חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירות סחיטה בכוח וסחיטה באיומים במשפט הפלילי

עבירות סחיטה בכוח וסחיטה באיומים במשפט הפלילי

בעבירות סחיטה חירותו וחופש בחירתו של הקרבן נפגעים. תכליתן של עבירות אלו הן לשלול את רצונו ושאיפתו של הקרבן לפעול או להימנע מביצוע של פעולה מסוימת תוך הפעלת אמצעים בלתי הולמים המכוונים נגדו לרבות איומים, הפעלת כוח פיזי או דרך לחצים נפשיים. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירות סחיטה בכוח ובאיומים, מרכיביהן, העונש שנקבע לצדן תוך סקירת פסקי דין בנושא.

עבירות סחיטה בכוח וסחיטה באיומים מטילות אימה על הקרבן ומנצלות את חולשתו בכדי להשיג דבר מה. עבירות הסחיטה פוגעות בסדר החברתי ועל כן נקבעו עונשי מאסר ההולמים את חומרתן.

מהי עבירת סחיטה בכוח?

עבירת סחיטה בכוח מוגדרת בחוק העונשין בסעיף 427, תחת סימן ו' המפרט הוראות הנוגעות לעבירות מרמה, סחיטה ועושק. הסעיף כאמור מתחלק לשני תתי סעיפים, כאשר תת הסעיף הראשון קובע עונש מאסר של עד 7 שנים למשתמש שלא כדין בכוח בכדי להניע אדם לעשות מעשה או לחילופין – להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו. עונש המאסר מזנק ל- 9 שנים במידה והעבריין הביא לכדי עשיית המעשה או המחדל באמצעות השימוש בכוח. בתת הסעיף השני נקבע כי דין המאכיל או המשקה בסמים או משקאות משכרים הוא כדין המשתמש בכוח.

מהי עבירת סחיטה באיומים?

עבירת סחיטה באיומים מופיעה תחת סעיף 428, לאחר עבירת סחיטה בכוח. החוק קובע עונש מאסר של עד 7 שנים לכל אדם אשר מאיים על אחר בכתב, בעל פה או בהתנהגות בפגיעה שלא כדין בגופו או בגופו של אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו. הדין מזנק ל-9 שנות מאסר במידה והמעשה או המחדל נעשו מפני האיום או הטלת האימה כאמור או במהלכם.

עבירות סחיטה באיומים מאלצת את הקרבן באמצעות הטלת אימה ופחד לבצע מעשה או לחילופין – להימנע מלעשות מעשה מסוים. רשויות החוק רואות בחומרה את מרכיב האיום בהתנהגות זו, ללא קשר לשאלה אם הדבר הצליח או לא להניע את הקרבן מלבצע את מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשות. למרבה הצער, תופעת הסחיטה באיומים הינה נפוצה. אך החשש מפני האימה שמטילים העבריינים על קרבנותיהם הוא כה גדול, שרק לעיתים רחוקות הקרבן אוזר אומץ ופונה לרשויות האכיפה והחוק. בתי המשפט רואים בעבירה זו חמורה ביותר וכאשר ניתנת האפשרות – היא נוקטת באמצעי ענישה כבדים בכדי להרתיע את כלל הציבור מפני ביצוע העבירה.

