע, הדיבה, והגנת הפרטיות – כמו גם לאור הליכים פליליים שהתנהלו ועוד מתנהלים נגדו.

האתרים dokcaught.com ו- caughtdok.org מהווים מאגר נתונים פרטי ובלתי חוקי לאיתור עברייני מין כביכול

אבי דוביצקי, מי שהדביק לעצמו את הכינוי "צייד הפדופילים", הוא דמות מוכרת בתחום הרדיפה היזומה והפיראטית אחר גברים הנכנסים לאתרי היכרות באינטרנט. דוביצקי נוהג להתחבר לאתרי הכרויות תוך שהוא מתחזה לקטין, שם הוא יוזם התכתבות עם בגירים ומשדל אותם להיפגש עמו לצורך קיום יחסי מין. את ההתכתבויות מפרסם הנתבע בשורה של דפי פייסבוק ואתרי אינטרנט שהוא מפעיל, המתיימרים להיות מעין "מרשם פדופילים" שעל הציבור הרחב להיזהר מפני הנכללים בו.

את שיחותיו מתעד אבי דוביצקי, ולאחר שבן שיחו נופל בפח שטמן לו, מפיץ באתרי אינטרנט אשר אותם הוא מנהל את שמותיהם המלאים של קורבנותיו, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם, מקומות עבודתם, וכיוצ"ב פרטים אישיים – ומציג אותם בפומבי כפדופילים מסוכנים עוד טרם נגזר דינם, ולעיתים אף טרם נחקרו במשטרה! כך, למשל, מפרסם מר דוביצקי את פרטי קורבנותיו באתרי האינטרנט הבאים אותם הוא מפעיל: adubi.net או www.huntpedo.co או pedozvalim.com וכן אתרים dokcaught.com ו- caughtdok.org.

יתרה מזאת, בנוסף לפרטיהם האישיים של קורבנותיו, אף מגדיל מר דוביצקי לעשות ומציג בפרסומיו את תמונותיהם (אותן הוא דולה מתוך אתר הפייסבוק לרוב), ולעיתים אף מציג בפרסומיו סרטוני וידאו המתעדים אותם נופלים למלכודת שהכין.

אך בכך לא סגי, בדרך-לא דרך אף מצליח מר דוביצקי להניח ידיו על חומרי חקירה ועל פרטים שמסרו קורבנותיו בחקירתם (אם נחקרו במשטרה), ואף את אותם חומרי חקירה – חסויים כמובן! – מעלה מר דוביצקי לאתריו, תוך ליוויים בהשמצות ושקרים. בנוסף, בחלק מן המקרים הנחקרים בימים אלו הצטברו די ראיות לכך שמר דוביצקי בודה בעצמו ראיות וממציא אירועים שלא היו ונבראו וטופל על קורבנותיו עלילות שווא בדיוניות. ובקיצור, מר דוביצקי מנתץ, מרסק ורומס עד עפר את כבודם, את שמם הטוב ואת פרטיותם של אותם גברים אשר כל חטאם היה כי התכתבו עמו באתרי ההיכרויות.

בהקשר האחרון יובהר ויודגש למען הסר כל ספק – בפרסומיו הפומביים "מכתיר" מר דוביצקי את קורבנותיו כפדופילים ומייחס להם מעשים פליליים, אשר לא זו בלבד שטרם הורשעו (או הואשמו!) בביצועם, אלא שאף אינם מהווים או נכנסים לגדרי עבירת הפדופיליה כלל ועיקר.

בכך, כמובן, פועל מר דוביצקי גם בניגוד לחזקת החפות. למעשה, מר דוביצקי שם עצמו לחוקר, לשופט ולתליין, וכל זאת – טרם הוכחה אשמת קורבנותיו מעבר לכל ספק סביר על-ידי בית המשפט, וכאמור, אף טרם הועמדו לדין, ולעיתים מבלי שאפילו נחקרו במשטרה.

