חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | חנינה לנשיא המדינה

חנינה לנשיא המדינה - עמוד 2

מהי חנינה? חנינה היא למעשה הליך באמצעותו מוחלים לאדם שהורשע בפלילים באמצעות ביטולו של ההליך הפלילי כנגדו או ביטול העונש שנגזר עליו במסגרתו. ישנם מספר סוגי חנינות כגון: חנינה להפחתת עונש מאסר, חנינה להפחתת עונש פסילה וחנינה לצורך מחיקת רישום פלילי באמצעות ביטול או קיצור תקופות ההתיישנות או המחיקה. יודגש, כי בעוד שהמערכת המשפטית מונחית על-ידי שיקולים של גמול והרתעה ומחויבת לפיכך להיות מודעת למשמעות החברתית הרחבה של המסר המועבר בהליך גזירת הדין, הרי שהסמכות הניתנת למוסד החנינה מאפשרת לו לייחס חשיבות מיוחדת למגוון השיקולים הקשורים למרקם החיים הייחודי והבעיות האנושיות העולות ממנו.
לא נמצאו תכנים העונים להגדרות החיפוש שלך