חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות נשק | עבירות נשק - סוגים ועונשים

עבירות נשק - סוגים ועונשים

משרדנו מתמחה בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים בעבירות נשק לרבות החזקה, שימוש, ייצור וסחר בנשק. המשרד מעניק ייעוץ משפטי גם במקרים דחופים, ומלווה נחקרים וחשודים בעבירות רכוש משלבי החקירה ועד לייצוגם בבתי המשפט השונים.

עבירות נשק - סוגים ועונשים

אם נפתח את הספרות המשפטית ונתבונן בחוק היבש נוכל לראות כי על עבירות נשק שונות טווח הענישה עומד על 3 – 15 שנות מאסר בפועל וזאת גם אם זאת עבירה ראשונה ואין לך עבר פלילי קודם.

תחום הנשק בחוק מתחלק לשני סוגים: נשק חם ונשק קר. במאמר זה נתייחס לנשק החם שבחבורה, נצביע על דוגמאות שכיחות, נביא דוגמאות מהשטח ונפשט את התחום בכללותו. 

נשק חם במרבית המקרים ולפי הגדרת המחוקק הוא:

כל כלי או אביזר שמסוגל להמית אדם באמצעות ירי של כדור, פגז, קלע, מטען חבלה פצצה וכדומה.

כמו כן ניתן להוסיף כי כלי המכיל חומרים מזיקים ומסוגל לפלוט אותם במטרה להזיק לאדם לרבות חלקי כלים גם אם לא נעשה בהם שימוש ישיר או כוונה עקיפה לשימוש עתידי למעט מיכל גז מדמיע  כהגדרתו בחוק הירייה – תש"ט – 1949, יוגדרו כנשק חם.

חשוב להדגיש כי גם תחמושת מכל סוג שהיא גם אם לא נמצאת בתוך כלי ירי ואף לא בקרבתו אך בכוחה להמית או להזיק לאדם ואף חלקי תחמושת מכל סוג שהיא כמו למשל: פצצה או רימון, חומר רסס ואף אבקת שריפה מוגדרים בחוק הירייה ויוגדרו כנשק חם.

כאן הובאה הדוגמא לנשק חם בהגדרתו ע"פ המחוקק!

אם כך מה הן עבירות נשק ע"פ חוק ומה העונש הקבוע לצדן בחוק?

העונשים כבדים מנשוא גם אם לא נפגע אדם ולא נשקפה סכנה ממשית לחייו או חיי אחרים, אך עצם אחזקת\נשיאת או רכישת נשק שלא כחוק, המהווה סכנה ממשית לאדם ואו לציבור חפים מפשע המהווים סכנה מיידית, מוגדרות כעבירה פלילית לכל דבר ועניין שדינה הוא 7 שנות מאסר בפועל .

כאן מדובר באחזקת כלי הנשק בשלמותו ובכללותו . אך אם מדובר בחלק מנשק כמו למשל, כדורים חיים, מחסנית מלאה, אבקת שריפה או חומר בעירה המשמש לצרכיי ירייה או השמדה, אם כלי העזר לצורך ביצוע הפעולה אינו באותה טריטוריה מחד ובאחזקת המשתמש בפרט, דינה 3 שנות מאסר בפועל .

ישנן עבירות חמורות פחות אם כי ע"פ הגדרת המחוקק רמת הענישה להן היא מבין המחמירות שיש ושם נוכל למצוא בין היתר את הובלת כלי נשק או נשיאת כלי נשק ללא רשות או רישיון כחוק הנושאת עונש של 10 שנות מאסר בפועל .

כאן מדובר על הובלת או נשיאת כלי נשק שלמים הן ככלי ירייה והן כתחמושת חמה. אך אם מדובר בחלקי נשק או תחמושת אשר אינם מסוגלים לפגוע באופן מיידי וישיר אך מהווים סכנה עקיפה ואופי נשיאתן אינו ברישיון מכל סוג שהוא מידת הענישה בחוק הוא 3 שנות מאסר בפועל.