השלכות פעילותו של מר דוביצקי הרסניות במלוא מובן המילה. בפעילות פומבית וציבורית זו לא רק רומס מר דוביצקי את כבודם, שמם הטוב ופרטיותם של קורבנותיו, אלא גם מעמיד אותם בסכנת חיים של ממש מפני מתנכלים אשר מוחם נשטף מפרסומיו, מעמיד בסכנת פירוק את שלמות התא המשפחתי שלהם, חושף בפרהסיה את נטייתם המינית ללא הסכמתם, מסכן את מקום עבודתם ועוד.

מר דוביצקי נמלט מישראל בשלהי 2014, על רקע תביעות רבות מצד גברים ישראלים, שהואשמו על-ידו לשווא כפדופילים וכעברייני מין מסוכנים. גם ההתפתחויות בזירה הפלילית תמרצו את מר דוביצקי לרכוש כרטיס טיסה בכיוון אחד ואף לשנות את שמו לרועי מילר (Roy Miller): בתקופה שקדמה לבריחתו, הוא נחקר, בין היתר, כחשוד בהפרה מכוונת של צווים שניתנו בבתי המשפט, בניסיון לסחוט באיומים עיתונאית מוכרת ואף במעורבות ברצח בברנוער.

את פרסום הסיקור המקיף שעסק בתביעות נגדו ניסה דוביצקי למנוע באמצעות איומים בתביעות ואף בפגיעה במגיש התכנית, גיא לרר. את הפרק ששודר עליו ב"צנרת" ושאת שידורו התאמץ דוביצקי למנוע, אנו שמחים להגיש לכם לצפייה:

מה ניתן לעשות כנגד פרסומים משמיצים של מר דוביצקי?

משרדנו מנהל פעילות משפטית ענפה לחשיפת פעילותו הפלילית של מר דוביצקי, תוך הסרת פרסומיו המשמיצים ברחבי הרשת.

צו מניעה זמני: סעיפים 71 ו-72 לפקודת הנזיקין מסמיכים את בית המשפט ליתן תרופה לעוולה בדרך של הוצאת צו מניעה זמני, וסעיפים אלה הוחלו על העוולה של פרסום לשון הרע מכוח הוראת סעיף 7 לחוק איסור לשון הרע. ניתן לבקש מבית משפט להוציא תחת ידו צו מניעה המורה למר דוביצקי לחדול לאלתר מלפרסם כל פרסום אודות הנפגע באתריו השונים, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות אחרים, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. יודגש, כי בית משפט רשאי להורות כי צווים אלו יעמדו בתוקפם עד לבירורה הסופי והמוחלט של התובענה.

תביעת לשון הרע: לצד צו מניעה זמני, ניתן להגיש תביעת לשון הרע כנגד הפרסום המשמיץ. פרסום משמיץ הוא כל פרסום שיש בו כדי להשפיל אדם בעיני הבריות; לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; לבזותו בשל מעשים, התנהגויות או תכונות שיוחסו לו; ו/או לפגוע בעסקו ובפרנסתו.

הגשת תלונה במשטרה: עצם הגשת התלונה והמשך שיתוף הפעולה של נפגע העבירה עם המשטרה חשובים לאיסוף וביסוס הראיות נגד אבי רועי דוביצקי לצורך העמדתו לדין והרשעתו בעבירות טרור רשתי בתיק המתגבש נגדו בימים אלו.

פרסום תצלומים או סרטונים מיניים ללא אישור המופיע בהם היא עבירת הטרדה מינית

בהתאם ל"חוק הסרטונים" (תיקון מספר 10 לחוק למניעת הטרדה מינית) כל פרסום של תצלום, סרט או הקלטה בעלי אופי מיני שיש בהם כדי להשפיל את האדם המופיע בהם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום - תיחשב כהטרדה מינית ודינה יהיה כדין הפוגע במזיד בפרטיותו של אדם בהתאם לחוק הגנת הפרטיות - עד 5 שנות מאסר.

משכך, יוצא איפוא, שבמקרים רבים בהם אבי דוביצקי מעלה לרשת סרטונים או תצלומים בעלי אופי מיני של קורבנותיו, הוא עובר הלכה למעשה עבירה פלילית חמורה שדינה הוא עד 5 שנות מאסר.

