חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | עבירת ירי באזור מגורים - משמעותה והעונש בצידה
קטגוריות: עבירות נשק

עבירת ירי באזור מגורים - משמעותה והעונש בצידה

רשויות החוק במדינת ישראל מוקיעות כל התנהגות עבריינית שעשויה לסכן את שלום הציבור ומטילות סנקציות ועונשי מאסר כבדים לפוגעים בביטחונם של אזרחי המדינה. בין התנהגויות אלה, נכללות גם עבירות נשק שמהוות סכנה לציבור בשל הנזקים שעשויים להתרחש כתוצאה משימוש בנשק חם. עבירות נשק כוללות בתוכן שורה של עבירות, ביניהן עבירות ירי באזור מגורים שהינן בעלות פוטנציאל סכנה רב בפגיעה אלימה ובלתי הפיכה בחפים מפשע. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת ירי באזור מגורים, העונשים שנקבעו לצדה תוך סקירת פסקי דין בנושא.

יסודות עבירת ירי באזור מגורים

עבירות נשק טומנות פגיעה בערכים המגנים על בטחונו של האדם ושלומו. עבירת ירי באזור מגורים עשויות לפגוע בעוברי אורח תמימים וכן פוגעת בחוקי החברה וערכיה, שכן עבירה זו מבוצעת לא פעם כדרך אלימה ופוגענית לפתור סכסוכים בין עבריינים בעולם הפשיעה.

עבירת ירי באזור מגורים נמצאת תחת סימן ד' המפרט הוראות הנוגעות לסיכון החיים והבריאות. סעיף 340א לחוק העונשין קובע בזאת הלשון:

א. היורה מנשק חם שלא כדין, דינו - מאסר שנתיים.

ב
. היורה מנשק חם שלא כדין, באחד מאלה, דינו - מאסר חמש שנים:

(1) באזור מגורים, או במקום אחר שיש בירי בו כדי לסכן חיי אדם.

(2) באופן שיש בו כדי לסכן חיי אדם.

לעבירת ירי באזור מגורים, לעיתים רבות נלוות עבירות נוספות כגון; נשיאת נשק ללא רישיון כדין, חבלה בכוונה מחמירה, היזק בזדון לרכוש, גרימת מוות ברשלנות, עבירת הריגה ואף ניסיון לרצח. על פי החוק, חל איסור להחזיק בנשק או לרכוש נשק שלא כדין. הדין על כך הוא עד 7 שנות מאסר. במידה והעבריין נשא או הוביל נשק ללא רשות הדין מזנק ל- 10 שנות מאסר. על פי סעיף 329(א)(2), אדם שמנסה לגרום שלא כדין לפגוע באחר באמצעות קליע או סכין או אבן או בכל נשק מסוכן או פוגעני אחר, תוך כוונה להטיל בו נכות או מום או לגרום לו לחבלה חמורה דינו 20 שנות מאסר. עבירת ירי באזור מגורים, עשויה להותיר נזק רב ברכוש במקום האירוע. העונש המרבי הקבוע בחוק בגין הריסת נכס או פגיעה במזיד ושלא כדין בנכס הוא עד 3 שנות מאסר, וזאת אם לא נקבע עונש אחר. כמו כן, עבירת ירי באזור מגורים עשויה להוביל להשלכות הרות גורל ובלתי הפיכות בהן חייהם של בני אדם מצויים בסכנה. לפי סעיף 304 בחוק העונשין, הגורם ברשלנות למותו של אדם דינו 3 שנות מאסר. לפי סעיף 298 בחוק העונשין, הגורם במעשה או במחדל אסורים למותו של אדם יאשם בהריגה ודינו 20 שנות מאסר. העובר עבירת ירי באזור מגורים עשוי אף להיות מורשע בניסיון לרצח. העונש המרבי הקבוע בחוק לאדם המנסה לגרום שלא כדין למותו של אדם או לחילופין מבצע מעשה שמטבעו מסכן חיי אדם, או נמנע מלבצע מעשה שמחובתו לעשות תוך כוונה לגרום למותו של האחר, הוא 20 שנות מאסר.

