חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | החזקת נשק ללא רישיון

החזקת נשק ללא רישיון

בכדי להגן על שלום הציבור ובטחונו הכנסת חוקקה חוקים המונעים מאנשים שאינם מורשים להחזיק נשק שלא כדין. המחוקק ראה לנכון להטיל עונשי מאסר ממושכים בגין עבירה זו שנועדו להלום את חומרתה ולהקנות ביטחון והגנה לכלל האזרחים. העונשים הקבועים בחוק למחזיקים נשק ללא רישיון עשויים להגיע לשבע שנות מאסר מאחורי סורג ובריח בכדי להרתיע עבריינים ולנסות למנוע אסונות קטלניים. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת החזקת נשק ללא רישיון והעונשים הקבועים לצדה.

כחלק ממלחמתו של המחוקק בעבירות נשק, בחוק העונשין תחת סעיף 144 הוטל איסור על החזקת נשק ללא רישיון. המחזיקים נשק ללא היתר מסכנים בכך את בטיחות הציבור ועלולים לגרום להרס ולמוות של אזרחים חפים מפשע.

מהו נשק לפי החוק?

חוק העונשין מגדיר נשק ככלי היורה כדור, קלע, פצצה, פגז או כיוצא באלה שבאמצעותו ניתן להמית אדם. נשק כולל חלקים, אביזרים ותחמושת של כלי כזה. בנוסף נשק מוגדר ככלי הפולט חומר הנועד להזיק לאדם לרבות חלקים, אביזרים ותחמושת של הכלי או מכל המסוגל להכיל חומרים מזיקים, למעט מכל גז מדמיע. תחמושת, פצצה, רימון או כל חפץ נפיץ או חלקים מהם שבאמצעותם ניתן להזיק או להמית אדם, גם נכללים בתוך הגדרה של נשק.

מה העונשים הקבועים בחוק בגין החזקת נשק ללא רישיון?

עונש המאסר המרבי הקבוע בחוק למחזיק נשק או לרוכש נשק שלא על פי דין הוא שבע שנים. במידה והנשק היה חלק, אבזר או תחמושת הדין על כך הוא שלוש שנות מאסר.

לפי סעיף 144(ב) העונש המקסימלי לנושא או למוביל נשק ללא רשות הדין לנשיאתו או להובלתו הוא עד 10 שנות מאסר. במידה והנשק היה חלק, אבזר או תחמושת, העונש הינו עד 3 שנות מאסר.

כיצד החוק מתייחס לאדם שלא חידש את רישיונו להחזקת נשק?

העונשים בגין החזקת נשק ללא רישיון לא יחולו על מי שלא שילם אגרה לשם חידוש רישיונו או שתעודת הרשאתו לא חודשה למרות שלא הייתה מניעה לחידושה, וזאת בהתאם לחוק כלי הירייה - תש"ט-1949.

התלו לך את רישיון הנשק ומסרבים לחדש לך אותו?

באפשרותך להגיש ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה או עתירה מנהלית לצורך החזרת רישיון הנשק. משרדנו נאבק בלא מעט החלטות של אגף רישוי כלי ירייה והשיב ללא מעט מלקוחותיו את רישיון הנשק שלהם ואת כלי הירייה שהיה בבעלותם ואשר שימש אותם לצורכי עבודה או הגנה.

האם במקום בו נמצא נשק בעל הנכס יואשם בהחזקת נשק ללא רישיון?

בחוק העונשין נקבע כי בכל מקום בו נמצא נשק שלא כדין, המדינה תאשים את בעל המקום בהחזקת נשק ללא רישיון אלא אם כן יוכח אחרת. הדבר חוקק במטרה למנוע מעבריינים לשים את נשקם במקומות מסתור שונים.

