חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | איום בהתאבדות - בחירה חופשית או עבירה פלילית?

איום בהתאבדות - בחירה חופשית או עבירה פלילית?

בחברה המערבית, התאבדות הינה אחד מהגורמים המובילים למוות. אך נשאלת השאלה, האם ניסיון סיום חיינו במודעות גובל בעבירה פלילית? עו"ד אסף דוק מסביר.

התאבדות בדרך כלל קשורה למצב נפשי מעורער בו נמצא האדם, לעיתים נוכח נסיבות חיים קשות, התמודדויות שאין הוא יכול לשאת או סערת רגשות. בספרות המקצועית, התאבדות איננה הפרעה אך הנסיבות אשר גרמו לאדם לנקוט בה,קשורות בדרך-כלל להפרעות מצב-רוח, סכיזופרניה, אלכוהוליזם, או לאו דווקא להפרעה בעלת תווית ברורה.

מהי התאבדות ומה הגורמים לה?

שניידמן מגדיר התאבדות כ"מוות מכוון, בו אדם עושה מאמץ ישיר, מכוון ומודע לסיים את חייו". בספרות המקצועית ישנו ניסיון להסביר את הגורמים המובילים לביצוע מעשה זה, על ידי חלוקה לגישות ולתיאוריות שונות. על פי הגישה הפסיכודינמית התאבדות נגרמת כתוצאה מדיכאון ושל כעס המופנה כלפי העצמי, בעוד הגישה הסוציולוגית תסביר כי אנשים עם קשרים רופפים הינם בעלי סיכון גבוה לביצועה, ואילו הגישה הביולוגית תדגול בהשפעתם של גורמים כימיים וגנטיים. יתר על כן, גורמים מסוימים נמצאו כמקדימים התאבדות, כמו אירועים המעוררים לחץ ומתח נפשי גבוה, שימוש מתמשך באלכוהול ובסמים, חיקוי של אדם אחר שהתאבד ושינויים במצב הרוח כמו עלייה בחרדה, בתסכול ובדפוסי חשיבה שליליים.

התאבדות אם כך, קשורה לשלל מצבים ונסיבות, ונעשית באופן מכוון ומודע במטרה לסיים ולשים קץ לחיים. ההתכווננות והמודעות לשם ביצועה קשורים לרצונו החופשי של האדם ונשאלת השאלה - עד כמה מוטל על החברה והמדינה להתערב בו? האם עד לרמה בה הוא מסכן את חייו של עצמו?

מהו עונשו של המתאבד על פי הדת?

עוד בתקופת התנ"ך הוטל עונש על מי ששם קץ לחייו, אם כי עונש זה, על פי ההלכה, יקבל האדם בחייו לאחר המוות- "אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש" (בראשית ט' ה'): על פי פסוק זה, חז"ל הבהירו כי על האדם חל איסור לשים קץ לחייו. בנוסך לאמור, הפסוק "לא תרצח- לא תתרצח" הורחב למשמעות כי הדין לרצח עצמי הוא כדין לרצח אדם אחר. כמו כן, על פי הרמב"ם, גופנו בעולם הזה מושאל מידי הבורא, בכדי שבאמצעותו נמלא אחר רצונו. על כן, העונש בגין חבלה בו ומיתה מכוונת על פי הרמב"ם, הינו "מיתה לשמיים", כלומר עונשו בידי שמים. עונש נוסף שקבע הוא כי אין להתאבל או להספיד אדם שהתאבד, וניתן לראותו כביטוי של חרם חברתי עליו.

יחד עם זאת, בתנ"ך מצוינים מספר מצבים בהם התאבדות מותרת, איתם נמנים: תשובה על חטא, ייסורים, אדם שאינו בר-דעת בעת המעשה, לצורך הצלת חיי אדם ולמען קדושת השם.

ניסיון התאבדות – האם הוא יכול להיות עבירה פלילית?

במדינת ישראל, התאבדות נחשבה בעבר לעבירה פלילית המעוגנת בחוק, שעל פיו דינו של אדם בגין ניסיון התאבדות היה שלוש שנות מאסר. חוק זה שויך לפקודת החוק הפלילי בתקופת הבריטים, וגלש לחוקיה של מדינת ישראל עם הקמתה. ואולם, חוק זה מעולם לא הופעל ובוטל לצמיתות בשנת 1966.

מה אומר החוק כיום על התאבדות

כיום במשפט הישראלי סיוע או שידול להתאבדות גובל בעבירה פלילית, אם כי אין ענישה על האדם שניסה לשים קץ לחייו. בסעיף 302 לחוק העונשין מבואר כי דינו של אדם "המביא אדם לידי התאבדות, בשידול או בעצה, או מסייע אדם להתאבד" - הינו עשרים שנות מאסר.

האם איומים בהתאבדות עשויים להיחשב לעבירה?

למרות שאין החוק מעגן ניסיון התאבדות של אדם כעבירה פלילית, הוא מעגן בתוכו איומים הרווים בתכני התאבדות ואשר עונים על הגדרת עבירת האיומים. על פי סעיף 192 לחוק העונשין, "המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו דינו - מאסר שלוש שנים". אומנם, לא כל מי שמאיים להתאבד עובר עבירה פלילית בגין איומים. קביעה מעין זו צריכה להיעשות לאחר דיון מעמיק בנסיבות האירוע, כמו מערכת היחסים בין המאיים למאוים, זהותם, הנסיבות בהן הדברים נאמרו וההתרחשויות שקדמו להן. למשל, בפסק הדין 1248/05 נקבע כי נאשם שהגיע לבת זוגו ואיים עליה כי יפגע בעצמו בשל צו הרחקה שהוציאה נגדו, מורשע בגין עבירת איומים. 

