חזרה לעמוד הראשי | בתי המשפט בישראל | בית המשפט לתעבורה בתל אביב

בית המשפט לתעבורה בתל אביב

בית המשפט לתעבורה בתל אביב שוכן ברחוב שוקן 25 ובסמכותו לדון בעבירות תנועה קלות וחמורות מתוקף פקודת התעבורה ופקודת הביטוח לרכב מנועי. כמו כן, רשאי בית המשפט לתעבורה בת"א להטיל עונשים ברמות שונות, מקנס ואזהרה ועד עבודות שירות ומאסר בפועל לתקופה ממושכת. עו"ד אסף דוק מפרט אודות בתי המשפט לתעבורה, באיזה מקרים יוזמן האדם להישפט בהם, מהו ההבדל בין עבירת ברירת קנס לבין זימון למשפט ומהם פרטי ההתקשרות של בית המשפט לתעבורה בתל אביב-יפו.

בית המשפט לתעבורה בתל אביב

בית המשפט לתעבורה בתל אביב הוא חלק מהרשות השופטת ומבחינת מעמדו שקול לערכאת בית משפט השלום. באחריותו עבירות בתחום התעבורה וכלי רכב המוגדרות בפקודת התעבורה (נוסח חדש), תשכ"א-1961, כולל חוקי העזר שנקבעו לפי פקודה זו. נוסף על כך דן בית המשפט בעבירות על פקודת הביטוח לרכב מנועי.

סוגי העבירות הנדונות בבית המשפט לתעבורה בתל אביב הן עבירות ברירת משפט; עבירות תנועה המבצעים קטינים; עבירות חמורות כגון הפקרה וגרימת מוות ברשלנות; עבירות תעבורה וכלי רכב כגון רישוי מסמכים, ביטוח, מפגעים בכביש, מהילת דלק, פיקוח על תחנות דלק, התנהגות נותני שירות ציבורי ואף חוק פיקוח על מצרכים ושירותים; ערעור על החלטת קצין משטרה לשלול לנהג את רישיונו מנהלתית או לאסור שימוש ברכב בשל עבירת תנועה.

עבירות ברירת משפט - נדונות בבית משפט אם הנהג מעדיף להישפט על פני תשלום קנס. עבירות ברירת משפט נמסרות לנהג על ידי שוטר בשטח או נשלחות בדואר לבעל הרכב. ההודעה מפרטת את סוג העבירה, שיעור הקנס שנקבע והמועד האחרון לשלמו. כמו כן מפורטות בהודעה האפשרויות העומדות בפני מקבל הקנס, כולל העדפתו להישפט ולא לשלם את הקנס. יש למלא את הבקשה להישפט על גבי הספח המצורף להודעה, ולשלוח את הספח בדואר רשום. יצוין שאם מקבל הקנס לא שילם את הקנס ולא הגיש בקשה להישפט, הוא עלול לקבל חיוב בפיגורים ואף עיכוב בחידוש רישיון הנהיגה שלו. מי שהגיש בקשה להישפט יקבל זימון למשפט בתוך שנה. יצוין כי אם יורשע בבית המשפט לתעבורה בגין העבירה, הקנס שיוטל עליו לא יהיה קטן בהכרח מהקנס המקורי.

הזמנה לדין - היא הזמנה להתייצב למשפט למועד שבו יתקיים הדיון. בהזמנה רשום יום המשפט, השעה והמקום, כמו גם העבירה שבה הנאשם ביצע. את ההזמנה לדין יכול למסור שוטר, פקיד, פקיד דואר ואף שליח של בית המשפט. יודגש כי סירוב לחתום על אישור המסירה אינו פוטר את האדם מהתייצבות לדיון. במקרה זה, של אי התייצבות, רשאי בית המשפט לדון את הנאשם שלא בפניו, למעט תאונות קטלניות או תאונות שבהן אדם נחבל חבלה של ממש.