פסקי דין בעבירות סחיטה בכוח ובאיומים

ע"פ 1405-16, 2130-16 - בית המשפט הרשיע את המשיב יחד עם נאשם נוסף בגין עבירות של קשירת קשר לסחיטה באיומים ועבירה של סחיטה בכוח. בין המתלונן לנאשם נקשרה עסקה במהלך שנת 2014 בה שילם הנאשם למתלונן שישים אלף שקלים תמורת רובי איירסופט (איירוספט זהו ענף ספורט אתגרי במסגרתו המשתתפים מדמים קרבות לחימה זה בזה). עקב קשיים כלכליים של מועדון איירוספט בבעלות המתלוננים אשר נמצא באשדוד, העסקה לא יצאה לפועל. כשנודע לנאשם כי הרובים שהזמין – אין בכוונתם להגיע לידו, נקט הוא בהתנהגות אלימה ולא הולמת. המשיב אסף את המתלונן תוך שהוא מספר לו בכזב כי מטרת הנסיעה היא לשם כך שהוא ייקח הלוואה. המתלונן הסכים, ונכנס לג'יפ. במהלך הנסיעה המתלונן היה בקשר טלפוני עם הנאשם. במהלך שיחתם בנוגע להלוואה, התנפל המשיב על המתלונן, שבר את טלפון הנייד שלו, הכה אותו תוך איומים על חייו. במקביל לכך, הנאשם אסף את המתלוננת השנייה מביתה תוך שהוא נמצא בקשר טלפוני עם המשיב. הנאשם ביקש ממנה שתחתום על מסמכים הנוגעים לרכישת הרובים אומנם היא התנגדה לכך. בתגובה, הנאשם יחד עם המשיב שהיה באותה עת בקשר טלפוני, הפעילו מכבש לחצים שלבסוף המתלוננת נענתה לדרישתם. העונש הקבוע בחוק בגין עבירת סחיטה בכוח הוא עד תשע שנות מאסר ועד שבע שנות מאסר בגין קשירת קשר לסחיטה באיומים. בית המשפט גזר על המשיב שישה חודשי מאסר בפועל ושישה חודשי מאסר על תנאי. אומנם, בערעור פלילי דנן נקבע כי עונש זה איננו הולם את העבירות בהן הורשע וכי נפלה טעות חריגה בגזר הדין. בית המשפט רואה בחומרה את מעשיו של המשיב, אשר השתתף באירוע מתוכנן, יזום ומתוחכם תוך הטלת אימה ופחד על המתלוננים. האלימות שננקטה כלפי המתלונן, שבירת טלפון הנייד שלו, והלחץ שהופעל בכדי שיחתמו על המסמכים הינם חמורים ביותר. עקב כך, המדינה רואה לנכון להשית על המשיב 15 חודשי מאסר בפועל. המאסר על תנאי נשאר על כנו.

ת"פ 55487-03-15 – הנאשם הורשע בעבירה של איומים, סחיטה באיומים ועבירה של סחיטה בכוח. בין הנאשם והמתלונן היכרות מוקדמת. במהלך חודש ינואר של שנת 2015, התקשר הנאשם אל המתלונן ואמר לו כי באשמתו הסתבכה בחורה בפלילים כי נתפסו בחזקתה סמים. הנאשם הוסיף כי אם יתברר שהדברים נכונים – הוא יעלים אותו. בתגובה המתלונן הכחיש את האשמות שייחס לו. בהמשך, בתחילתו של חודש מרץ בשנת 2015, הנאשם החליט לסחוט את המתלונן. בשעות הצהריים הנאשם התקשר למתלונן וביקש שייפגשו סמוך לביתו. הפגישה נערכה, כשהנאשם מלווה באשתו. הוא שאל את המתלונן אם ירצה להתלוות אליו לנסיעה תוך שהוא מציג לו מצג כוזב כי הוא זקוק לעזרתו בעניין כלשהו. המתלונן נעתר לבקשה וישב במושב האחורי במכונית. השלושה נסעו לטייבה ובהגעתם התיישבו בחצר באחד מן הבתים. לאחר זמן קצר, בעט הנאשם בפניו של המתלונן, נטל מידיו את טלפון הסלולרי שלו ותקף אותו באגרופים בגופו תוך שהוא מטיח בפניו איומים על חייו. הנאשם השכיב על הספה את המתלונן סטר לו ואיים כי יחתוך אותו. כל זאת כשהוא טוען בפניו כי באשמתו תפסו את הבחורה עם הסמים. המתלונן הכחיש זאת בתוקף. המתלונן המשיך במסכת האיומים, הצעקות והתקיפות ודרש מהמתלונן למסור הודעה כוזבת במשטרה לפיה הסמים שנתפסו אצל הבחורה שייכים לו. בהמשך, בעל הדירה בו הם שהו הגיע, ויחד, הוא והנאשם, דרשו ממנו סכום בשווי של ארבע-עשרה אלף שקלים. הם ביקשו כי יתקשר לאמו בכדי שתביא לו את הכסף המבוקש. הנאשם נטל מידיו את הטלפון ושוחח עם אמו ודרש ממנה שתעביר לו באופן מיידי סכום של שלוש-עשרה אלף שקלים תוך שהוא מאיים עליה כי אם הדבר לא יבוצע – בנה לא יחזור הביתה. בהמשך הם דרשו שיתקשר לאחותו ולאביו בכדי שייתנו לו כסף. הנאשם הורה למתלונן כי ישלם לו כל יומיים אלף שקלים ואם לא יעשה זאת הוא יירה באמו. באמצע חודש מרץ, בהנחיית משטרת ישראל, המתלונן קבע להיפגש עם הנאשם בקניון בחיפה בכדי להעביר לידיו את הכסף שדרש. המתלונן נפגש עם הנאשם והעביר לידיו את הכסף במזומן ולאחר מכן הוא נעצר. בית המשפט גזר על הנאשם עונש מאסר בפועל של 24 חודשים ומאסר על תנאי במשך תקופה של שנים עשר חודשים.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות סחיטה בכוח ובאיומים?

