חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירת שימוש לרעה בכוח המשרה

עבירת שימוש לרעה בכוח המשרה

בחוק העונשין ישנן מספר עבירות המתייחסות באופן ספציפי לעובדי ציבור, ומטילות עונשים חמורים על ביצוע מעשים שונים מצידם. מטרתן היא להגביל ולהרתיע בעלי תפקידים ציבוריים מפני שימוש בלתי הולם בסמכויות, במידע ובכוח שהושמו בידיהם. אחת מעבירות אלו היא שימוש לרעה בכוח המשרה, עליה תוכלו לקרוא במאמר הבא.

מיהם בעל התפקידים שנחשבים לעובדי ציבור

לפני שנעסוק בעבירה עצמה יש להבין כי היא מתייחסת לעובדי ציבור בלבד ולא לכלל האזרחים. מדובר בבעלי תפקידים שונים המוגדרים בסעיף 34 כ"ד לחוק העונשין: עובדי מדינה (כולל חיילים), עובדי רשויות חינוך או רשויות מקומיות, עובדי מועצות דתיות, עובדי המוסד לביטוח לאומי, ועובדי בנק ישראל. עוד נמנים על הרשימה עובדי ההסתדרות הציונית העולמית, קרן קיימת לישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן היסוד, עובדי לשכת שירות התעסוקה, בוררים, ועובדי קרנות, מוסדות, מפעלים וגופים אחרים שהממשלה שותפה בהנהלתם, כולל חברי מועצות והנהלות בגופים אלו. לבסוף, לעובדי ציבור נחשבים גם דירקטורים מטעם המדינה בחברות ממשלתיות, בחברות בת ממשלתיות או בחברות מעורבות, וכן עובדים בחברות אלו או המועסקים בשירותיהן.

מדוע קיימת חקיקה ספציפית הנוגעת לעובדי ציבור

מן הרשימה שלעיל ניתן להבין כי עובדי ציבור ניצבים בצמתים חשובות של המנהל הציבורי ובמערכות נוספות, ומהווים לא פעם את נקודת המגע בין המדינה לאזרחים. עקב כך, מצויות בידיהם סמכויות ייחודיות לקבלת החלטות, הוצאות צווים, מתן אישורים או איסורים ועוד שורה ארוכה של פעולות, שיש בהן על מנת להשפיע על חייו של אזרח, על עסקים ועל פני החברה בכללותה. על כן, המחוקק ראה לנכון לצמצם ולהגביל את השימוש בכוח מצידם. בנוסף, החוקים והתקנות האתיות מכוונים להבטחת התנהלות תקינה של עובדי הציבור, ולהרתיע מפני ביצוע מעשים פליליים ואחרים. זאת מתוך הנחה שעובד ציבור המבצע פעולות אסורות פוגע לא רק במעורבים הישירים, אלא גם באמונו של הציבור במערכות המדינה, ומכאן מתחוללת פגיעה קשה ביסודות הנחוצים להתנהלות מדינה דמוקרטית.

יסודות עבירת שימוש לרעה בכוח המשרה והעונש לצידה

כפי שאמרנו, ישנן מספר עבירות ספציפיות הנוגעות לעובדי ציבור, ואחת מהן היא שימוש לרעה בכוח המשרה. בעבירה זו עוסק סעיף 280 לחוק העונשין, הקובע עונש מרבי של עד 3 שנות מאסר לעובד ציבור המשתמש לרעה בסמכותו תוך שהוא עושה או מורה לעשות מעשה שרירותי שפוגע בזכותו של אחר. כמו כן, עבירה זו והענישה בגינה מתקיימות כאשר עובד ציבור נכנס למגוריו של אדם כנגד רצונו, כשאין הדבר מותר לו לפי דין, או שלא על פי הסדרים שנקבעו לכך בדין.

דוגמא לשימוש לרעה בכוח המשרה היא של עובד סוציאלי ברשות מקומית הנכנס לבצע בדיקות בביתו של אדם, וזאת בעוד האדם מתנגד לכך ולעובד הסוציאלי אין כל סמכות לעשות זאת.

דוגמא נוספת לשימוש לרעה בכוח המשרה היא כאשר שוטר נכנס למערכת המשטרתית ומעיין ברישומו הפלילי של אדם אחר לצרכיו הפרטיים.

דוגמא נוספת היא של פקח עירוני המעכב אנשים ברחוב ומבצע תשאול, תוך שהוא מתעלם במכוון מטענותיהם ומראיות ברורות המצדיקות אותן. בהמשך נביא דוגמאות נוספות לשימוש לרעה בכוח המשרה, אך לפני כן נבחן עוד מספר סעיפים בחוק העונשין שעוסקים בעבירות שמבצעים עובדי ציבור.

עבירות נוספות המתייחסות לעובדי ציבור

כאמור, בחוק העונשין קיימות מספר עבירות ספציפיות הנוגעות לעובדי ציבור, ואילו בעבירות נוספות כגון גניבה ישנה החמרה כאשר העבריין משמש בתפקיד ציבורי. בכל הקשור להתנהלותם של העובדים קיימת עבירה המכונה לחץ של עובד ציבור המתוארת בסעיף 277 לחוק העונשין. על פי סעיף זה יוטל עונש מרבי של 3 שנות מאסר על עובד ציבור שמשתמש או מורה להשתמש באלימות או בכוח כנגד אדם כדי לסחוט ממנו מידע על עבירה או הודאה בה.

