חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירת תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות

עבירת תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות

תפקידם של שוטרים הוא לשמור על ביטחון הציבור על כן, כל פגיעה בהם מהווה הפרה של הסדר החברתי אותו הם מנסים לשמר. בתי המשפט מוקיעים כל התנהגות אשר מונעת, מפריעה או מכשילה שוטרים מלמלא את תפקידם כראוי. בכדי להרתיע את העבריינים המחוקק ראה לנכון לקבוע עונשי מאסר מינימליים בגין עבירת תקיפת שוטר, וכך גם עבירות תקיפה שנחשבות לקלות זוכות להתייחסות מחמירה מצד בתי המשפט. עו"ד אסף דוק מסביר את יסודות עבירת תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, משמעותה והעונש לצדה.

כיצד חוק העונשין מתייחס לעבירת תקיפת שוטרים?

חוק העונשין מתייחס בחומרה לכל עבירה המונעת משוטר למלא את תפקידו שתכליתו לשמור על הסדר הציבורי. רשויות האכיפה מוקיעות כל התנהגות אלימה כלפי שוטרים, דבר המתבטא בעונשי מאסר ממושכים. בחוק העונשין מוגדר בסעיף 378 מהי תקיפה. תקיפה היא כל הכאת אדם, נגיעה בו, דחיפתו או הפעלת כוח עליו לרבות באמצעות הפעלת אור, חום, גז, חשמל, ריח או כל דבר אחר שמטרתם לגרום לנזק או לאי נוחות, שנעשה במישרין או בעקיפין, בהסכמתו שהושגה בתרמית או לא בהסכמתו.

בסעיף 273 לחוק העונשין נקבע עונש מאסר מרבי של עד שלוש שנים ולא פחות מחודש ימים לאדם התוקף שוטר או לחילופין תוקף אחר העוזר לשוטר למלא את תפקידו כחוק. עונש המינימום שנקבע בעבירה זו משקף את מטרתו של המחוקק למנוע כל פעילות שתמנע או תפריע לשוטר למלא את תפקידו שתכליתו להגן על כלל הציבור. כמו כן, המחוקק הוסיף להגן על יכולתם של השוטרים לבצע את תפקידם וקבע בחוק עונש מאסר של עד 3 שנים לאדם המכשיל שוטר בעת מילוי תפקידו, ועונש מאסר של עד חצי שנה לאדם המעליב שוטר בעת מילוי תפקידו.

מהם ההבדלים בין עבירת תקיפת שוטר לבין עבירת תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות?

בניגוד לעבירת תקיפת שוטר שהוסברה בפסקה הקודמת, בכדי שתתקיים עבירת תקיפה שוטר בנסיבות מחמירות, צריך להתקיים אחד מן התנאים הבאים:
1. התוקף התכוון להכשיל, למנוע או להפריע לשוטר מלמלא את תפקידו.
2. התוקף היה חמוש בנשק חם או קר.
3. התקיפה בוצעה בצוותא של יותר משני אנשים.

מה העונש הקבוע בחוק בגין עבירת תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות?

לפי סעיף 274 בחוק העונשין, העונש המרבי על תקיפה שוטר הקשורה למילוי תקפידו כחוק הוא עד 5 שנות מאסר ולא פחות משלושה חודשים.

