העליון קבע – לא ניתן לנכות את ימי המעצר בפיקוח אלקטרוני מתקופת המאסר

  • Facebook
  • Twitter
  • Print