חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | שימוע לפני הגשת כתב אישום

שימוע לפני הגשת כתב אישום

שימוע פלילי מתקיים לפני הגשת כתב אישום נגד חשוד ותכליתו הוא להעניק לחשוד ולעורך דינו הזדמנות להציג את טענותיהם בפני רשויות התביעה בטרם יחלו ההליכים הפליליים נגד החשוד בבית המשפט. בהתאם להוראת סעיף 60א לחסד"פ, חייבת רשות התביעה להודיע לחשוד על דבר העברת חומר החקירה בעבירה מסוג פשע לטיפולה ולהעניק לו בתוך 30 ימים להעלות בכתב השגות נגד הגשת כתב אישום נגדו. בגדר השימוע ניתנת לחשוד זכות לשטוח את טענותיו במלואן ועל הגורם המחליט להאזין לדברים בנפש חפצה ומתוך נכונות להשתכנע לדברים. בתי המשפט בישראל קבעו לא אחת כי זכויות היידוע והשימוע אינן זכויות טכניות אלא מהותיות. עו"ד אסף דוק מסביר אודות השימוע הפלילי ומרכיביו וכן על האפשרויות העומדות בפני חשוד טרם הגשת כתב אישום פלילי נגדו.

זכות השימוע

במדינת ישראל קבע המחוקק שורת זכויות אשר נועדו לשמור על מעמדו וזכויותיו של אדם במצב הקשה והמלחיץ של עמידה אל מול מערכת אכיפת החוק הפלילית. אחת מן הזכויות החשובות הללו ... קרא עוד

שימוע פלילי - בקשה להימנע מכתב אישום

הליך שימוע פלילי מתקיים לפני הגשת כתב אישום בעניינו של אדם ותכליתו היא לתת לחשוד ולעורך דינו המבקשים זאת, הזדמנות להציג את טענותיהם בפני רשויות התביעה בטרם יחלו ההליכים הפליליים ... קרא עוד

זכות היידוע

זכותו הראשונה של חשוד הינה לקבל הודעה שחומר חקירה בעניינו, הנוגע לעבירה מסוג פשע, הועבר לרשות התביעה (מכתב יידוע לחשוד). ... קרא עוד

באילו מצבים לא תינתן לחשוד זכות שימוע בהליך פלילי?

במציאות ימינו, די בעצם הגשת כתב אישום כנגד אדם בכדי להביא לפגיעה אנושה בשמו, בקריירה שלו ובמשפחתו. זכות השימוע בהליך הפלילי מעוגנת בסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי ומגדירה את ... קרא עוד

ביטול כתב אישום

הוגש נגדך כתב אישום? גם לאחר שהוגש נגדך כתב אישום ייתכן ויש בחומר הראיות ובנסיבותיך האישיות כדי לפנות בבקשה מנומקת לרשות התובעת לחזור מכתב האישום שהוגש נגדך. לחילופין, ניתן להעלות ... קרא עוד

סגירת תיק לאחר שימוע ללקוח שנחשד בתקיפה חמורה בצוותא

לקוח המשרד נעצר ונחקר במשטרת יבנה בחשד לתקיפה חמורה בצוותא בעיר יבנה. לאחר הליך שימוע פלילי שנערך על-ידי משרדנו במדור תביעות רחובות, הוחלט להיענות לבקשתנו ולהורות על סגירת התיק הפלילי ... קרא עוד

סגירת תיק פשע חמור לאחר שימוע ללקוח שנחשד בתקיפה מינית של בתו הקטינה במשך שנים

לקוח המשרד נעצר ונחקר במשטרת גבעתיים בחשד לתקיפה מינית חמורה של בתו הקטינה במשך שנים. הלקוח הכחיש בפנינו מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו במסגרת החקירה וטען לחפותו. לאחר הליך ... קרא עוד


3 2 1