עבירות רצח

עבירת הרצח היא פשע של המתת אדם מתוך כוונה תחילה ומשכך הינה אחת מן העבירות החמורות ביותר בחוק העונשין, יותר מאשר הריגה, גרימת מוות ברשלנות או סיוע להתאבדות. חשוב להדגיש, כי מהות העניין כלומר, הרצח עצמו (נטילת חיי אדם) חשובים לעניין מהות הענישה הקבועה בחוק. רצח בכוונה תחילה המכונה רצח מדרגה ראשונה, תהא הסיבה לכך אשר תהא, דינה מאסר עולם.

עבירות רצח

עבירת רצח במרבית המדינות המודרניות של ימינו מסווג כעבירה חמורה ביותר וזאת בשל העובדה כי הנאשם נוטל חיי אדם במזיד ובכוונה תחילה. נטילת חיי אדם בנסיבות מחמירות אלו שלא נעשו בשוגג (כדוגמת הריגה), נחשבות להפרות הקשות ביותר בזכותו של הפרט הן לשלמות הגוף והן לאוטונומיה כפייתית על גופו וחייו של הקורבן.

קדושת חיי האדם, נחשבות בכל התרבויות בעולם המודרני של זמננו, כערך עליון ומקודש. לפי כך נקבעו סייגים בחוק החלים על מיתת אדם במגוון צורות כמו למשל: המתת חסד, הריגה, רצח, הפלה בעת הריון , הפסקת הריון ועוד.

כמובן שלכל אחד מן הצורות המובאות לעיל ישנן אינספור פרשנויות וביאורים וכן כל מקרה לגופו של עניין כאשר הוא מתרחש, אך לעניין מאמר זה אנו נתייחס למשמעות של רצח הן בהגדרת המחוקק והן בצורותיו השונות ואף נביא את דרכי האכיפה וסוגי הענישה הקיימים בחוק. 

מעבר לקלון המוטל על הנאשם ברצח, החליטה החברה ובכלל האנושות לאו דווקא במדינת ישראל ובייחוד מתוך הצורך לשמור על זכות חיי הפרט ובכך להטיל סנקציה עונשית מחמירה השוללת מהנאשם את חירותו ומבודדת אותו מהחברה למשך כל חייו.

עבירת רצח מוגדרת בחוק כסעיף 300 לחוק העונשין וסעיף העבירה מונה 4 חלופות לאחריות פלילית על הנאשם המואשם בעבירת רצח.

לאחר שיורשע הנאשם בעבירת הרצח, תוטל עליו הסנקציה הראשונה הקבועה בחוק והיא המאסר הממושך המכונה מאסר עולם (כל מדינה וכמות השנים בהם יבלה מאחורי סורג ובריח) . ישנן סייגים לענישה בחוק המוסיפים קנס כספי גבוה כחלק אינטגרלי בלתי נפרד מהליך הענישה או חלופת מאסר במקום.

תלוי במקרה ובנסיבות התיק. כאשר נאשם מבצע עבירת רצח, גם אם זאת עבירה ראשונה שלו ובהיעדר הרשעות פליליות קודמות – כלומר עברו נקי  מכל פשע, לא יוכל בית המשפט להמתיק את עונשו ולקצוב לו פחות ממאסר עולם בעת מתן גזר הדין הקבוע בחוק.

איך ניתן לאבחן מתי קטילת חיי אדם מוגדרת כרצח בכוונה תחילה או הריגה בשוגג?

על המאשימה להוכיח כי בעת ביצוע העבירה אשר הובילה לקטילת חיי אדם, התקיים יסוד נפשי מסוג "מחשבה פלילית" במוחו של הנאשם שהוביל לקטילת חיי אדם בכוונה תחילה מחד ואת עובדת מעשה הקטילה בפרט. על המאשימה להוכיח את סעיף הליבה של עבירת הרצח בדם קר על מנת להרשיע נאשם ברצח בכוונה תחילה. כלומר, עליה להוכיח לבית המשפט כי היסוד הנפשי שגמל בליבו של הנאשם לקטול חיי אדם בידיעה מראש ובכוונה תחילה, אכן התרחש במציאות בכדי להרשיע אותו ברצח ולא נעשה בשוגג או בהיסח הדעת כמו למשל, הריגה בכביש כתוצאה מנהיגה בגילופין.

חשוב לציין כי עבירות המתה בתוך התא המשפחתי כמו למשל, בן שגורם למותם של אביו ואמו או סבו וסבתו ואפילו אחיו , יואשם ברצח ולפי העונש הקבוע בחוק יקבל מאסר עולם . כל זה בהתאם לנסיבות המקרה והאירוע ולאחר שנשקלו כל העובדות והנתונים ובייחוד אם התקיים ייסוד נפשי מסוג "מחשבה פלילית" בעת ביצוע המעשה.

במרבית המקרים מעשה הרצח כשלעצמו מתוכן טרם ביצועו בפועל ולעיתים מסכן את תנאי השטח של הנאשם לפני ביצוע המעשה. מעשה הרצח הנו מטרה מוגדרת ומסומנת שהוגדרה כיעד ליישום ובייחוד שנעשה ברוב המקרים כמאין דחף רגעי שאינו בר כיבוש. על כן כל העומד בדרכו של הרוצח (הנאשם) טרם שלב ביצוע הרצח, הן בשוגג והן בכוונה תחילה ומונע ממנו לבצע את המעשה, יכול להיפגע בנקל ע"י הרוצח בפגיעה וקטילת חייו וזאת כדי לבצע את עבירת המקור, הלא היא עבירת הרצח המתוכנן.

