חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות זנות ותועבה | עבירות זנות, תועבה וסחר בבני אדם

עבירות זנות, תועבה וסחר בבני אדם

עבירות זנות ותועבה הן עבירות רחבות אשר חולשות על תחומים רבים כגון: סרסרות, הבאת אדם לידי מעשה זנות, הבאת אדם לידי עיסוק בזנות, השכרת מקום לשם מעשי זנות, ייבוא זונות לארץ, ניצול קטינים לשם מעשה זנות, פרסום והצגת תועבה ועוד. לרוב, נלווים לעבירות אלה עונשי מאסר לפרקי זמן ממושכים. משרדנו מתמחה בייצוג וייעוץ בעבירות זנות, סחר בבני אדם ותועבה.

עבירות זנות, סרסרות וסחר בנשים

תחום הזנות, הזימה והתועבה מתחלק למספר קטגוריות ראשיות ומשניות, אך להם שני חלקים בולטים ומנוגדים הקשורים לאותה המשוואה. עבירת זנות ותועבה מרצון חופשי, בהסכמה ובידיעה והכרה צלולה ועבירת זנות כנגד רצונו של האדם באמתלות שונות.

לתחום הזנות במדינת ישראל דרכי אכיפה והענשה מהחמורות ביותר שקיימות וגם בנישה זו המתחלקת למספר נושאים קיימים לא מעט סייגים שרק טובי עורכי הדין יוכלו למזער את הנזקים ולהמעיט מערך המעשה ולהביא לידי זיכוי או המתקה בענישה לפני הכרעת הדין.

נתחיל איפה כי מעבר לחומרת העבירות שבצדן עומדים עונשי מאסר ממושכים, חשוב יהיה שתפנימו כל אחד מתחומי הזנות והתועבה ותגלו כי גם אלו אשר נראות פשוטות ולא מורגשות יכולות להפוך בנקל לחמורות מבין עבירות המין.

האם עבירות הזנות והתועבה מתייחסות אך ורק לעיסוק בזנות וסחר בנשים למטרה זו?

כפי שצוין לעיל, ענף הזנות מחולק למספר קטגוריות שונות ומנוגדות אך שייכות לאותה נישה.

בתחום הזנות והתועבה נוכל למצוא את העבירות הבאות:

1. עבירת הסרסרות: סרסור הוא כל מי שמתפרנס ומרוויח מעסקי זנות של צד שלישי ותולה בהם את מרכז פרנסתו העיקרי, בין אם משמש כתומך, משדל, משגיח ומנהל עסק שכל כולו עיסוק בזנות ומתן שירותי מין לקטינים ובגירים בתמורה לכסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת. העונש הקבוע בחוק על עבירות סרסרות הנו 5 שנות מאסר.

2. הבאת אדם לידי מעשה זנות: זהו למעשה שידול אדם באמצעים פסולים והדחה לידי מעשה זנות בעד תמורה או טובת הנאה לרבות פיננסית כלפי אנשים זרים ושלא לצרכיי סיפוק מיני או קיום משגל באופן טבעי ונורמטיבי. העונש הקבוע בחוק על הבאת אדם לידי מעשה זנות עומד על 5 שנות מאסר.

3. הבאת אדם לידי עיסוק בזנות: כאן במקרה הזה מתייחס המחוקק גם לייבוא אנשים לצרכיי עיסוק בזנות , שידול אדם לידי עיסוק בזנות וניתוב דרכו של האדם המועסק בזנות לשם עיסוק בתחום כבדרך קבע, בין אם הדבר נעשה מרצונו ובין אם לא והעונש הקבוע בחוק על עבירת הבאת אדם לידי עיסוק בזנות עומד על 7 שנות מאסר.

4. ייבוא זונות לארץ: מי שגורם להביא אישה לארץ , להפסיק להתגורר באותו מקום, לעזוב את מקום מגוריה הטבעי ואזור מחייתה על מנת להביא אותה כדי לעסוק בזנות , יקבל את הענישה של ייבוא וסחר בבני אדם, סרסרות ושידול בנסיבות מחמירות והעונש הקבוע בחוק על עבירת ייבוא זונות לארץ עומד על 10 שנות מאסר.

