חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | עבירות תעבורה | התיישנות עבירות תעבורה - מתי לא ניתן להעמיד לדין נהג שביצע עבירת תנועה?

התיישנות עבירות תעבורה - מתי לא ניתן להעמיד לדין נהג שביצע עבירת תנועה?

לא אחת מתקיימת סחבת בירוקרטית ומשפטית בעניין שליחת דו"חות תעבורה וצווים שונים מטעם המשטרה או בתי הדין לתעבורה. הדבר עשוי להוביל למצב בו חלה התיישנות על עבירות התעבורה השונות. עו"ד אסף דוק מסביר מהו פרק הזמן בו ניתן להעמיד לדין נהגים בגין עבירות תעבורה וכן באילו נסיבות לא ניתן יהיה לנקוט בהליכים משפטיים נגד נהג המבצע עבירת תנועה.

משמעותה של התיישנות על עבירת תעבורה, הינה שמבחינה משפטית אין יותר אפשרות לנקוט באי אילו הליכים משפטיים כנגד מבצע העבירה, אם כי קיימת עדיין אפשרות להגשת תביעה כנגדו. ההתיישנות קיימת בכדי למנוע מצב שבו נאשם יעמוד לדין פלילי לאחר תקופה ארוכת שנים מאז שבוצעה העבירה. אי לכך, אין זה אפשרי להעמיד לדין בגין עבירה שחלה עליה התיישנות, עקב הזמן הרב שחלף מאז ביצועה.

תקופת ההתיישנות חלה גם על עבירות תנועה. לכן, כפי שאי אפשר להעמיד לדין אדם שביצע עבירה פלילית מסוימת לאחר תקופת התיישנות, כך אין זה אפשרי להעמיד לדין נהגים שביצעו עבירות תעבורה לאחר שעבר הזמן המוגדר בחקיקה. משך תקופות ההתיישנות נקבעות לפי חומרת סוגי העבירות.

סעיף 27ב(א) לפקודת התעבורה קובע כך:

נעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה [...] זולת אם הוכיח מי נהג ברכב [...] או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו".

כמו כן, סעיף 239 לחוק סדר הדין הפלילי קובע תקופת התיישנות של שנה לעניין הזמנה לדין והגשת כתב אישום בעבירות התעבורה המנויות בסעיף, אך זאת בכפוף לסייג הבא:

"ואולם, אם הוכיח בעל הרכב החשוד בעבירה כי לא חלה עליו אחריות לעבירה, לפי סעיף 27ב לפקודת התעבורה, ניתן להגיש כתב אישום, ולהמציא הזמנה למשפט למי שנהג ברכב, אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה".

סוגי עבירות תעבורה ותקופת ההתיישנות שחלה לגביהן

עבירות התעבורה נחלקות באופן כללי למספר סוגים:

1. עבירות תעבורה קלות – בהן מבצע העבירה ייענש בקנס כספי בלבד. אלו נכנסות לתוך הקטגוריה של עבירות "חטא"; עבירות שהענישה המקסימלית על ביצוען הינה עד 3 חודשי מאסר. ההתיישנות בגין עבירות אלו חלה בחלוף שנה מביצוען. סעיף 225א לחוק סדר הדין הפלילי, קובע שבחלוף שנה מיום ביצוע עבירת קנס, לא יוגש נגד מבצעה כתב אישום ולא הודעת תשלום קנס.

2. עבירות תעבורה מסוג עוון - שהענישה עליהן נעה בין 3 חודשי מאסר ועד 3 שנות מאסר. תקופת ההתיישנות עליהן היא עד כ- 5 שנים.

3. עבירות תעבורה מסוג פשע - שהענישה עליהן היא מעל 3 שנות מאסר. בגין עבירות אלו חלה ההתיישנות לאחר 10 שנים.

יחד עם זאת, חשוב להדגיש, כי במידה והתנהל הליך משפטי בנוגע לעבירת תעבורה מסוג עוון או פשע, ספירת ימי תקופת ההתיישנות תחל ממועד נקיטת הפעולה האחרונה בתיק החקירה. כלומר, ניתן להאריך את תקופת ההתיישנות בלי סוף באמצעות פעולות חקירה פשוטות או במידה ומתקיים הליך אחר מטעם בית המשפט.

האם גם על עבירות תנועה מסוג קנס חלה התיישנות?

תקופת ההתיישנות על עבירות תנועה מסוג קנס חלה בחלוף שנה מיום ביצוען. עם זאת, במידה ומדובר בדו"ח תנועה שניתן בגין ביצוע עבירת תנועה ובעל הרכב שקיבל את הקנס יוכיח בתצהיר שלא הוא עבר את העבירה, תקופת ההתיישנות תוכפל לשנתיים. במידה ועבירת התנועה צולמה בידי מצלמת מהירות והקנס נשלח על סמך הצילום, העבירה תתיישן לאחר 4 חודשים בלבד. אולם, במידה ומבצע העבירה אינו בעל הרכב, תקופת ההתיישנות תוארך לשנה.

