חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | תקיפה מינית באינטרנט

תקיפה מינית באינטרנט

אין ספק כי רשת האינטרנט הביאה עימה שינויים מהותיים בכל תחומי חיינו, חלקם חיוביים ואחרים שליליים. על האחרונים נמנים מקרים בהם מנוצלת התקשורת האינטרנטית לצורך השגת סיפוק מיני, באופן הפוגע באחרים. מדובר בין היתר במעשים מגונים, הטרדות מיניות ואף בעילת קטינות השוות לאונס, המבוצעים כולם באמצעות הרשת. חשוב לדעת כי בעת האחרונה חלה החמרה מהותית בגישת מערכות האכיפה והמשפט כלפי תופעות אלו, והן נוטות למצות את הדין ולקבוע עונשים כבדים למורשעים. בד בבד, יש להבין כי גם אמירות, תמונות, סרטונים והבעת דעות בעלות גוון מיני, אף אם פורסמו ללא כוונה ברורה לפגוע, עלולות בהחלט להוביל להליכים פליליים ולענישה חמורה. לכן, היזהרו בכבוד האדם ובפרסומים שאתם מעלים לרשת.

מעשים מגונים ברשת האינטרנט

אחת התופעות הנפוצות ברשת, למרבה הצער, היא שימוש בכלים הטכנולוגיים לביצוע מעשים מגונים. לפי סעיף 348 לחוק העונשין, מעשה מגונה נעשה לצורך סיפוק, ביזוי או גירוי מיני בלא שאחד הצדדים הסכים לכך. בד בבד, קיימת הבחנה בין קיום מעשה מגונה בפומבי ללא מגע עם הקורבן, לבין מעשים שהתרחשו רק עם הקורבן וכללו מגע מסוים בעל אופי מיני. לכאורה, כל עוד נעשה המעשה בהסכמה הרי שלא מדובר בעבירה, ולכן למשל חשיפת איבר המין למול המצלמה, עידוד לפעילות מינית בצ'ט או שיתוף בתמונות עירום, אינם מהווים בהכרח עבירה פלילית. יחד עם זאת, אם ביצוע המעשה כלל רמייה לצורך קבלת ההסכמה הרי שמדובר בעבירה. הדבר נכון גם אם נוצלו סמכות, מרות וכוח כנגד הקורבן, כגון איומים כלשהם או פערי גיל. מעבר לכך, במקרה שלקורבן טרם מלאו 14 שנים (גיל ההסכמה), הרי שלפי החוק הוא כלל אינו יכול לתת הסכמתו.

הענישה על מעשים מגונים ברשת

בתי המשפט רואים חשיבות גדולה בעצירת התופעה שכבר פגעה קשות בצעירים ומבוגרים כאחד. על כן, בעת האחרונה ניתנים פסקי דין מחמירים במקרים אלו שמטרתם להרתיע עבריינים. הענישה מתחילה בשנת מאסר אחת על מקרים בהם מתבצעים המעשים בפומבי, בפני אנשים שגילם מעל ל- 16 שנים ובלא הסכמה מצידם. יחד עם זאת, בגילאים נמוכים יותר מ- 16 הענישה עומדת על 3 שנות מאסר. בהמשך, מעשה מגונה שלא התבצע בפומבי מול אדם בן 18 ומעלה מוביל לענישה של עד 2 שנות מאסר, ואם הגיל נמוך מ- 18 וגדול מ- 14 עומד העונש על 4 שנים. יחד עם זאת, בגילאים הנמוכים מ- 14 עומדת הענישה על 7 שנות מאסר, וקיימות גם נסיבות מחמירות כגון ביצוע המעשה בצוותא המובילות לענישה של 10 שנים.

הטרדה מינית ברשת

לעיתים קרובות עשויה להיחשב תקשורת אינטרנטית בעלת אופי מיני בתור הטרדה. דוגמאות בולטות לכך הן אמירות מילוליות המתקיימות בצ'טים, בפורומים ובפלטפורמות חברתיות שונות, הנושאות אופי מיני. חשוב להבין כי גם אם הנפגע לא הביע בשעתו התנגדות לדברים הנאמרים, וללא קשר לאופן שבו תפס אותם, עדיין עשוי הדובר או הכותב למצוא את עצמו בפני אישום פלילי. דוגמא בולטת נוספת היא שידול לביצוע מעשים בעלי גוון מיני, כגון חשיפת אברים אינטימיים, בהם ניתן לצפות דרך המחשב או מכשירים אחרים. הלכה למעשה, הטרדה מינית עלולה להוביל לשנתיים מאסר במידה שהתקיימו הצעות בעלות אופי מיני, או התייחסויות כלפי אדם המתמקדות במיניותו, כשהאחרון הראה כי אינו מעוניין בהן. כמו כן, כשמתקיימת התייחסות משפילה או מבזה הקשורה במינו, נטיותיו המיניות ומיניותו של אדם. יתרה מכך, אם הפוגע שהטריד מינית גם ממשיך ומתנכל לנפגע, הרי שהענישה עלולה להגיע ל- 4 שנות מאסר.

