חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירת תגרה במקום ציבורי - משמעותה והעונש בצידה

עבירת תגרה במקום ציבורי - משמעותה והעונש בצידה

בכדי לשמור על שלום הציבור ולהגן על גופו ונפשו, נחקקו מגוון חוקים האוסרים התנהגות אלימה ובריונית. המפרים זאת עשויים לצפות לעונשי מאסר ממושכים, במיוחד כאשר נגרם נזק כבד ובלתי-הפיך לקרבן. אחת מעבירות האלימות הקלות בחוק העונשין היא עבירת תגרה במקום ציבורי, לה נקבע עונש מאסר של עד שנה. אומנם, במידה והעבירה בוצעה לצד שורה של עבירות נוספות כגון עבירת חבלה חמורה, בית המשפט עלול לגזור גזר דין כבד יותר. עו"ד אסף דוק מפרט אודות יסודות עבירת התגרה במקום ציבורי והעונש בצידה, תוך סקירת פסקי דין רלוונטיים בנושא.

כיצד חוק העונשין מתייחס לעבירת תגרה במקום ציבורי?

תחת סימן ט' בחוק העונשין, נקבעו הוראות הנוגעות לבריונות ותקלות לציבור. בין הוראות הללו חל איסור על סחר, ייצור ויבוא של סכין אשר לא נועדה לצרכי מטרה כשרה, איסור על מכירת אגרופן או סכין לקטין ועוד שלל עבירות כגון עבירת איומים או שכרות שתכליתן להפר את הסדר החברתי ולפגוע שלא כדין בנפשם ובגופם של אזרחים תמימים.

עבירת תגרה במקום ציבורי מפורטת בסעיף 191 לחוק וקובעת איסור על השתתפות בתגרה במקום ציבורי שלא כדין. העונש המרבי הקבוע בחוק על ביצוע עבירה זו הוא שנת מאסר. תגרה במקום ציבורי תוך עשיית דין עצמי מטילה אימה על הציבור ויש בה כדי להפר את שלום הציבור והסדר הציבורי.

דרישת היסוד העובדתי בעבירה זו אינה כוללת דרישת רכיב של תוצאות, כלומר לא נדרשת התקיימות של נזק מכל סוג שהוא עקב התגרה ודי בהשתתפות בה כדי לענות על דרישת יסוד זה. כמו כן, בהקשר זה אין זה משנה האם האדם המואשם בתגרה במקום ציבורי יזם או נגרר אליה ודי שהשתתף בה. כמו כן, דרישת היסוד הנפשי בעבירה זו היא מודעות להתנהגות ולנסיבות.

פסקי דין בעבירת תגרה במקום ציבורי

בת"פ 42349-12-14 – הנאשמת הורשעה בעבירת תגרה במקום ציבורי. על פי כתב האישום, מערכת יחסים נוהלה בין הנאשמת למתלונן במשך כחצי שנה. באמצע חודש דצמבר בשנת 2014, בשעות הלילה המאוחרת, התרחש ויכוח בין בני הזוג בדירתו של המתלונן בעיר אילת. בעקבות כך המתלונן ביקש מהנאשמת לעזוב את הדירה. בהמשך, המתלונן הכה את הנאשמת ובתגובה לכך היא נטלה לידה סכין. המתלונן ניסה לנטרל מידה את הסכין, אך שניהם מעדו וכתוצאה מכך נחתך המתלונן בזרועו ונפגע בבטנו. הנאשמת נחבלה בשפה, באזור השיניים ובידה. בדיון בגזר דינה, הוחלט כי כתוצאה ממעשיה, נפגעו הערכים החברתיים עליהם המדינה מעוניינת לשמור, ביניהם הגנה על נפשם וגופם של האזרחים ושמירה על הסדר הציבורי. הנאשמת, כך נכתב, היוותה סכנה למתלונן והתנהגה בבריונות. בן זוגה לשעבר של הנאשמת, מבוגר ממנה בשמונה-עשרה שנים, ביקש שתעזוב את דירתו עקב רצונו להיפרד ממנה. ויכוח שפרץ ביניהם, שעה בה היו נתונים להשפעת אלכוהול, נגרר להתנהגות אלימה; המתלונן הכה את הנאשמת בפניה ובתגובה לכך היא נטלה לידה סכין שהובילה לפגיעה הגופנית בבטנו ובזרועו של המתלונן.

