חזרה לעמוד הראשי | בתי המשפט בישראל | בית המשפט לתעבורה באשדוד

בית המשפט לתעבורה באשדוד

בית המשפט לתעבורה באשדוד ממוקם ברחוב מורדי הגטאות 1 ובסמכותו לדון בעבירות תנועה קלות וחמורות מתוקף פקודת התעבורה ופקודת הביטוח לרכב מנועי. כמו כן, רשאי בית המשפט לתעבורה באשדוד להטיל עונשים ברמות שונות, מקנס ואזהרה ועד עבודות שירות ומאסר בפועל לתקופה ממושכת. עו"ד אסף דוק מפרט אודות בתי המשפט לתעבורה, באיזה מקרים יוזמן האדם להישפט בהם, מהו ההבדל בין עבירת ברירת קנס לבין זימון למשפט ומהם פרטי ההתקשרות של בית המשפט לתעבורה באשדוד.

בית משפט לתעבורה באשדוד – רקע

מעמדו של בית משפט לתעבורה באשדוד שקול לערכאת בית משפט השלום, ובאחריותו שיפוט עבירות שונות. העבירות הנדונות הן קלות כחמורות: בקשה להישפט על פני תשלום קנס, עבירות תעבורה וכלי רכב כמו ביטוח, מפגעים בכביש, מהילת דלק, פיקוח על תחנות דלק, רישוי מסמכים, התנהגות נותני שירות ציבורי ואף עבירות הקשורות לפיקוח על מצרכים ושירותים. כמו כן נדונות בבית משפט לתעבורה עבירות הפקרה וגרימת מוות ברשלנות.

בתי המשפט לתעבורה פועלים לפי הגדרת עבירות תעבורה וכלי רכב בפקודת התעבורה (נוסח חדש), תשכ"א-1961, כולל חוקי עזר, ובעבירות המוגדרות בפקודת הביטוח לרכב מנועי. בית המשפט לתעבורה עוסק בשפיטה של אנשים המעדיפים להישפט בעבירות ברירת משפט ושל אנשים שקיבלו זימון לדין ישירות:

◻️  עבירות ברירת משפט – עבירות שהנהג קיבל על ידי שוטר בשטח או בדואר. בהודעה מפורטת סוג העבירה, היכן בוצעה ומהם פרטי הרכב. כמו כן רשום גובה הקנס, אך גם מפורטת אפשרותו של הנהג להישפט במקום לשלם את הקנס. בדרך כלל מקבלי הקנס מעדיפים לשלמו ישירות, אך יש הבוחרים להישפט בבית משפט לתעבורה. כל אחד וסיבותיו הוא. יש הטוענים שלא ביצעו עבירה, יש הסבורים שגובה הקנס אינו הולם את העבירה שבוצעה ויש המבקשים ביטול קנס מנסיבות אישיות. אם הנהג בחר להישפט, יש למלא את הבקשה להישפט המצורפת להודעת הקנס ולשלוח אותה בדואר רשום/

◻️  הזמנה לדין – אדם שביצע עבירה והוא צריך להישפט עליה, ולא לשלם ישירות קנס, מקבל הזמנה להתייצב למשפט במועד שבו יתקיים הדיון. בהזמנה רשום יום הדיון, המקום והשעה, העבירה שבה ביצע הנאשם וכמובן פרטי הנהג. סירובו לחתום על אישור המסירה אינו פוטר אותו מהתייצבות לדיון. אם סירב להתייצב, רשאי בית המשפט לדון אותו שלא בפניו, אלא אם מדובר בתאונות דרכים קטלניות או תאונות שבהן אדם נחבל חבלה של ממש, אז חובה עליו להתייצב.

כתב אישום והזמנה למשפט תעבורה

בית המשפט שולח מספר סוגים של כתבי אישום והזמנות למשפט, תלוי בסוג העבירה והמקום שבו בוצעה:

◻️  דוח שנמסר על ידי שוטר – הנהג מקבל את הזמנה ישירות במקום ביצוע העבירה או באמצעות בדואר רשום בעקבות משקיף תנועה או שוטר. הדוח הוא כתב אישום והזמנה לדין לכל דבר ואין להקל בו ראש. אם מדובר בנהיגה ללא מסמכים, רשאי הנהג לגשת לתחנת המשטרה ולהציג את המסמכים החסרים ואז סעיף העבירה יומר לאי נשיאת מסמכים ולא נהיגה ללא מסמכים. במקרה זה תומר ההזמנה לדין בדוח ברירת קנס.