כתב אישום והזמנה למשפט תעבורה

ישנם מספר סוגים של כתבי אישום והזמנות למשפט, תלוי בסוג העבירה והמקום שבו בוצעה:

◻️  דו"ח שנמסר לנהג ישירות על ידי השוטר – נמסר בדרך כלל ישירות לנהג במקום ביצוע העבירה על ידי שוטר שנכח במקום. לחלופין, יכול להישלח לנהג בדואר רשום בעקבות תלונת שוטר או משקיף תנועה. הדו"ח הוא כתב אישום והזמנה לדין לכל דבר. הוא יכיל את נסיבות העבירה, המקום, התאריך והשעה שבה בוצעה, סמל העבירה וכמובן פרטי הנהג והרכב. בדוחות על נהיגה ללא מסמכים רשאי הנהג להגיע לתחנת המשטרה, להציג את המסמכים החסרים ויכול להיות שסעיף העבירה יומר לאי נשיאת מסמכים והנהג יחויב רק בדו"ח ברירת קנס וזימונו למשפט יבוטל.

◻️  דוח מחשב – דוחות שיתקבלו כתוצאה מצילום רכב שביצע עבירה, כגון מהירות מופרזת ואור אדום. בעל הרכב הוא האחראי על ביצוע העבירה, אלא אם יצליח להוכיח שאדם אחר השתמש ברכב ועליו לעדכן פרט זה ליחידת המשטרה ששלחה את הדו"ח. הדוח הוא הן כתב אישום והן הזמנה לדין.

◻️  כתב אישום נפרד להזמנה לדין – בעבירות חמורות יותר הקשורות לתאונות דרכים וכלולות בהן חקירה משטרתית, מכינים בדרך כלל כתב אישום נפרד ובו מפורטים האישומים והעבירות. הן כתב האישום והן ההזמנה לדין נשלחים ביחד לנאשם בדואר רשום או במסירה אישית על ידי שוטר. נאשם שחשוד בעבירה חמורה חייב להתייצב לדיון במשפט ואין אפשרות לדון אותו ללא נוכחותו.

סדרי דין בבית המשפט לתעבורה בתל אביב

שופט התעבורה מתמנה בדרך זהה לדרך שבה מתמנה שופט בית משפט השלום ויש לו אותן סמכויות כמוהו. סדר הדין של בית המשפט תעבורה נקבע בידי השופט, כולל מספר עדים והזכות לחקור את השוטר. כמובן שסדרי הדין בעבירות קלות יהיו שונות מסדרי דין בעבירות חמורות כגון הפקרה. הערעורים על פסקי הדין של בית המשפט לתעבורה יידונו בפני שופט אחד בבית משפט מחוזי.

בעבירות קלות שלא גרמו לתאונה שבה נפגע אדם פגיעה של ממש, אפשר לדון את הנאשם ללא נוכחותו. עם זאת, נאשם שהוזמן ולא התייצב ייחשב כמודה בעובדות. עם זאת, הנאשם יכול להודיע בכתב על הודאה באשמה ולטעון לעונש, ומכתבו יובא לדיון בפני שופט.

דרכי התקשרות עם בית המשפט לתעבורה בתל אביב

להלן פרטי הפעילות של בית המשפט לתעבורה בתל אביב יפו:

◻️  מיקום: רחוב שוקן 25, תל אביב-יפו.

◻️  שעות קבלת קהל רגילות: ימים א'-ה' בין השעות 13.30-08.30.

◻️  שעות קבלת קהל מיוחדות: ימים א'-ה' בין השעות 15.00-18.30. שעות אלה מיועדות למתדיינים המוזמנים לדיון בפני שופט ושמשפטם נערך באותו יום. בשעות אלה לא תתקיים קבלת קהל לבירורים אחרים.

◻️  בימי שישי, בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה אין קבלת קהל, להוציא סעדים דחופים בין השעות 12.00-08.30.

◻️  קבלת קהל בפגרות בתי המשפט: ניתן להתעדכן באתר.

◻️  טלפון: מרכז מידע ארצי 077-2703333, 03-5128242, פקס: 03-5128221.

◻️  ניתן לפנות לבית המשפט לתעבורה בתל אביב דרך מרכז המידע הארצי, באמצעות הפקס (בתנאי שהבקשה אינה עולה על חמישה עמודים) וגם באמצעות און ליין, כפי שמפורט בקישור.

◻️  הלשכה אינה נגישה.

זומנת לבית המשפט לתעבורה בתל אביב?

