חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | עבירות סחיטה | עבירות סחיטה באיומים - משמעותן והעונש בצידן

עבירות סחיטה באיומים - משמעותן והעונש בצידן

עבירות סחיטה באיומים מהוות תופעה נפוצה למדי בישראל ועשויות לפגוע באנשים מן היישוב, בידוענים, בפוליטיקאים, באישי ציבור ובאנשים המשתייכים לארגוני פשיעה. העונש הצפוי לאדם שהורשע בסחיטה באיומים עומד 7-9 שנות מאסר. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת הסחיטה באיומים ומרכיביה.

מהי עבירת סחיטה באיומים

חוק העונשין בישראל קובע כי סחיטה באיומים נועדה לכפות על אדם עשיית או אי עשיית מעשה כרצון הסוחט, ועשויה להתבטא בעל פה, בכתב, בהתנהגות פיסית או מילולית, ובפגיעה בגוף, ברכוש, ובחירות האדם. כמו כן נכלל תחת ההגדרה איום על פגיעה בפרנסתו, בשמו הטוב או בצנעתו של אדם, תוך איום לפרסם או שלא לפרסם תכנים אודותיו או אודות אדם או מקרה אחר, במטרה להניעו למעשים שאינם מרצונו החופשי.

עבירות סחיטה באיומים אשר לא מומשו עלולות להוביל לעונש של עד שבע שנות מאסר, ובנסיבות מחמירות יותר וממומשות אף לתשע שנות מאסר בפועל. יש לציין כי מקרים אלו נחשבים לעבירה כל עוד הם עומדים בקנה המידה של אדם נורמטיבי, ולא בהתאם לקנה המידה והתחושה האישית של הנפגע. כמו כן, איום בפנייה לרשויות החוק או נקיטת פעולה חוקית אחרת אינו נחשב כעבירה, בהיותו מותר ומעוגן בחוק.

באילו מקרים סחיטה באיומים מוגדרת כעבירה?

בעבירת סחיטה באיומים מספיקה ההוכחה כי המאיים היה בעל כוונה להניע את המאוים לעשות מעשה. אין צורך בהוכחה כי המאוים ביצע את המעשה וכוונתו של המאיים להפחיד את המאוים – מספיקה. ניתן לראות כדוגמה מצב בו אדם שנקלע לחובות מאוים על ידי האדם ממנו לווה כספים. במידה והאיום מונה פגיעה שלא כדין בערכים בסעיף החוק, המאיים עלול להיות מורשע בגין עבירת סחיטה באיומים, גם כשלא היה בעל כוונה לבצע את האיום.

ההבדל בין עבירת איומים לסחיטה באיומים

עבירת איומים מוגדרת בחוק כמצב בו הנאשם מעוניין להפחיד את קורבנו, ואילו בסחיטה באיומים הפחד נועד להניע את הקורבן לביצועה או לאי ביצוע מעשים בהתאם לדרישות הנאשם. המשותף לשתי עבירות אלו הינו השימוש באיומים שנועדו להפחיד את הקורבן.

הדין בגין עבירת איומים עומד על שלוש שנות מאסר, אומנם במידה ומבצעה ללא עבר פלילי וזוהי עבירתו הראשונה, העונש על כך עשוי להיות מאסר על תנאי ואף ללא הרשעה.

ההבדל בין סחיטה באיומים לבין אזהרה או עצה

החוק מבחין בין סחיטה באיומים לבין אזהרה או עצה בהתאם לשני קריטריונים מרכזיים:

מידת השליטה או ההשפעה של הנאשם במימוש הסכנה אודותיה הוא מודיע או מתריע, ובמקרה שנמצא קשר ישיר בין הסכנה לנאשם הרי הוא חשוד בעבירת סחיטה באיומים. במידה ולמאיים

מהות המעשים – כאן נדרשת בדיקת ההקשר של אמירת הדברים ובחינת הקריטריון על פי הדברים שנאמרו, מי אמר אותם, ומדוע נאמרו. התשובה על שאלות אלו אמורה לספק מענה באם בוצעה עבירת סחיטה באיומים.

מה ההבדל בין סחיטה באיומים לסחיטה בכוח?

בעבירת סחיטה באיומים בכוח ישנו צורך בהוכחה כי החשוד השתמש בכוח שלא כדין בכדי להניע אדם אחר לעשות מעשה או להימנע מעשיית מעשה שהוא רשאי לעשות. על פי סעיף 427 בחוק העונשין, העונש בגין עבירת סחיטה בכוח הוא מאסר של שבע שנים. במידה והפוגע הוביל את הקורבן לביצוע המעשה על ידי השימוש בכוח, דינו מאסר של תשע שנים מאחורי סורג ובריח.

עוד קובע החוק תחת סעיף זה, כי הדין כלפי נאשם שהשקה אדם במשקאות משכרים או סמים זהה לדין המשתמש בכוח.

מה צפוי למי שנעצר בגין חשד בעבירת סחיטה באיומים?

חשוד שנעצר בגין עבירת סחיטה באיומים בנסיבות מחמירות, ייעצר על ידי המשטרה למשך 24 שעות תוך בקשה להאריך את מעצרו לצרכי השלמת החקירה. המשטרה תעביר את תיק החשוד לפרקליטות במידה ויהיו בידיה הוכחות מספקות לצורך הגשת כתב אישום ובקשה למעצר עד לתום ההליכים. במקרים קלים, תנהל התביעה המשטרתית את תיקו של החשוד.

איך לפעול במהלך חקירה משטרתית בגין סחיטה באיומים?