דברים שחשוב לדעת

בשנת 1998 עבר תיקון לחוק נגד הטרדה מינית, על פיו מספיק שהתקיימה שיחה אסורה על מנת לעצור את המטריד. כלומר, אין דרישה בחוק כי הפוגע והקורבן באמת ייפגשו, ומכאן פתוחה הדרך לאישום פלילי גם בתקשורת אלקטרונית. בנוסף, לאחרונה אושר בכנסת "חוק הסרטונים" שקובע 5 שנות מאסר על פרסום של צילומים, סרטונים או הקלטות המתמקדים במיניותו של אדם ללא הסכמתו, וזאת בנסיבות העלולות להשפילו או לבזותו.

בעילת קטינה ברשת

בעילה היא אחת העבירות החמורות ביותר בחוק העונשין ובה עוסק סעיף 345, על פיו בעילה היא החדרה של חפץ או איבר מאברי הגוף לאיבר המין של האישה. לכאורה, לא ניתן לקיים את העבירה הזו באמצעי תקשורת אלקטרוניים, שהרי לא מתקיים מגע של ממש בין התוקף לקורבן. ואולם, בעת האחרונה נדרשו בתי המשפט למקרים מעין אלו, והפסיקות מורות שניתן בהחלט להגיע להרשעות בבעילת קטינה גם ברשת. מדוע? ניקח לדוגמא מקרה של אדם המשוחח עם קטינה בצ'ט, יוצר עימה קשרי אמון או יחסים המושתתים על כוחנות, וגורם לה להחדיר חפץ או אצבע לאזור איבר המין. המשמעות היא שהתקיימו התנאים לבעילת קטינה, למרות שהשניים עשויים להימצא מרחק רב זה מזה וכלל לא קיימו מגע פיזי ביניהם.

בעילת קטינה היא אונס

כאמור, עסקינן בעבירה חמורה אשר הענישה עליה מוטלת בהתאם, ולמעשה מדובר באונס. ראשית, כל בעילה המתבצעת בילדה שמתחת לגיל 14 מכונה אונס סטטוטורי, וזאת מאחר שהיא מצויה מתחת לגיל ההסכמה. כלומר, אין זה משנה אם היא הביעה או שלא הביעה הסכמה למעשים, עדיין יוגש כתב אישום על אינוס, בו הענישה המרבית עומדת על 16 שנים בכלא. יחד עם זאת, במידה שמדובר בקטינה שגילה גדול מ- 14 אך נמוך מ- 16 שנים, מכונה המעשה בעילה אסורה בהסכמה. בעבירה זו מטפל סעיף 346 לחוק העונשין, הקובע עונש מרבי של 5 שנות מאסר. יש לציין כי במקרים אלו אכן עומדות מספר מגנות לימין הנאשם, ביניהן התקיימות המעשה ללא ניצול של מרות ומתוך יחסי אמון, אם הפרש השנים בין השניים אינו עולה על 3 שנים, וכמובן גם אם הקטינה הביעה את הסכמתה למעשה. מעבר לכך, במידה שהקטינה הביעה את הסכמתה לבעילה וגילה עולה על 16 שנים, הרי שהיא כשירה על פי חוק לקיום המעשה.

פיצוי כספי בתביעה אזרחית של נפגעי תקיפה מינית:

1. תביעה אזרחית רגילה

במהלך התביעה האזרחית ניתן לתבוע את מי שפגע בנפגע העבירה באופן ישיר, או את מי שתרם לה (גם אם מדובר ברשלנות בלבד). כמו כן, ניתן לתבוע בהליך תביעה אזרחית גם אם לא הוגש כנגד הפוגע כתב אישום פלילי או שהוא זוכה מכל אשמה לאחר ששכר את שירותיו של עורך דין פלילי.

התביעה האזרחית מתנהלת באופן דומה לכל תביעת נזיקין אחרת בהתאם לגובה הפיצויים אותו דורשת התביעה ומוגשת לבית משפט השלום או בית המשפט המחוזי.

מבחינת חוקי ההתיישנות, נפגע עבירה יכול לתבוע את הפוגע במהלך שבע השנים שלאחר האירוע. אם מדובר בקטין, הספירה מתחילה מגיל 18, או גיל 28 אם מדובר בפגיעה והתעללות מינית. כמו כן, מי שתובע על סמך הטרדה מינית, אינו מחויב להוכיח נזק אם הגיש את התביעה במהלך שלוש השנים שלאחר האירוע.

בכל מקרה, מכיוון שאין קשר בין זמן ההתיישנות בדין האזרחי ובין הדין הפלילי, הרי שניתן להמשיך ולהסתייע בשירותיו של עורך דין פלילי גם אם שוכרים עורך דין אזרחי במקביל לכך.

