חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | עבירות תכנון ובנייה

עבירות תכנון ובנייה

העבירות הפליליות המנויות בחוקי התכנון והבניה הפכו זה מכבר, לדעת בתי המשפט, ל"מכת מדינה", ומשכך נדרשים בתי המשפט להחמיר בעונשם של העוברים עבירות כאלה. גם אם המדובר בעבירות הנחשבות כפחותות ערך בציבור הרחב, הרי דינן של כתבי אישום המוגשים בגין עבירות תכנון ובנייה כדין כתבי אישום פליליים אחרים ומשכך לאחר הרשעה האזרח המורשע ימצא עצמו מחזיק ברישום פלילי אשר יפגע בשמו הטוב וביחס החברה אליו. עו"ד אסף דוק מסביר אודות עבירת התכנון ובנייה ויסודותיה, רמת הענישה המונהגת ועל האפשרויות העומדות בפני הנאשם בעבירות אלה.

האם וכיצד ניתן להימנע מהרשעה פלילית בעבירות תכנון ובנייה?

במידה ובנית מרפסת, פרגולה, או יחידת דיור נוספת ללא היתר - אתה עושה טעות חמורה ומסתכן בהרשעה בפלילים. לאדם המצוי נדמה שעבירות של תכנון ובנייה מסתיימות לכל היותר בסנקציות מסוג ... קרא עוד

עבירות תכנון ובנייה

העבירות הפליליות המנויות בחוקי התכנון והבניה הפכו זה מכבר, לדעת בתי המשפט, ל"מכת מדינה", ומשכך נדרשים בתי המשפט להחמיר בעונשם של העוברים עבירות כאלה. גם אם המדובר בעבירות הנחשבות כפחותות ... קרא עוד

תכנון ובניה: עבירות ורפורמות משפטיות

לפי דו"ח מבקר המדינה, בישראל קיימים יותר ממאה אלף מבנים לא חוקיים, אשר גורמים לפגיעה מהותית בשלטון החוק. זאת, עקב שימוש בקרקעות ציבוריות של כדין, פגיעה בעתודות הקרקע ובתשתיות לאומיות, ... קרא עוד