ישנם מקרים של רצח לא מתוכנן אשר נועד להגן על חייו של הרוצח, אם כי לא מדובר בהריגה בשוגג אלא נטילת חיי אדם בכוונה תחילה, גם אם לא באופן מתוכנן כדוגמת הימלטות ממאסר, הימלטות מאימת הדין וגורמי האכיפה ואפילו תוך ביצוע עבירה אחרת כמו למשל: "שוד מזוין" , בו השודד נאלץ לקטול את חייו של מי מהסובבים טרם ביצוע השוד או לאחריו כדי לבצע את העבירה או כדי להימלט ממאסר או תפיסה.

אם כך איך ניתן לאבחן מהו רצח בכוונה תחילה או הרג בשוגג? הרי רמת הענישה בין שניהם משמעותית ביותר?

המחוקק קבע מהו רצח בכוונה תחילה מבעוד מועד ועיגן את זה בחוק בסעיף 301 (א) לחוק העונשין וקבע כי לאחר קיום מספר תנאים מצתברים המבססים את קיומה של העבירה כלומר את ביצוע ההרג או הקטילה כדי להביא להרשעה בדבר רצח. להלן התנאים הקיימים בחוק המבססים את מהותה של המתה בכוונה תחילה בכדי להאשים נאשם ברצח.

א. החלטה להמית אדם אחר מראש.
ב. כוונה להמית אדם אחר.
ג. מוכנות נפשית של מבצע העבירה להמית אדם אחר.
ד. הכנת \ יצירת \ נשיאת או רכישת כלי המתה לביצוע העבירה.
ה. לא הייתה התגרות קודמת מצד קורבן העבירה שכוונה לנאשם לפני מעשה הקטילה.

כאן המקום לציין כי קמו תקדימים בעבר באמצעות עורכי דינו של הנאשם בעבירת הרצח וסיכלו מאסר עולם ממושך . עורך דין פלילי המכיר את רזי החוק והסייגים השונים הקבועים בו ובייחוד שמומחה בחקירות מסועפות מהסוג הזה יוכל במרבית המקרים להגיע לעסקת טיעון עם המאשימה ולהוביל לעונש מופחת כלפי הנאשם בתנאים מגבילים הנקבעים ומוסכמים ע"י כל הצדדים.

נעצרתם בחשד לרצח? הוגש כנגדכם כתב אישום בגין עבירת רצח?

פנו מיד להתייעצות עם עורך דין פלילי המתמחה בעבירות המתה בטלפון 052-6885006 או השאירו פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות רצח | עבירת הריגה | עבירת גרם מוות ברשלנות | עבירות המתה | רצח בכוונה תחילה | עבירת רצח | ניסיון רצח | רצח

הצלחות המשרד בתחום
הפסקת הליכים פליליים נגד נאשם ברצח אשתו מחמת אי כשירותו לעמוד לדין סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בחדירה לחומר מחשב ביטול הרשעה לעובד בנק בכיר שתקף קטין ביטול רישום משטרתי בעבירות נשק וסחר בסמים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.

נושאים קשורים מהפורום המשפטי
זיוף מכתב
גילה | 07:44 18/11/2015
שאלה על מושג הקינטור בעבירת הרצח
קובי | 20:55 18/03/2014
קינטור בעבירת רצח
עו''ד אסף דוק | 21:18 18/03/2014
avista4@walla.com
אביב | 21:28 17/01/2016
משום מה..
אביב | 21:30 17/01/2016
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק
אנונימי | 21:14 07/11/2014
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק
עו''ד אסף דוק | 21:47 07/11/2014
תודה רבה אתה עושה עבודת קודש מולו!
אנונימי | 13:06 08/11/2014
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק
אלמוני | 22:18 11/11/2014
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק
עו''ד אסף דוק | 08:38 12/11/2014
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק
אלמוני | 11:51 13/11/2014
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק
גבי | 20:35 13/11/2014
כל האמת על אבי דוביצקי
מיכאל | 11:00 19/11/2014
כל האמת על אבי דוביצקי
אנונימי | 15:35 19/11/2014
לשון הרע של אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) בפייסבוק
רותי | 22:27 19/11/2014
רשעותו של אבי רועי דוביצקי
דרור | 15:53 26/11/2014
הסרת עמוד צייד הפדופילים בפייסבוק
אנונימי | 15:46 28/11/2014
הצייד הפך לניצוד: "צייד הפדופילים", אבי דוביצקי, נחקר במשטרה
רועי | 19:24 01/12/2014
צייד הפדופילים - תחקיר מיוחד של אמיר זוהר וזיו קריסטל
רועי | 23:01 01/12/2014
ההסתבכות של "צייד הפדופילים" אבי דוביצקי נמשכת
רועי | 22:12 03/12/2014
התחקיר המלא על אבי דוביצקי - אמיר זוהר וזיו קריסטל
רועי | 22:06 03/12/2014
הסודות של צייד הפדופילים אבי דוביצקי - תחקיר במאקו
רועי | 09:08 08/12/2014
כל הכבוד עו"ד דוק!
אנונימי | 00:09 05/12/2014
"צייד הפדופילים" נתבע על ידי האנשים שאת חייהם הרס
רועי | 09:15 08/12/2014
מצב החקירות על "צייד הפדופילים" - מי יודע?
עילום שם | 15:47 29/01/2015
גם הפרקליטות איבדה אמון בראיות של דוביצקי
ליאור | 22:12 29/01/2015
גם הפרקליטות איבדה אמון בראיות של דוביצקי
משה | 15:39 12/02/2015
דוביצקי ישלם 300 אלף שקל על הוצאת לשון הרע
שלומית | 21:25 27/04/2015
הפרקליטות מנקה את השולחן מתיקי אבי דוביצקי
נמרוד | 16:29 13/07/2015
הפרקליטות מנקה את השולחן מתיקי אבי דוביצקי
אנונימי | 14:49 05/03/2016