5. השכרת מקום כדי לקיים מעשי זנות: כאן בשונה מעבירת הזנות והתועבה התייחס המחוקק לבעל הנכס אשר אינו קשור באופן ישיר עם הפעילות "העסקית" של יצירת רווחים ממתן שירותי מין , אלא השכרת המקום\הנכס שבבעלותו בלבד למי שמפעיל בנכס שירותי זנות. יש לציין כי אם לא ידע המשכיר את דבר פעילות המקום ניתן לפתור אותו בנקל מענישה ובלבד שיוכיח זאת בבית המשפט. כאן ניתן להדגיש, כי אסור אפילו לחדש שכירות למי שמתגורר או מפעיל בנכס מושכר מתן שירותי ליווי או זנות מכל סוג שהם. יש לציין כי בעל הנכס צריך להפסיק את השכירות של שוכרי המקום מיד עם היוודע לו על הפעילות "העסקית" המתקיימת במקום . לאחר שנודע לבעל הנכס והוא המשיך להשכיר את המקום למטרות אלו, יוטל עליו עונש מאסר של 6 חודשים הקבוע ע"פ חוק .

6. ניצול קטינים לשם מעשה זנות: במקרה הזה החמיר המחוקק את דרגות הענישה ומתייחס לסעיף זה בדיוק כפי שמתייחסים לרצח הן בחומרת המעשה והן באופי הענישה. כאן במקרה הזה, אין מקום לספקות באשר לביצוע העבירה של שידול והדחה של קטינים שטרם מלאו להם 14 שנה לעיסוק בעבירות זנות וגם אם מלאו לקטין 14 שנה וכמה חודשים, מתייחס המחוקק  כשווה ערך לקטין שטרם מלאו לו 14 שנה . יש לציין כי מבצע העבירה האחראי על הקטין ועל הדחתו לעיסוק בזנות , יכול לבלות מאחורי סורג ובריח (בהתאם לנסיבות והמקרה) לתקופה הנעה בין 5 שנות מאסר ועד 20 שנו מאסר, שה 20 שנות מאסר נחשבת לרף הגבוה בעבירה.

7. פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטין: על פי חוק קיים איסור גורף בדבר פרסום ומסירת מידע בכל הנוגע לשירותי זנות מחד ושירותי מין הניתנים ע"י קטינים בפרט. ניתן להדגיש בנקודה זו כי גם אם הפרסום לא הניב רווחים , אך הוא לחשיפה ציבורית באותה מדיה בה פורסם השירות, העונש למפרסם המודעה ע"פ חוק יהיה עד 3 שנות מאסר למפרסם או מוסר המידע. כיוון והמחוקק מחיר עם פרסום שירותי זנות וליווי, בייחוד בשנים האחרונות, נוסיף לכך כי אם פורסם מידע בדבר שירותי מין של קטינים,  יחמיר המחוקק את הענישה והעונש יוכל בנקל להאמיר ליותר מזה.

8. פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של בגיר: חוק העונשין בדבר מסירת מידע או פרסום שירותי זנות או ליווי של בגירים שלא לצרכי סיפוק מיני אלא לשם רווחים מסחריים גרידא, אוסר פרסום בכל הקשור למתן שירותי מין על כל המשתמע מכך. כאן יוכל המפרסם, שהנו בעל המדיה המפרסמת את השירות וכן מוסר המידע (בעל האינטרס), למצוא את עצמם מואשמים בדבר עבירה חמורה שהעונש העומד בצדה הוא 3 שנות מאסר.

9. פרסום והצגת תועבה: המחוקק לא פסח גם על מפיקי סרטי הפורנו , מפרסמי ומציגי התכנים הפורנוגרפיים . לאור הביקוש הרב בקרב הקהל, דורש התכנים הללו, היוצר מאין תמריץ סמוי וגלוי לאותם אנשי תוכן העוברים על החוק וזאת בשל השתדלותם לספק תכנים מיניים תוך עבירה על החוק הכולל בין היתר , שידול וניצול מיני של מי מהמשתתפים בהפקה, שידול והדחה לזנות באופי הצגת התכנים לקהל הרחב. על הפצת ופרסום תכני תועבה לציבור הרחב, הטיל המחוקק סנקציה עונשית של 3 שנות מאסר. על מפיק, במאי, תסריטאי וכל מי שאמון על ההפקה בדבר הכנת סרטי פורנו, הטיל המחוקק ענישה העומדת על סך של 5 שנות מאסר. על שימוש והצגת המילה "קטין" גם אם לא השתתף קטין בסרט אך בוצעה הטעיה מסחרית לקהל הפדופילים, הטיל המחוקק ענישה העומדת על סך של 7 שנות מאסר. על שימוש אדם הנחשב לקטין ע"פ חוק שהשתתף בסרט פורטו בין אם שודר ופורסם ובין אם לא , העונש שיוטל על מפיקי ואחראי התוכן ע"פ הגדרת המחוקק יעמוד על 10 שנות מאסר .