חשוב להדגיש כי סעיפים אלו אינם חלים על מי שמחזיק בנשק או תחמושת ברישיון, אך לא חידש את תוקף הרישיון בזמן בשל אי תשלום האגרה ואף שלא חידש את תעודתו ובמיוחד שלא הייתה מניעה לחידושה.

עד לכאן הובאו הדוגמאות ה"קלות" וסוגי ענישתן לנשק חם – אך לכאן נוסיף את "הפצצה המתקתקת" שבחבורה והיא: "היצרן והיבואן" ... כלומר, המייצר או המייבא ואם לדייק גם הסוחר בין אם נעשתה עסקה בתמורה פיננסית או באמצעות עסקת בארטר מכל סוג שהיא ובייחוד שיש בה מאין אחזקה של כלי נשק וסחר חליפין ללא רשות על פי חוק, הן באחזקה והן בביצוע פעולת הסחר  ודינה 15 שנות מאסר בפועל.

אזור או מקום בו נמצא נשק, גם אם נמצא במצב סטטי באזור דומם, אך השטח שייך לאדם פלוני, החוק רואה את בעל המקום או מתפעל המקום כמי שמחזיק בנשק, גם אם נזרק לשם הנשק בעקבות מרדף משטרתי ואין לבעל המקום כל קשר לדבר עבירה, כלומר: כל עוד לא הוכח שאין קשר בין בעל הנכס או מתפעל הנכס שבקרבתו או בשטחו נמצא כלי נשק ואו תחמושת, מספיק שתעודה או חתימה של קצין החל מדרגת מפקח, יחליט כי כלי הנשק שייך לבעל הנכס שבקרבתו נמצא כלי הנשק, ימצא את עצמו בעל המקום מחשוד לנאשם אלא אם יוכח אחרת.

במקרה כזה רק "בעלי מקצוע" ובנימה יותר אישית... עורכי דין פליליים מקצועיים ואם לדייק אז יספיק אפילו עורך דין אחד טוב המכיר את הנישה מלפני ולפנים בסוגיות הנ"ל יוכל לחלץ אותך מהפלונטר ובסיוע מלא שלך יתמודד עם הסוגיה מבחינה משפטית מול גורמי אכיפת החוק הפלילי – לפני החקירה ולאחריה.

⚔️ מדיניות הענישה בעבירות נשק ומטעני חבלה:

העונשים המוטלים כיום בבתי המשפט על עבירות נשק, אינם הולמים את חומרת העבירות, לסיכון שנשקף מהן ולאינטרס הציבורי. משום כן החליטה הפרקליטות להעלות את רמת הענישה הנהוגה בעבירות נשק (ראו הנחיית פרקליט המדינה מספר 9.16). ההנחיות החדשות נגזרות מפסיקות בית המשפט העליון על הצד המחמיר.

מדיניות התביעה מתחשבת במהות עבירת הנשק, סוג הנשק, תכלית ההחזקה שלו, השימוש שנעשה בו, מי הוא הנאשם וכך הלאה. הפרקליטות סבורה כי נקודת המוצא על ענישת עבירות נשק צריכה להיות עונש מאסר בפועל, גם אם זו פעם ראשונה שביצע הנאשם עבירת נשק. לכן קבעה התביעה כי השינוי להלן על מדיניות הענישה על עבירת נשק היא דרישה למאסר בפועל.

מדיניות ענישה זו תתחשב בסוג כלי הנשק, כאשר חומרת הענישה היא מהקל אל הכבד: תחמושת ללא נשק (כדורי אקדח, למשל), בקבוק תבערה, אקדח, רובה או תת מקלע, מטען חבלה עם מנגנון הפעלה שיגרום לפיצוץ.

לפי התביעה, כרגע לא מופיע בחוק העונשין "מתחם מוצא", שמתווה את שיקול הדעת של התביעה בקביעת עמדתה העונשית. אין התייחסות פרטנית לכל עבירה ועבירה ורף העבירה נקבע בהגדרתה הפשוטה, ללא התחשבות בנסיבות מחמירות. משום כך קבעה הפרקליטות מתחם מוצא שיקבע את מתחם העונש ההולם, כהוראת חוק העונשין על הבניית ענישה. נסיבות מחמירות יצדיקו את רף הענישה הגבוה. עיקרי מתחם המוצא:

◻️  עבירה בודדת – כלי נשק ומטען חומר נפץ בודד לעומת כמה כלי נשק או כמה חומרי נפץ.