במידה ונחשדת בעבירת סחיטה ואיומים, התעקש לדלות מהחוקרים מידע בנוגע לנושא החקירה המשטרתית ולחשדות נגדך. כך תוכל להימנע מהפללה עצמית ולקיים את זכותך להיוועץ עם עורך דין שמתמחה בתחום. בזכות השתיקה כדאי להשתמש בתבונה ולהדגיש את סיבת השימוש בה כדי להימנע ממצב בו היא תופעל לרעה במהלך כתב האישום.

מהם זכויות החשוד בעבירת סחיטה ואיומים?

זכויות החשוד בעבירת סחיטה ואיומים שואפות שיקבל הגנה על גופו, כבודו והרשעתו שלא בדין כמו גם שלא תישלל חירותו. התייעצות עם עורך דין פלילי היא אחת מהזכויות החשובות לחשוד בגין סחיטה באיומים. כדאי לממש את זכותכם לייעוץ משפטי בהקדם האפשרי טרם מתן גרסתכם לאירוע. בנוסף לזכות השתיקה שצוינה קודם, כדאי להכיר גם את הזכות להיחקר באופן הוגן ללא הפעלת אמצעי חקירה פסולים, לא מקובלים או לא הוגנים. על נציגי המשטרה לפרט בבירור את הטענות נגד החשוד ולומר מפורשות שנמצא תחת חקירה. במידה והחשוד נעצר, עליהם לומר בבירור את סיבת העצירה ולאפשר ייעוץ עם עורך דין שמוכשר בתחום.

למה חשוב להתייעץ עם עורך דין במידה ונחשדת או הואשמת בעבירת סחיטה באיומים?

עבירת סחיטה באיומים מאופיינת באיום ממשי על בטחונו ושלומו של אדם תוך כדי ניצולו בכדי להשיג ממנו דבר. על כן, מערכת המשפט בישראל מתייחסת בחומרה לעבירה זו ולא מקלה ראש בגינה. לעיתים, נפגע העבירה חושש להתלונן במשטרה ולכן קשה לחשוף את עבירות הסחיטה באיומים למרות שכיחותן הרבה. במידה והפשע נחשף ומוגשת תלונה במשטרה נגד אדם בגין עבירת סחיטה באיומים, ישנה חשיבות רבה שייוצג על ידי עורך דין פלילי המתמחה בעבירות מסוג זה. יש לבחון לעומק כל מקרה לגופו כמו גם את השתלשלות הנסיבות על ידי עורך דין. לעיתים, הדברים יצאו מכלל שליטה וככל הנראה המתלונן פירש את הדברים באופן שונה. בנוסף, במידה ובוצעה עבירת סחיטה באיומים יש לברר אם האיום נעשה ממצב של חולשה, מצוקה קשה וכדומה. 

מהצד השני של המטבע, ישנו את נפגע העבירה שאזר אומץ והגיש תלונה במשטרה. על כן, לעיתים עולה חשיבות הסיוע בעורך דין פלילי גם בהליכי הגשת התביעה של הפרקליטות, כמו גם בהפגת החששות והפחדים העולים בדרך.

זומנת לחקירה במשטרה או הוגש נגדך כתב אישום בגין סחיטה באיומים?

במידה והנך חשוד בעבירות סחיטה אתה זקוק לעורך דין פלילי מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירת המשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללות כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות מרמה, סחיטה ועושק בכלל ובעבירת סחיטה באיומים בפרט מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין סחיטה באיומים פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות סחיטה | עבירות סחיטה באיומים | סחיטה בכוח | סחיטה באיומים | עבירות איומים | איומים | עבירת איומים | עבירות סחיטה ועושק | כתב אישום איומים | סחיטה ביוטיוב | סחיטה בפייסבוק | סחיטה באינטרנט | סחיטה באיומים באינטרנט | סחיטה ברשת | סחיטה אונליין | איומים בוואטסאפ | איומים בפייסבוק | איומים דרך הפייסבוק

הצלחות המשרד בתחום
שחרור חשוד ממעצר בעבירות סחיטה באיומים וקשירת קשר לביצוע פשע סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בסחיטה באיומים של אישה עימה ניהל מערכת יחסים שחרור ממעצר לקוח שנחשד באונס ותקיפה של בת זוגתו במשך כשנתיים סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בפומבי במספר הזדמנויות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
סחיטה באיומים
roy | 08:39 09/03/2018
סחיטה באיומים - הוספת פרט חשוב
roy | 08:42 09/03/2018
סחיטה באיומים
אבי | 20:14 13/03/2014
תלונה על סחיטה באיומים
עו''ד איילון בירנבוים | 18:32 16/03/2014
האם מדובר בעבירה פלילית של סחיטה באיומים שבגינה מורשעים?
אזרח | 13:06 12/01/2014
עבירת סחיטה באיומים
עו''ד אסף דוק | 12:18 16/01/2014
עבירת איום
יהודי | 14:03 16/01/2014
סחיטה באיומים או בקשה חברית?
טלי מלול | 13:01 04/11/2013
סחיטה באיומים
עו''ד אסף דוק | 18:17 04/11/2013
סחיטה מינית בפייסבוק - דחוף!
אנונימי | 16:48 29/10/2016
סחיטה מינית בפייסבוק - דחוף!
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:38 29/10/2016
סחיטה מינית בפייסבוק - דחוף!
אנונימי | 19:33 29/10/2016
**פרויקט דוקומנטרי על סחיטה ואיומים ברשת
גל גרא | 16:02 15/03/2017
סחיטה ועבודת כפייה
אנונימי | 21:27 22/06/2017
סחיטה ועבודת כפייה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 16:42 25/06/2017
איומים והטרדות בפייסבוק
ניסן | 19:34 25/08/2013
איומים והטרדות בפייסבוק
עו''ד אסף דוק | 19:57 25/08/2013
איומים והטרדות בפייסבוק
ניסן | 20:52 25/08/2013