אבי דוביצקי ירד מישראל לארה"ב באישון לילה

בתחילת חודש דצמבר 2014, מר דוביצקי ירד מישראל לארה"ב באישון לילה תוך שהוא מעביר עידכון בנושא זה על גבי דפי הפייסבוק שבניהולו רק בדיעבד וזאת על רקע תלונות וחקירות רבות שהוגשו ומתנהלות כנגדו בימים אלו, כמו גם תביעות דיבה ופגיעה בפרטיות שהוגשו על-ידי אנשים רבים שאת חייהם הרס וזכו בפסקי דין רבים נגדו בסכומי כסף גדולים. כיום, מר דוביצקי מנהל את אתר dokcaught.com הלא חוקי באופן מחתרתי, כנראה ממקום מגוריו בארה"ב.

כמו כן, ההתפתחויות בזירה הפלילית תמרצו את מר דוביצקי לרכוש כרטיס טיסה בכיוון אחד ואף לשנות את שמו לרועי מילר (Roy Miller): בתקופה שקדמה לבריחתו, הוא נחקר, בין היתר, כחשוד בהפרה מכוונת של צווים שניתנו בבתי המשפט, בניסיון לסחוט באיומים עיתונאית מוכרת ואף במעורבות ברצח בברנוער.

הפרקליטות הורתה על סגירת רובם המוחלט של התיקים שנפתחו בגלל "צייד הפדופילים"

במהלך שנת 2015 סגרה הפרקליטות את רובם המוחלט של התיקים שנפתחו בעקבות "הציד" שערך אבי דוביצקי. הסיבה לסגירה ההמונית של התיקים היא למעשה הבעת אי אמון מצד הפרקליטות לראיות שאסף מר דוביצקי, ואף משום שראתה בו סוכן מדיח ברובם של תיקי החקירה - ראו כתבה שפורסמה בתקשורת בנושא.

בהקשר זה ראו גם את התחקירים הבאים שפורסמו בתקשורת:

ערוץ 10 - הצייד הפך לניצוד: "צייד הפדופילים", אבי דוביצקי, נחקר במשטרה בעקבות מעשיו הפליליים.

ערוץ 10 - הוא הביא ללא מעט מעצרים, את חלקם תיעד והעלה לרשת, אבל כעת מתנערת המשטרה משיתוף הפעולה עם אבי דוביצקי - צייד הפדופילים, שמואשם בהטרדה על ידי כתבת גל"צ הדס שטייף ונחקר במשטרה עקב סכסוך שכנים שיצא משליטה.


 ערוץ 10 - במסגרת פעילותו השנויה במחלוקת בחר אבי דוביצקי, "צייד פדופילים" מטעם עצמו, לחשוף את פרטיהם האישיים של אנשים שהאשים בפדופיליה, מבלי שמעולם נחקרו אפילו במשטרה. כעת ולמרות שנמלט מהארץ - הוא עומד בפני שורה של תביעות ממי שטוענים שחייהם נהרסו לשווא על ידיו.

ביהמ"ש: אבי דוביצקי יפצה ב-350 אלף שקל את עו"ד אסף דוק

דוביצקי חויב על ידי בית משפט השלום בירושלים לשלם ללקוח המשרד סכום של כ-320,000 ש"ח בגין פרסום אדם כ"פדופיל" ברשתות החברתיות, אתר פוסטה, מיום 26.4.15.

סוף עונת הציד - תחקיר מיוחד החושף את סודותיו של צייד הפדופילים אבי דוביצקי
ארי פינס, מגזין mako, מיום 4.12.14.

תחקיר מיוחד על אבי דוביצקי "צייד הפדופילים"אמיר זוהר וזיו קריסטל, אתר פוסטה, מיום 3.12.14.

צייד הפדופילים - הפרומו - תחקיר מיוחדכתבה ראשונה של אמיר זוהר וזיו קריסטל, אתר פוסטה, מיום 1.12.14.

הצייד הפך לניצוד: "צייד הפדופילים", אבי דוביצקי, נחקר במשטרהחדשות נענע 10, מיום 1.12.14.

ההסתבכות של "צייד הפדופילים" אבי דוביצקי נמשכת, חדשות נענע, מיום 3.12.14.

ראיון שערך גיא זוהר עם אבי דוביצקי באשר לשיטות הפעולה הפסולות מצידו, רדיו ללא הפסקה 103FM, מיום 7.12.14.

"צייד הפדופילים" נתבע על ידי האנשים שאת חייהם הרס, צינור לילה ערוץ 10, מיום 7.12.14.

פרקליטות מחוז חיפה החליטה למחוק אישום שנסמך על ראיות שאסף אבי דוביצקי, מגזין המושבות, מיום 24.12.14.

הפרקליטות אומרת לא לדוביצקי, זיו קריסטל, אתר פוסטה, מיום 28.12.14.

הפרקליטות מנקה את השולחן מתיקי אבי דוביצקי, זיו קריסטל, אתר פוסטה, מיום 13.7.15

עשרות תיקים שנפתחו בגלל "צייד הפדופילים" נסגרו, חדשות 10

נפגעת או הושפלת בפומבי מפעילותו של מר אבי דוביצקי? הילחם על צדקתך

המציאות מלמדת כי מר דוביצקי בפעילותו דנן משמש גם החוקר, השופט והתליין. במשפט השדה שהוא עורך לנפגעיו אין כל מקום לשמיעת טענות ההגנה שלהם, שכן הרשעתם נכתבה על-ידו מבעוד מועד ללא כל קשר לראיות. 

לכן, אם נפגעת או הושפלת כתוצאה מפעילותו של מר אבי דוביצקי אתה מוזמן ליצור עימנו קשר לבחינת האפשרות לנקיטת הליך משפטי בעניין שבנדון.
משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי ללקוחותיו בסוגיות שנדונו לעיל מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת בגורמים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וגם אתם נפגעתם מפעילותו של מר אבי דוביצקי פנו ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 
052-6885006 או השאירו פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
נפגעת מפעילותו של אבי דוביצקי? - השאר פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
אבי דוביצקי | צייד הפדופילים | avi dubitzky | אבי רועי דוביצקי | אבי דוביצקי נחקר במשטרה | מאגר עברייני מין | מאגר עברייני מין ופדופילים | לשון הרע של אבי דוביצקי | אבי דוביצקי פשיטת רגל | אבי דוביצקי פושט רגל | נתפסו על חם | Roy Miller | פייסבוק נתפסו על חם | dokcaught.com | Avi Roy Dubitzky | caughtdok.org | אבי דוביצקי הרצח בבר נוער | אבי דוביצקי מאסר

הצלחות המשרד בתחום
אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם ללקוח המשרד 300,000 ש"ח בגין לשון הרע שחרור עצור שנחשד במעשים מגונים בתלמידים בתיכון בו עבד אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם 750,000 ש"ח בגין לשון הרע הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי (צייד הפדופילים) - ישלם ללקוח המשרד 400,000 ש"ח לאחר שהשמיצו באינטרנט מחיקת רישום פלילי לפרופסור לרפואה ומרצה באוניברסיטאות ברחבי העולם 59 ימי פסילה בלבד ללקוח שנהג תחת השפעת סמים ובקלות ראש

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק
אנונימי | 21:14 07/11/2014
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק
עו''ד אסף דוק | 21:47 07/11/2014
תודה רבה אתה עושה עבודת קודש מולו!
אנונימי | 13:06 08/11/2014
צייד השוטרים סיים בדיוק כמו צייד הפדופילים
נורית | 09:17 29/01/2015
צייד השוטרים סיים בדיוק כמו צייד הפדופילים
גלעד | 10:16 29/01/2015
יש עוד דף פייסבוק פתוח
שלום לעורכי הדין | 15:11 11/08/2015
שאלה על מושג הקינטור בעבירת הרצח
קובי | 20:55 18/03/2014
קינטור בעבירת רצח
עו''ד אסף דוק | 21:18 18/03/2014