הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה למסיע שוהים בלתי חוקיים בפעם השנייה

  • Facebook
  • Twitter
  • Print