פסקי דין בעבירת ירי באזור מגורים

בת"פ 32685-07-15 – על הנאשם נגזר עונש מאסר של 9 שנים ופיצוי בסך של עשרים וחמישה אלף שקלים, בגין עבירה של נשיאת נשק ללא רישיון, עבירה של יריות באוזר מגורים, עבירה של חבלה בכוונה מחמירה, עבירה של שיבוש מהלכי משפט ועבירת שינוי זהות של רכב. נסיבות האירוע התרחשו על רקע סכסוך שנבע מיחסיו של המתלונן עם אשתו לשעבר של הנאשם. בתום סיום הרמדאן, הנאשם המתין למתלונן בעת שיצא מביתו מירושלים, כשהוא חמוש באקדח. הנאשם נהג בקטנוע שעל לוחיות הרישוי שבו, הדביק דבק שחור בכדי שלא ניתן יהיה לזהות את המספרים. לאחר שהמתלונן התניע את רכבו, הנאשם פתח את דלת הנהג וירה לעברו שתי יריות. המתלונן בתגובה החל בנסיעה, אך הנאשם ירה לעברו מספר יריות נוספות. כתוצאה מכך רגליו של המתלונן נפגעו. המתלונן המשיך בנסיעה במהלכה פגע בקטנוע של הנאשם. הנאשם נפל ונחבל בזירת ההתנגשות. המתלונן אושפז כתוצאה מהירי ונחבל ברגליו, כאשר ברגל ימין נגרם לו שבר. בית המשפט רואה בחומרה את מעשיו של הנאשם ואת פגיעתו בערכי החברה. הנאשם בחר בדרך אלימה לפתור סכסוך בינו לבין המתלונן, והפר את ההוראות בחוק הנוגעות לנשיאת נשק ללא רישיון וירי באזור מגורים. העבריין ביצע את הירי ברחוב ובאזור מגורים ובכך היה עשוי לגרום לנזק בלתי הפיך בשל הפוטנציאל לפגוע בעוברי אורח תמימים. על כן, בית המשפט גזר עליו את הדין שהוצג בתחילת הפסקה נוכח חומרת מעשיו והן בשל חשיבות ההרתעה.

בת"פ 3068-11-15 – הנאשם הורשע בעבירות של הובלה ונשיאת נשק, ירי באזור מגורים והיזק בזדון. בשעת לילה מאוחרת, הנאשם התקרב לקיוסק בבעלותו של המתלונן כשהוא נושא אקדח וכדורים במחסנית שלא על פי דין. לאחר שהתקרב מטרים בודדים מהקיוסק כאמור, ירה הנאשם חמישה כדורים לאוויר. לאחר כמה רגעים, הגיע למפתן הקיוסק וצעק קללות אחדות תוך שהוא מנפץ את חלון הזכוכית באמצעות קת אקדחו. כתוצאה מכך נגרם לקיוסק נזק כספי בסך של אלף ושמונה מאות שקלים. העבירות בהן הורשע הנאשם, ביניהן עבירת ירי באזור מגורים, מהוות סכנה לציבור כאשר האפשרויות הנובעות משימוש בנשק חם ידועות לכל. יחד עם זאת, תסקיר המבחן שהוגש מתאר כי הנאשם, לו נסיבות אישיות קשות, נאלץ לפרנס את משפחתו מגיל צעיר. בנוסף לכל, מצבו הבריאותי רעוע ובכדי לפרוק את לחציו עשה לעצמו נוהג לצרוך חומרים פסיכו-אקטיביים. על כן, בגזר הדין בית המשפט התחשב בגילו הצעיר, בעבודה כי הוא נעדר עבר פלילי ובנסיבותיו האישיות. על הנאשם נגזר עונש מאסר של 10 חודשים, מאסר על תנאי של 6 חודשים למשך שלוש שנים שלא יתקיים אם לא יבצע ויורשע בעברת נשק ו-3 חודשי מאסר על תנאי במשך שלוש שנים שלא יתקיים אם יבצע ויורשע בעבירת ירי באזור מגורים או של היזק לרכוש בזדון. בנוסף נגזר עליו פיצוי כספי למתלונן בסך של אלפיים שקלים.