במידה ונעצרת או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת סחיטה בכוח או עבירת סחיטה באיומים, דע כי מדובר בעבירה פלילית חמורה שבגינה אתה עשוי לשהות זמן רב מאחורי סורג ובריח. בתי המשפט מוקיעים כל התנהגות אלימה ובמיוחד אם מדובר בעבירות סחיטה. קורבנות הסחיטה חוששים מפני האימה שהעבריינים מטילים עליהם, לכן לא תמיד מוגשת תלונה. במידה וכן, בתי המשפט רואים זאת הזדמנות להטיל גזר דין שהולם את חומרת העבירה ובכך להרתיע את הציבור מפני ביצועה. במידה וזומנת לחקירה או למשפט בגין עבירות סחיטה כדאי שתיוועץ עם עו"ד פלילי שיציג את גרסתך באופן מיטבי ויפעל למען ביטול האשמות נגדך.

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות סחיטה ועושק מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירות סחיטה בכוח וסחיטה באיומים פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות סחיטה | סחיטה בכוח | סחיטה באיומים | עבירות סחיטה ועושק | סחיטה באינטרנט | כתב אישום סחיטה באיומים | עונש על סחיטה באיומים | חטיפה לשם סחיטה | עונש על סחיטה בכוח | עבירת העושק

הצלחות המשרד בתחום
שחרור חשוד ממעצר בעבירות סחיטה באיומים וקשירת קשר לביצוע פשע סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בסחיטה באיומים של אישה עימה ניהל מערכת יחסים סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בסחיטה באיומים של דמות ציבורית מוכרת מחיקת רישום פלילי לפרופסור לרפואה ומרצה באוניברסיטאות ברחבי העולם שחרור ממעצר לקוח שנחשד באונס ותקיפה של בת זוגתו במשך כשנתיים סגירת תיק תקיפה והיזק לרכוש במזיד בעילה של חוסר אשמה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
האם שוטר רשאי להיכנס בכוח לדירה בשל הקמת רעש?
גיורא | 19:39 04/12/2015
האם שוטר רשאי להיכנס בכוח לדירה בשל הקמת רעש?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 02:40 05/12/2015
האם שוטר רשאי להיכנס בכוח לדירה בשל הקמת רעש?
גיורא | 13:19 06/12/2015
סחיטה באיומים
roy | 10:39 09/03/2018
סחיטה באיומים - הוספת פרט חשוב
roy | 10:42 09/03/2018
סחיטה באיומים
אבי | 22:14 13/03/2014
תלונה על סחיטה באיומים
עו''ד איילון בירנבוים | 20:32 16/03/2014