על פי הדיון בהכרעה, הדבר היה עלול להסתיים בנזק חמור הרבה יותר. לפי תסקיר שירות המבחן, הנאשמת היא בת תשע עשרה וחצי וללא עבר פלילי. לטענתה היא פעלה על רקע ויכוח שהתרחש בינה ולבין זוגה לשעבר לאחר ששתו אלכוהול. המתלונן סטר בפניה ובעקבות כך נטלה סכין מטבח. הנאשמת לא שיתפה פעולה עם שירות המבחן ולא הגיעה למפגשים שנקבעו לה. עוד עלה, כי בתחילת חודש מאי של שנת 2016, הנאשמת הגיעה לאילת והחלה להטריד את המתלונן תוך איומים בסכין ולכן החליט להגיש תלונה במשטרה. יחד עם זאת בית המשפט התחשב בקורות חייה ובנסיבותיה האישיות הקשות כפי שהציג שירות המבחן. לבסוף נגזר עליה תקופת מאסר בפועל במשך 3 חודשים, אותם תרצה בדרך של עבודות שירות. כמו כן, נגזר עליה מאסר על תנאי למשך חמישה חודשים.

בת"פ 33070-06-14 – הנאשם, שהועמד לדין יחד עם שלושה נאשמים נוספים, הורשע בביצוע עבירת תגרה במקום ציבורי. לפי כתב האישום, סמוך לחצות הליל באמצע חודש יוני בשנת 2014, חלפו הנאשמים על פני ביתם של המתלוננים, אשר שוחחו בשפה הרוסית. המתלוננים סברו כי הנאשמים מחקים אותם ולועגים על שפתם. בתגובה לכך שניים מהם התעמתו עם הנאשמים. אחד מהמתלוננים, מסר את מכשיר הסלולרי שלו לאחד מהנאשמים בכדי שישוחח עם חברו שדובר את השפה הערבית. בתום השיחה, ביקש שימסור לו חזרה את הנייד אך הנאשם סירב לכך ודחף אותו. לאחר זמן קצר, פרצה קטטה במהלכה אחד המתלוננים נזקק לטיפול רפואי בבית החולים. בנוסף, אחד מהנאשמים גנב את טלפון הנייד של המתלונן. לנאשם נקבעו פגישות עם שירות המבחן, אך הוא לא הגיע לפגישות. קורות חייו נסקרו, מהם עולה כי הוא נעדר עבר פלילי והוא עובד למחייתו במסגרות. לטענתו הוא נקלע לאירוע שלא מרצונו, יחד עם שלושה נאשמים נוספים אשר שניים מהם הכיר מספר ימים טרם האירוע. הוא הודה בהתרחשותה של התגרה אך השליך את האחריות על שאר הנאשמים. הוא ציין כי הוא מנהל חיים נורמטיביים אך לעיתים הוא עשוי להיגרר למצבים כגון אלו מבלי שיפעיל את שיקול דעתו העצמאית.

לפי סעיף 113 לחוק העונשין, יש להטיל עונשים ההולמים את חומרת ביצוע העבירה. נקבע כי הנאשם היווה סכנה לציבור והתנהג בבריונות. עבירת תגרה במקום ציבורי פוגעת בסדר החברתי ובנפשם ובגופם של הקרבנות. בדיון בהכרעתו נכתב כי בתגרה נכחו שלושה נאשמים נוספים וחלקו של הנאשם בה היה מאוד מצומצם. על כן, הפגיעה בערכים החברתיים שצוינו, לא היו ברף גבוה למדי. בית המשפט הביא בחשבון את העובדה כי הוא נעדר עבר פלילי, את גילו הצעיר ואת קבלת אחריות על מעשיו. הנאשם הביע חרטה ושאיפה לקיים אורח חיים נורמטיביים ולהשתלב במעגל העבודה תוך השלמת לימודים גבוהים. יחד עם זאת, על החברה להוקיע תגרות במקומות ציבוריים ולגזור ענישה הולמת שתמנע מעשים דומים בעתיד. לאחר שקלול הנתונים נגזר על הנאשם מאסר על תנאי במשך ארבע חודשים.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין תגרה במקום ציבורי?