◻️  דוח מחשב – שהתקבל כתוצאה מצילום רכב שביצע את העבירה, למשל נסיעה באור אדום או מהירות מופרזת. מי שיקבל את הדוח הוא בעל הרכב, אלא אם הוכיח שאדם אחר השתמש ברכב. דוח המחשב הוא כתב אישום והזמנה לדין כאחד.

◻️  כתב אישום נפרד להזמנה לדין – במקרה של ביצוע עבירות חמורות הקשורות לתאונות דרכים ואשר כרוכה בהם חקירה משטרתית. במצבים אלה מפצלים את המסמכים, ומוכן כתב אישום נפרד שבו מפורטים העבירות והאישומים, והזמנה לדין להישפט. שני המסמכים נשלחים לנאשם בדואר רשום או במסירה אישית על ידי שוטר. אין אפשרות לדון בנאשם ללא נוכחותו והוא חייב להתייצב לדיון.

בתי משפט לתעבורה עמוסים מאוד, לאור היקפי הדוחות הניתנים לנהגים. כאמור, כל אדם שקיבל דוח תנועה שהוא ברירת משפט, יכול גם לבקש להישפט. רבים מבצעים זאת, מתוך תקווה שהקנס יבוטל או הסכום יפחת, ומתוך רצון לדחות את התשלום. אך יש לדעת, שברוב המקרים סכום הקנס לא מופחת ויש לשלמו כפי שהומצא במקור.

סדרי דין בבית המשפט לתעבורה באשדוד

סדרי הדין בית המשפט לתעבורה דומים לאלה של בית משפט השלום. השופט מתמנה באותה דרך ובעל סמכויות כמו בית משפט השלום. במשפט עצמו רשאי האדם לטעון טענות לעונש אם הוא מודה. ואם אינו מודה, ייקבע מועד אחר לשמיעת ההוכחות. משום כך אין צורך להביא עדים לדיון הראשון ואם הנאשם מבקש להביא עדים, עליו להגיש בקשה לכך. עם זאת, בעבירות של נסיעה ללא רישיונות, נהיגה, רכב או ביטוח, יש להביא את כל המסמכים הרלבנטיים כבר בדיון הראשון. אם האדם מבקש לזמן עדים, ייקבעו מועדי דיונים לשמיעת ההוכחות ובהם בהתחלה שומעים את עדי התביעה ולאחר מכן את עדי ההגנה. אפשר לחקור את העדים חקירה נגדית.

העונשים שמטיל בית המשפט לתעבורה יכולים להיות עונש קנס או עונש פסילה. את עונש הקנס יש לשלם במועד כדי שלא יצבור קנס פיגור. אפשר גם להגיש בקשה לפרוס את התשלום או לדחות את תשלום הקנס. אם הוטל עונש פסילת רישיון, אסור לנאשם לנהוג מהרגע שבו נודע דבר הפסילה.

דרכי ההתקשרות עם בית המשפט לתעבורה באשדוד

להלן פרטי הפעילות של בית המשפט לתעבורה באשדוד:

◻️  מיקום: רחוב מורדי הגטאות 1, אשדוד, בתוך בית משפט השלום באשדוד.

◻️  שעות קבלת קהל. משום שבית המשפט לתעבורה באשדוד ממוקם בתוך בית משפט השלום, שעות הקבלה הן זהות: בימים א-ה בין השעות 13.30-08.30.

◻️  אישור תצהירים בין השעות 13:30-08:30

◻️  אישור אפוטסילים בין השעות 13:30-08:30

◻️  בימי שישי, בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה אין קבלת קהל, להוציא סעדים דחופים בין השעות 12.00-08.30.

◻️  קבלת קהל בפגרות בתי המשפט: ניתן להתעדכן באתר בית משפט השלום אשדוד.

◻️  טלפון: מרכז מידע ארצי: 077-2703333, טלפון נוסף: 08-8514001, פקס: 08-8514082.

