חזרה לעמוד הראשי | בלוג פלילי | חוק המישוש - מתיר חיפוש ללא חשד סביר

חוק המישוש - מתיר חיפוש ללא חשד סביר

עד כה הותר לשוטר לערוך חיפוש גופני רק אם התעורר אצלו חשד סביר שאדם נושא עימו נשק או סם מסוכן, או שאותו אדם ביצע עבירה מסוג פשע. בחסות המצב הביטחוני, הממשלה אישרה את "חוק המישוש" שיאפשר לראשונה לכל שוטר לבצע חיפוש על גופו של אדם שהוא סבור כי עומד לנהוג באלימות, או אפילו במקרים בהם הוא איננו סבור כן או מבלי שהתעורר כל חשד סביר לגביו כאמור - ובלבד שמדובר במקומות שהוגדרו מראש כמועדים לאירועי אלימות. עו"ד אסף דוק מסביר על חוק המישוש והסכנות שהוא מביא עימו לפגיעה בזכויות הבסיסיות של כל אחד מאיתנו.

חוק המישוש - הגברת הביטחון או הפחד?

לפני מספר ימים אישרה הממשלה את הצעת "חוק המישוש", אותה קידם בשנים האחרונות המשרד לביטחון הפנים. אישור הממשלה סלל את הדרך לקריאות בכנסת, כשעל פי הרכב הח"כים ולנוכח המצב הביטחוני קיים סיכוי גבוה שההצעה תעבור ותהפוך לחוק מן המניין. עיקרה של ההצעה הוא הרחבת סמכויות החיפוש של שוטרים על גוף האדם, וכן בבגדיו או בכליו, גם כאשר אין חשד סביר כי הוא נושא עימו נשק. כלומר, חוק המישוש מתיר לראשונה חיפוש גופני גם ללא חשד קונקרטי. לכאורה, מדובר בהצעה האמורה להגביר את הביטחון האישי של אזרחי ישראל, אך היא עלולה באותה המידה גם לפגוע בזכויותיהם הבסיסיות.

מהו חיפוש על גוף?

בפקודת סדר הדין הפלילי משנת 1969 מוגדר חיפוש על גוף כביצוע חיפוש על פני גוף האדם, בכליו או בבגדיו. מדובר בחיפוש שאינו פנימי או חיצוני בהגדרות חוק סדר הדין הפלילי, לפיו חיפוש חיצוני כולל גם צילום, בחינה חזותית של גוף עירום, בדיקות מעל לעור ולקיחת חומרים מעל הגוף. על כן, חיפוש על גוף אינו מונח נרחב ביותר אלא מתמקד בעיקר בבגדיו ובכליו של אדם, וכן בחיפוש ראשוני על גופו.

המצב עד כה

על מנת להבין את השינויים שיביא עימו חוק המישוש יש להכיר את המצב בישראל עד לימים אלו. זאת, מאחר שחוק המישוש נועד לתקן את חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור משנת 2005, שעל פיו פעלו השוטרים עד כה. חוק זה מגדיר מספר מצבים ותנאים בהם יכול שוטר לבצע חיפוש על גופו של אדם. ראשית, בנקודות בדיקה וכניסה למרחבים ציבוריים כמו קניונים ותחנות הסעה, יכולים מאבטחים ושוטרים לקיים חיפוש על גוף. זאת, גם ללא חשד סביר לנשיאת נשק, סמים מסוכנים או לביצוע עבירה מסוג פשע בהתאם להגדרות סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי. בנוסף, בעת "חיפוש במקום" ניתן לקיים חיפוש על גוף, אך זאת רק בהתקיים חשד סביר להסתרת חפץ שאותו מחפשים או שרשאים לחפשו. במילים פשוטות, עד עתה יכלו שוטרים לבצע חיפוש על גוף ללא חשד סביר רק בנקודות הכניסה למרחבים ציבוריים מוגדרים.

כלל המרחב הציבורי

ומה באשר למרחב הציבורי בכללותו, כגון רחובה של עיר? ובכן, נכון להיום חיפוש על גוף בכל מקום שהוא מחייב חשד סביר לנשיאת נשק שלא כדין, להחזקת סמים מסוכנים או לביצוע עבירה מסוג פשע (ראו גם את התנאים לחיפוש גופני). המשמעות היא, שאם מבצע שוטר חיפוש על גוף במרחב הציבורי, ואין לו יסוד סביר לחשד הרי שמדובר בחיפוש לא חוקי. יחד עם זאת, החיפוש אכן יהיה חוקי אם האדם הסכים מדעת לביצועו, לאחר שהובהרה לו זכותו לסרב וכי הסירוב לא יפגע בו בכל דרך שהיא (ראו בעניין זה את הלכת בן חיים).

ביטול מבחן החשד הסביר שהיה נהוג עד כה

עד כה, חוקיות החיפוש נבחנה לצד שאלת החשד הסביר שהסמיכה את המשטרה לבצע חיפוש בעוברי אורח תמימים. בית המשפט העליון, במסגרת הלכת בן חיים (רע"פ 10140/09), בחן מהו חשד סביר שמקים עילת חיפוש לשוטר וקבע בזאת הלשון: "מבחן החשד הסביר הוא בעיקר מבחן אובייקטיבי שבו נדרש בית המשפט להעריך את סבירות שיקול דעתו של השוטר שערך את החיפוש לשם הכרעה בשאלת חוקיות החיפוש. יחד עם זאת, התנאים בהם יתקיים חשד סביר המצדיק עריכת חיפוש ללא צו שיפוטי אינם ניתנים להגדרה ממצה וחד משמעית. יישום המבחן מבוסס על נסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ומקרה, על מידע שהיה בידי השוטר בעת עריכת החיפוש ועל ניסיונו ושיקול דעתו המקצועיים של השוטר שערך את החיפוש".

חוק המישוש ומשמעותו

כאמור, חוק המישוש מתקן את החוק משנת 2005 ומרחיב את סמכויותיהם של שוטרים בכל הנוגע למרחב הציבורי. במידה שיעבור החוק תהא לשוטרים סמכות לביצוע חיפוש על גוף גם אם לא התעורר בהם חשד הנוגע לנשיאת נשק או לשימוש בו. על פי ההצעה, מספיק כי בשוטר יתעורר חשש כי אדם עומד לנהוג באלימות כדי לבצע את החיפוש, וזאת בהתבסס על מעשיו אל האדם ותחושתו האישית של השוטר. ההצעה תופסת לגבי רשימה ארוכה של מקומות ציבוריים המוגדרים בה, וכן בקרבתם, או במקומות שהוכרזו כמותרים לחיפוש על ידי מפקד המחוז. יחד עם זאת, על מנת לאזן מעט את הפגיעה בפרטיות האזרחים, מגביל החוק את החיפוש לכלי נשק (ובהם סכינים), ולא לסמים מסוכנים.

משמעות השינוי של החוק החדש

חשוב להבין כי חוק המישוש עומד להביא לשינוי משמעותי ביחסים המתקיימים בין שוטרים לאזרחים. אם עד כה חייב היה להתקיים חשד סביר בקרב השוטר לנשיאת כלי נשק ולשימוש בו, הרי שמעתה יספיק חשש לביצוע פעולה אלימה כנגד אחרים. מהו אותו חשש ועל מה הוא מסתמך? ובכן, נראה כי מדובר ב-"תחושת הבטן" של השוטר לגבי אדם מסוים, הנשענת על התרשמות סובייקטיבית ולא על כללים אובייקטיביים ומוגדרים. כלומר, כל אחד ואחת מאיתנו עלול להיות נתון לחיפוש על הגוף בעת שאנו הולכים ברחוב, בין אם אנו מצויים בתוך או ליד מקומות ציבוריים, התקהלויות, או אזור שהוכרז כמותר לחיפוש על ידי מפקד המחוז. מי שלא ביקר במדינות בהם חוקים מעין אלו קיימים, עשוי להתקשות בהבנת חומרת הדברים. כעת, כל שוטר יוכל לעכב אתכם לחיפוש גופני קבל עם ועדה וללא חשד סביר לנשיאת נשק, כשמלבד הפגיעה החמורה בפרטיות ובחופש האישי, נכנס אלמנט נוסף של רתיעה מפני שוטרים שיש בידיהם כוח רב מאוד.

