חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | תקיפת קטין במשפחה - משמעותה והעונש בצידה

תקיפת קטין במשפחה - משמעותה והעונש בצידה

חובתה של החברה להגן על קטינים וחסרי ישע שאינם מסוגלים לדאוג לצרכיהם על כן, המחוקק הטיל סנקציות ועונשים חמורים שתכליתם למנוע ולמזער אלימות בידי האחראים להם. כיום קטין הוא בעל זכויות עצמאיות ואוטונומיות ועל מערכת המשפט למנוע פגיעה בהן. חובת האחראים על קטינים וחסרי הישע לדאוג לרווחתם, לשלומם ולביטחונם על כן נקבעו עונשי מאסר ממושכים למפרים זאת או גרוע מכך – לנוקטים באלימות הפוגעת בנפשם ובגופם. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת תקיפת קטין במשפחה ועל העונשים הקבועים בחוק לאחראי הפועל בכוחניות שלא כדין כלפיו.

מיהו אחראי על קטין או חסר ישע?

חוק העונשין מגדיר את האחראי על הקטין או חסר הישע כמי שעליו מוטלת האחריות לצרכי מחייתו, בריאותו ושלומו של הקטין. הורה של קטין או חסר ישע ייחשב כאחראי עליו או בן משפחה שמלאו לו שמונה עשרה שנים שאיננו חסר ישע והוא אחד מהבאים: בן זוגו של הורו, סבו, סבתו, צאצאו, אחיו או אחותו, גיס או גיסתו, דודו או דודתו, בן זוגו של אומן, הורהו של אומן, צאצאו של אומן, אחיו או אחות של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה. אחראי על קטין או חסר ישע מוגדר גם כמי שהקטין או חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבע, בתנאי שמלאו לו שמונה-עשרה שנים ומתקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות.

העונש הקבוע בחוק בגין תקיפת קטין

עבירת תקיפת קטין או חסר ישע מופיעה תחת סימן ו'1 המתייחס לפגיעה בקטינים ובחסרי ישע. העונש הקבוע בחוק בגין תקיפת קטין או חסר ישע הגורמת לחבלה של ממש הוא חמש שנות מאסר. במידה והתוקף הוא אחראי על הקטין או חסר הישע משך המאסר מזנק לשבע שנים. כאשר החבלה שנגרמה היא חמורה דינו של התוקף הוא שבע שנות מאסר ואם מדובר באחראי על הקטין או חסר הישע העונש המרבי הוא תשע שנות מאסר.

לפי סעיף 368ג, העונש המרבי למבצע בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית הוא שבע שנות מאסר. העונש מזנק לתשע שנות מאסר במידה והמבצע הוא אחראי על הקטין או חסר הישע.

חובת הדיווח אם קיים חשד לתקיפת קטין

במידה ולאדם קיים יסוד סביר כי נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו, חובתו לדווח על כך, מוקדם ככל האפשר, למשטרה או לעובד סוציאלי. עונש המאסר המרבי למפר הוראה זו הוא שלושה חודשים. איש מקצוע העובד מתוקף תפקידו עם הקטין, כגון; עובד חינוך, פסיכולוג, קרימינולוג, עובד סוציאלי, רופא ואחות, עובד שירותי רווחה או עוסק במקצוע פרה-רפואי כמו גם מנהל או איש צוות במוסד או מעון בו שוהים קטינים או חסרי ישע, חובתו לדווח לרשויות במידה וקיים חשד שמבוצעת עבירה בקטין בידי האחראי עליו. המפרים זאת דינם שישה חודשי מאסר. כמו כן, אחראי על קטין או חסר ישע החושד כי אחראי אחר על הקטין או חסר הישע מבצע בו עבירה, מוטלת עליו האחריות לדווח לאנשי החוק על כך בהקדם האפשרי. עונש המאסר המרבי הקבוע בחוק לאחראי המפר זאת הוא שישה חודשי מאסר.

