חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות אלימות | עבירות חטיפה וכליאת שווא

עבירות חטיפה וכליאת שווא

בשנים האחרונות גברו מעשה החטיפה וכליאת שווא של אזרחים חפים מפשע באמתלות שונות ולהם שיטות וצורות רבות. חלק לא מבוטל של החטיפות והכליאות בוצעו לשם סחר בנשים למטרות זנות, רבים ואחרים בשל סכסוכים על רקע בינאישי על משמורת הילדים ואפילו בשל חובות כספיים לגורמים מפוקפקים.

חטיפה וכליאת שווא

תהא הסיבה לכך אשר תהה, לאף אדם אין זכות וטו להחליט על חירותו של אדם אחר ובנקודה זו בא המחוקק והחמיר עם הענישה של מי ממבצעי החטיפה בכל אופן וצורה שבה תהיה וזאת משום כי במרבית המקרים, לא מסתיימת החטיפה בהחזקת אדם בניגוד לידיעתו ורצונו אלא מלווה במעשי אלימות ושאר סייגים ומניפולציות הקיימים והאסורים בחוק.

עבירת החטיפה, מהווה פגיעה ישירה בחופש הפרט ובשלילת זכויות מהותיות כמו למשל:  פגיעה בחופש התנועה (תלוי בסוג החטיפה), פגיעה נפשית קשה כתוצאה מהאקט ומעבר לאזור לא מוכר ולא בטוח, השפלה, חרדות קיום עתידיות באשר לגורלו, חוסר אונים ועוד...

אף אדם לא היה רוצה להיות נתון לחסדי אדם אחר בניגוד לרצונו, שיהיה אחראי על לבושו, מזונו קורת הגג בה יגור, טיפולו הרפואי וזה בהיבט העדין של אקט החטיפה, אליה מתלווים במרבית המקרים השפלה, עונשים, ציוויים, מניעת צרכים בסיסיים כליאה בתנאי קשירה ומעשי אלימות קשים. בהתאם לכך קבע המחוקק ענישה מחמירה הגובלת בענישה על הריגה ולה שנות מאסר רבות .

כעת נציג את סוגי החטיפות השונות הקיימות ומתקיימות, אשר להם בחר המחוקק להתייחס:

 • גניבת קטין
 • הוצאה מחוץ לגבולות המדינה
 • חטיפה לשם כליאה
 • חטיפה לשם סחיטה באיומים
 • חטיפה לשם רצח
 • חטיפה לשם אונס
 • חטיפה ממשמורת חוקית
 • חטיפה לשם חבלה
 • חטיפה לצרכיי כופר
 • חטיפה למטרות סחר בבני אדם

איך מסתכל על זה המחוקק וגורמי האכיפה?

למעשה בעצם החטיפה החוטף כופה את רצונו על אדם אחר בניגוד לדעתו והסכמתו ומוציא אותו מאזור הנוחות המוכר והבטוח למקום עוין ולא מוכר לצרכים אישיים אשר משרתים את מטרותיו האפלות, תוך שהוא מנטרל את חופש הבחירה של הנחטף ולא משנה מה היא הסיבה לכך. שינוי אזור הנוחות של הנחטף, כלומר, שינוי מיקומו מוגדר כעבירה חמורה וזאת לפני מסכת האיומים או מעשי האלימות הנלווית לכך, איומים, תקיפה, מרמה ושאר האמצעים הפסולים הנלווים לאקט החטיפה, נחשבות לעבירות פליליות אחרות, אשר גם עליהם מתייחס המחוקק ולא כמקשה אחת לחטיפה.

ע"פ חוק, עבירת החטיפה מוגדרת כעבירת התנהגות ורמת הענישה שלה ע"פ חוק מתחילה ב 10 שנות מאסר עד לענישה המקסימלית הקבועה בחוק העומדת על  20 שנות מאסר.

יש לציין כי עבירת גניבת קטין או הוצאתו ממשמורת הן בשל סכסוך ולא למטרות אפלות או אלימות כלפי הנחטף והן לשם סחיטה באיומים או דרישת כופר (כדוגמת חטיפת הילד אורון ירדן בשנת 1983 לשם קבלת כופר כספי), אוסר המחוקק את הוצאת הקטין ממשמורת חוקית לשם העברה למשמורת שאינה חוקית, גם אם החוטף הנו הורה ביולוגי של הנחטף ואין בכוונתו להרע או להזיק לו. אם נסתכל על חטיפה של קטין בידי אחד מהוריו שלא במסגרת החוק, נוכל לראות כי רמת הענישה המוגדרת בחוק עולה על 7 שנות מאסר.

בשל סכסוכים כספיים המתקיימים בין אנשים לווים למלווים ובשל סכסוכים על רקע אישי כמו בני זוג המנהלים את מאבק הגירושים בין כותלי בית המשפט ובצורות מכוערות, מחליטים הצדדים הפגועים לגמול בנקמה אכזרית ומחליטים לבצע חטיפה מניפולטיבית של הנחטפים ולהעבירם לחו"ל באמתלות שונות, הרחק מציפורני החוק ועיניים סקרניות וזאת בניגוד לידיעתו או רצונו של הקורבן טרם שלב ביצוע החטיפה, כאן קבע המחוקק ענישה מחמירה של 10 שנות מאסר וזאת בשל העדר הסכמה של המורשה בחוק וסיכון כפול במדינה זרה.