◻️  ניתן לפנות לבית המשפט לתעבורה דרך מרכז המידע הארצי, באמצעות הפקס (בתנאי שהבקשה אינה עולה על חמישה עמודים) וגם באמצעות און ליין, כפי שמפורט בקישור.

◻️  הלשכה נגישה.

◻️ הלשכה אינה נגישה.

זומנת לבית המשפט לתעבורה באשדוד?

דיון בבית המשפט לתעבורה באשדוד יכול לגרור אחריו מגוון עונשים כגון: מאסר מאחורי סורג ובריח, עבודות שירות, שלילה ארוכה של רישיון הנהיגה, שלילה על תנאי וקנס כספי גבוה. עורך דין המתמחה בדיני תעבורה יכול להביא לא אחת לזיכוי או להפחתה משמעותית של העונש בגין העבירה שנעברה. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות תעבורה מזה תקופה ארוכה ובכך שומרים נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לדיון בבית משפט לתעבורה באשדוד פנה ללא דיחוי להתייעצות עם עורך דין מומחה לתעבורה בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

✔️ הצלחות המשרד ולקוחות ממליצים


◻️ דוגמאות להצלחות המשרד

◻️ משרדנו בתקשורת

◻️ המלצות על משרדנו בגוגל עסקים

☎️ יצירת קשר עם המשרד


 טלפון: 03-5505995          טלפון נוסף: 077-5006206     
 נייד:  
052-6885006         פקס: 077-5558060  

 דוא"לoffice@dok.co.il | asaf@dok.co.il 


 

כתובת: רח' השלושה 2, מגדל אדגר 360 (קומה 25) תל אביב, ת.ד. 9173, מיקוד: 6706054, הצג מפה זימון פגישה במשרד

המשרד מעניק ללקוחותיו ייצוג משפטי יסודי ואחראי בכל רחבי הארץ, ראו הצלחות המשרד לקוחות ממליצים.

⚖ תרומה לקהילה


"אַשְׁרֵי שֹׁמְרֵי מִשְׁפָּט עֹשֵׂה צְדָקָה בְכָל עֵת" (תהילים קו-ג)

משרדנו רואה עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה ומאמין כי יש לתת ייעוץ וייצוג משפטי לכל אדם באשר הוא, ולכן במקרים רבים מטפל בתיקי פרו-בונו (בהתנדבות) ומעניק סיוע משפטי גם לאלה שידם אינה משגת. תרומה לקהילה הינה חלק בלתי נפרד מהמשרד ופעילות זו מעניקה רובד נוסף לעבודתנו המשפטית.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי בעניינם. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מונה צוות עורכי דין מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עורך דין פלילי באשדוד | עבירות תעבורה | עורך דין תעבורה באשדוד | עורך דין לתעבורה באשדוד | בית משפט השלום באשדוד | פלילים באשדוד | הזמנה למשפט תעבורה | בית משפט לתעבורה באשדוד | בית המשפט לתעבורה באשדוד | בית משפט לתעבורה אשדוד | עורכי דין לתעבורה באשדוד

הצלחות המשרד בתחום
תיק תאונת דרכים בו נפגעה הולכת רגל ונגרמו לה חבלות הסתיים בפסילה של 20 יום בלבד ביטול הרשעה פלילית בעבירות גידול סמים זיכוי סטודנטית מעבירות זיוף והונאה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות במשפחה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
הארכת מועד להישפט בבית משפט לתעבורה
ניר | 17:54 01/04/2014
הארכת מועד להישפט בבית משפט לתעבורה
עו''ד חזי כהן | 16:25 04/04/2014
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט
אלון | 17:14 19/08/2017
איום מצד עורך דין הצד שכנגד בבית משפט
עו''ד אור הדאיה | 19:46 20/08/2017
הכירו גם את קבוצת הפייסבוק "שאל עורך דין פלילי"
עו''ד אסף דוק | 09:52 31/03/2019
משפט לפי ראיות או לפי עורכי דין.
אנונימי | 06:11 19/07/2017
הזמנה לבית משפט לאחר חקירה
עומרי | 17:37 12/05/2017
הזמנה לבית משפט לאחר חקירה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 09:12 14/05/2017
זימון למשפט תעבורה התייעצות
מרדכי | 16:22 01/02/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016