שלב החקירה במשטרה בגין תקיפת קטין

הן המשטרה והן הפרקליטות מתייחסים בחומרה לעבירות תקיפת קטין בידי האחראי להם. במידה ועולה חשד ולו הקטן ביותר כי מתבצעת אלימות כוחנית ומבזה כלפי הקטין, האירוע מטופל בצורה ראויה. כתב אישום נגד אחראי המבצע עבירת תקיפה יוגש במידה וישנה תשתית ראייתית מוצקה. רמת הענישה הננקטת בעבירות אלו עשויה להגיע לידי תקופת מאסר ממושכת. על כן, טרם החקירה במשטרה בגין עבירה זו מומלץ לגשת לייעוץ ולהכוונה משפטית מקצועית. עורך דין פלילי המומחה בעבירות אלימות במשפחה יכין את הנחקר לחקירה הצפויה תוך הצגת גרסתו באופן המיטבי ביותר. נחקרים נעדרי עבר פלילי המתייצבים לחקירת במשטרה בפעם הראשונה, עשויים לחוות תחושות מועקה וסטרס. באמצעות הכוונה מקצועית ראויה, החששות יתפוגגו ותתגבש וודאות רבה יותר הנוגעת למהלך החקירה הצפויה לבוא.

חוקרי ילדים - מי המוכשרים לכך ומה תפקידם?

המחוקק ראה לנכון להגן על אוכלוסיית הקטינים שהותקפו במשפחתם ועברו לא פעם מסכת התעללות נפשית, גופנית ומינית. על כן, בכדי לשרת את הצורך הנכסף בהגנתו של הקטין החקירה מבוצעת בידי חוקרי ילדים שעברו התמחות והסמכה בראיון ילדים במסגרת ההליך הפלילי. לרוב חוקרי הילדים הם עובדים סוציאליים העובדים במשרד הרווחה והם אינם אנשי משטרה. על פי החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) שנחקק בשנת תשט"ו-1955, על חוקרי הילדים לחקור קטינים עד גיל ארבע-עשרה שנפגעו או היו עדים לעברות אלימות חמורה, התעללות או הזנחה בידי האחראים להם.

לעיתים החוקרים אוסרים על הילד להעיד בבית המשפט במידה והדבר לטענתם, ייפגע בו מבחינה נפשית. על כן, העדות המוקלטת והמצולמת שנגבית על ידי חוקרי הילדים משמשת להליכי המשפט הפליליים. חוקרי הילדים נמנעים מלעמת את הקטין עם שקרים ולרוב אינם שואלים שאלות מהותיות וחשובות או אינם מעמתים אותו עם סתירות שנתגלו בחקירותיו הקודמות. על כן, ניכר כי גרסאות או ראיות אחרות אינן נבחנות לעומק בניסיון לבדוק את מהימנותן.

הצורך בסיוע משפטי בעבירות תקיפת קטינים

במידה ונעצרת או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת תקיפת קטין במשפחה, כדאי להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי המתמחה בעבירות אלימות במשפחה שילווה אותך לאורך ההליך נגדך ויפעל באופן עיקש למען חפותך. כפי שצוין בפסקה הקודמת, לעיתים חוקרי ילדים אינם מעמתים את הקטין עם שאלות מהותיות או עם גרסאותיו הסותרות. על כן, עולה החשיבות בסיוע של עורך-דין פלילי במהלך ההליך המשפטי שיחתור להצגת האמת.

עוד חשוב לדעת כי עדות של קטין מתחת לגיל ארבע-עשרה שלא נמסרת בבית המשפט אלא בעדות מצולמת, מוקלטת וכתובה, מהווה ראיה בעייתית ולכן, לצורך הרשעה, נדרש על פי החוק ראייה נוספת המוגדרת במשפט הפלילי כראיית סיוע. ראיה זו יכולה להיות הימנעות של הנאשם להעיד במשפט או לקחת חלק בהליך החקירה. כמו כן, הודאה של הנאשם בעבירה המיוחסת לו, שקר מהותי של הנאשם או עדות של קטין נוסף שנגבתה על ידי חוקר הילדים, במידה ומדובר בתקיפה של שני ילדים או יותר בידי אותו אחראי - מהווים ראיית סיוע. ראיה זו עשויה לקשור את החשוד לביצוע העבירה ובכך להוביל להרשעתו, על כן ישנה חשיבות בסיוע משפטי בהליך זה. יש לציין כי במידה וראיה מסוג סיוע איננה קיימת, סביר כי כתב האישום כנגד האחראי לא יוגש מלכתחילה.

