חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירת המתת תינוק - יסודותיה והעונש בצידה
קטגוריות: עבירות המתה

עבירת המתת תינוק - יסודותיה והעונש בצידה

המתת תינוק הוא מעשה שהיה מקובל ואף שכיח במהלך ההיסטוריה. למרות שכיחותו, המעשה נוגד לחלוטין את תפקידה הטבעי, המשפחתי והתרבותי של האישה. עבירת המתת התינוק היא עבירת המתה העוסקת בסוג ספציפי של מצבים בהם אישה גורמת למות התינוק החי שילדה כשהיא שרויה במצב של ערעור שיקול הדעת מן הלידה ומן האירועים הנלווים לה. עו"ד אסף דוק מסביר על יסודות עבירת המתת תינוק ועל העונש הקבוע בצידה וכן את התייחסות בתי המשפט לעבירה.

יסודות עבירת המתת תינוק

החוק בישראל מתייחס בחומרה לעבירות המתה בשל העובדה כי הן שוללות את הזכות לחיים, הזכות הבסיסית של כל אדם. העובר על כך פוגע בכבודו של האדם ובזכותו להיות חופשי. החוק מתייחס לעבירות רצח והריגה השונים מהותית אחד מהשני. על מנת שאדם יורשע בעבירת רצח יש להתקיים שני תנאים; הראשון הוא היסוד הנפשי של הנאשם הכולל בתוכו כוונה לביצוע המעשה. השני הוא התוצאה של המעשה המהווה את מותו של האדם. השאלה האם אישה שהמיתה את תינוקה תורשע בעבירה של רצח או הריגה? האם ניתן לטעון כי חוויית הלידה וההנקה השפיע על יסודה הנפשי? ושאלה נוספת - האם על תינוק שיצא עתה מרחם אימו ואין הוא נושם חלים הזכויות והחוקים? האם אישה שהמיתה את תינוקה בשעה שעדיין לא נשם ולא נכרת חבל טבורו תורשע גם היא בגין עבירה?

עבירת המתת התינוק מתפקדת למעשה כהגנה לאם הביולוגית בלבד בנסיבות שיפורטו בהמשך. הגנה זו לא תעמוד למשל לאדם ששידל אישה להמית בכוונה תחילה את תינוקה הרך ומשכך הוא ייחשב כמשדל לרצח ותוטל עליו אחריות פלילית בגין שידול לרצח.

היסוד העובדתי בעבירת המתת תינוק יבוא על סיפוקו בנסיבות שלהלן:
1. טרם מלאו לוולד 12 חודשים.
2. בשעת המעשה או המחדל הייתה האם במצב של ערעור שיקול הדעת מאחר וטרם החלימה לגמרי מתוצאות הלידה או תוצאות הנקת הוולד.

דרישת היסוד הנפשי בעבירה קשורה בחלקה לרכיב הנסיבות בעבירה זו אשר דורש כי האם הביולוגית תימצא בפועל במצב של ערעור שיקול הדעת בעקבות הלידה והאירועים הנלווים לה. כמו כן, קיימת דרישה למחשבה פלילית קרי מודעות להתנהגות, מודעות לנסיבות, מודעות לאפשרות גרימת התוצאות וכן פזיזות ביחס לתוצאות כפי העולה מן השימוש במונח "במזיד" בנוסח העבירה.

מה העונש לאישה שהמיתה את תינוקה?

על פי סעיף 303(א) לחוק העונשין, אישה שגרמה למות תינוקה שלא מלאו לו שנים-עשר חודשים במזיד, במעשה או במחדל דינה מאסר חמש שנים. החוק מציין כי האישה בשעת המעשה או המחדל הייתה במצב של ערוער שיקול הדעת כי אינה החלימה עדיין מתוצאות הלידה או מתוצאות ההנקה לאחר הלידה ולכן המעשה הוא בגדר רצח או הריגה.

סעיף 303(ב) מציין כי אין הוא בא לגרוע את סמכותו של בית המשפט להרשיע אדם שהואשם ברצח של ילד שלא מלאו לו שנים-עשר חודשים בעבירה של הריגה או של העלמת לידה. כמו כן, הסעיף אינו בא לגרוע את הסמכות לקבוע כי אותו אדם אינו נושא באחריות פלילית בשל אי-שפיותו או ליקוי בכשרו השכלי ומתייחס לסעיף 19 בחוק העונשין המגדיר כי על מנת להרשיע אדם בעבירה פלילית הוא צריך להיות בעל כוונה לבצעה אלא אם נקבע בחוק כי היסוד הנפשי הוא הבסיס לביצועה.

מתי חוק העונשין מתייחס לוולד כאל אדם בעל זכויות?