◻️  הוראות אלה לא יחולו על קטינים.

◻️  הוראות אלה יחולו גם במסגרת הסדרי טיעון.

◻️  באישור פרקליט המחוז ניתן לחרוג ממתחמי המוצא בנסיבות חריגות.

עיקרי מתחם המוצא החדש על עבירות הנשק

להלן עיקרי מתחם המוצא על עבירות נשק הקובעות רף מאסר בפועל (נוסף על הטלת קנס וחילוט):

⬜️ החזקת נשק:

◻️  מתחם המוצא קובע את תקופות המאסר על עבירת החזקת נשק שלא כדין:

◻️  החזקת תחמושת – 6 חודשי מאסר בעבודות שירות עד 6 חודשי מאסר בפועל, תלוי בכמות התחמושת שהוחזקה.

◻️  החזקת בקבוק תבערה – 18-6 חודשי מאסר בפועל.

◻️  החזקת אקדח – 3-1 שנות מאסר בפועל.

◻️  החזקת רובה או תת מקלע – 4-2 שנות מאסר בפועל.

◻️  החזקת מטען חבלה – 7-3 שנות מאסר בפועל.

יצוין כי במסמך מציינת הפרקליטות שהיא רואה חומרה יתרה עבירות הקשורות למטען חבלה, ייצורו, החזקתו, הובלתו, העברתו לאחר (הן אם בתשלום והן אם לא בתשלום) וכל שימוש אחר בו. זאת כי מטען חבלה נועד למטרה התקפית, לאיים על אחר, לפגוע בו או ברכושו, תוך סיכון חפים מפשע.

⬜️ נשיאת נשק:

הרשעת אדם בנשיאת נשק חמורה מאשר החזקתו. לכן מתחם המוצא קובע רף ענישה חמור יותר על עבירת נשק זו:

◻️  נשיאת תחמושת – 6 חודשי מאסר בעבודות שירות עד 8 חודשי מאסר בפועל, תלוי בכמות הנשק שהובלה.

◻️  נשיאת בקבוק תבערה – 21-7 חודשי מאסר בפועל.

◻️  נשיאת אקדח – 4-1.5 שנות מאסר בפועל.

◻️  נשיאת רובה או תת מקלע – 5-2.5 שנות מאסר בפועל.

◻️  נשיאת מטען חבלה – 8.5-3.5 שנות מאסר.

⬜️ סחר בנשק:

עבירת סחר בנשק מצויה במדרג החומרה הגבוה ביותר, כי לסוחר אין שליטה על השימוש שנעשה בנשק לאחר מכירתו:

◻️  סחר בתחמושת – 6 חודשי מאסר בעבודות שירות עד 12 חודשי מאסר בפועל, תלוי בכמות הנשק שנסחרה.

◻️  סחר בבקבוק תבערה – 30-10 חודשי מאסר בפועל.

◻️  סחר באקדח – 6-2 שנות מאסר בפועל.

◻️  סחר ברובה או תת מקלע – 7-3 שנות מאסר בפועל.

◻️  סחר במטען חבלה – 11-5 שנות מאסר.

הקריטריונים שיילקחו בחשבון בקביעת העונש הם:

◻️  מאפייני הנשק, כמות כלי הנשק, האם היה טעון או לא, המיקום שבו הוחזק והאם דבר זה נעשה על רקע סכסוך פעיל או תוכנית להשתמש בו.

◻️  נסיבות מחמירות – עבירת הנשק התבצע מתוך מניע אידאולוגי או עבירת ביטחון; כדי לפגוע בעובד ציבור; כדי לפגוע בבן זוג, קטין, חסר ישע או זקן; התבצעה על ידי שוטר, חייל או בעל היתר לנשיאת נשק, תוך ניצול תפקידו לביצוע העבירה; התבצעה במסגרת פעילות של ארגון פשיעה.