דוגמה מהפסיקה למקרה של התיישנות על עבירת תעבורה

דוגמה למקרה בו בית המשפט הכיר בכך שחלה התיישנות על דוח תעבורה בגין חנייה שלא כחוק, ניתן לראות בת"ק 4984/04 - על פי תיק זה, בשנת 2000 התובעת קיבלה מעיריית ירושלים (הנתבעת) ארבעה דוחות חנייה, על אי תשלום על חנייה במקום חנייה בתשלום. התובעת מחתה בפני עיריית ירושלים במכתבים וביקשה לבטל את אותם דוחות שכן לטענתה לא היה מדחן למקום החנייה בו חנתה. נסובה מחלוקת לגבי הצעדים שהעירייה נקטה במשך שלוש שנים, אך אין מחלוקת על כך שההודעה הבאה לתשלום הגיעה רק בנובמבר 2003. משא ומתן התנהל בין התובעת לעירייה, ולבסוף הטילה העירייה עיקול על מכוניתה של התובעת. לבסוף שילמה התובעת את תשלום העיקול (910 שקלים) בנוסף לתשלום על ארבעת דוחות החנייה. אמנם, לאחר מכן היא טבעה את העירייה על עצם התשלום שכן לכאורה עברה כבר תקופת התיישנות, ועל הנזק שנגרם לה, שכן הודעת העיקול הקשתה עליה למכור את מכוניתה במועד שרצתה. לטענת העירייה, נשלחו אל התובעת לאורך התקופה הודעות בדואר רשום, לכן לא חלה תקופת התיישנות. כבוד השופט קיבל לבסוף את טענת התובעת על התיישנות שכן לדבריו הודעות הדואר רשום ששלחה העירייה אינן מספקות, והיה עליה לעשות יותר כדי לוודא שאכן ההודעות הגיעו ליעדן, כגון לצרף אישור מסירה, לסרוק אותן, להשתמש בשליחים, הודעות טלפוניות וכדומה. משלא עשתה זאת העירייה, קשה לה להיאחז בטענה שההודעות הגיעו ליעדן. בית המשפט תבע פיצויים על סך של 2,410 שקלים בגין דמי העיקול תשלום הדוחות, וכל הנזק שנגרם לנתבעת.

פסיקה זו מדגימה שבאמצעות התעקשות משפטית ניתן להחיל התיישנות גם על עבירות שבגינן נקנסת ולכאורה יודעת על ידי הרשויות על הקנס. הדבר מעיד על כך שבית המשפט מכיר בכך שהפעולות המבוצעות על ידי העירייה והמשטרה אינן חפות מטעויות, ולכן ניתן מענה לאזרח מפני רדיפה אין סופית עקב קנס כזה או אחר. כפי שסיכם זאת כבוד השופט טננבוים: "ההיגיון מאחורי התיישנות העבירה הוא בלגרום לרשויות לפעול בצורה יעילה ומהירה, וכן שהראיות וזיכרון העדים יהיו נגישים לאורך ההליך המשפטי. אמנם, הסיבה החשובה ביותר היא, למנוע מצב בו הנאשם נרדף בגין עבירה למשך פרק זמן בלתי סביר".

על חשיבות קבלת סיוע משפטי מקצועי ויצירתי בעבירות תעבורה

גם במקרה של עבירות תנועה, החוק מכיר בכך שלאחר תקופת זמן מסוימת, לא ניתן להעמיד בגינן לדין. כתוצאה מכך, בעיקר במקרה של קנסות, חוסר יעילות וסחבת בירוקרטית יכולה לעבוד לטובת הנקנס. שכן במידה והנקנס יצליח להוכיח שלדוגמה תהליכי הגבייה והטלת הקנס התחילו לאחר תקופת ההתיישנות – אזי הוא יוכל לבטל את הקנס. הדבר תקף גם למצבים בהם כבר נשלחה דרישת תשלום במועד החוקי, אבל כבר חלפו מעל שלוש שנים מאז דרישת התשלום האחרונה. בשביל שתוכל לנצל הזדמנויות שכאלו, ולהימנע מעונשים ומקנסות כבדים, עליך להיוועץ בהקדם עם עורך דין תעבורה אשר ידע לנצל לטובתך כל אפשרות שקיימת בגין התיישנות או בגין כל סעיף אחר.

במקרה של קבלת דו"ח תנועה ו/או הזמנה לדין בגין עבירת תעבורה, פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מונה צוות עורכי דין מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות תעבורה | עורך דין עבירות תעבורה | התיישנות עבירות תעבורה | התיישנות עבירות תנועה | התיישנות קנסות | התיישנות עבירת מהירות | התיישנות דו"ח תנועה | התיישנות דו"ח מצלמה

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינים ברשת סגירת תיק פרקליטות כנגד לקוח שנחשד במעשים מגונים באינטרנט זיכוי נאשם בתיק פשע חמור בעבירות של אונס, מעשי סדום, איומים ותקיפת קטין סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בהחזקת נשק שלא כדין

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
ממתי חל התיישנות על דוח תנועה
רפאל | 10:02 08/05/2017
ממתי חל התיישנות על דוח תנועה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:07 08/05/2017
התיישנות עבירת מעשה מגונה
דקלה | 14:13 07/09/2015
התיישנות עבירת מעשה מגונה
עו''ד אלון שליכטר | 15:02 12/09/2015
התיישנות דו"חות מהירות
ניר | 17:30 27/12/2013
התיישנות דו"חות מהירות
עו''ד חזי כהן | 18:30 23/01/2014
התיישנות עבירת אונס
פלונית | 15:06 25/09/2013
התיישנות תלונה בעבירת אונס
עו''ד אסף דוק | 15:17 25/09/2013
התיישנות תלונה בעבירת אונס
אייל | 15:10 14/10/2015
התיישנות ושגרירות
אדון | 00:52 07/04/2018
התיישנות על אונס שחוויתי בגיל 17
אחת | 14:04 09/05/2017
התיישנות על אונס שחוויתי בגיל 17
עו''ד אלעד שאול אלבז | 09:13 14/05/2017
תיק התיישנות
דוד | 05:48 08/03/2017
תיק התיישנות
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:15 08/03/2017
התיישנות עבירה פלילית שבוצעה בצבא
אבי | 19:06 12/09/2016
התיישנות עבירה פלילית שבוצעה בצבא
עו''ד אסף דוק | 19:20 12/09/2016