חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | גרימת מוות ברשלנות - יסודותיה ומרכיביה

גרימת מוות ברשלנות - יסודותיה ומרכיביה

עבור אנשים רבים מתקשר המונח "גרימת מוות ברשלנות" עם תאונות דרכים, שנגרמו כתוצאה מהתנהלות פזיזה על הכביש. ואולם, מדובר בעוד שורה ארוכה של אירועים אשר הובילו למותו של אדם, בין אם על ידי מתן טיפול רפואי, שימוש במכונות או בכלי נשק, ומעשים רבים נוספים שבהם לא ננקטה חובת זהירות הסבירה כלפי הפרט או הציבור. בשורות הבאות נסקור את העבירה, ונבחן שתי דוגמאות שהגיעו לכדי כתבי אישום והרשעות.

יסודות עבירת גרימת מוות ברשלנות

סעיף 304 לחוק העונשין קובע ענישה מרבית של 3 שנות מאסר על גרימת מוות ברשלנות. למעשה, מדובר בעבירת ההמתה הקלה ביותר, יחסית לעבירת הריגה שעונשה המרבי 20 שנות מאסר, ועבירת רצח בכוונה תחילה שעונשה מאסר עולם. מדוע גרימת מוות ברשלנות מקבלת עונש של 3 שנים ונחשבת מסוג עוון בלבד? ובכן, ההבדל טמון ביסוד הנפשי של האדם האחראי לאירוע, שלא התכוון כלל להתרחשותו אך אמור היה לצפות את תוצאותיו, כמו למשל תאונת דרכים שגרמה למותו של אדם. זאת לעומת עבירות המתה אחרות שבהן הייתה כוונת תחילה והנאשם חפץ להסב פגיעה לאחר. יחד עם זאת, ראוי להדגיש כי במקרים חמורים במיוחד של רשלנות (כמו נהיגה תחת השפעת סמים שהובילה לתאונת דרכים), עשויה התביעה להעלות את הרף מגרימת מוות ברשלנות לכדי הריגה, שכן היסוד הנפשי עולה גם הוא מדרגה.

הרשעה וענישה

כאמור, סעיף 304 לחוק העונשין קובע שלוש שנות מאסר כעונש מרבי על גרימת מוות ברשלנות. כלומר, למרות שמדובר בעבירת ההמתה הקלה ביותר עדיין צפויה תקופה ארוכה מאחורי סורג ובריח. יתר על כן, מפאת קדושת החיים וחומרת התוצאות, נוטים בתי המשפט שלא להסתפק במאסר על תנאי במקרים אלו, ולשלוח את המורשעים לתקופות מאסר בפועל. באופן כללי, ישנם ארבעה תנאים מצטברים להרשעה בעבירה זו, שאם לא הוכחו לא יורשע בה הנאשם. הראשון הוא כמובן מותו של אדם. השני הוא גרימת מותו של אדם בין אם בכך שהנאשם ביצע מעשה מסוים, ובין אם במחדל – כלומר נמנע ממעשה אותו חייב היה לבצע. התנאי השלישי הוא קשר ברור בין המחדל או המעשה לבין המוות, והרביעי הוא הפרה של חובת הזהירות כלפי אחרים אשר מצופה מאדם סביר במצב זה או מבעל המקצוע. מטבע הדברים, עורך דינו של הנאשם ינסה לשכנע את התביעה, ולאחר מכן את בית המשפט, בדבר אי התקיימותו של אחד או יותר מתנאים אלו.