פסקי דין בעבירת החזקת נשק ללא רישיון

בתיק פלילי 46826-07-11 - הנאשם הודה כי בשלהי חודש יולי של שנת 2011, החזיק תת מקלע מאולתר טעון במחסנית ריקה בתוך ארון הנמצא בחדר השינה בביתו. התת מקלע הוא מסוג "קרלו" באמצעותו ניתן להזיק ואף להמית אדם. המשיב הורשע בעבירות לפי סעיפים 144(א) ו- (ב) בהחזקת נשק ללא רישיון ובתחמושת או אבזר שלא כדין. בית המשפט גזר על הנאשם חמישה חודשים של עבודות שירות, שבעה חודשי מאסר על תנאי וצו מבחן למשך תקופה של שנה. בנוסף נקבע כי על המשיב חל איסור לעבור על העבירות בהן הורשע במשך שנתיים ממתן גזר הדין.

בתיק פלילי 1578-04-13 - הורשע הנאשם בעבירה של נשיאת נשק לפי סעיף 144(ב) לחוק העונשין, בניסיון לחבלה בנסיבות מחמירות ובעבירה של ירי באזור מגורים. במסגרת עסקת טיעון הודה הנאשם במיוחס לו בכתב האישום. בעקבות סכסוך שהתרחש בין משפחת הנאשם למשפחת המתלונן, תקפו הצדדים אחד את השני במהלך קטטה ואף יידו אבנים. בעקבות כך המתלונן השתמש בגז פלפל שבעקבותיו בנו של הנאשם נפגע. הנאשם הגיע למקום ומשראה את המתרחש, נכנס לביתו והוציא אקדח אותה נשא ללא רישיון על פי דין. לאחר מספר רגעים התמקם בפינת המרפסת וירה שתי יריות לעבר המתלונן ובני משפחתו. במהלך האירוע המתלונן נפגע ברגלו מירי שבוצע על ידי משפחת הנאשם. בית המשפט רואה בחומרה החזקה של נשק שלא כדין שכן ניסיון רב השנים מלמד כי הוא מוצא את דרכו לשימושים פליליים ולמטרות עוינות. הדבר מסכן את הביטחון של דרי הסביבה ויש להילחם בכך ולהרתיע את הכלל מפני שימוש והחזקה של נשק שאינו למטרה כשרה. על פי פסק הדין, הנאשם בחר להשתמש בנשק שהחזיק שלא כדין בכדי לנסות לפתור סכסוך בין משפחתו למשפחת המתלונן. חובתו של בית המשפט היא לטפל ביד נוקשה בתופעה בכדי למגר את תופעת האלימות שפשתה בחברה. על כן יש להגיב בחומרה ובאפס סובלנות כלפי מעשים אלה. יחד עם זאת, הענישה היא אינדיבידואלית ותואמת לנסיבות המקרה על כן בית המשפט התחשב בנסיבותיו האישיות של הנאשם כדוגמת עברו, גילו, מצבו המשפחתי, העובדה כי שיתף פעולה עם רשויות החוק, לקיחת אחריות על ידו ומאמציו לתקן את טעויותיו. הנאשם נשוי ואב לילדים, שומר חוק בדרך כלל, מנהל אורח חיים נורמטיבי דבר הבא לידי ביטוי ברצף תעסוקתי ובסיומו שמונה שנות לימוד. בית המשפט בחר לא לגזור על הנאשם פיצוי למתלונן שכן הוא אינו נפגע מירי מצד הנאשם. בית המשפט פסק במקרה זה גזר דין של שלושים ימי מאסר בפועל ושנים עשר חודשים של מאסר על תנאי אותם לא יישא הנאשם אם תוך שלוש שנים ממועד שחרורו לא יעבור על העבירות בהן הורשע ביניהם עבירת נשק או עבירת אלימות.

מהי הענישה הנהוגה בבתי המשפט בעבירת החזקת נשק ללא רישיון?

