ההקלטה הוכיחה: אוניברסיטת אריאל ערכה הבחנה פסולה על רקע דתי בין סטודנטים דרוזים לבין מוסלמים

  • Facebook
  • Twitter
  • Print