האם ניתן להגיש ראיות חפציות בשלב הטיעונים לעונש?

  • Facebook
  • Twitter
  • Print