מורכבות ההליך המשפטי

יש לציין כי לעיתים קרובות אין אלו מקרים קלים להוכחה מצד התביעה, ובפרט כאשר הם מערבים דקויות טכניות. לדוגמא, במקרה של מוות שנגרם עקב הליך רפואי, תצטרך התביעה להראות שהרופא או המוסד הרפואי חרגו מחובת הזהירות המצופה מהם, שמדובר ברשלנות החורגת מטעות אנוש סבירה במצב שנוצר ובהליך שנעשה, וכמובן שקיים קשר ישיר בינה לבין המוות. כל אחת מסוגיות אלו עשויה להיות נתונה לפרשנות שונה מצד מומחים רפואיים, וכל צד יציג חוות דעת מנוגדות. מחלוקות דומות עשויות להתעורר למשל בעת דיונים משפטיים הנוגעים לאחריות קבלני בנייה, ממציאי פיתוחים ומהנדסים. כאן עשויה ההגנה להציג טיעונים הנוגעים לחומרים ואמצעים אשר מצויים בתחום האפור של התקן, או להצביע על התנהלות נמהרת דווקא מצדו של הנפטר עקב שימוש בלתי זהיר בכלי עבודה, במוצרים או אי לבישת ביגוד מגן.

כמה מילים על פזיזות ורשלנות

חשוב לדעת כי בחוק העונשין קיים סעיף נוסף שמספרו 338, העוסק במעשים שעומדים בגדר פזיזות ורשלנות. מדובר ברשימת פעולות אשר ביצוען בצורה רשלנית או נמהרת גרמה לחבלה ולסיכון חיי אדם. כלומר, סעיף זה מטפל במקרים שלא הובילו למוות, אך עדיין נחשבים לעבירה פלילית וצפויים אף הם לשלוש שנות מאסר. על הפעולות נמנות בין היתר רשלנות ופזיזות בעת נהיגה ברכב, שימוש באש או בחומרים נפיצים, שימוש במכונות, שימוש בכלי נשק וחומרי נפץ, והחזקת חיה – כל זאת מבלי לנקוט באמצעי זהירות הולמים. לרשימה מצטרפים גם מקרים של מתן טיפול רפואי ותרופות, וכן חומרים רעילים או מסוכנים.

גרימת מוות ברשלנות – אסון ורסאי

אחת הדוגמאות המוכרות ביותר של גרימת מוות ברשלנות היא זו הקשורה בפרשת אולמי ורסאי. מדובר במקרה שהתרחש בשנת 2001 ונחקק בזיכרון הציבורי, כאשר במהלך חתונה באולם האירועים בירושלים התמוטטה לפתע רחבת הריקודים, וקרסה שתי קומות למטה ביחד עם החוגגים. כתוצאה מכך נהרגו 23 ממוזמני החתונה ועוד נפצעו יותר מ- 350 אנשים. אחד הנאשמים המרכזיים בפרשה זו היה א.ר אשר שימש בתור מרצה בטכניון, והיה מפתחה של שיטת בנייה ייחודית המכונה פל קל. כמו כן, א.ר היה בעלי חברת פל קל הנדסה אשר שיווקה טכנולוגיה זו לגורמים שונים במשק. בפסק הדין קבע בית המשפט כי התביעה הצליחה להוכיח ששיטת הפל קל בלתי תקנית, מסוכנת ומעמידה סיכונים בלתי סבירים. השימוש בשיטה זו ליציקה של תקרות אינו עומד בתקן הישראלי או בתקנים מוכרים אחרים, ולדברי השופט חייב מבנה להיות מתכונן בצורה כזאת, שלא ייכשל גם בנסיבות קיצוניות. על כן, הבחירה בשיטת הפל קל לבניית תקרות אולם האירועים חרגה מרמת הזהירות הסבירה והייתה בגדר רשלנות, בעוד הנאשם מודע לכך שועדת כשלים של לשכת האדריכלים והמהנדסים שללה את השימוש בה.