ביקורות על חוק המישוש

כאמור, מטרתו המוצהרת של חוק המישוש היא לחזק את תחושת הביטחון של אזרחי ישראל, על ידי הקניית סמכויות נוספות לשוטרים, או למעשה – צמצום הכללים המחייבים אותם לביצוע חיפוש גופני. עמותות ואגודות העוסקות בזכויות האזרח מתנגדות להצעת החוק, וטוענות כי לאחר שנים בהם דשדשה ההצעה מנצלים המשרד לביטחון פנים והעומד בראשו את המצב הביטחוני לקידומה המהיר. אגודות אלו מציינות מחקרים המוכיחים כי ישנן אוכלוסיות שיהיו נתונות יותר לחיפושים, ובעיקר גברים בעלי צבע עור שחום, כהה ושחור. זאת, מאחר ש-"תחושת הבטן" של השוטרים, כמו כל אדם אחר, מושפעת מסטיגמות ודעות קדומות – דבר שיוביל לאפליה מהותית ביישום סמכות החיפוש.

חיפוש בלי חשד סביר מהווה פגיעה שאינה מוצדקת בזכויות הפרט של כולנו

אין ספק כי המצב הביטחוני הנוכחי תרם לקידומו של חוק המישוש, ושהחוק יוצר פגיעה בזכויות הפרט. בעוד שמטרתו היא לשפר את תחושת הביטחון כנגד מפגעים על רקע לאומני או אחר, הרי שהוא עלול להוביל דווקא לגברת החששות מצד האזרחים – אך הפעם מפני שכרון כוחם של אנשי המשטרה. הצעת החוק עלולה להצביע על כיוון מסוכן המקנה לשוטרים סמכויות נרחבות על חשבון זכויות האזרח, ואין לדעת להיכן המגמה תוביל והיכן תיעצר.

להתייעצות בנושא חיפוש בלתי חוקי שבוצע כלפיכם ניתן ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או להשאיר פרטים באתר ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חיפוש על הגוף | חיפוש משטרתי | חיפוש בלתי חוקי | חוק המישוש | חיפוש ללא חשד | חיפוש בלי חשד סביר | חוקיות החיפוש | חשד סביר | חיפוש לא חוקי | חיפוש גופני ללא חשד | חיפוש ללא חשד קונקרטי | חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור | חיפוש במקומות מועדים לאלימות | סמכות שוטר לבצע חיפוש גופני | פסילה עקב חיפוש לא חוקי | חיפוש לא חוקי בבית | חיפוש לא חוקי ברכב

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות זיוף וקבלת דבר במרמה סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנעצר ונחקר בחשד לתקיפת אישה וחדירה לחומר מחשב שחרור עצור שנחשד במעשים מגונים בתלמידים בתיכון בו עבד אי הרשעה ללקוחה שפצעה ותקפה אישה אחרת שחרור ממעצר חשוד במעשה מגונה בנסיבות מחמירות בקטינה קרובת משפחתו קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות ופגיעה בפרטיות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015
חיפוש על הגוף של שוטר
אלירן | 12:50 15/08/2015
חיפוש על הגוף של שוטר
עו''ד אסף דוק | 13:00 15/08/2015
חיפוש סמים בבית והזמנה למשטרה
יפית | 20:09 31/05/2017
חיפוש סמים בבית והזמנה למשטרה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 06:15 01/06/2017