דע כי רשויות האכיפה מוקיעות כל הפרה של הערכים החברתיים אותם היא מנסה לשמר, ובמיוחד כאשר הדבר מלווה בפגיעה נפשית וגופנית באזרחים חפים מפשע. עבירת תגרה במקום ציבורי מהווה הפרעה לסדר הציבורי ומסכנת את שלומו. תפקידו של בית המשפט הוא להרחיק מהחברה כל אדם המתנהג בבריונות ואלימות אשר עשוי לגרום לנזקים בלתי-הפיכים לסובבים אותו. כפי שנידון בפסק הדין 33070-06-14, לעיתים אדם עשוי להיות מואשם בעבירה דנן אף אם היה לו חלק מזערי בביצועה. בנוסף יש לציין כי בפסקי הדין שנסקרו לעיל, העבירה הובילה לפגיעה נפשית ופיזית של הקרבנות. בפסק הדין הראשון המתלונן נפצע בבטנו ובזרועו ובפסק דין השני המתלונן אושפז בבית החולים. על כן, אין להקל בכך ראש – ניתן בקלות להיות מורשעים בשלל עבירות אלימות נוספות כגון עבירת חבלה חמורה, תקיפה ועוד, שעונשי המאסר בגינן ממושכים הרבה יותר.

במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת תגרה במקום ציבורי כדאי שתפנה באופן מיידי לעורך-דין פלילי מקצועי ובעל ניסיון בתחום. עו"ד פלילי הבקיא בדינים, יילחם למענך ואף יביא לכדי ביטול של כתב האישום נגדך. משרדנו הוביל לדוגמא ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בעבירת תגרה במקום ציבורי ובעבירת תקיפה. הלקוח הואשם על רקע סכסוך שהתרחש בינו לבין אחר, אך לאחר מכלול המסמכים והראיות התיק נגדו נסגר. על כן, יש לפנות בהזדמנות הראשונה לייעוץ משפטי, כיוון שהרשעה בגין עבירה זו עשויה להוביל להרשעה בשורת עבירות אלימות נוספות שבגינן עונשי מאסר ממושכים מאחורי סורג ובריח. במידה ואתה זקוק לייעוץ מקצועי בנושא זה, ניתן ליצור עימנו קשר בטלפון 052-6885006 או להשאיר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עו"ד אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות תקיפה | עבירות בריונות ותקלות לציבור | תגרה במקום ציבורי | קטטה במקום ציבורי | קטטה המונית | עונש על תגרה במקום ציבורי | עונש על קטטה במקום ציבורי

הצלחות המשרד בתחום
אי הרשעה לקטין בעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות ואיומים זיכוי נאשם בתיק פשע חמור בעבירות של אונס, מעשי סדום, איומים ותקיפת קטין שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות במשפחה סגירת תיק פלילי בעבירות תקיפה ופציעה תיק תאונת דרכים בו נפגעה הולכת רגל ונגרמו לה חבלות הסתיים בפסילה של 20 יום בלבד שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
עונש על תגרה במקום ציבורי
יאיר | 15:09 14/06/2016
עונש על תגרה במקום ציבורי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 16:52 14/06/2016
האם מותר להציב מצלמה במקום ציבורי?
אפי | 16:47 10/07/2015
האם מותר להציב מצלמה במקום ציבורי?
עו''ד אסף דוק | 16:49 10/07/2015
האם מותר להציב מצלמה במקום ציבורי?
אפי | 10:30 12/07/2015
האזנת סתר במקום ציבורי
שירי | 16:11 31/03/2015
האזנת סתר במקום ציבורי
עו''ד דן נתיב | 22:46 02/04/2015
האזנת סתר במקום ציבורי
שירי | 16:20 10/04/2015