גזר הדין באסון ורסאי

כאמור, בגזר הדין נקבע כי א.ר נהג ברשלנות מעצם העובדה שהפיץ, שיווק ומכר את השיטה, ומפני שהמשיך לדבוק בה למרות שהיה מודע להתראות לגביה פגמיה. שופט המחוזי בירושלים קבע כי האדם הסביר במקרה זה צריך היה ויכול היה להיות מודע לסיכונים ולפגמים של השיטה, ואילו א.ר לא גילה את כל הפרטים האמיתיים למי שעבד עימו, ויצר מצג כוזב לפיו השיטה תואמת לתקן בישראל. על כן, גזר עליו בית המשפט ארבע שנות מאסר בפועל, וכן שנה אחת מאסר על תנאי. יש לציין כי הפרקליטות סברה שמדובר בעונש קל מידי וערערה לעליון, שבחר שלא לשנות את הענישה שהוטלה על א.ר. כמו כן, בית המשפט המחוזי בירושלים החליט לזכות אותו מהאשמות בגין חבלה חמורה והריגה – שיכולה להוביל כאמור לענישה של עד 20 שנות מאסר. כפי שראינו לעיל, ההבדל בין עבירות ההמתה לסוגיהן טמון ביסוד הנפשי, ובית המשפט קבע כי א.ר אכן האמין ומאמין גם עכשיו שמדובר בשיטה טובה ואיכותית. לפיכך, אין אפשרות להרשיעו בהריגה ובחבלה. לצידו של א.ר הורשעו בגרימת מוות ברשלנות שלושה מן הבעלים של אולמי ורסאי. על האחד הושתו שנתיים וחצי מאסר בפועל ועל השני ארבע חודשים של עבודות שירות, וכן ארבעה חודשים מאסר על תנאי.

גרימת מוות ברשלנות רפואית

גם רופאים נושאים באחריות פלילית על מעשיהם, אך מדובר רק באירועי התרשלות מובהקים וברורים. אחת הדוגמאות המפורסמות היא של רופאה מרדימה שעבדה בבית החולים אסותא. במהלך ניתוח פשוט למדי שהתבצעה בילדה קטנה, אמורה הייתה להשגיח הרופאה על ההרדמה הכללית. ואולם, לאחר שניתנה הזריקה התיישבה הרופאה על כיסא לצד המטופלת, נרדמה למרות האחריות בה נשאה, ובכך נגרם מותה של הילדה. גם מקרה זה הגיע אל בית המשפט המחוזי בירושלים, שהתייחס לאירוע בחומרה רבה וגזר על הנאשמת שמונה שנות מאסר בפועל.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין גרימת מוות ברשלנות?

אתה זקוק לעורך דין פלילי מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירה המשטרתית ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה פלילית שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללת כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח למשך תקופה ארוכה. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות המתה מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה ונלקחת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין גרימת מוות ברשלנות, פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות המתה | גרימת מוות ברשלנות | עבירות פזיזות ורשלנות | כתב אישום גרימת מוות ברשלנות | גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים | עונש על גרימת מוות ברשלנות | ההבדל בין הריגה לגרימת מוות ברשלנות

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם שפרץ לחדר במלון וביצע מעשה מגונה בעובדת שלו שחרור ממעצר חשוד בעבירות זיוף מסמכים וקבלת דבר במרמה הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה והארכת פסילה בפועל בעבירות סמים אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בסחר בסמים בעקבות פגמים ראייתיים של ממש בתיק החקירה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
נוכחות בעונש מוות
חן לי | 12:46 23/11/2014
פחד מוות מהצורך להעיד בעל כורחי
חני | 21:52 08/01/2014
פטור ממתן עדות בבית משפט
עו''ד אסף דוק | 17:41 10/01/2014
תדפיס היעדר עבירות מין
רועי | 17:56 01/10/2017
תדפיס היעדר עבירות מין
עו''ד אור הדאיה | 19:48 01/10/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
נועם | 14:55 27/09/2017
אילו עבירות נכללות בהליך סגירת תיק בהסדר מותנה?
עו''ד אסף דוק | 15:31 27/09/2017
חקירה על עבירות מין
חסוי | 11:24 27/12/2016
חקירה על עבירות מין
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:17 27/12/2016
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
רועי | 10:42 27/09/2016
עבירות מין בקטינה בתוך המשפחה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:03 28/09/2016
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
עו''ד אסף דוק | 08:16 22/06/2015
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
עו''ד אסף דוק | 08:13 22/06/2015
תכנית בערוץ 2 מחפשת נפגעי עבירות מחשב ואינטרנט
רונית | 11:48 23/06/2015