הזכות לשימוע פלילי בעבירות תקיפת קטינים

בחוק סדר הדין הפלילי נקבע סעיף 60א כי טרם הגשת כתב אישום, לאדם החשוד בעבירה מסוג פשע יש זכות שימוע פלילי שמטרתה לשכנע את הפרקליטות באמצעות הצגת טענותיו מדוע לא להגיש נגדו כתב אישום. היסוד העומד מאחורי כך הוא הזכות לפעול בהגינות כלפי חשוד בכך שיסביר את טענותיו ודעותיו בהליך נגדו. מסכת השכנועים צריכה להתבצע בתוך שלושים ימים מקבלת המכתב המיידע אותו בזכות זו, המתירה בין היתר, את האפשרות לצלם את חומר הראיות. במידה והראיות הן חזקות ואינן לוקות בחוסר מהימנות בשל בעיות נפשיות של הקטין או בשל גרסאות סותרות בעדותו, מומלץ לנצל זאת ולנסות להגיע להסכם עם הפרקליטות שהחשוד יישלח לתסקיר שירות המבחן לשאלת הרשעתו, וזאת במידה והתסקיר שהוגש בעניין הנאשם חיובי. בשלב זה חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי המומחה בעבירות תקיפת קטין במשפחה אשר יעניק סיוע משפטי מקצועי תוך הכוונה נכונה בהליך החקירה. עורך דין פלילי מקצועי יציג את גרסתכם באופן מיטבי וימזער את הסיכויים שהתיק נגדכם יתגבש לכדי כתב אישום.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין תקיפת קטין במשפחה?

אתה זקוק לעורך דין המתמחה בעבירות תקיפת קטינים במשפחה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירה המשטרתית ובין אם זה בכותלי בית המשפט. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות של תקיפת קטין או חסר ישע או התעללות והזנחה של קטין או חסר ישע מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות של פגיעה בקטינים או בחסרי ישע פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות אלימות במשפחה | התעללות בקטין או בחסר ישע | עורך דין אלימות במשפחה | אלימות בתוך המשפחה | תקיפת קטינים | תקיפה מינית של קטינים | תקיפת קטין על ידי אחראי | אלימות נגד קטינים | תקיפה של קטין | עונש תקיפת קטין | תקיפת קטין בידי אחראי | אלימות נגד ילדים במשפחה | כתב אישום התעללות בקטין | כתב אישום תקיפת קטין | תקיפת קטין במשפחה | תקיפת קטין על ידי הורה

הצלחות המשרד בתחום
הפסקת הליכים פליליים נגד נאשם ברצח אשתו מחמת אי כשירותו לעמוד לדין שחרור חשוד ממעצר בעבירות של איומים ותקיפת בת זוג שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות במשפחה סגירת תיק פלילי בעבירות אלימות בתוך המשפחה במסגרת הליך השימוע אי הרשעה ללקוחה שאיימה ותקפה סייעת בגן ילדים סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד ביבוא סמים קשים באינטרנט

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
האם ניתן לבטל כתב אישום על אלימות במשפחה?
יעל | 18:59 20/02/2016
האם ניתן לבטל כתב אישום על אלימות במשפחה?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:18 11/03/2016
כתב אישום על תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש
אברהם | 14:26 20/01/2018
כתב אישום על תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש
עו''ד עודד רגב | 16:26 20/01/2018
מעצר תום הליכים על אלימות במשפחה
יגאל | 18:31 02/08/2017
מעצר תום הליכים על אלימות במשפחה
עו''ד אור הדאיה | 06:24 04/08/2017