לסיכום, התאבדות מהווה מעשה קיצוני ומכוון בו האדם שם קץ לחייו. ישנם גורמים וסיבות מגוונים להתרחשותה, חלקם מתייחסים לביצוע המעשה בתגובה למצוקה אליה האדם נקלע. נשאלת השאלה עד כמה החברה רשאית להתערב בכך ולהטיל סנקציות בגינה. החוק במדינת ישראל כיום, לעומת בראשית הקמתה, איננו מעגן את ההתאבדות כעבירה, אך מתייחס לסיוע או שידול להתאבדות כמו גם לאיומים הנוגעים לביצועה, כמעשים פליליים, אם כי יש לבחון את הנסיבות בהם נאמרו.

עדכון - ברע"פ 8736/15 בית המשפט העליון קובע שאיום בהתאבדות אינו מהווה עבירה פלילית

בית משפט העליון קיבל לאחרונה את ערעורה של אישה על כך שאיומה להתאבד בפני שופטת הוא עבירת איומים [רע"פ 8736/15]. האישה הפסידה בהליך אזרחי על רקע סכסוך שכנים. ניסיונותיה לבטל את פסק הדין לא צלחו, ועקב כך כתבה מכתב לשופטת ובו כתבה שאם פסק הדין לא יבוטל, היא תתאבד. המכתב לא הגיע ליעדו אך הוגשה תלונה למשטרה. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי מדובר בניסיון לאיומים והטיל על האישה מאסר על תנאי, אולם בית המשפט העליון קיבל את ערעורה וקבע כי לא נעשתה כל עבירה.

הנאשמת עמדה למשפט בהליך אזרחי על רקע סכסוך שכנים. לאחר שהורשעה כתבה מכתב לשופטת ובו כתבה היא נגרם לה חוסר צדק וכי אין לה מוצא אלא להתאבד. המכתב לא הגיע ליעדו שכן נמצא על ידי מערך האבטחה של מערכת בתי המשפט, אולם הוגשה תלונה למשטרה והאישה הואשמה בעבירה של ניסיון לאיומים.

הדיון בעניינה התקיים בבית המשפט העליון בתאריך 17.1.18 בראשות כב' המשנה לנשיאה ח' מלצר, כב' השופט ע' פוגלמן וכב' השופטת ברק ארז. הערעור הוגש עקב החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים להרשיע את האישה בעבירת איומים ולהטיל עליה עונש מאסר על תנאי והתחייבות לא לחזור על מעשיה. בית המשפט העליון דן בשאלה אם מכתב כזה הוא בסיס לאחריות פלילית והאם איום להתאבדות מגבש את יסודות עבירת האיומים הקבועה בסעיף 192 לחוק העונשין.

בית המשפט העליון קבע כי איום בהתאבדות אינו מקיים את הרכב 'שלא כדין' בעבירת איומים, וכי אין איסור על ניסיון התאבדות. בית המשפט העליון הדגיש כי אמנם מעשיה של האישה אינם ראויים, שכן יש לגנות כתיבה של מכתב בוטה לשופטים, אולם אין בכך ניסיון לאיומים כפי שנקבע בבית המשפט המחוזי. לאור אלה זוכתה האישה מעבירה של ניסיון לאיומים והעונשים שהוטלו עליה בוטלו.

זומנתם לחקירה או הוגש נגדכם כתב אישום בגין איום בהתאבדות?

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות פליליות מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין איומים בהתאבדות פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות איומים | עבירת איומים | מהי עבירת איומים | ניסיון התאבדות עבירה פלילית | עונש על ניסיון התאבדות | התאבדות עבירה פלילית | איומים בהתאבדות | עונש על איומים

הצלחות המשרד בתחום
שחרור חשוד ממעצר בעבירות סחיטה באיומים וקשירת קשר לביצוע פשע זיכוי נאשם בתיק פשע חמור בעבירות של אונס, מעשי סדום, איומים ותקיפת קטין שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות במשפחה אי הרשעה פלילית לעובדת בנק בכירה בעבירות תקיפה ואיומים סגירת תיק פלילי בעבירת יבוא סמים באינטרנט סגירת תיק חקירה למעסה שנחשד בביצוע מעשים מגונים במטופלות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
מהי הגנת ההסתמכות?
יואל | 10:17 18/11/2017
מהי הגנת ההסתמכות?
עו''ד אור הדאיה | 15:56 19/11/2017
מהי הגנת ההסתמכות?
יואל | 16:39 19/11/2017
מהי הפרת אמונים מצד עובד ציבור?
צביקה | 08:24 22/08/2017
מהי הפרת אמונים מצד עובד ציבור?
עו''ד אור הדאיה | 06:40 24/08/2017
כיצד ניתן לברר מהי העבירה בתיק פלילי
רונן | 09:50 21/06/2016
כיצד ניתן לברר מהי העבירה בתיק פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:44 21/06/2016