בשל חומרת העבירה הנוגעת לנשיאת נשק שלא כדין בתי המשפט נוקטים בעונשי מאסר חמורים בכדי להתריע עבריינים לסכן את שלום הציבור. עקב העניין הציבורי בעבירה ניתנים עונשי מאסר גם לנעדרי עבר פלילי, אשר מחמירים במידה ולנאשם קיים עבר פלילי כבד. לנאשמים נעדרי עבר פלילי שהחזיקו חלקי נשק כדוגמת כדורים, העונש הממוצע הוא בדרך כלל שישה חודשים של עבודות שירות. במידה והעבירה כללה החזקת נשק ממשי עונש המאסר הממוצע הוא עשרה חודשי מאסר בפועל, שבדרך כלל מוטל על נאשמים ללא עבר פלילי שהודו במיוחס להם וחסכו זמן שיפוטי. במידה ונעצרת או הואשמת בגין החזקת נשק ללא רישיון כדאי שתפנה לעורך-דין פלילי שיפעל למען חפותך וימזער ואף ימנע את הסיכויים שהתיק נגדך יתגבש לכדי כתב אישום.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין החזקת נשק שלא כדין?

בתי המשפט מתייחסים בחומרה רבה לעבירות נשק לרבות החזקת נשק שלא כדין. מטרת החקיקה בנושא נועדה למגר את תופעת האלימות שפשתה בחברתנו, על כן, הרשויות נוטות להחמיר בגזירת העונשים כלפי העבריינים. כפי שהמאמר סקר והבהיר, נשיאת נשק שלא כדין עשויה לא פעם לגרור לביצוע עבירות נוספות החל מעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות, כלה בניסיון רצח ואף בגרימת מוות של אנשים ואזרחים חפים מפשע. על מנת לשמור על הערך החברתי שמטרתו הגנה על חיי האדם ושמירה על בטחון החברה הפסיקה בנושא מדגישה ענישה מחמירה בכדי להקנות ביטחון אישי לאזרחים ולהשליט סדר ציבורי. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות נשק בכלל ובעבירת החזקת נשק ללא רישיון בפרט, מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירת החזקת נשק שלא כדין פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות נשק | החזקת נשק ללא רישיון | התליית רישיון נשק | עורך דין רישיון נשק | החזקת נשק שלא כדין | החזקת חלקים של נשק | נשיאת נשק שלא כדין | עורך דין עבירות נשק | עונש החזקת נשק שלא כדין | החזקת אקדח ללא רישיון

הצלחות המשרד בתחום
שחרור חשוד ממעצר בעבירות נשק ביטול רישום משטרתי בעבירות נשק וסחר בסמים ביטול הרשעה בעבירות נשק חמורות מעסה שנעצר בחשד לאונס וביצוע מעשים מגונים במטופלות שוחרר בעקבות כשלים חמורים בהתנהלות המשטרה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
עונש על החזקת אמל"ח שלא כדין
יואל | 16:06 22/07/2017
עונש על החזקת אמל"ח שלא כדין
עו''ד אור הדאיה | 16:55 23/07/2017
החזקת נשק ללא רישיון
מירב | 17:50 10/08/2013
החזקת נשק ללא רישיון
עו''ד אסף דוק | 18:01 10/08/2013
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
כתב אישום על החזקת חומר פדופילי
דקל | 10:24 08/08/2017
כתב אישום על החזקת חומר פדופילי
עו''ד אור הדאיה | 12:51 08/08/2017
כתב אישום על החזקת חומר פדופילי
דקל | 14:24 08/08/2017
החזקת 2 שתילי מריחואנה פעם ראשונה - מה הדין?
דני | 19:00 23/07/2017
החזקת 2 שתילי מריחואנה פעם ראשונה - מה הדין?
עו''ד אור הדאיה | 06:49 24/07/2017
החזקת 2 שתילי מריחואנה פעם ראשונה - מה הדין?
דני | 09:47 24/07/2017
כתב אישום על החזקת סכינים ברכב
חסוי | 20:33 15/06/2017
כתב אישום על החזקת סכינים ברכב
עו''ד אלעד שאול אלבז | 14:47 16/06/2017
הזמנה לחקירה בעקבות החזקת 5 כדורי אקסטזי
גלעד | 07:54 05/11/2016
הזמנה לחקירה בעקבות החזקת 5 כדורי אקסטזי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:14 05/11/2016
החזקת סמים ברכב והזמנה למשפט על נהיגה תחת השפעת סמים
גלעד | 07:04 03/09/2016
החזקת סמים ברכב והזמנה למשפט על נהיגה תחת השפעת סמים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 07:48 03/09/2016