2. תביעה נגררת לפלילים

לפי סעיף 42 לפקודת הראיות, במידה והפוגע אכן נמצא אשם בדין הפלילי, הראיות אשר לפיהן נמצא אשם יוכלו לשמש נפגע עבירה גם בדין האזרחי להוכחת אשמתו של הנאשם (אך לא על מנת לקבוע את גובה הפיצויים או לתבוע נאשמים אחרים שהיה להם צד בגרימת הנזק), וזאת במסגרת תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפליליים.פסק התביעה חייב להיות מוגש באותו בית המשפט ובפני אותו הרכב שופטים אשר הרשיע את הנאשם תוך 90 יום מהרגע בו פסק הדין בהליך הפלילי הפך להיות חלוט (שלא היה ניתן יותר לערער עליו).

סוגי הנזק לפיהם ניתן לתבוע פיצויים

במהלך התביעה האזרחית ניתן לבסס את הדרישה לפיצויים על מגוון רחב למדי של נזקים וביניהם פיצוי בגין הוצאות רפואיות גבוהות, פגיעה בכושר העבודה והפסדי שכר עתידיים הנובעים מכך. במידה והנפגע נהרג עקב העבירה, הפיצוי יעבור לעיזבונו.

בנוסף, ישנם גם נזקים שאינם ממוניים כגון פיצויים מוגברים אשר מטרתם לפצות את הנפגע על פגיעה בשמו הטוב או ברגשותיו או פיצויים על כאב וסבל (ובכלל זאת גם פיצויים על אובדן הנאות החיים).

ישנם גם נזקים הנקבעים על סמך אחוזי נכות בהם מכיר הביטוח הלאומי, אך במסגרת התביעה נדרשת בדרך כלל חוות דעת רפואית של שני הצדדים על מנת לקבוע מה יהיה גודל הפיצויים.לעיתים נדרשת גם חוות דעת נוספת של מומחה מטעם בית המשפט.

עברת תקיפה מינית באינטרנט? זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין תקיפה מינית?

במידה ועברת תקיפה מינית - זכרי כי מטרת הפרקליטות היא הרשעת הנאשם ואילו האינטרס הנזיקי של הקורבן אינו צד להליך הפלילי! לכן, משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי למתלוננים ולנפגעי עבירה הזכאים לתבוע פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מעבירה פלילית ממנה נפגעו. כמו כן, משרדנו אף מייצג נפגעי עבירה לפני תחילת ההליכים כנגד מבצע העבירה על מנת ולהבטיח שזכויותיו של נפגע עבירה יישמרו לכל אורך ההליך הפלילי וכן שיקבל את הפיצוי המגיע לו במסגרת ההליך הפלילי עצמו.

במידה והנך חשוד בתקיפה מינית - אתה זקוק לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירת המשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללות כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות מין מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין תקיפה מינית פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות מין באינטרנט | עבירות מין | עבירת אונס | עורך דין עבירות מין | תלונה על הטרדה מינית | הטרדה מינית באינטרנט | נפגעי הטרדה מינית | עורך דין הטרדה מינית | מעשים מגונים באינטרנט | מעשה מגונה באינטרנט | מעשה סדום באינטרנט | בעילה שלא בהסכמה | תקיפה מינית | אונס במרמה | בעילת קטינה מתחת לגיל 14 | תקיפה מינית באינטרנט | הטרדה מינית ברשת | בעילת קטינה באינטרנט | אונס באינטרנט

הצלחות המשרד בתחום
זיכוי נאשם בתיק פשע חמור בעבירות של אונס, מעשי סדום, איומים ותקיפת קטין שחרור ממעצר חשוד בביצוע מעשים מגונים בקטינים אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם ללקוח המשרד 300,000 ש"ח בגין לשון הרע סגירת תיק פלילי ללקוח שנחקר בגין הטרדה מינית באינטרנט החזרת רישיון נשק ללקוח לאחר ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה סגירת תיק פלילי לזוג הורים שהואשמו בתקיפת ילדיהם הקטינים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
בעילה אסורה בהסכמה של בת 14 במסגרת קשר רומנטי
נעמה | 05:31 26/12/2016
בעילה אסורה בהסכמה של בת 14 במסגרת קשר רומנטי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 16:46 26/12/2016
בעילה אסורה בהסכמה של בת 14 במסגרת קשר רומנטי
דודי | 22:59 05/09/2018
ההבדל בין אונס לבין מעשה סדום
נטע | 20:57 01/10/2017
ההבדל בין אונס לבין מעשה סדום
עו''ד אור הדאיה | 21:56 01/10/2017
יחסי מין עם קטינה בהסכמה
בן 17.5 | 16:52 18/09/2015
יחסי מין עם קטינה בהסכמה
עו''ד אסף דוק | 16:58 18/09/2015
יחסי מין עם קטינה בהסכמה
בן 17.5 | 17:06 18/09/2015