בת"פ 13785-04-15 – הנאשם הורשע בעבירות נשק ובעבירה של ירי באזור מגורים. בשעות הערב בשלהי ינואר בשנת 2015, דודו של הנאשם נורה למוות. הנאשם הגיע לבית המנוח כשהוא חמוש באקדח טעון בכדורים, חצי אוטומטי מסוג FN 9 מ"מ, וזאת כשהוא נושא נשק ללא היתר בדין. הנאשם הגיע לחצר ביתו של המנוח ושם ירה באוויר כאחד-עשר כדורים. הנאשם, צעיר בן 21, עסק עד למעצרו בעבודות שיפוץ בעסק משפחתי. לאחר מעצרו, אחיו ואביו נרצחו על רקע סכסוך משפחתי, דבר שהוביל לרציחת קרובים נוספים. תסקיר המבחן התרשם כי הצעיר לקח אחריות על מעשיו. לטענתו לאחר ששמע יריות מחוץ לביתו, נוכח לדעת כי דודו נפגע בראשו. הוא הוציאו מרכבו וגילה שמת, עובדה שהובילה לכך שאיבד שליטה על רגשותיו. לנאשם אין רישיון להחזיק בנשק, והאקדח באמצעותו ירה היה שייך לדודו המנוח. יחד עם זאת, בית המשפט, רואה בחומרה כל ביצוע של עבירות נשק, בהן גלום סיכון חיי אדם. במקרה דנן, הנאשם היה עשוי לפגוע באזרחים חפים משפע כי ירה באזור מגורים. המעשים הסתיימו ללא פגיעה באיש, אמנם בהחלט תסריט של פגיעה אנושה בחייהם של אנשים, בהחלט היה יכול התרחש. לאחר השיקולים לחומרא ולקולא, בהתחשב בנסיבות החיים של הנאשם ובסכסוך הדמים במשפחתו אשר גבה אבדות של היקרים לו, נגזר עליו 10 חודשי מאסר בפועל ו-16 חודשי מאסר על תנאי.

נעצרת או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת ירי באזור מגורים?

דע כי המחוקק הטיל סנקציות ענישה מחמירות בגין עבירת ירי באזור מגורים, שאליה נלוות לעיתים רבות עבירות נוספות בהם הנאשם עשוי להיות מורשע כמו; עבירת נשיאת נשק ללא רישיון, היזק בזדון, עבירה של חבלה בכוונה מחמירה ועבירות המתה כגון גרימת מוות ברשלנות, הריגה ואף ניסיון לרצח. במידה והואשמת או נעצרת בגין עבירת ירי באזור מגורים, כדאי שתפנה להיוועצות מידית עם עורך דין פלילי מנוסה, שילווה אותך בהליך הפלילי נגדך. עונשי מאסר ממושכים יכולים להיות מוטלים במידה ותורשע בעבירה הנ"ל, וייתכן מאוד שאף תורשע בעבירות חמורות נוספות כשהעיקרית בהן היא נשיאת נשק ללא רישיון. על כן, אל תקל בכך ראש ותפנה בהזדמנות הראשונה לעורך דין פלילי שיפעל למען חפותך, ימזער את עונשי המאסר ואף יבטל את הרשעתך. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות נשק מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירת ירי באזור מגורים פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עבירות נשק | החזקת נשק ללא רישיון | עבירות סיכון החיים והבריאות | יריות באזור מגורים | החזקת נשק שלא כדין | עורך דין עבירות נשק | ירי באזור מגורים | עונש על ירי באזור מגורים | שימוש בנשק שלא כדין

הצלחות המשרד בתחום
שחרור חשוד ממעצר בעבירות נשק ביטול רישום משטרתי בעבירות נשק וסחר בסמים ביטול הרשעה בעבירות נשק חמורות עד מדינה מאוים נתפס עם אקדח טעון ונשפט לעבודות שירות בלבד סגירת תיק פלילי לאיש מחשבים שנחשד בחדירה לחומר מחשב וקבלת דבר במרמה סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם ביבוא סם מסוג הרואין באמצעות האינטרנט

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
עונש על החזקת אמל"ח שלא כדין
יואל | 16:06 22/07/2017
עונש על החזקת אמל"ח שלא כדין
עו''ד אור הדאיה | 16:55 23/07/2017
עבירות סחר בסמים
אבי | 20:20 17/11/2018
החזקת אקדח ללא רישיון - מה העונש
גיא | 08:47 09/11/2017
החזקת אקדח ללא רישיון - מה העונש
עו''ד אור הדאיה | 12:38 16/11/2017