פסקי דין בעבירת תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות

בערעור פלילי 5460-12 – יוחס למערער ולנאשם נוסף עבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות. למערער בלבד יוחסו עבירת תקיפת שוטר בנסיבת מחמירות, עבירת איומים ועבירת החזקת סכין שלא על פי דין. בית המשפט גזר על המערער עונש של 48 חודשי מאסר בפועל. לפי כתב האישום נטען כי המערער דקר בשעת לילה מאוחרת בתחילת חודש פברואר בשנת 2011, נאשם אחר בבטנו. הדקירה הובילה לפציעה חמורה שבעקבותיה הנאשם אושפז בבית החולים במשך שבוע ימים. בשעה שהתרחשה הדקירה סיירי משטרה ועיריית העיר חדרה הסתובבו באזור והבחינו במאורע. הם ביקשו מהמערער להשליך את הסכין אך בתגובה הוא נמלט מהמקום. לאחר מרדף קצר, המערער נתפס על ידי שוטר שהצליח לאזוק ביד אחת. בעודו מנסה לאזוק את ידו השנייה, הנאשם חתך את צווארו ופניו של המערער באמצעות בקבוק זכוכית שבור. בעקבות כך האו נזקק לניתוח דחוף. עד כאן תואר האישום הראשון. באישום השני נטען כי בעקבות מצבו הרפואי אולץ המערער להתאשפז בבית החולים כשהוא מלווה בשוטר. המערער ביקש מהשוטר בזמן שהמתינו לטיפול רפואי, לעשן סיגריה. השוטר סירב לכך. בעקבות כך החל המערער לצעוק ולהשתולל ואף תקף את השוטר באמצעות רגליו וידיו, והפיל אותו ארצה. בהמשך, איים המערער על השוטר כי יפגע בגופו. יש לציין שלמערער עבר פלילי עשיר והוא הורשע במגוון עבירות אלימות לרבות איומים, עבירות רכוש, תקיפת שוטר תוך מילוי תפקידו וכו'. בית המשפט רואה בחומרה כל פגיעה בעובד ציבור לרבות תקיפה שוטר בנסיבות מחמירות, על כן נקבע שרמת הענישה שהושתה עליו תואמת את חומרת מעשיו. בנוסף המערער איים על השוטר, דבר אשר מעיד על אופיו העברייני והבריוני. בהתנהגותו הייתה כוונה להכשיל, למנוע או להפריע לשוטר מלמלא את תפקידו. התנהגותו על פי פסק הדין, מלמדת כי מטרתו של המערער בתקיפת השוטר, אשר ליווה אותו בעת שהותו בבית החולים, הייתה להכשיל את השוטר במילוי תפקידו.

בערעור פלילי 8/16 – המערערים הורשעו בשורה של עבירות אלימות ביניהם בעבירת תקיפה שוטר בנסיבות מחמירות לפי סעיף 274 בחוק העונשין. על מערער אחד הושתו 36 חודשי מאסר בפועל ו-18 חודשי מאסר על תנאי. על המערער השני הושתו 78 חודשי מאסר בפועל ו-36 חודשי מאסר על תנאי. באישום נטען כי בשלהי ספטמבר בשנת 2013, המערערים יחד עם המתלונן קבעו להיפגש בכדי ליישב את ההדורים ביניהם. הפגישה ביניהם במהרה הפכה לזירת אלימות במהלכה המערערים דקרו את המתלונן, אשר נפצע קשה בכליה ובריאה. בהמשך המערערים דקרו את קרוב משפחתו של המתלונן שהגיע למקום בעקבות צעקות ששמע. באישום השני נכתב כי לאחר יותר משנה ממועד האירוע, המערערים נמלטו מהמשטרה בכדי להכשיל את החקירה ולהתחמק מעונש תוך ידיעה שהם חשודים ודרושים לחקירה. בתחילתו של חודש דצמבר בשנת 2014 בשעות הצהריים הגיעו שוטרים לביתו של אחד המערערים בכדי לעצרו. המערער בתגובה לכך נכנס לחדר המקלחת ושם נעל את הדלת. השוטרים ערכו חיפוש בביתו תוך שהם דופקים על דלת חדר המקלחת – אך ללא הואיל. המערער שהה שם במשך כעשר דקות תוך כוונה לשבש את חקירתו. לבסוף הוא יצא מחדר המקלחת תוך שהוא מקלל את אחד השוטרים ואף איים עליהם. השוטרים ניסו לאחוז בו על מנת לעצרו אך הוא תקף אותם והפיל את אחד השוטרים ארצה. לבסוף הם השתלטו עליו אך המערער המשיך להטיח בהם קללות ואיומים במהלך נסיעתם לתחנת המשטרה. באמצע חודש פברואר בשנת 2015, הגיע כוח משטרתי למערער השני בכדי לעצרו. התרחיש שהתנהל היה דומה באופיו לנסיבות שתוארו עם המערער הראשון. המערער השני פתח בריצה בכדי לברוח מהשוטרים אומנם אחד מהם מנע את מנוסתו כאשר עמד בנתיבו, אך המערער לא התייאש, המשיך בשלו תוך שהוא נוגח בפניו של השוטר וגורם לפציעתו. על סמך האישום השני, בית המשפט התייחס בחומרה רבה למעשים, שכן תקיפת שוטרים מהווה פגיעה בערך חברתי חשוב שמטרתו להגן על שלום הציבור. יחד עם זאת, בפסק דין דנן לא נעשה שימוש בנשק על כן טווח הענישה המקובל נע בין 8-15 חודשי מאסר בפועל. המערערים הודו במיוחס להם, נטלו אחריות והביעו צער על מעשיהם. כמו כן, בית המשפט התייחס לגילם הצעיר אומנם נקבע כי מעשיהם חמורים הרבה יותר מאשר נסיבותיהם האישיות על כן ערעורם נדחה ועונשם נשאר כמות שהוא.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירת תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות?

המחוקק מצא לנכון להתייחס בקשיחות רבה לעבירת תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות, שכן כל פגיעה בגוף שתכליתו להגן על הציבור ולשמר את הסדר החברתי במדינה – מהווה סכנה לכלל האזרחים. בתי המשפט מגנים כל התנהגות עבריינית שמטרתה לפגוע, למנוע או להפריע לשוטר מלמלא את תפקידו. פסקי הדין שנסקרו במאמר הנוכחי, מלמדים על רמת הענישה המקובלת בגין עבירה זו, שלעיתים מתווספת למגוון עבירות אלימות נוספות כגון, עבירת איומים, עבירת החזקת נשק שלא כדין, עבירת החזקת סכין. תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות אף עשויה להוביל לחבלתו ובכך להרשעה בעבירת חבלה בכוונה מחמירה. כדאי להיוועץ עם עורך-דין פלילי מנוסה במידה ונעצרת או שהוגש נגדך כתב אישום בגין עבירה זו, שכן הרשעה בכך עלולה להוביל לישיבה ארוכה מאחורי סורג ובריח. עורך דין פלילי מיומן ייצג אותך באופן עיקש וחסר פשרות שיפעל לשינוי חומרת העבירה – לעבירת תקיפה קלה יותר – דבר שיוביל בהכרח להפחתה מחומרת הענישה. 

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירת תקיפת שוטרים מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירת תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
תקיפת שוטרים | הכשלת שוטר במילוי תפקידו | העלבת שוטר | תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו | עבירות נגד שוטרים | תקיפת שוטר | הפרעה לשוטר במילוי תפקידו | עונש תקיפת שוטר | עונש תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות | תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות | כתב אישום תקיפת שוטר | עונש על תקיפת שוטר | ענישה בעבירות תקיפת שוטרים | ענישה בעבירת תקיפת שוטרים | ענישה בעבירת תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות | עונש על תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפה והפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו שחרור ממעצר לקוח שנחשד בתקיפת שוטרים עקב סירוב המשטרה לגבות עדות מזכה מעד מרכזי סגירת תיק פלילי ללקוח שנעצר ונחקר בחשד שתקף שוטרת סיור וקצין משטרה מתחנת אשדוד סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחקר על העלבת עובד ציבור לאחר שקרא בפייסבוק לפגוע בשוטרת שחרור ממעצר לקוחה בעבירות תקיפה וניסיון דריסה סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
שאלה לגבי תקיפה בנסיבות מחמירות
שרית | 15:58 19/04/2017
תקיפה בנסיבות מחמירות
עו''ד אלעד שאול אלבז | 16:50 19/04/2017
כתב אישום על העלבת שוטר
יאיר | 15:44 16/01/2018
כתב אישום על העלבת שוטר
עו''ד עודד רגב | 18:13 16/01/2018
אי מילוי חובה ציבורית במזיד
ייי | 17:44 11/08/2015