המחוקק לא פסח על עבירת החטיפה לשם כליאה שלא במסגרת החוק והטיל סנקציה עונשית של 20 שנות מאסר. כאן מדובר על עבירת החטיפה לשם כליאה ועינוי נפש מבלי לכלול את פעולות האלימות או סייגי התנהגות אחרים הקיימים באקט עצמו ובניגוד לחוק.

כעת נביט על סוגי החטיפות המוזכרות לעיל וכן על סוגי הענישה הקיימות בחוק:

 • גניבת קטין – 7 שנות מאסר
 • הוצאה מחוץ לגבולות המדינה – 10 שנות מאסר
 • חטיפה לשם כליאה – 20 שנות מאסר
 • חטיפה לשם סחיטה באיומים – 14 שנות מאסר
 • חטיפה לשם רצח – 20 שנות מאסר (על ביצוע החטיפה למטרות רצח + מאסר עולם אם בוצע רצח)
 • חטיפה לשם אונס – 10 שנות מאסר על החטיפה כפעולה נפרדת מהאונס + ענישה נפרדת על האונס
 • חטיפה ממשמורת חוקית – 20 שנות מאסר באם הנחטף אינו אדם שפוי, אם מדובר בקטין שפוי, העונש עומד על 10 שנים מאסר
 • חטיפה לשם חבלה -  20 שנות מאסר
 • חטיפה לצרכיי כופר – 20 שנות מאסר
 • חטיפה למטרות סחר בבני אדם – 20 שנות מאסר

חרף העובדה כי המחוקק רואה בחטיפה אקט אלים, בין אם לווה באלימות ובין אם רק לצרכיי מיקוח, רמת הענישה גוברת ולעיתים הסנקציות העונשיות הקבועות בחוק עולות ברמת הענישה מעבר לחטיפה גרידא, אליה מוכנסים סייגים נוספים הקשורים בהליך ההתנהגותי הכולל בין היתר את מרכיבי הרמאות והנוכלות, מניפולציה ושאר הפעולות שלוו לאקט החטיפה ומגביר את הענישה בנוסף ולחוד מאקט החטיפה.

כליאת שווא

כליאת שווא מוגדרת בסעיף 377 לחוק העונשין בזאת הלשון: "העוצר או כולא אדם שלא כדין, דינו מאסר שלוש שנים; עצר אותו כשהוא מתחזה כבעל מעמד רשמי או מתיימר שיש לו צו, דינו - מאסר חמש שנים."

אדם הכלוא כליאת שווא אינו רשאי לצאת את המקום שהוקצה לו ואף אינו רשאי להמשיך בביצוען של פעולות יום יומיות שהיה רגיל לבצען טרם כליאתו שכן אלה נתונים לחסדי מי שכלא אותו.

כליאת השווא עשויה להתבצע אגב הפעלת כוח פיסי כמו גם שימוש בפיתויים או הטעיה מצד הכולא.

המשטרה ורשויות התביעה עושות לרוב שימוש בסעיף זה בעבירות אלימות במשפחה.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין חטיפה וכליאת שווא?

חשוב לזכור שלרוב המשטרה והפרקליטות מנפחות את המקרה רק כדי להשיג הרשעה ולספר סיפור שלא היה לצרכים אפלים שמשרתים רק צד אחד. לכן, חשוב לפנות לעורך דין פלילי ומנוסה שיוכל לסייע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירת המשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללות כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה ממושכת מאחורי סורג ובריח. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות חטיפה וכליאת שווא מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין חטיפה וכליאת שווא פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות אלימות במשפחה | כליאת שווא | התעללות בקטין או בחסר ישע | עבירות אלימות | עבירות חטיפה | גניבת קטין | חטיפה | חטיפה לשם כליאה | חטיפה ממשמורת | חטיפה לשם סחר בבני אדם | עורך דין כליאת שווא

הצלחות המשרד בתחום
הפסקת הליכים פליליים נגד נאשם ברצח אשתו מחמת אי כשירותו לעמוד לדין שחרור חשוד ממעצר בעבירות של איומים ותקיפת בת זוג שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות במשפחה סגירת תיק פלילי בעבירות אלימות בתוך המשפחה במסגרת הליך השימוע ביטול כתב אישום שהוגש נגד לקוחה בעבירות גניבה והונאה בכרטיסי אשראי ביטול הרשעה פלילית בעבירות גידול סמים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
עבירות סחר בסמים
אבי | 20:20 17/11/2018
תדפיס היעדר עבירות מין
רועי | 17:56 01/10/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
עו''ד אור הדאיה | 19:48 01/10/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 14:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 15:31 27/09/2017