עוד נקבע כי אותו העונש יחול על עובד ציבור שמאיים על אדם (או מורה שיאיימו עליו) בפגיעה בנכסיו או בגופו, כדי לסחוט ממנו מידע או הודאה בעבירה. במילים פשוטות, לעובדי ציבור אין כל סמכות לאיים באלימות או להשתמש בה כנגד אחרים, ואם עשו זאת הם צפויים לענישה חמורה.

מעבר לכך, תקנות נציב שירות המדינה קובעות שבעל התפקיד יעמוד בפני ועדה שתבחן את מעשיו, בין אם הוגש כנגדו כתב אישום ובין אם לאו. ועדה זו עשויה לנקוט כנגדו סנקציות שונות, ובהן פיטורין, העברה מתפקיד ומניעת העסקתו של אדם בעתיד בתפקידים כאלו ואחרים. עבירות נוספות הקשורות לעובדי ציבור הן: דרישות כוזבות של עובד הציבור (סעיף 279 לחוק העונשין), עובד ציבור שיש לו זיקה פרטית (278), תעודה כוזבת (281) והתיימרות כבעל סמכות (282).

דוגמאות לשימוש לרעה בכוח המשרה על ידי עובדי ציבור

לפניכם מספר דוגמאות לבעלי תפקידים שונים שמצאו את עצמם בפני חקירה ואף כתבי אישום בגין שימוש לרעה בכוח המשרה:

  • המקרה הראשון הוא של חייל בדרגת סמל שבחודש אפריל 2015 עצר את רכבו של פלסטינאי המתגורר ביהודה ושומרון, ביצע בדיקה ברכבו והורה לו להסיע אותו אל היישוב יצהר. הנהג עשה כדבריו שכן פחד כי יבולע לו, ואילו החייל שהבחין במצבו הרגשי המשיך לדחוק בו ואף השתיק אותו כשניסה לקרוא לעזרה מצד עוברי אורח. לבסוף, הנהג המפוחד הסיט את רכבו מהכביש ודרדר אותו לתעלה וברח מהמקום. לאחר מספר ימים פנה הנהג למשטרה שהעבירה את החקירה למצ"ח, שאספה כנגד החייל את הראיות ולבסוף הוגש כנגדו כתב אישום בבית דין צבאי.

  • המקרה השני הוא של ראש עיריית מגדל העמק, אלי ברדה, שבעניינו נערכה חקירה הנוגעת לשימוש לרעה בכוח, וכן לעבירות שונות על החוק להגנת הפרטיות. מן החקירה עלה לכאורה כי במערכת הבחירות לעירייה שנערכה בשנת 2013 השתמש אלי ברדה במאגרי מידע שהיו פתוחים בפניו מתוקף תפקידו, ולאחר מכן גם פרסם את המידע אודות מתמודד אחר לרשות העירייה. ראש העיר נחקר ביחידת להב 433 במשך 6 שעות כשהוא נדרש למתן ערבות כספית לצורך שחרורו.

  • המקרה השלישי הוא של ראש המועצה המקומית ריינה, שגם הוא נחקר על ידי אנשי יחידת להב 433. החקירה נערכה לאור חשדות כי ראש המועצה פעל על מנת למנות אדם המקורב לו ולמניעת מכרז על תפקיד ברשות. ראש המועצה נחקר תחת אזהרה ושוחרר למעצר בית עם תנאים מגבילים הכוללים הרחקה מן המועצה.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין שימוש לרעה בכוח המשרה?

אתה זקוק לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירה הראשונית ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה פלילית שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללת כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות בשירות הציבור וכלפיו בכלל ובעבירת שימוש לרעה בכוח המשרה בפרט, מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין שימוש לרעה בכוח המשרה פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
מרמה והפרת אמונים | התנהגות שאינה הולמת | שימוש לרעה בכוח המשרה | לחץ של עובד ציבור | אי מילוי חובה מצד עובד ציבור | עבירות בשירות הציבורי וכלפיו

הצלחות המשרד בתחום
ביטול הרשעתו של עובד ציבור בכיר בעבירות מרמה והונאה חמורות ועבירות כלכליות שישה חודשי עבודות צבאיות בלבד לאיש קבע שהורשע בגניבת עשרות אלפי שקלים מכספת הבסיס בו שירת סטודנט למשפטים שהודה בהונאה בבחינה לא יורחק מהלימודים בקריה האקדמית אונו סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו סגירת תיק חקירה למעסה שנחשד בביצוע מעשים מגונים במטופלות סגירת תיק פרקליטות כנגד לקוח שנחשד במעשים מגונים באינטרנט

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
מהי הפרת אמונים מצד עובד ציבור?
צביקה | 06:24 22/08/2017
מהי הפרת אמונים מצד עובד ציבור?
עו''ד אור הדאיה | 04:40 24/08/2017
האם מדובר בהעלבת עובד ציבור?
רועי | 16:45 29/10/2016
האם מדובר בהעלבת עובד ציבור?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:10 02/11/2016
ואם אין לי ראיות?
איל | 10:20 03/11/2016
העלבת עובד ציבור
אבי | 16:26 30/04/2014
עבירת העלבת עובד ציבור
עו''ד אסף דוק | 16:38 30/04/2014