חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | הסדר מותנה - סגירת תיק פלילי בהסדר בין המדינה לבין החשוד

הסדר מותנה - סגירת תיק פלילי בהסדר בין המדינה לבין החשוד

רשויות התביעה מוסמכות לסגור תיקים פליליים נגד חשודים שנמצאו נגדם מספיק ראיות המאפשרות את העמדתם לדין בעילה של "סגירה בהסדר", בתמורה להודאה בעבירה מצדם והתחייבות לשלם פיצוי או להימנע מביצוע עבירות נוספות בעתיד. עו"ד אסף דוק מסביר אודות מטרת ההליך, מהם התנאים שניתן לכלול בהסדר מותנה, האם החשוד יכול לסרב להסדר, מה המשמעות של אי עמידה בהסדר, מתי ייסגר התיק נגד החשוד ומדוע חשוב להיות מיוצג על-ידי עורך דין פלילי מנוסה.

הסדר מותנה - סגירת תיק פלילי כחלק מהסכם בין המדינה לבין החשוד

מהי מטרת הליך הסדר המותנה?

◻️ מתן הזדמנות להימנע מ"כתם" של הרשעה במשפט פלילי.

◻️ סגירת תיק בהליך מהיר, מידי, תוך קבלת תוצאות ודאיות ומידתיות.

◻️ פתרון מידי ומניעת הסלמה וסכסוכים.

◻️ חיזוק השירות לאזרח הנורמטיבי.

◻️ העלאת נורמת הציות לחוק.

מהם התנאים שניתן לכלול בהליך הסדר מותנה?

בהסדר מותנה ניתן לכלול מספר תנאים ובין השאר:

◻️ תשלום לאוצר המדינה.

◻️ פיצוי לכל נפגע עבירה.

◻️ התחייבות להימנע מביצוע עבירה.

◻️ עמידה בתנאי תוכנית טיפול, תיקון ושיקום, לרבות ביצוע שירות לציבור (של"צ).

◻️ פסילת רישיון נהיגה.

◻️ הפקדת כלי ירייה.

◻️ התחייבות להימנע מכניסה למקום או שלא להיות בקשר עם אדם.

האם החשוד יכול לסרב להליך ההסדר המותנה?

החשוד יכול לסרב לקיום הההליך. בנסיבות אלה יוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט לצורך המשך ההליך המשפטי נגדו.

מה המשמעות של אי עמידה בהסכם?

מדובר בהפרת חוזה שיוביל להגשת כתב אישום לבית המשפט נגד החשוד.

מתי צפוי להיסגר התיק הפלילי נגד החשוד?

ברגע שהחשוד עמד בתנאי ההסדר התיק הפלילי נגדו ייסגר באופן מיידי וההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של המשטרה ללא פרטים מזהים.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהליך הסדר מותנה

החשוד זכאי להיוועץ בעורך דין פלילי בכל שלב בהליך וכן לצלם את חומרי החקירה לרבות את טיוטת כתב האישום טרם הגעה לפגישה עם יחידת הסדרים מותנים.

מקרה לדוגמה - ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוחות המשרד שהואשמו בגניבה

נגד לקוחות המשרד הוגש כתב אישום בבית משפט השלום בתל אביב בעבירות גניבה בצוותא חדה בסכומי כסף גבוהים.

לאחר בחינת נסיבות המקרה ועל אף שהוגש כתב אישום, משרדנו סבר שניתן להפנות את התיק אל עבר אפיק חלופי ולסיימו בהסדר מותנה שבסופו של יום כלל קנס סימלי והתחייבות להימנע מביצוע עבירה בתוך 6 חודשים, בבסיס ההסדר המותנה והמשא ומתן טרם חתימתו הובאו שיקולים וראיות על נסיבות האירוע אשר הובילו לתוצאה מיטבית ולביטולו של כתב האישום ומניעה של רישום פלילי אשר היה עלול לפגוע בעתידם המקצועי של לקוחות המשרד.

בעקבות כך ולאחר בחינת מכלול החומר, הוחלט בשלוחת הסדר תיק מותנה תל אביב לאמץ את טענותינו ולסגור את התיק נגד הלקוחות במסגרת הסדר מותנה ובכך להימנע מהמשך העמדתם לדין פלילי ומבלי שנותר לחובתם כל רישום פלילי.

להלן החלטת בית המשפט על ביטול כתב האישום נגד לקוחות המשרד. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותם, פרטיהם המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

מקרה נוסף לדוגמה - סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם שפרץ לחדר במלון וביצע מעשה מגונה בעובדת שלו

לקוח המשרד, עובד מוערך במלון בים המלח, נחקר במשטרה בחשד לביצוע מעשה מגונה, הסגת גבול והדחה בחקירה, זאת על רקע תלונה שהוגשה על-ידי אחת מעובדות המלון לפיה נכנס לחדרה ללא רשות וביצע בה מעשים מגונים ואף ניסה להניעה מלדווח על מעשיו.