◻️  נסיבות מקלות – הנשק הוחזק למטרת אספנות ללא קשר לפעילות עבריינית; התחמושת נותרה בידי האדם לאחר נסיבות מסוימות כשירות מילואים; הגנה עצמית אם הוכח שהיה איום ממשי על המחזיק בנשק.

ההנחיות החדשות מיושמות בהנחיית הפרקליטות, בהתאם להוראת סימן א'1 של חוק העונשין, התשל"ז-1977, הדן בהבניית שיקול דעת שיפוטי בענישה.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות נשק?

במידה וזומנת לחקירה במשטרה או שהוגש נגדך כתב אישום בעבירות נשק, בין שמדובר בעבירת נשיאת נשק ללא רשות, מכירה נשק, סחר בנשק או ייצור נשק, אל תקל ראש בדבר שכן מדיניות הענישה הנהוגה הינה החמרה משמעותית עם מבצע העבירה בעקבות התגברות תופעות האלימות בחברה והחשש כי ענישה מקלה תגרום להעברת מסר שלילי לעבריינים פוטנציאלים המיועדים לבצע עבירות מאותו הסוג.

בכל מקרה בו אתה מוצא את עצמך חשוד או נאשם בעבירות נשק, עליך להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה הבקיא ברזי החקיקה והפסיקה שיידע כיצד לנווט בין האפשרויות השונות שהחוק מאפשר לו. יש לבדוק בזהירות את עבודת המשטרה, לבדוק את אמינות המתלונן ולוודא היטב מהו סעיף העבירה שבו אתה מואשם ומה משמעותו. כדאי לדעת ששינוי סעיף יכול להיות קריטי למהלך המשפט ולתוצאות המתקבלות בו. הזכות לקבל ייעוץ משפטי ניתנת בכל שלב של ההליך הפלילי וכדאי לנצלה החל מהשלב הראשון - החקירה במשטרה. בשלב זה יש כללים ברורים של 'עשה ואל תעשה', משום שאף שגיאה קלה מצד העצור עלולה להיות בעלת השלכות רציניות להמשך ההליך.

המשפט הפלילי הוא ענף משפטי סבוך, מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב. כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב יציאה ממנו ולהיפך, לכן היוועצות בעו"ד פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי המתנהל נגדך. עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך. בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית, הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי. עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות נשק ומטעני חבלה מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה במשטרה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות נשק, פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות נשק | סחר בנשק | החזקת נשק ללא רישיון | ייצור נשק | מכירת נשק | שימוש לא חוקי בנשק | עורך דין רישיון נשק | החזקת נשק שלא כדין | שוד מזוין ונשיאת נשק | החזקת חלקי נשק | החזקת חלקים של נשק | החזקת כדורי נשק

הצלחות המשרד בתחום
שחרור חשוד ממעצר בעבירות נשק ביטול רישום משטרתי בעבירות נשק וסחר בסמים ביטול הרשעה בעבירות נשק חמורות עד מדינה מאוים נתפס עם אקדח טעון ונשפט לעבודות שירות בלבד סגירת תיק מחוסר אשמה למעסה שהואשם בביצוע מעשים מגונים במטופלות שחרור ממעצר חשוד במעשה מגונה בטרמפיסטית קטינה למרות קיומה של הצהרת תובע

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח ללא רישיון - מה העונש
גיא | 08:47 09/11/2017
החזקת אקדח ללא רישיון - מה העונש
עו''ד אור הדאיה | 12:38 16/11/2017
החזקת נשק ללא רישיון
מירב | 17:50 10/08/2013
החזקת נשק ללא רישיון
עו''ד אסף דוק | 18:01 10/08/2013
עונש על החזקת אמל"ח שלא כדין
יואל | 16:06 22/07/2017
עונש על החזקת אמל"ח שלא כדין
עו''ד אור הדאיה | 16:55 23/07/2017