דיון בבית המשפט לתעבורה בתל אביב יכול לגרור אחריו מגוון עונשים כגון: מאסר מאחורי סורג ובריח, עבודות שירות, שלילה ארוכה של רישיון הנהיגה, שלילה על תנאי וקנס כספי גבוה. עורך דין המתמחה בדיני תעבורה יכול להביא לא אחת לזיכוי או להפחתה משמעותית של העונש בגין העבירה שנעברה. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות תעבורה מזה תקופה ארוכה ובכך שומרים נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לדיון בבית משפט לתעבורה בתל אביב פנה ללא דיחוי להתייעצות עם עורך דין מומחה לתעבורה בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

✔️ הצלחות המשרד ולקוחות ממליצים


◻️ דוגמאות להצלחות המשרד

◻️ משרדנו בתקשורת

◻️ המלצות על משרדנו בגוגל עסקים

☎️ יצירת קשר עם המשרד


 טלפון: 03-5505995          טלפון נוסף: 077-5006206     
 נייד:  
052-6885006         פקס: 077-5558060  

 דוא"לoffice@dok.co.il | asaf@dok.co.il 


 

כתובת: רח' השלושה 2, מגדל אדגר 360 (קומה 25) תל אביב, ת.ד. 9173, מיקוד: 6706054, הצג מפה זימון פגישה במשרד

המשרד מעניק ללקוחותיו ייצוג משפטי יסודי ואחראי בכל רחבי הארץ, ראו הצלחות המשרד לקוחות ממליצים.

⚖ תרומה לקהילה


"אַשְׁרֵי שֹׁמְרֵי מִשְׁפָּט עֹשֵׂה צְדָקָה בְכָל עֵת" (תהילים קו-ג)

משרדנו רואה עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה ומאמין כי יש לתת ייעוץ וייצוג משפטי לכל אדם באשר הוא, ולכן במקרים רבים מטפל בתיקי פרו-בונו (בהתנדבות) ומעניק סיוע משפטי גם לאלה שידם אינה משגת. תרומה לקהילה הינה חלק בלתי נפרד מהמשרד ופעילות זו מעניקה רובד נוסף לעבודתנו המשפטית.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי בעניינם. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מונה צוות עורכי דין מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עורך דין פלילי בתל אביב | עבירות תעבורה | עורך דין תעבורה בתל אביב | עורכי דין לתעבורה במרכז | עורכי דין לתעבורה בתל אביב | עורך דין לתעבורה בתל אביב | פלילים בתל אביב | הזמנה למשפט תעבורה | בית משפט לתעבורה בתל אביב | בית המשפט לתעבורה בתל אביב | בית המשפט לתעבורה שוקן

הצלחות המשרד בתחום
שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות והטרדה מינית בתוך המשפחה סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד ביבוא סמים קשים באינטרנט אי הרשעה ללקוח בעבירת קבלת דבר במרמה הגם שלא הצביע על פגיעה קונקרטית בעיסוקו אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בסחר בסמים בעקבות פגמים ראייתיים של ממש בתיק החקירה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
זימון לועדת משמעת באוניברסיטת תל אביב
נטע | 19:40 16/10/2017
זימון לועדת משמעת באוניברסיטת תל אביב
עו''ד אור הדאיה | 16:09 25/10/2017
הארכת מועד להישפט בבית משפט לתעבורה
ניר | 17:54 01/04/2014
הארכת מועד להישפט בבית משפט לתעבורה
עו''ד חזי כהן | 16:25 04/04/2014
הכירו גם את קבוצת הפייסבוק "שאל עורך דין פלילי"
עו''ד אסף דוק | 09:52 31/03/2019
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט
אלון | 17:14 19/08/2017
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט
עו''ד אור הדאיה | 19:46 20/08/2017
זימון למשפט תעבורה התייעצות
מרדכי | 16:22 01/02/2017
זימון למשפט תעבורה
ליאור | 13:19 29/01/2015
זימון למשפט תעבורה
עו''ד חזי כהן | 07:03 30/01/2015
תעבורה
אלחנן | 07:53 20/11/2017
תעבורה
אליהו | 06:21 09/07/2018
משפט לפי ראיות או לפי עורכי דין.
אנונימי | 06:11 19/07/2017