לאחר בחינת נסיבות המקרה, משרדנו סבר שניתן להפנות את התיק אל עבר אפיק חלופי ולסיימו בהסדר מותנה שבסופו של יום כלל קנס והתחייבות להימנע מביצוע עבירה לפרק זמן קצוב. בבסיס ההסדר המותנה והמשא ומתן טרם חתימתו הובאו שיקולים וראיות על נסיבות האירוע אשר הובילו לתוצאה המיטבית ומנעו בכך כתב אישום ורישום פלילי שעלולים היו לגרור פגיעה בכל רבדי חייו של הלקוח.

בעקבות כך ולאחר בחינת מכלול החומר, הוחלט בפרקליטות דרום לאמץ את טענותינו ולסגור את התיק נגד הלקוח במסגרת הסדר מותנה ובכך להימנע מהעמדתו לדין פלילי ומבלי שנותר לחובתו כל רישום פלילי.

להלן העתק ההסדר המותנה שנחתם בין פרקליטות דרום לבין לקוח משרדנו. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו, פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

דוגמה לסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח המשרד שהטריד מינית עובדת קטינה שלו:

לקוח המשרד, בעלים של צוות בידור במלון בדרום, נחקר במשטרה בחשד להטרדה מינית של עובדת קטינה שלו.

לאחר בחינת נסיבות המקרה, משרדנו סבר שניתן להפנות את התיק אל עבר אפיק חלופי ולסיימו בהסדר מותנה שבסופו של יום כלל קנס ועמידה בתנאי שירות המבחן. בבסיס ההסדר המותנה והמשא ומתן טרם חתימתו הובאו שיקולים וראיות על נסיבות האירוע אשר הובילו לתוצאה המיטבית ומנעו בכך כתב אישום ורישום פלילי שעלולים היו לגרור פגיעה בכל רבדי חייו של הלקוח.

בעקבות כך ולאחר בחינת מכלול החומר, הוחלט בפרקליטות דרום לאמץ את טענותינו ולסגור את התיק נגד הלקוח במסגרת הסדר מותנה ובכך להימנע מהעמדתו לדין פלילי ומבלי שנותר לחובתו כל רישום פלילי.

להלן העתק ההסדר המותנה שנחתם בין פרקליטות דרום לבין לקוח משרדנו. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו, פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

 

דוגמה לסגירת תיק תקיפה בהסדר מותנה על ידי משרדנו:

 

דוגמה לסגירת תיק גניבה סדרתית מרשת מזון שנוהל על ידי משרדנו:

 

דוגמאות נוספות למקרים בהם משרדנו הוביל לסגירת תיקים בהסדר מותנה


לדוגמאות נוספות לחצו כאן

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה

ישנה חשיבות מכרעת להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי מנוסה במסגרת הליך סגירת תיק בהסדר מותנה. עורך הדין יוכל לסייע לך להבין האם המקרה הספציפי שלך ראוי ויכול להסתיים ללא העמדה לדין פלילי. במידה והתשובה לכך הינה חיובית – הרי שעל עורך הדין לשאת ולתת בשמך מול נציגי התביעה על מנת ולהגיע לתוצאה המשפטית הטובה ביותר עבורך. הליך זה מהווה כלי חשוב בניסיון להימנע מהעמדתך לדין פלילי – אל תזלזלו בו.

נוכח חשיבותו הרבה של הליך סגירת תיק בהסדר מותנה ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לו על המשך ניהול ההליך הפלילי נגדך ובכך על עתידך, עליך להתייחס אליו בכובד ראש ולהיוועץ בהקדם בעורך דין פלילי באשר לאפשרויות השונות העומדות בפניך. באפשרותך ליצור עימנו קשר בכל שעה בטלפון 052-6885006 או באמצעות הטופס המקוון באתר.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
הסדר סגירת תיק מותנית | סגירת תיק פלילי | סגירת תיק פלילי בהסדר | סגירת תיק פלילי בהסדר לקטינים | סגירת תיק משטרתי | הסדר מותנה | סגירת תיק בהסדר | סגירת תיק בהסדר מותנה | הסדרים מותנים בפרקליטות | הסדרים מותנים במשטרה | הזמנה לפגישה לבחינת הליך הסדר מותנה | הזמנה לפגישת הסדר מותנה | יחידת הסדר מותנה

הצלחות המשרד בתחום
קבלת ערר בדבר סגירת תיק אונס בעילה של היעדר אשמה פלילית סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות זיוף וקבלת דבר במרמה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוחות שהואשמו בגניבה מעסה שנעצר בחשד לאונס וביצוע מעשים מגונים במטופלות שוחרר בעקבות כשלים חמורים בהתנהלות המשטרה סגירת תיק לאחר שימוע ללקוח שנחשד בתקיפה חמורה בצוותא

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
מה זה סגירת תיק מותנית?
אורי | 11:53 17/08/2013
סגירה מותנית של תיק פלילי
עו''ד אסף דוק | 17:56 17/08/2013
בירור סטטוס בתיק שנמצא בפרקליטות
צחי | 18:59 30/04/2015
בירור סטטוס בתיק שנמצא בפרקליטות
עו''ד דן נתיב | 13:38 01/05/2015
בירור סטטוס בתיק שנמצא בפרקליטות
צחי | 13:16 06/05/2015
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 16:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 17:31 27/09/2017