על פי סעיף 308, משעה שיצא הולד מבטן אמו נחשב הוא לאדם, בין אם נשם או לא נשם, בין אם בעל מחזור דם ובין אם לאו ובין אם נכרת חבל טבורו ובין אם לאו. על פי סעיף זה חלים הזכויות והחוקים על הולד שיצא עתה מרחם אימו והמתתו תיחשב לעבירה.

עבירת המתת תינוק בראי ההיסטוריה

בראשית המאה העשרים, חוקק החוק באנגליה בשנת 1922 וב- 1938 כשהוא ללא סף ענישה מרבי. לרוב הסנקציה שננקטת באנגליה כלפי נשים שהמיתו את תינוקן הוא שירות המבחן ולא מאסר. החוק ביטא את המודל הרפואי שהתפתח באותם זמנים לפיו יש להקל על נשים שביצעו עבירה זו בשל אי שליטתן בתוצאות הנפשיות ששרו בהן בשל תוצאות הלידה או ההנקה לאחר הלידה.

האם תמיד בית המשפט יגזור מאסר על אם שהמיתה את תינוקה?

במידה והאם שרויה במצב נפשי מעורער בעקבות חווית הלידה או ההנקה, בית המשפט יפסוק בהתאם למקרה את גזר דינה שלרוב יהיה בהתאם לחוק - כחמש שנות מאסר. במקרים אחרים עשוי בית המשפט להרשיע את האם בגין עבירת רצח או הריגה. כאשר ישנה הוכחה כי האם לוקה בנפשה או בשכלה יפסוק בית המשפט כי האם לא ביצעה כל מעשה פלילי.

על פי פסק דין נז(6) 625 ע"פ 5031/01, אישה המעורערת בנפשה המיתה את בנה התינוק. המקרה התרחש באמצע ינואר של שנת 2000, כאשר הפצירה ברופא המטפל שלה שיאשפז אותה בדחיפות בבית חולים לחולי נפש. הרופא המטפל השיב בתגובה כי עליו לבדוק אם יש מקום פנוי בשבילה. לאחר תשובתו ביקשה עזרה מקרובת משפחה אך זאת סירבה לה. בשל כך, איימה בפניה ובפני קרובים נוספים כי תתאבד. כל זה בשעה שתינוקה בן הארבעה וחצי חודשים בוכה. מפאת מצבה הנפשי ניסתה לחנוק את בנה בכרית. משלא הצליחה השליכה את תינוקה מבעד החלון מדירתה בקומה השלישית וכך מצא הוא את מותו. לאחר מכן, איימה להרוג את בנה הבכור והשליכה חפצים נוספים כמו גם את כלב המחמד מהחלון. מאחר והאישה הייתה מעורערת בנפשה התקיים לגביה סייג אי-השפיות. הוחלט כי מצבה הנפשי מנע ממנה להתכוון לרצח ולכן הורשעה בהריגה.

החוק מתייחס להמתת תינוק בחומרה למרות שמעגן בתוכו התייחסות ליסודה הנפשי של האם שהתערער כתוצאה מחוויית הלידה וההנקה. כפי שהמאמר ציין, בתי המשפט פוסקים את גזר דינם בהתאם למקרה ואף מבטלים כל הרשעה פלילית במידה ומוכח כי יסודה הנפשי או השכלי של האם מעורער. בנוסף, אישה שהמיתה את תינוקה בשעה שיצא מרחמה ועודנו איננו נושם, יכולה גם היא להיות מורשעת בעבירה שכן מוגדר הוא כאדם וזכותו הבסיסית לחיים חלה עליו.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין המתת תינוק?

במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין המתת תינוק את זקוקה לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, שכן המדובר בעבירה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללות כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות המתה מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין המתת תינוק פני ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאירי פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירת הריגה | עבירות המתה | עבירת רצח | עבירת המתת תינוק | סעיף 303 לחוק העונשין | הריגת תינוק | עונש על המתת תינוק | המתת ולד | רצח תינוק על ידי אמו

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר לקוח שנחשד שתקף וחנק אישה אותה הכיר שחרור ממעצר לקוח שנחשד בתקיפת שוטרים עקב סירוב המשטרה לגבות עדות מזכה מעד מרכזי מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה ביטול פסק דין בשל חשש לעיוות דין ללקוח שנשפט בהעדרו בתיק נהיגה בשכרות מאסר על תנאי בלבד ללקוח שהתחזה לשוטר תקף ופצע עובר אורח בטיילת בנתניה נער שנחשד בביצוע מעשים מגונים והטרדות מיניות כלפי תלמידות בית ספר לא יועמד לדין

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
שאלה היפוטתית בלבד, מה מה משמעות תיקון 14 לחוק הנוער?
טלי | 17:42 01/02/2015
קובלנה פלילית עבור רצח
דוד | 17:32 12/09/2019
חשודה עפי סעיף 382 (ג)
איר | 13:04 14/08/2017
חשודה עפי סעיף 382 (ג)
עו''ד אור הדאיה | 13:27 14/08/2017