חזרה לעמוד הראשי | בתי המשפט בישראל

בתי המשפט בישראל

לפניכם רשימת בתי המשפט בישראל. בית משפט השלום מוסמך לדון בתיקים פליליים בהם העונש הוא עד 7 שנות מאסר, ובעבירות סמים מסוימות שדינן מעל 7 שנות מאסר. בית המשפט המחוזי דן בעבירות שדינן 7 שנות מאסר ומעלה וכן בערעורים על פסקי דין של בית משפט השלום, ושל בתי משפט ובתי דין המקבילים לבית משפט השלום, כמו בית משפט לנוער. בנוסף יש לבית המשפט המחוזי "סמכות שיורית" בתחום הפלילי, כלומר סמכות לדון בכל עניין שאינו בסמכות בית משפט אחר. בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים בזכות על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום.