חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | מהיום: חוק המסדיר את הפיקוח האלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר

מהיום: חוק המסדיר את הפיקוח האלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר

חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014 עבר בכנסת בתאריך ה- 8/12/2014 אך נכנס לתוקף רק עתה, חצי שנה אחרי, ולראשונה מסדיר באופן יסודי את תחום הפיקוח האלקטרוני על עצורים ואסירים משוחררים על תנאי. החוק הוא תוצאה של ההבנה כי לא כל העצורים והאסירים מהווים סכנה לשלום הציבור וניתן להמיר חלופות מעצר בדרכים שלא מהווים סיכון לנאשם או פגיעות נפשיות ארוכות טווח כתוצאה מהחזקתו במתקן כליאה בתנאים מחמירים. עו"ד אסף דוק מסביר אודות תכליתו של החוק החדש ומאפייניו.

מהו פיקוח אלקטרוני?

פיקוח אלקטרוני על מעצר או מאסר בית הוא חלופה לכליאה המאפשרת פיקוח באמצעים אלקטרוניים על שהות המפוקחים (במקרה זה – עצירים משוחררים בערובה או אסירים משוחררים על תנאי), בביתם או במקום מוגדר אחר. המערכת האלקטרונית מאפשרת לוודא את נוכחות המפוקח במקום בזמנים ובמועדים בהם מתחייבת שהותו במקום הפיקוח. המערכת מאפשרת התרעה בזמן אמת על יציאות בלתי מאושרות של המפוקח ממתחם הפיקוח, החורגות מהתנאים שנקבעו במסגרת ההחלטה לשחררו ממעצר או ממאסר.

חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר מסדיר לראשונה את תחום הפיקוח האלקטרוני על עצורים ואסירים 

מזה למעלה מחמש שנים נעשה בישראל שימוש באזיקים אלקטרוניים במסגרת שחרור בערובה של עצורים ושחרור על תנאי של אסירים (פיקוח אלקטרוני), באמצעות תכנית פיילוט לפי הוראת שעה המוארכת מעת לעת, וכעת זו מוחלפת בחוק זה אשר קובע הסדרה מפורטת וקבועה. 

עיקרי החוק החדש

החוק קובע כי חלוקת מכסות השימוש באיזוק אלקטרוני בין אסירים ועצורים תיעשה באמצעות צו שיובא לאישור ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. באשר לעצורים, בשונה מתכנית הפיילוט, בה נעשה שימוש באיזוק אלקטרוני כחלופת מעצר, השימוש באיזוק האלקטרוני לפי החוק החדש יהיה במסגרת מעצר עד תום ההליכים, שמתבצע בתנאים שונים משהיה בבית מעצר. כמו כן, החוק החדש מנחה את בית המשפט באילו עבירות חמורות אין להחליט על מעצר בפיקוח אלקטרוני, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, וכן קובע מגבלות שתחתיהן, במקרים חריגים, יוכל בית המשפט להחליט שלא לקבל תכנית פיקוח מסוימת. בנוסף נקבע בחוק כי בית המשפט יוכל בהחלטותיו להיעזר בתסקירי מעצר מטעם שירותי הרווחה.

חוק הפיקוח האלקטרוני מסדיר גם את הנושאים הבאים:

  •  הגדרת אוכלוסיית היעד וקביעת רשימת עבירות שאינה מאפשרת שחרור נאשם בפיקוח אלקטרוני – הבניית שיקול הדעת השיפוטי בדבר קביעת המועמדים המתאימים לתוכנית הפקא"ל.   
  • הבטחת קיומם של תנאים מתאימים להחזקה בפיקוח אלקטרוניהתניית ההחלטה על החזקת עצור בפקא"ל בקבלת מידע מראש בדבר התאמת מקום הפיקוח ובמקרים מסוימים אף בקבלת תסקיר שירות מבחן. 
  • מעמדו המשפטי של המפוקחשינוי סטטוס המפוקח כך שהמפוקח מצוי במעצר בביתו בפקא"ל ולא שהפקא"ל נקבע במסגרת 'תנאי שחרור'.  
  • המודל המנהלי לעניין הפסקת תכנית הפיקוח בעקבות הפרות תנאי הפיקוחהסמכת גורם מנהלי בשב"ס (ממונה) להורות על הפסקת הפקא"ל על בסיס ראיות מנהליות בנוגע להפרות, בכפוף לזכות שימוע. תוך 72 שעות ממועד המעצר, יובא המפוקח בפני ביהמ"ש לבחינת החלטת הממונה. 
  • קביעת כלים להבטחת עמידתו של המפוקח בתנאים שנקבעוקביעת ערב שיערוב לעמידת המפוקח בתנאי התכנית, הגדרת המטרות שלשמן ניתן לאשר 'חלונות' והתניית הכניסה לפיקוח אלקטרוני בקיום תכנית לליווי סוציאלי של המפוקח. 
  • קביעת מכסת מפוקחים שניתן לפקח עליהם בו-זמניתהסמכת השר לבט"פ בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם שר המשפטים לקבוע בצו מספר מרבי של מפוקחים בו זמנית. 
  • החרגת מקומות מסוימים בהם לא ניתן לקיים פיקוח אלקטרוניהענקת סמכות לקצין משטרה בכיר לקבוע כי מקום הפיקוח המוצע אינו מאפשר פקא"ל בשל סכנה לביטחון הנפש. חוות דעתו של הקצין תובא לביהמ"ש אשר יוכל לסטות ממנה מטעמים מיוחדים שירשמו.


הסדרים חדשים גם באשר להפרת תנאי הפיקוח האלקטרוני

בחוק החדש קיימים גם הסדרים באשר להפרת תנאי הפיקוח, ביניהם באשר לאפשרות להחזיק במעצר מפוקח שנמצא מחוץ לתחום הפיקוח וכן הסמכת ממונה מטעם השב”ס, שהוא אדם שכשיר להיות שופט בית משפט שלום, להורות בכפוף לעריכת שימוע, על הפסקת הפיקוח האלקטרוני והחזרה למתקן הכליאה להמשך מעצר בשל הפרה מהותית או חוזרת של תנאי הפיקוח, ועל כך קיימת ביקורת שיפוטית.

כמו-כן החוק מגדיר מועדים שונים, בין היתר לעניין אורך המשפט של עצורים בפיקוח אלקטרוני, לעניין הבאתם בפני שופט לאחר מעצר בשל הפרת תנאי הפיקוח, לעניין הכנת דיווח לבית המשפט על תכנית הפיקוח וכדומה. עוד נקבע שהפעלת הפיקוח האלקטרוני תבוצע על ידי מרכז שליטה של השב”ס, שייעזר בחברות פרטיות שמפעילות את הטכנולוגיה ומבצעות את הפיקוח. עובדי חברות אלה יעברו הכשרה מיוחדת מהשב”ס, יהיו מחויבים לשמירה על סודיות, ייבדק עברם הפלילי והם יהיו חשופים לאחריות פלילית בעת ביצוע תפקידם, כעובדי ציבור. האזיקים האלקטרוניים יעברו בדיקות תקופתיות לווידוא התאמתם לשימוש בשבת, כך שיהיו בטוחים גם לשומרי מצוות.

לצפייה בנוסח החוק המלא לחצו כאן

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עו"ד אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

הצלחות המשרד בתחום
ענישה מקלה: מאסר על תנאי בלבד ללקוח שפצע אדם אחר וחיבל ברכבו סגירת תיק פרקליטות ללקוח שהואשם באונס בתוך המשפחה אי הרשעה ללקוח שהואשם בעבירת תקיפה ביטול כתב אישום ללקוח בעבירות העסקה והלנה של שוהים בלתי חוקיים בנסיבות מחמירות זיכוי סטודנטית מעבירות זיוף והונאה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה סגירת תיק תקיפה והיזק לרכוש במזיד בעילה של חוסר אשמה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החלפת פיקוח על מעצר בית באזיק אלקטרוני
שמעון | 15:36 05/05/2014
החלפת פיקוח על מעצר בית באזיק אלקטרוני
עו''ד אסף דוק | 17:59 05/05/2014
ביטול אזיק אלקטרוני
חסוי | 17:00 28/07/2014
ביטול אזיק אלקטרוני
עו''ד אסף דוק | 21:03 28/07/2014
פיקוח צמוד ומעצר בית
קטין | 15:12 08/09/2017
פיקוח צמוד ומעצר בית
עו''ד אור הדאיה | 18:05 09/09/2017