10. פרסום פוגע על שלטי חוצות: פרסום חוצות בעל אופי מיני גם אם אינו מכוון לשם זנות או תועבה אסורים ע"פ חוק ולא ממניעים דתיים. המחוקק אוסר במפורש להציג פרסום בעל אופי מיני ופוגעני ויכול להטיל קנס ואף מאסר של 6 חודשים למי שפרסם והציג את הנתונים הבאים: תמונות עירום, תמונות גוף או חלקי גוף מוצנעים ואינטימיים, תמונה המציגה משגל בין גבר לאשה, תמונה המציגה אלימות מינית (סאדו מאזו) והצגה מינית של קטינים וחלקי גופם באופן בלטי מוצנע. שילוט החוצות כולל בין היתר, שילוט מכוונים בצמתים ובאזורים עירוניים ובין עירוניים, שילוט אוטובוסים, שילוט בתחנות אוטובוס, שילוט בתחנות רכבת, שילוט באוטובוסים, שילוט במוניות וכדומה.

11. סחר בבני אדם למטרות זנות: "סחר" כולל את סעיפים 377א(א) (סחר בבני אדם), 375א (החזקה בתנאי עבדות לצורך מתן שירותי מין), 376ב (גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות) וכן סעיף 374א (חטיפה לשם מטרות סחר בבני אדם) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. סחר בבני אדם למטרות זנות הוא למעשה כל קבלה, גיוס, מתן מחסה לאדם לצורך ניצולו תוך שימוש באמצעים לא חוקיים כגון: שימוש בכוח, חטיפה, כפייה, איומים או רמייה.

זומנת לחקירה או נעצרת בגין עבירות זנות ותועבה? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות זנות ותועבה?

במידה ואתה עומד בפני הליכים פליליים פנה ללא דיחוי להתייעצות עם עורך דין פלילי המתמחה בעבירות זנות, סחר בבני אדם ותועבה בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עו"ד אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות זנות ותועבה | סרסרות | הבאת אדם לידי מעשה זנות | הבאת אדם לידי עיסוק בזנות | השכרת מקום לשם מעשי זנות | ייבוא זונות לא | ניצול קטינים לשם מעשה זנות | פרסום והצגת תועבה | סחר בבני אדם | סחר בבני אדם למטרות זנות | עבירת סרסרות

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בהחזקה ופרסום חומר תועבה של קטין ביטול 29 תיקים משטרתיים ללקוח שנחשד בביצוע מגוון רחב של עבירות ענישה מקלה: מאסר על תנאי בלבד ללקוח שתקף ופצע את אשתו במספר רב של הזדמנויות למרות שהורשע במספר רב של תיקים פליליים חמורים קיבל חנינה מנשיא המדינה הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה ללקוח המשרד בעבירות סמים סגירת תיק מחוסר אשמה למנהל בית ספר שהואשם בהטרדה מינית של מורות הכפופות לו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
התיישנות עבירת מעשה מגונה
דקלה | 14:13 07/09/2015
התיישנות עבירת מעשה מגונה
עו''ד אלון שליכטר | 15:02 12/09/2015
האם כל נגיעה היא מעשה מגונה?
אנונימי | 13:59 23/09/2018
האם כל נגיעה היא מעשה מגונה?
עו''ד רביד כהן | 08:09 26/09/2018
מעשה מגונה במסגרת עיסוי
אנונימי | 10:13 19/02/2018
מעשה מגונה במסגרת עיסוי
עו''ד עודד רגב | 18:46 19/02/2018